Vamsa Vrudhi Kara Durga Kavacham In Tamil

Vamsa Vrudhi Kara Durga Kavacham Meaning in English:

॥ Vamsa Vruddhikaram (Vamsakhya) Durga Kavacham Tamil Lyrics ॥

॥ வம்ஶவ்ருத்திகரம் (வம்ஶாக்யம்) துர்கா கவசம் ॥
ஶனைஶ்சர உவாச ।
ப⁴க³வன் தே³வதே³வேஶ க்ருபயா த்வம் ஜக³த்ப்ரபோ⁴ ।
வம்ஶாக்²யம் கவசம் ப்³ரூஹி மஹ்யம் ஶிஷ்யாய தே(அ)னக⁴ ।
யஸ்ய ப்ரபா⁴வாத்³தே³வேஶ வம்ஶோ வ்ருத்³தி⁴ர்ஹி ஜாயதே ।

ஸூர்ய உவாச ।
ஶ்ருணு புத்ர ப்ரவக்ஷ்யாமி வம்ஶாக்²யம் கவசம் ஶுப⁴ம் ।
ஸந்தானவ்ருத்³தி⁴ர்யத்பாடா²த்³க³ர்ப⁴ரக்ஷா ஸதா³ ந்ருணாம் ॥

வந்த்⁴யா(அ)பி லப⁴தே புத்ரம் காகவந்த்⁴யா ஸுதைர்யுதா ।
ம்ருதவத்ஸா ஸபுத்ராஸ்யாத் ஸ்ரவத்³க³ர்பா⁴ ஸ்தி²ரப்ரஜா ॥

அபுஷ்பா புஷ்பிணீ யஸ்ய தா⁴ரணாச்ச ஸுக²ப்ரஸூ꞉ ।
கன்யா ப்ரஜா புத்ரிணீ ஸ்யாதே³தத் ஸ்தோத்ர ப்ரபா⁴வத꞉ ।

பூ⁴தப்ரேதாதி³ஜா பா³தா⁴ யா பா³தா⁴ கலிதோ³ஷஜா ।
க்³ரஹபா³தா⁴ தே³வபா³தா⁴ பா³தா⁴ ஶத்ருக்ருதா ச யா ॥

ப⁴ஸ்மீ ப⁴வந்தி ஸர்வாஸ்தா꞉ கவசஸ்ய ப்ரபா⁴வத꞉ ।
ஸர்வே ரோகா³꞉ வினஶ்யந்தி ஸர்வே பா³லக்³ரஹாஶ்ச யே ॥

॥ அத² கவசம் ॥
பூர்வே ரக்ஷது வாராஹீ சாக்³னேய்யாமம்பி³கா ஸ்வயம் ।
த³க்ஷிணே சண்டி³கா ரக்ஷேத் நைர்ருத்யாம் ஶவவாஹினீ ॥

வாராஹீ பஶ்சிமே ரக்ஷேத்³வாயவ்யாம் ச மஹேஶ்வரீ ।
உத்தரே வைஷ்ணவீ ரக்ஷேத் ஐஶான்யாம் ஸிம்ஹவாஹினீ ॥

ஊர்த்⁴வம் து ஶாரதா³ ரக்ஷேத³தோ⁴ ரக்ஷது பார்வதீ ।
ஶாகம்ப⁴ரீ ஶிரோ ரக்ஷேன்முக²ம் ரக்ஷது பை⁴ரவீ ॥

See Also  Jwara Hara Stotram In Tamil

கண்ட²ம் ரக்ஷது சாமுண்டா³ ஹ்ருத³யம் ரக்ஷதாச்சி²வா ।
ஈஶானீ ச பு⁴ஜௌ ரக்ஷேத்குக்ஷிம் நாபி⁴ம் ச காளிகா ॥

அபர்ணா ஹ்யுத³ரம் ரக்ஷேத்கடிம் ப³ஸ்திம் ஶிவப்ரியா ।
ஊரூ ரக்ஷது கௌமாரீ ஜயா ஜானுத்³வயம் ததா² ॥

கு³ல்பௌ² பாதௌ³ ஸதா³ ரக்ஷேத் ப்³ரஹ்மாணீ பரமேஶ்வரீ ।
ஸர்வாங்கா³னி ஸதா³ ரக்ஷேத் து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்தினாஶினீ ॥

நமோ தே³வ்யை மஹாதே³வ்யை து³ர்கா³யை ஸததம் நம꞉ ।
புத்ரஸௌக்²யம் தே³ஹி தே³ஹி க³ர்ப⁴ரக்ஷாம் குருஷ்வ ந꞉ ॥

॥ மூலமந்த்ர꞉ ॥
ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீம் ஐம் ஐம் ஐம் மஹாகாளீ மஹாலக்ஷ்மீ மஹாஸரஸ்வதீ ரூபாயை நவகோடிமூர்த்யை து³ர்கா³யை நம꞉ ॥

ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் து³ர்கா³ர்தினாஶினீ ஸந்தானஸௌக்²யம் தே³ஹி தே³ஹி வந்த்⁴யத்வம் ம்ருதவத்ஸத்வம் ச ஹர ஹர க³ர்ப⁴ரக்ஷாம் குரு குரு ஸகலாம் பா³தா⁴ம் குலஜாம் பா³ஹ்யஜாம் க்ருதாம் அக்ருதாம் ச நாஶய நாஶய ஸர்வகா³த்ராணி ரக்ஷ ரக்ஷ க³ர்ப⁴ம் போஷய போஷய ஸர்வோபத்³ரவம் ஶோஷய ஶோஷய ஸ்வாஹா ॥

॥ ப²லஶ்ருதி꞉ ॥
அனேன கவசேனாங்க³ம் ஸப்தவாராபி⁴மந்த்ரிதம் ।
ருதுஸ்னாத ஜலம் பீத்வா ப⁴வேத் க³ர்ப⁴வதீ த்⁴ருவம் ।

க³ர்ப⁴பாதப⁴யே பீத்வா த்³ருட⁴க³ர்பா⁴ ப்ரஜாயதே ।
அனேன கவசேனாத² மார்ஜிதா யா நிஶாக³மே ॥

ஸர்வபா³தா⁴வினிர்முக்தா க³ர்பி⁴ணீ ஸ்யான்ன ஸம்ஶய꞉ ।
அனேன கவசேனேஹ க்³ரந்தி²தம் ரக்ததோ³ரகம் ।

கடி தே³ஶே தா⁴ரயந்தீ ஸுபுத்ரஸுக²பா⁴கி³னீ ।
அஸூதபுத்ரமிந்த்³ராணாம் ஜயந்தம் யத்ப்ரபா⁴வத꞉ ॥

See Also  108 Names Of Gauri 2 In Sanskrit

கு³ரூபதி³ஷ்டம் வம்ஶாக்²யம் கவசம் ததி³த³ம் ஸதா³ ।
கு³ஹ்யாத் கு³ஹ்யதரம் சேத³ம் ந ப்ரகாஶ்யம் ஹி ஸர்வத꞉ ।
தா⁴ரணாத் பட²னாத³ஸ்ய வம்ஶச்சே²தோ³ ந ஜாயதே ॥

இதி வம்ஶவ்ருத்³தி⁴கரம் து³ர்கா³ கவசம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Vamsa Vruddhikaram (Vamsakhya) Durga Kavacham in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil