Tirumala Giri Raaya In Sanskrit

 ॥ Tirumala Giri Raaya Sanskrit Lyrics ॥

तिरुमलगिरिराय देवराहुत्तराय ।
सुरतबिन्नाणराय सुगुणकोनेटिराय ॥

सिरुलसिङ्गारराय चेलुवपुतिम्मराय ।
सरसवैभवराय सकलविनोदराय ।
वरवसन्तमुलराय वनितलविटराय ।
गुरुतैन तेगराय कोण्डलकोनेटिराय ॥

गोल्लेतलवुद्दण्डराय गोपालकृष्णराय ।
चल्लुवेदजाणराय चल्लबरिमलराय ।
चेल्लुबडिधर्मराय चेप्परानिवलराय ।
कोल्ललैन भोगराय कोण्डलकोनेटिराय ॥

सामसङ्गीतराय सर्वमोहनराय ।
धामवैकुण्ठराय दैत्यविभालराय ।
कामिञ्चि निन्नु गोरिते गरुणिञ्चितिवि नन्नु ।
श्रीमन्तुड नीकु जय श्रीवेङ्कटराय ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Tirumala Giri Raaya Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Sri Batuka Bhairava Stavaraja In Sanskrit