1000 Names Of Sri Dakshinamurti – Sahasranamavali 2 Stotram In Gujarati

॥ Dakshinamurti Sahasranamavali 2 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિસહસ્રનામાવલિઃ ૨ ॥
ૐ આદિદેવાય નમઃ । દયાસિન્ધવે । અખિલાગમદેશિકાય ।
દક્ષિણામૂર્તયે । અતુલાય । શિક્ષિતાસુરવિક્રમાય ।
કૈલાસશિખરોલ્લાસિને । કમનીયનિજાકૃતયે ।
વીરાસનસમાસીનાય । વીણાપુસ્તલસત્કરાય । અક્ષમાલાલસત્પાણયે ।
ચિન્મુદ્રિતકરામ્બુજાય । અપસ્મારોપરિન્યસ્તસવ્યપાદસરોરુહાય ।
ચારુચામીકરાકારજટાલાર્પિતચન્દ્રમસે ।
અર્ધચન્દ્રાભનિટિલપાટીરતિલકોજ્જ્વલાય ।
કરુણાલહરીપૂર્ણકર્ણાન્તાયતલોચનાય ।
કર્ણદિવ્યોલ્લસદ્દિવ્યમણિકુણ્ડલમણ્ડિતાય । વરવજ્રશિલાદર્શપરિભાવિ
કપોલભુવે । ચારુચામ્પેય પુષ્પાભનાસિકાપુટરઞ્જિતાય ।
દન્તાલિકુસુમોત્કૃષ્ટકોમલાધરપલ્લવાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

મુગ્ધસ્મિતપરીપાકપ્રકાશિતરદાઙ્કુરાય નમઃ ।
અનાકલિતસાદૃશ્યચિબુકશ્રીવિરાજિતાય ।
અનર્ઘરત્નગ્રૈવેય વિલસત્કમ્બુકન્ધરાય ।
માણિક્યકઙ્કણોલ્લાસિ કરામ્બુજવિરાજિતાય । મુક્તાહારલસત્તુઙ્ગ
વિપુલોરસ્કરાજિતાય । આવર્તનાભિરોમાલિવલિત્રયયુતોદરાય ।
વિશઙ્કટકટિન્યસ્તવાચાલમણિમેખલાય । કરિહસ્તોપમેયોરવે ।
આદર્શોજ્જ્વલજાનુકાય । કન્દર્પતૂણીજિજ્જઙ્ઘાય ।
ગુલ્ફોદઞ્ચિતનૂપુરાય । મણિમઞ્જીરકિરણ કિઞ્જલ્કિતપદામ્બુજાય ।
શાણોલ્લીઢમણિશ્રેણીરમ્યાઙ્ઘ્રિનખમણ્ડલાય ।
આપાદકર્ણકામુક્તભૂષાશતમનોહરાય ।
સનકાદિમહાયોગિસમારાધિતપાદુકાય ।
યક્ષકિન્નરગન્ધર્વસ્તૂયમાનાત્મવૈભવાય । બ્રહ્માદિદેવવિનુતાય ।
યોગમાયાનિયોજકાય । શિવયોગિને । શિવાનન્દાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

શિવભક્તિસમુત્તરાય નમઃ । વેદાન્તસારસન્દોહાય । સર્વસત્વાવલમ્બનાય ।
વટમૂલાશ્રયાય । વાગ્મિણે । માન્યાય । મલયજપ્રિયાય । સુખદાય ।
વાઞ્છિતાર્થજ્ઞાય । પ્રસન્નવદનેક્ષણાય । કર્મસાક્ષિણે ।
કર્મમા(યા) યિને । સર્વકર્મફલપ્રદાય । જ્ઞાનદાત્રે । સદાચારાય ।
સર્વપાપવિમોચનાય । અનાથનાથાય । ભગવતે । આશ્રિતામરપાદપાય ।
વરપ્રદાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

પ્રકાશાત્મને નમઃ । સર્વભૂતહિતે રતાય । વ્યાઘ્રચર્માસનાસીનાય ।
આદિકર્ત્રે । મહેશ્વરાય । સુવિક્રમાય । સર્વગતાય ।
વિશિષ્ટજનવત્સલાય । ચિન્તાશોકપ્રશમનાય । જગદાનન્દાય કારકાય ।
રશ્મિમતે । ભુવનેશાનાય । દેવાસુરાયસુપૂજિતાય । મૃત્યુઞ્જયાય ।
વ્યોમકેશાય । ષટ્ત્રિંશત્તત્વસઙ્ગ્રહાય । અજ્ઞાતસમ્ભવાય ।
ભિક્ષવે । અદ્વિતીયાય । દિગમ્બરાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

સમસ્તદેવતામૂર્તયે નમઃ । સોમસૂર્યાગ્નિલોચનાય ।
સર્વસામ્રાજ્યનિપુણાય । ધર્મમાર્ગપ્રવર્તકાય । વિશ્વાધિકાય ।
પશુપતયે । પશુપાશવિમોચકાય । અષ્ટમૂર્તયે । દીપ્તમૂર્તયે ।
નામોચ્ચારણમુક્તિદાય । સહસ્રાદિત્યસઙ્કાશાય । સદાષોડશવાર્ષિકાય ।
દિવ્યકેલીસમામુક્તાય । દિવ્યમાલ્યામ્બરાવૃતાય । અનર્ઘરત્નસમ્પૂર્ણાય ।
મલ્લિકાકુસુમપ્રિયાય । તપ્તચામીકરાકારાય । ક્રુદ્ધદાવાનલાકૃતયે ।
નિરઞ્જનાય । નિર્વિકારાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥૦ ।

નિજા(રા) વાસાય નમઃ । નિરાકૃતયે । જગદ્ગુરુ । જગત્કર્ત્રે ।
જગદીશાય । જગત્પતયે । કામહન્ત્રે । કામમૂર્તયે । કલ્યાણાય ।
વૃષવાહનાય । ગઙ્ગાધરાય । મહાદેવાય । દીનબન્ધવિમોચનાય ।
ધૂર્જટયે । ખણ્ડપરશવે । સદ્ગુણાય । ગિરિજાસખાય । અવ્યયાય ।
ભૂતસેનેશાય । પાપઘ્નાય નમઃ । ૧૨૦ ।

પુણ્યદાયકાય નમઃ । ઉપદેષ્ટ્રે । દૃઢપ્રજ્ઞાય ।
રુદ્રાય । રોગવિનાશકાય । નિત્યાનન્દાય । નિરાધારાય । હરાય ।
દેવશિખામણયે । પ્રણતાર્તિહરાય । સોમાય । સાન્દ્રાનન્દાય । મહામતયે ।
આશ્ચર્યવૈભવાય (ઐશ્વર્યવૈભવાય) । દેવાય । સંસારાર્ણવતારકાય ।
યજ્ઞેશાય । રાજરાજેશાય । ભસ્મરુદ્રાક્ષલાઞ્છનાય । અનન્તાય નમઃ । ૧૪૦ ।

તારકાય નમઃ । સ્થાણવે । સર્વવિદ્યેશ્વરાય । હરયે । વિશ્વરૂપાય ।
વિરૂપાક્ષાય । પ્રભવે । પરિવૃઢાય । દૃઢાય । ભવ્યાય ।
જિતારિષડ્વર્ગાય । મહોદારાય । અઘનાશનાય । સુકીર્તયે । આદિપુરુષાય ।
જરામરણવર્જિતાય । પ્રમાણભૂતાય । દુર્જ્ઞેયાય । પુણ્યાય ।
પરપુરઞ્જયાય નમઃ । ૧૬૦ ।

ગુણાકરાય નમઃ । ગુણશ્રેષ્ઠાય । સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાય । સુખદાય ।
કારણાય । કર્ત્રે । ભવબન્ધવિમોચકાય । અનિર્વિણ્ણાય । ગુણગ્રાહિણે ।
નિષ્કલઙ્કાય । કલઙ્કાઘ્ને । પુરુષાય । શાશ્વતાય । યોગિને ।
વ્યક્તાવ્યક્તાય । સનાતનાય । ચરાચરાત્મને । વિશ્વાત્મને । વિશ્વકર્મણે ।
તમોપહૃતે નમઃ । ૧૮૦ ।

ભુજઙ્ગભૂષણાય નમઃ । ભર્ગાય । તરુણાય । કરુણાલયાય ।
અણિમાદિગુણોપેતાય । લોકવશ્યવિધાયકાય । યોગપટ્ટધરાય ।
મુક્તાય । મુક્તાનાં પરમાયૈ ગતયે । ગુરુરૂપધરાય । શ્રીમતે ।
પરમાનન્દસાગરાય । સહસ્રબાહવે । સર્વેશાય । સહસ્રાવયવાન્વિતાય ।
સહસ્રમૂર્દઘ્ને । સર્વાત્મને । સહસ્રાક્ષાય । સહસ્રપાદે ।
નિર્વિકલ્પાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥૦ ।

નિરાભાસાય નમઃ । શાન્તાય । સૂક્ષ્માય । પરાત્પરાય । સર્વાત્મકાય ।
સર્વસાક્ષિણે । નિસ્સઙ્ગાય । નિરુપદ્રવાય । નિર્લેપાય । સકલાધ્યક્ષાય ।
ચિન્મયાય । તમસઃ પરાય । જ્ઞાનવૈરાગ્યસમ્પન્નાય । યોગાનન્દમયાય ।
શિવાય । શાશ્વતૈશ્વર્યસમ્પૂર્ણાય । મહાયોગીશ્વરેશ્વરાય ।
સહસ્રશક્તિસંયુક્તાય । પુણ્યકાયાય । દુરાસદાય નમઃ । ૨૨૦ ।

તારકબ્રહ્મણે નમઃ । સમ્પૂર્ણાય । તપસ્વિજનસંવૃતાય ।
વિધીન્દ્રામરસમ્પૂજ્યાય । જ્યોતિષાં જ્યોતિષે । ઉત્તમાય ।
નિરક્ષરાય । નિરાલમ્બાય । સ્વાત્મારામાય । વિકર્તનાય । નિરવદ્યાય ।
નિરાતઙ્કાય । ભીમાય । ભીમપરાક્રમાય । વીરભદ્રાય । પુરારાતયે ।
જલન્ધરશિરોહરાય । અન્ધકાસુરસંહર્ત્રે । ભગનેત્રભિદે ।
અદ્ભુતાય નમઃ । ૨૪૦ ।

વિશ્વગ્રાસાય નમઃ । અધર્મશત્રવે । બ્રહ્માનન્દૈકમન્દિરાય ।
અગ્રેસરાય । તીર્થભૂતાય । સિતભસ્માવગુણ્ઠનાય । અકુણ્ઠમેધસે ।
શ્રીકણ્ઠાય । બૈકુણ્ઠપરમપ્રિયાય । લલાટોજ્જ્વલનેત્રાબ્જાય ।
તુષારકરશેખરાય । ગજાસુરશિરચ્છેત્રે । ગઙ્ગોદ્ભાસિતમૂર્ધજાય ।
કલ્યાણાચલકોદણ્ડાય । કમલાપતિસાયકાય । વારાં શેવધિતૂણીરાય ।
સરોજાસનસારથયે । ત્રયીતુરઙ્ગસઙ્ક્રાન્તાય । વાસુકિજ્યાવિરાજિતાય ।
રવીન્દુચરણાચારિધરારથવિરાજિતાય નમઃ । ૨૬૦ ।

See Also  Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali In Telugu

ત્રય્યન્તપ્રગ્રહોદારાય નમઃ । ઉડુકણ્ઠારવોજ્જ્વલાય ।
ઉત્તાનભલ્લવામાઢયાય । લીલાવિજિતદાનવાય ।
જાતુ પ્રપઞ્ચજનિતજીવનોપાયનોત્સુકાય । સંસારાર્ણવ
સમ્મગ્નસમુદ્ધરણપણ્ડિતાય । મત્તદ્વિરદધિક્કારિગતિવૈભવમઞ્જુલાય ।
મત્તકોકિલમાધુર્યાયરસનિર્ભરનિસ્વનાય ।
કૈવલ્યોદિતકલ્લોલલીલાતાણ્ડવપણ્ડિતાય । વિષ્ણવે । જિષ્ણવે ।
વાસુદેવાય । પ્રભવિષ્ણવે । પુરાતનાય । વર્ધિષ્ણવે । વરદાય ।
વૈદ્યાય । હરયે । નારાયણાય । અચ્યુતાય નમઃ । ૨૮૦ ।

અજ્ઞાનવનદાવાગ્નયે નમઃ । પ્રજ્ઞાપ્રાસાદભૂપતયે ।
સર્વભૂષિતસર્વાઙ્ગાય । કર્પૂરોજ્જ્વલિતાકૃતયે । અનાદિમધ્યનિધનાય ।
ગિરિશાય । ગિરિજાપતયે । વીતરાગાય । વિનીતાત્મને । તપસ્વિને ।
ભૂતભાવનાય । દેવાસુર ગુરવે । ધ્યેયાય(દેવાય) । દેવાસુરનમસ્કૃતાય ।
દેવાદિદેવાય । દેવર્ષયે । દેવાસુરવરપ્રદાય । સર્વદેવમયાય ।
અચિન્ત્યાય । દેવતાત્મને નમઃ ॥ ૩૦ ॥૦ ।

આત્મસમ્ભવાય નમઃ । નિર્લેપાય । નિષ્પ્રપઞ્ચાત્મને । નિર્વ્યગ્રાય ।
વિઘ્નનાશનાય । એકજ્યોતિષે । નિરાનન્દાય । વ્યાપ્તમૂર્તયે । અનાકુલાય ।
નિરવદ્યાય । બહૂ(ધો) પાયાય । વિદ્યારાશયે । અકૃત્રિમાય । નિત્યાનન્દાય ।
સુરાધ્યક્ષાય । નિસ્સઙ્કલ્પાય । નિરઞ્જનાય । નિરાતઙ્કાય ।
નિરાકારાય । નિષ્પ્રપઞ્ચાય નમઃ । ૩૨૦ ।

નિરામયાય નમઃ । વિદ્યાધરાય । વિયત્કેશાય । માર્કણ્ડયૌવનાય ।
પ્રભુવે । ભૈરવાય । ભૈરવીનાથાય । કામદાય । કમલાસનાય ।
વેદવેદ્યાય । સુરાનન્દાય । લસજ્જ્યોતષે । પ્રભાકરાય । ચૂડામણયે ।
સુરાધીશાય । યક્ષગેયાય । હરિપ્રિયાય । નિર્લેપાય । નીતિમતે ।
સૂત્રિણે નમઃ । ૩૪૦ ।

શ્રીહાલાહલસુન્દરાય નમઃ । ધર્મરક્ષાય । મહારાજાય ।
કિરીટિને । વન્દિતાય । ગુહાય । માધવાય । યામિનીનાથાય ।
શમ્બરાય । શમ્બરીપ્રિયાય । સઙ્ગીતવેત્ત્રે । લોકજ્ઞાય । શાન્તાય ।
કલશસમ્ભવાય । બહ્મણ્યાય । વરદાય । નિત્યાય । શૂલિને । ગુરુપરાય ।
હરાય નમઃ । ૩૬૦ ।

માર્તાણ્ડાય નમઃ । પુણ્ડરીકાક્ષાય । કર્મજ્ઞાય । લોકનાયકાય ।
ત્રિવિક્રમાય । મુકુન્દાર્ચ્યાય । વૈદ્યનાથાય । પુરન્દરાય ।
ભાષાવિહીનાય । ભાષાજ્ઞાય । વિઘ્નેશાય । વિઘ્નનાશનાય ।
કિન્નરેશાય । બૃહદ્ભાનવે । શ્રીનિવાસાય । કપાલભૃતે । વિજયિને ।
ભૂતવાહાય । ભીમસેનાય । દિવાકરાય નમઃ । ૩૮૦ ।

બિલ્વપ્રિયાય નમઃ । વસિષ્ઠેશાય । સર્વમાર્ગપ્રવર્તકાય । ઓષધીશાય ।
વામદેવાય । ગોવિન્દાય । નીલલોહિતાય । ષડર્ધનયનાય । શ્રીમતે ।
મહાદેવાય । વૃષધ્વજાય । કર્પૂરવીટિકાલોલાય । કર્પૂરવરચર્ચિતાય ।
અવ્યાજકરુણમૂર્તયે । ત્યાગરાજાય । ક્ષપાકરાય । આશ્ચર્યવિગ્રહાય ।
સૂક્ષ્માય । સિદ્ધેશાય । સ્વર્ણભૈરવાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥૦ ।

દેવરાજાય નમઃ । કૃપાસિન્ધવે । અદ્વયાય । અમિતવિક્રમાય । નિર્ભેદાય ।
નિત્યસત્વસ્થાય । નિર્યોગક્ષેમાય । આત્મવતે । નિરપાયાય । નિરાસઙ્ગાય ।
નિઃશબ્દાય । નિરુપાધિકાય । અજાય । સર્વેશ્વરાય । સ્વામિને ।
ભવભીતિવિભઞ્જનાય । દારિદ્રયતૃણકૂટાગ્નયે । દારિતાસુરસન્તત્યૈ ।
મુક્તિદાય । મુદિતાય નમઃ । ૪૨૦ ।

કુબ્જસે નમઃ । ધાર્મિકાય । ભક્તવત્સલાય । અભ્યાસાતિશયજ્ઞેયાય ।
ચન્દ્રમૌલયે । કલાધરાય । મહાબલાય । મહાવીર્યાય । વિભુવે ।
શ્રીશાય । શુભપ્રદાય (પ્રિયાય) । સિદ્ધાય । પુરાણપુરુષાય ।
રણમણ્ડલભૈરવાય । સદ્યોજાતાય । વટારણ્યવાસિને । પુરુષવલ્લભાય ।
હરિકેશાય । મહાત્રાત્રે । નીલગ્રીવાય નમઃ । ૪૪૦ ।

સુમઙ્ગલાય નમઃ । હિરણ્યબાહવે । તિગ્માંશવે । કામેશાય ।
સોમવિગ્રહાય । સર્વાત્મને । સર્વસત્કર્ત્રે । તાણ્ડવાય । મુણ્ડમાલિકાય ।
અગ્રગણ્યાય । સુગમ્ભીરાય । દેશિકાય । વૈદિકોત્તમાય । પ્રસન્નદેવાય ।
વાગીશાય । ચિન્તાતિમિરભાસ્કરાય । ગૌરીપતયે । તુઙ્ગમૌલયે ।
મધુરાજસે । મહાકવયે નમઃ । ૪૬૦ ।

શ્રીધરાય નમઃ । સર્વસિદ્ધેશાય । વિશ્વનાથાય । દયાનિધયે ।
અન્તર્મુખાય । બહિર્દૃષ્ટયે । સિદ્ધવેષાય । મનોહરાય । કૃત્તિવાસસે ।
કૃપાસિન્ધવે । મન્ત્રસિદ્ધાય । મતિપ્રદાય । મહોત્કૃષ્ટાય ।
પુણ્યકરાય । જગત્સાક્ષિણે । સદાશિવાય । મહાક્રતુવે । મહાયજ્વને ।
વિશ્વકર્મણે । તપોનિધયે નમઃ । ૪૮૦ ।

છન્દોમયાય નમઃ । મહાજ્ઞાનિને । સર્વજ્ઞાય । દેવવન્દિતાય ।
સાર્વભૌમાય । સદાનન્દાય । કરુણામૃતવારિધયે । કાલકાલાય ।
કલિધ્વંસિને । જરામરણનાશકાય । શિતિકણ્ઠાય । ચિદાનન્દાય ।
યોગિનીગણસેવિતાય । ચણ્ડીશાય । સુખસંવેદ્યાય । પુણ્યશ્લોકાય ।
દિવસ્પતયે । સ્થાયિને । સકલતત્ત્વાત્મને । સદા સેવકવર્ધકાય નમઃ ॥ ૫૦ ॥૦ ।

રોહિતાશ્વાય નમઃ । ક્ષમારૂપિણે । તપ્તચામીકરપ્રભાય । ત્રિયમ્બકાય ।
વરરૂચયે । દેવદેવાય । ચતુર્ભુજાય । વિશ્વમ્ભરાય । વિચિત્રાઙ્ગાય ।
વિધાત્રે । પુરનાશ(શાસ) નાય । સુબ્રહ્મણ્યાય । જગત્સ્વામિણે ।
લોહિતાક્ષાય । શિવોત્તમાય । નક્ષત્રમાલ્યાભરણાય । ભગવતે ।
તમસ: પરાય । વિધિકર્ત્રે । વિધાનજ્ઞાય નમઃ । ૫૨૦ ।

See Also  108 Names Of Rama 8 – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

પ્રધાનપુરુષેશ્વરાય નમઃ । ચિન્તામણયે । સુરગુરવે । ધ્યેયાય ।
નીરાજનપ્રિયાય । ગોવિન્દાય । રાજરાજેશાય । બહુપુષ્પાર્ચનપ્રિયાય ।
સર્વાનન્દાય । દયારૂપિણે । શૈલજાસુમનોહરાય । સુવિક્રમાય ।
સર્વગતાય । હેતુસાધનવર્જિતાય । વૃષાઙ્કાય । રમણીયાઙ્ગાય ।
સત્કર્ત્રે । સામપારગાય । ચિન્તાશોકપ્રશમનાય ।
સર્વવિદ્યાવિશારદાય નમઃ । ૫૪૦ ।

ભક્તવિજ્ઞપ્તિસન્ધાત્રે નમઃ । વક્ત્રે । ગિરિવરાકૃતયે । જ્ઞાનપ્રદાય ।
મનોવાસાય । ક્ષેમ્યાય । મોહવિનાશનાય । સુરોત્તમાય । ચિત્રભાનવે ।
સદા વૈભવતત્પરાય । સુહૃદગ્રેસરાય । સિદ્ધાય । જ્ઞાનમુદ્રાય ।
ગણાધિપાય । અમરાય । ચર્મવસનાય । વાઞ્છિતાર્થફલપ્રદાય ।
અસમાનાય । અન્તરહિતાય । દેવસિંહાસનાધિપાય નમઃ । ૫૬૦ ।

વિવાદહન્ત્રે નમઃ । સર્વાત્મને । કાલાય । કાલવિવર્જિતાય । વિશ્વાતીતાય ।
વિશ્વકર્ત્રે । વિશ્વેશાય । વિશ્વકારણાય । યોગિધ્યેયાય । યોગનિષ્ઠાય ।
યોગાત્મને । યોગવિત્તમાય । ઓઙ્કારરૂપાય । ભગવતે । બિન્દુનાદમયાય ।
શિવાય । ચતુર્મુખાદિસંસ્તુત્યાય । ચતુર્વર્ગફલપ્રદાય ।
સહયાચલગુહાવાસિને । સાક્ષાન્મોક્ષરસાકૃતયે નમઃ । ૫૮૦ ।

દક્ષાધ્વરસમુચ્છેત્ત્રે નમઃ । પક્ષપાતવિવર્જિતાય । ઓઙ્કારવાચકાય ।
શંભવે । શઙ્કરાય । શશિશીતલાય । પઙ્કજાસનસંસેવ્યાય ।
કિઙ્કરામરવત્સલાય । નતદૌર્ભાગ્યતૂલાગ્નયે । કૃતકૌતુકવિભ્રમાય ।
ત્રિલોકમોહનાય । શ્રીમતે । ત્રિપુણ્ડ્રાઙ્કિતમસ્તકાય । ક્રૌઞ્ચારિજનકાય ।
શ્રીમદ્ગણનાથસુતાન્વિતાય । અદ્ભુતાય । અનન્તવરદાય ।
અપરિચ્છેદ્યાત્મવૈભવાય । ઇષ્ટામૂર્તપ્રિયાય । શર્વાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥૦ ।

એકવીરપ્રિયંવદાય નમઃ । ઊહાપોહવિનિર્મુક્તાય । ઓઙ્કારેશ્વરપૂજિતાય ।
કલાનિધયે । કીર્તિનાથાય । કામેશીહૃદયઙ્ગમાય । કામેશ્વરાય ।
કામરૂપાય । ગણનાથસહોદરાય । ગાઢાય । ગગનગમ્ભીરાય । ગોપાલાય ।
ગોચરાય । ગુરવે । ગણેશાય । ગાયકાય । ગોપ્ત્રે । ગાણાપત્યગણપ્રિયાય ।
ઘણ્ટાનિનાદરુચિરાય । કર્ણલજ્જાવિભઞ્જનાય નમઃ । ૬૨૦ ।

કેશવાય નમઃ । કેવલાય । કાન્તાય । ચક્રપાણયે । ચરાચરાય ।
ઘનાઘનાય । ઘોષયુક્તાય । ચણ્ડીહૃદયનન્દનાય । ચિત્રાર્પિતાય ।
ચિત્રમયાય । ચિન્તિતાર્થપ્રદાયકાય । છદ્મચારિણે । છદ્મગતયે ।
ચિદાભાસાય । ચિદાત્મકાય । છન્દોમયાય । છત્રપતયે ।
છન્દઃશાસ્ત્રવિશારદાય । જીવનાય । જીવનાધારાય નમઃ । ૬૪૦ ।

જ્યોતિઃશાસ્ત્રવિશારદાય નમઃ । જ્યોતિષે । જ્યોત્સ્નામયાય । જેત્રે ।
જીમૂતવરદાયકાય । જનાઘનાશનાય । જીવાય । જીવદાય । જીવનૌષધાય ।
જરાહરાય । જાડ્યહરાય । જ્યોત્સ્નાજાલપ્રવર્તકાય । જ્ઞાનેશ્વરાય ।
જ્ઞાનગમ્યાય । જ્ઞાનમાર્ગપરાયણાય । તરુસ્થાય । તરુમધ્યસ્થાય ।
ડામરીશક્તિરઞ્જકાય । તારકાય । તારતમ્યાત્મને નમઃ । ૬૬૦ ।

ટીપાય નમઃ । તર્પણકારકાય । તુષારાચલમધ્યસ્થાય ।
તુષારકરભૂષણાય । ત્રિસુગન્ધાય । ત્રિમૂર્તયે । ત્રિમુખાય ।
ત્રિકકુદ્ધરાય । ત્રિલોકીમુદ્રિકાયૂષાય । ત્રિકાલજ્ઞાય ।
ત્રયીમયાય । તત્ત્વરૂપાય । તરુસ્થાયિને । તન્ત્રીવાદનતત્પરાય ।
અદ્ભુતાનન્તસઙ્ગ્રામાય । ઢક્કાવાદન તત્પરાય (કૌતુકાય) । તુષ્ટાય ।
તુષ્ટિમયાય । સ્તોત્રપાઠકાય । અતિપ્રિયસ્તવાય નમઃ । ૬૮૦ ।

તીર્થપ્રિયાય નમઃ । તીર્થરતાય । તીર્થાટનપરાયણાય ।
તૈલદીપપ્રિયાય । તૈલપક્વાન્નપ્રીતમાનસાય । તૈલાભિષેકાયસન્તુષ્ટાય ।
તિલચર્વણાય તત્પરાય । દીનાર્તિહ્યતે । દીનબન્ધવે । દીનનાથાય ।
દયાપરાય । દનુજારયે । દુઃખહન્ત્રે । દુષ્ટભૂતનિષૂદનાય ।
દીનોરુદાયકાય । દાન્તાય । દીપ્તિમતે । દિવ્યલોચનાય । દેદીપ્યમાનાય ।
દુર્જ્ઞેયાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥૦ ।

દીનસમ્માનતોષિતાય નમઃ । દક્ષિણાપ્રેમસન્તુષ્ટાય ।
દારિદ્રયબડબાનલાય । ધર્માય । ધર્મપ્રદાય । ધ્યેયાય । ધીમતે ।
ધૈર્યવિભૂષિતાય । નાનારૂપધરાય । નમ્રાય । નદીપુલિનસંશ્રિતાય ।
નટપ્રિયાય । નાટ્યકરાય । નારીમાનસમોહનાય । નારદાય । નામરહિતાય ।
નાનામન્ત્રરહસ્યવિદે । પત્યૈ । પાતિત્યસંહર્ત્રે ।
પરવિદ્યાવિકર્ષકાય નમઃ । ૭૨૦ ।

પુરાણપુરુષાય નમઃ । પુણ્યાય । પદ્યગદ્યપ્રદાયકાય । પાર્વતીરમણાય ।
પૂર્ણાય । પુરાણાગમસૂચકાય । પશૂપહારરસિકાય । પુત્રદાય ।
પુત્રપૂજિતાય । બ્રહ્માણ્ડભેદનાય । બ્રહ્મજ્ઞાનિને । બ્રાહ્મણપાલકાય ।
ભૂતાધ્યક્ષાય । ભૂતપતયે । ભૂતભીતિનિવારણાય । ભદ્રાકારાય ।
ભીમગર્ભાય । ભીમસઙ્ગ્રામલોલુપાય । ભસ્મભૂષાય ।
ભસ્મસંસ્થાય નમઃ । ૭૪૦ ।

ભૈક્ષ્યકર્મપરાયણાય નમઃ । ભાનુભૂષાય । ભાનુરૂપાય ।
ભવાનીપ્રીતિદાયકાય । ભવપ્રિયાય । ભાવરતાય । ભાવાભાવવિવર્જિતાય ।
ભ્રાજિષ્ણવે । જીવસન્તુષ્ટાય । ભટ્ટારાય । ભદ્રવાહનાય । ભદ્રદાય ।
ભ્રાન્તિરહિતાય । ભીમચણ્ડીપત્યે । મહતે । યજુર્વેદપ્રિયાય । યાજિને ।
યમસંયમસંયુતાય । રામપૂજ્યાય । રામનાથાય નમઃ । ૭૬૦ ।

રત્નદાય નમઃ । રત્નહારકાય । રાજ્યદાય । રામવરદાય । રઞ્જકાય ।
રતિમાર્ગધૃતે । રામાનન્દમયાય । રમ્યાય । રાજરાજેશ્વરાય ।
રસાય । રત્નમન્દિરમધ્યસ્થાય । રત્નપૂજાપરાયણાય । રત્નાકારાય ।
લક્ષણેશાય । લક્ષ્યદાય । લક્ષ્યલક્ષણાય । લોલાક્ષીનાયકાય ।
લોભિને । લક્ષમન્ત્રજપપ્રિયાય । લમ્બિકામાર્ગનિરતાય નમઃ । ૭૮૦ ।

See Also  Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

લક્ષ્યકોટ્યણ્ડનાયકાય નમઃ । વિદ્યાપ્રદાય । વીતિહોત્રે ।
વીરવિદ્યાવિકર્ષકાય । વારાહીપાલકાય । વન્યાય । વનવાસિને ।
વનપ્રિયાય । વનેચરાય । વનચરાય । શક્તિપૂજ્યાય । શિખિપ્રિયાય ।
શરચ્ચન્દ્રનિભાય । શાન્તાય । શક્તાય । સંશયવર્જિતાય ।
શાપાનુગ્રહદાય । શઙ્ખપ્રિયાય । શત્રુનિષૂદનાય ।
ષટ્કૃત્તિકાસુસમ્પૂજ્યાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥૦ ।

ષટ્શાસ્ત્રાર્થરહસ્યવિદે નમઃ । સુભગાય । સર્વજિતે ।
સૌમ્યાય । સિદ્ધમાર્ગપ્રવર્તકાય । સહજાનન્દદાય । સોમાય ।
સર્વશાસ્ત્રરહસ્યવિદે । સર્વજિતે । સર્વવિદે । સાધવે । સર્વધર્મ
સમન્વિતાય । સર્વાધ્યક્ષાય । સર્વદેવાય । મહર્ષયે । મોહનાસ્ત્રવિદે ।
ક્ષેમઙ્કરાય । ક્ષેત્રપાલાય । ક્ષયરોગક્ષયઙ્કરાય ।
નિસ્સિમમહિમ્ને નમઃ । ૮૨૦ ।

નિત્યાય નમઃ । લીલાવિગ્રહરૂપધૃતે । ચન્દનદ્રવદિગ્ધાઙ્ગાય ।
ચામ્પેયકુસુમપ્રિયાય । સમસ્તભક્તસુખદાય । પરમાણવે । મહાહ્નદાય ।
આકાશગાય । દુષ્પ્રધર્ષાય । કપિલાય । કાલકન્ધરાય । કર્પૂરગૌરાય ।
કુશલાય । સત્યસન્ધાય । જિતેન્દ્રિયાય । શાશ્વતૈશ્વર્યવિભવાય ।
પુષ્કરાય । સુસમાહિતાય । મહર્ષયે । પણ્ડિતાય નમઃ । ૮૪૦ ।

બ્રહ્મયોનયે નમઃ । સર્વોત્તમોત્તમાય । ભૂમિભારાર્તિસંહર્ત્રે ।
ષડૂર્મિરહિતાય । મૃડાય । ત્રિવિષ્ટપેશ્વરાય ।
સર્વહૃદયામ્બુજમધ્યગાય । સહસ્રદલપદ્મસ્થાય ।
સર્વવર્ણોપશોભિતાય । પુણ્યમૂર્તયે । પુણ્યલભ્યાય ।
પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય । સૂર્યમણ્ડલમધ્યસ્થાય ।
ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યગાય । સદ્ભક્તધ્યાનનિગલાય । શરણાગતપાલકાય ।
શ્વેતાતપત્રરુચિરાય । શ્વેતચામરવીજિતાય । સર્વાવયસમ્પૂર્ણાય ।
સર્વલક્ષણલક્ષિતાય નમઃ । ૮૬૦ ।

સર્વમઙ્ગલામાઙ્ગલ્યાય નમઃ । સર્વકારણકારણાય । આમોદમોદજનકાય ।
સર્પરાજોત્તરીયકાય । કપાલિને । ગોવિન્દસિદ્ધાય । કાન્તિસંવલિતાનનાય ।
સર્વસદ્ગુરુસંસેવ્યાય । દિવ્યચન્દનચર્ચિતાય । વિલાસિનીકૃતોલ્લાસાય ।
ઇચ્છાશક્તિનિષેવિતાય । અનન્તાય । અનન્તસુખદાય । નન્દનાય ।
શ્રીનિકેતનાય । અમૃતાબ્ધિકૃતાવાસાય (તોલ્લાસી) । નિત્યક્લિન્નાય ।
નિરામયાય । અનપાયાય । અનન્તદૃષ્ટયે નમઃ । ૮૮૦ ।

અપ્રમેયાય નમઃ । અજરાય । અમરાય । અનામયાય । અપ્રતિહતાય ।
અપ્રતર્ક્યાય । અમૃતાય । અક્ષરાય । અમોઘસિદ્ધયે । આધારાય ।
આધારાધેયવર્જિતાય । ઈષણાત્રયનિર્મુક્તાય । ઈહામાત્રવિવર્જિતાય ।
ઋગ્યજુઃસામનયનાય । ઋદ્ધિસિદ્ધિસમૃદ્ધિદાય । ઔદાર્યનિધયે ।
આપૂર્ણાય । ઐહિકામુષ્મિકપ્રદાય । શુદ્ધસન્માત્રસંવિત્તાસ્વરૂપસુ(મુ)
ખવિગ્રહાય । દર્શનપ્રથમાભાસાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥૦ ।

દુષ્ટદર્શનવર્જિતાય નમઃ । અગ્રગણ્યાય । અચિન્ત્યરૂપાય ।
કલિકલ્મષનાશનાય । વિમર્શરૂપાય । વિમલાય । નિત્યતૃપ્તાય ।
નિરાશ્રયાય । નિત્યશુદ્ધાય । નિત્યબુદ્ધાય । નિત્યમુક્તાય ।
નિરાવૃતાય । મૈત્ર્યાદિવાસનાલભ્યાય । મહાપ્રલયસંસ્થિતાય ।
મહાકૈલાસનિલયાય । પ્રજ્ઞાનઘનવિગ્રહાય । શ્રીમદ્વ્યાઘ્રપુરાવાસાય ।
ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદાય । જગદ્યોનયે । જગત્સાક્ષિણે નમઃ । ૯૨૦ ।

જગદીશાય નમઃ । જગન્મયાય । જપાય । જપપરાય । જપ્યાય ।
વિદ્યાસિંહાસનપ્રભવે । તત્ત્વાનાં પ્રકૃતયે । તત્ત્વાય ।
તત્ત્વમ્પદનિરૂપિતાય । દિક્કાલાગ્ન્યનવચ્છિન્નાય । સહજાનન્દસાગરાય ।
પ્રકૃતયૈ । પ્રાકૃતાતીતાય । પ્રજ્ઞાનૈકરસાકૃતયે ।
નિઃશઙ્કમતિદૂરસ્થાય । ચેત્યચેતનચિન્તકાય । તારકાન્તરસંસ્થાનાય ।
તારકાય । તારકાન્તકાય । ધ્યાનૈકપ્રકટાય નમઃ । ૯૪૦ ।

ધ્યેયાય નમઃ । ધ્યાનાય । ધ્યાનવિભૂષણાય । પરસ્મૈ વ્યોમ્ને ।
પરસ્મૈધામ્ને । પરમાણવે । પરસ્મૈપદાય । પૂર્ણાનન્દાય । સદાનન્દાય ।
નાદમધ્યપ્રતિષ્ઠિતાય । પ્રમાવિપર્યયા (ણપ્રત્યયા) તીતાય ।
પ્રણતાજ્ઞાનનાશકાય । બાણાર્ચિતાઙ્ઘ્રિયુગલાય । બાલકેલિકુતૂહલાય ।
બૃહત્તમાય । બ્રહ્મપદાય । બ્રહ્મવિદે । બ્રહ્મવિત્પ્રિયાય ।
ભ્રૂક્ષેપદત્તલક્ષ્મીકાય । ભ્રૂમધ્યધ્યાનલક્ષિતાય નમઃ । ૯૬૦ ।

યશસ્કરાય નમઃ । રત્નગર્ભાય । મહારાજ્ય સુખપ્રદાય ।
શબ્દબ્રહ્મણે । શમપ્રાપ્યાય । લાભકૃતે । લોકવિશ્રુતાય । શાસ્ત્રે ।
શિખાગ્રનિલયાય । શરણ્યાય । યાજકપ્રિયાય । સંસારવેદ્યાય ।
સર્વજ્ઞાય । સર્વભેષજભેષજાય । મનોવાચાભિરગ્રાહ્યાય ।
પઞ્ચકોશવિલક્ષણાય । અવસ્થાત્રયનિર્મુક્તાય । ત્વક્સ્થાય । સાક્ષિણે ।
તુરીયકાય નમઃ । ૯૮૦ ।

પઞ્ચભૂતાદિદૂરસ્થાય નમઃ । પ્રતીચે । એકરસાય ।
અવ્યયાય । ષટ્ચક્રાન્તઃકૃતોલ્લાસાય । ષડ્વિકારવિવર્જિતાય ।
વિજ્ઞાનઘનસમ્પૂર્ણાય । વીણાવાદનતત્પરાય । નીહારાકારગૌરાઙ્ગાય ।
મહાલાવણ્યવારિધયે । પરાભિચારશમનાય । ષડધ્વોપરિસંસ્થિતાય ।
સુષુમ્નામાર્ગસઞ્ચારિણે । બિસતન્તુનિભાકૃતયે । પિનાકિને । લિઙ્ગરૂપાય ।
શ્રીમઙ્ગલાવયવોજ્જ્વલાય । ક્ષેત્રાધિપાય । સુસંવેદ્યાય ।
શ્રીપ્રદાય નમઃ । ૧૦૦૦ ।

વિભવપ્રદાય નમઃ । સર્વવશ્યકરાય । સર્વતોષકાય । પુત્રપૌત્રદાય ।
આત્મનાથાય । તિર્થનાથાય । સપ્ત(પ્તિ)નાથાય । સદાશિવાય નમઃ । ૧૦૦૮ ।

ઇતિ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિસહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Dakshinamurti 2:
1000 Names of Sri Dakshinamurti – Sahasranamavali 2 Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil