Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ வித்³யாரண்யாஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
வித்³யாரண்யமஹாயோகீ³ மஹாவித்³யாப்ரகாஶக꞉ ।
ஶ்ரீவித்³யானக³ரோத்³த⁴ர்தா வித்³யாரத்னமஹோத³தி⁴꞉ ॥ 1 ॥

ராமாயணமஹாஸப்தகோடிமந்த்ரப்ரகாஶக꞉ ।
ஶ்ரீதே³வீகருணாபூர்ண꞉ பரிபூர்ணமனோரத²꞉ ॥ 2 ॥

விரூபாக்ஷமஹாக்ஷேத்ரஸ்வர்ணவ்ருஷ்டிப்ரகல்பக꞉ ।
வேத³த்ரயோல்லஸத்³பா⁴ஷ்யகர்தா தத்த்வார்த²கோவித³꞉ ॥ 3 ॥

ப⁴க³வத்பாத³னிர்ணீதஸித்³தா⁴ந்தஸ்தா²பனப்ரபு⁴꞉ ।
வர்ணாஶ்ரமவ்யவஸ்தா²தா நிக³மாக³மஸாரவித் ॥ 4 ॥

ஶ்ரீமத்கர்ணாடராஜ்யஶ்ரீஸம்பத்ஸிம்ஹாஸனப்ரத³꞉ ।
ஶ்ரீமத்³பு³க்கமஹீபாலராஜ்யபட்டாபி⁴ஷேகக்ருத் ॥ 5 ॥

ஆசார்யக்ருதபா⁴ஷ்யாதி³க்³ரந்த²வ்ருத்திப்ரகல்பக꞉ ।
ஸகலோபனிஷத்³பா⁴ஷ்யதீ³பிகாதி³ப்ரகாஶக்ருத் ॥ 6 ॥

ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞோ மந்த்ரஶாஸ்த்ராப்³தி⁴மந்த²ர꞉ ।
வித்³வன்மணிஶிரஶ்ஶ்லாக்⁴யப³ஹுக்³ரந்த²விதா⁴யக꞉ ॥ 7 ॥

ஸாரஸ்வதஸமுத்³த⁴ர்தா ஸாராஸாரவிசக்ஷண꞉ ।
ஶ்ரௌதஸ்மார்தஸதா³சாரஸம்ஸ்தா²பனது⁴ரந்த⁴ர꞉ ॥ 8 ॥

வேத³ஶாஸ்த்ரப³ஹிர்பூ⁴தது³ர்மதாம்போ³தி⁴ஶோஷக꞉ ।
து³ர்வாதி³க³ர்வதா³வாக்³னி꞉ ப்ரதிபக்ஷேப⁴கேஸரீ ॥ 9 ॥

யஶோஜைவாத்ருகஜ்யோத்ஸ்னாப்ரகாஶிததி³க³ந்தர꞉ ।
அஷ்டாங்க³யோக³னிஷ்ணாதஸ்ஸாங்க்²யயோக³விஶாரத³꞉ ॥ 10 ॥

ராஜாதி⁴ராஜஸந்தோ³ஹபூஜ்யமானபதா³ம்பு³ஜ꞉ ।
மஹாவைப⁴வஸம்பன்ன ஔதா³ர்யஶ்ரீனிவாஸபூ⁴꞉ ॥ 11 ॥

திர்யகா³ந்தோ³லிகாமுக்²யஸமஸ்தபி³ருதா³ர்ஜக꞉ ।
மஹாபோ⁴கீ³ மஹாயோகீ³ வைராக்³யப்ரத²மாஶ்ரய꞉ ॥ 12 ॥

ஶ்ரீமான்பரமஹம்ஸாதி³ஸத்³கு³ரு꞉ கருணானிதி⁴꞉ ।
தப꞉ப்ரபா⁴வனிர்தூ⁴தது³ர்வாரகலிவைப⁴வ꞉ ॥ 13 ॥

நிரந்தரஶிவத்⁴யானஶோஷிதாகி²லகல்மஷ꞉ ।
நிர்ஜிதாராதிஷட்³வர்கோ³ தா³ரித்³ர்யோன்மூலனக்ஷம꞉ ॥ 14 ॥

ஜிதேந்த்³ரியஸ்ஸத்யவாதீ³ ஸத்யஸந்தோ⁴ த்³ருட⁴வ்ரத꞉ ।
ஶாந்தாத்மா ஸுசரித்ராட்⁴யஸ்ஸர்வபூ⁴தஹிதோத்ஸுக꞉ ॥ 15 ॥

க்ருதக்ருத்யோ த⁴ர்மஶீலோ தா³ந்தோ லோப⁴விவர்ஜித꞉ ।
மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாவீர்யோ மஹாதேஜா மஹாமனா꞉ ॥ 16 ॥

தபோராஶிர்ஜ்ஞானராஶி꞉ கள்யாணகு³ணவரிதி⁴꞉ ।
நீதிஶாஸ்த்ரஸமுத்³த⁴ர்தா ப்ராஜ்ஞமௌளிஶிரோமணி꞉ ॥ 17 ॥

ஶுத்³த⁴ஸத்த்வமயோதீ⁴ரோ தே³ஶகாலவிபா⁴க³வித் ।
அதீந்த்³ரியஜ்ஞானநிதி⁴ர்பூ⁴தபா⁴வ்யர்த²கோவித³꞉ ॥ 18 ॥

கு³ணத்ரயவிபா⁴க³ஜ்ஞஸ்ஸன்யாஸாஶ்ரமதீ³க்ஷித꞉ ।
ஜ்ஞானாத்மகைகத³ண்டா³ட்⁴ய꞉ கௌஸும்ப⁴வஸனோஜ்ஜ்வல꞉ ॥ 19 ॥

ருத்³ராக்ஷமாலிகாதா⁴ரீ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴ளிததே³ஹவான் ।
அக்ஷமாலாலஸத்³த⁴ஸ்தஸ்த்ரிபுண்ட்³ராங்கிதமஸ்தக꞉ ॥ 20 ॥

See Also  Alai Payuthey Kanna En Manam Miga Alai Payuthey Un Anand In Tamil

த⁴ராஸுரதபஸ்ஸம்பத்ப²லம் ஶுப⁴மஹோத³ய꞉ ।
சந்த்³ரமௌளீஶ்வரஶ்ரீமத்பாத³பத்³மார்சனோத்ஸுக꞉ ॥ 21 ॥

ஶ்ரீமச்ச²ங்கரயோகீ³ந்த்³ரசரணாஸக்தமானஸ꞉ ।
ரத்னக³ர்ப⁴க³ணேஶானப்ரபூஜனபராயண꞉ ॥ 22 ॥

ஶாரதா³ம்பா³தி³வ்யபீட²ஸபர்யாதத்பராஶய꞉ ।
அவ்யாஜகருணாமூர்தி꞉ ப்ரஜ்ஞானிர்ஜிதகீ³ஷ்பதி꞉ ॥ 23 ॥

ஸுஜ்ஞானஸத்க்ருதஜக³ல்லோகானந்த³விதா⁴யக꞉ ।
வாணீவிலாஸப⁴வனம் ப்³ரஹ்மானந்தை³கலோலுப꞉ ॥ 24 ॥

நிர்மமோ நிரஹங்காரோ நிராலஸ்யோ நிராகுல꞉ ।
நிஶ்சிந்தோ நித்யஸந்துஷ்டோ நியதாத்மா நிராமய꞉ ॥ 25 ॥

கு³ருபூ⁴மண்ட³லாசார்யோ கு³ருபீட²ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ।
ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரஶ்ச யந்த்ரமந்த்ரவிசக்ஷண꞉ ॥ 26 ॥

ஶிஷ்டேஷ்டப²லதா³தா ச து³ஷ்டனிக்³ரஹதீ³க்ஷித꞉ ।
ப்ரதிஜ்ஞாதார்த²னிர்வோடா⁴ நிக்³ரஹானுக்³ரஹப்ரபு⁴꞉ ॥ 27 ॥

ஜக³த்பூஜ்யஸ்ஸதா³னந்த³ஸ்ஸாக்ஷாச்ச²ங்கரரூபப்⁴ருத் ।
மஹாலக்ஷ்மீமஹாமந்த்ரபுரஶ்சர்யாபராயண꞉ ॥ 28 ॥

வித்³யாரண்யமஹாயோகி³ நம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
ய꞉ படே²த்ஸததம் ஸம்பத்ஸாரஸ்வதனிதி⁴ர்ப⁴வேத் ॥ 29 ॥

இதி ஶ்ரீவித்³யாரண்யாஷ்டோத்தரஶதனாமஸ்தோத்ரம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil