1000 Names Of Sri Virabhadra – Sahasranama Stotram In Gujarati

॥ VirabhadraSahasranamastotram Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીઉમામહેશ્વરાભ્યાં નમઃ ।
શ્રીવીરભદ્રાય નમઃ ।
શ્રીભદ્રકાલ્યૈ નમઃ ।

॥ શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

પૂર્વભાગમ્ ।

ૐ અસ્ય શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય
નારાયણઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીવીરભદ્રોદેવતા ।
શ્રીં બીજમ્ । વીં શક્તિઃ । રં કીલકમ્ ॥

મમોપાત્ત સમસ્તદુરિતક્ષયાર્થં ચિન્તિતફલાવાપ્ત્યર્થં
ધર્માર્થકામમોક્ષ ચતુર્વિધફલપુરુષાર્થસિદ્ધ્યર્થં
શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામસ્તોત્રપાઠે વિનિયોગઃ ॥

અથ ધ્યાનમ્ ।
રૌદ્રં રુદ્રાવતારં હુતવહનયનં ચોર્ધ્વકેશં સુદંષ્ટ્રં
ભીમાઙ્ગં ભીમરૂપં કિણિકિણિરભસં જ્વાલમાલાઽઽવૃતાઙ્ગમ્ ।
ભૂતપ્રેતાદિનાથં કરકમલમહાખડ્ગપાત્રે વહન્તં
વન્દે લોકૈકવીરં ત્રિભુવનનમિતં શ્યામલં વીરભદ્રમ્ ॥

અથ સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।
શમ્ભુઃ શિવો મહાદેવો શિતિકણ્ઠો વૃષધ્વજઃ ।
દક્ષાધ્વરકરો દક્ષઃ ક્રૂરદાનવભઞ્જનઃ ॥ ૧ ॥

કપર્દી કાલવિધ્વંસી કપાલી કરુણાર્ણવઃ ।
શરણાગતરક્ષૈકનિપુણો નીલલોહિતઃ ॥ ૨ ॥

નિરીશો નિર્ભયો નિત્યો નિત્યતૃપ્તો નિરામયઃ ।
ગમ્ભીરનિનદો ભીમો ભયઙ્કરસ્વરૂપધૃત્ ॥ ૩ ॥

પુરન્દરાદિ ગીર્વાણવન્દ્યમાનપદામ્બુજઃ ।
સંસારવૈદ્યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વભેષજભેષજઃ ॥ ૪ ॥

મૃત્યુઞ્જયઃ કૃત્તિવાસસ્ત્ર્યમ્બકસ્ત્રિપુરાન્તકઃ ।
વૃન્દારવૃન્દમન્દારો મન્દારાચલમણ્ડનઃ ॥ ૫ ॥

કુન્દેન્દુહારનીહારહારગૌરસમપ્રભઃ ।
રાજરાજસખઃ શ્રીમાન્ રાજીવાયતલોચનઃ ॥ ૬ ॥

મહાનટો મહાકાલો મહાસત્યો મહેશ્વરઃ ।
ઉત્પત્તિસ્થિતિસંહારકારણાનન્દકર્મકઃ ॥ ૭ ॥

સારઃ શૂરો મહાધીરો વારિજાસનપૂજિતઃ ।
વીરસિંહાસનારૂઢો વીરમૌલિશિખામણિઃ ॥ ૮ ॥

વીરપ્રિયો વીરરસો વીરભાષણતત્પરઃ ।
વીરસઙ્ગ્રામવિજયી વીરારાધનતોષિતઃ ॥ ૯ ॥

વીરવ્રતો વિરાડ્રૂપો વિશ્વચૈતન્યરક્ષકઃ ।
વીરખડ્ગો ભારશરો મેરુકોદણ્ડમણ્ડિતઃ ॥ ૧૦ ॥

વીરોત્તમાઙ્ગઃ શૃઙ્ગારફલકો વિવિધાયુધઃ ।
નાનાસનો નતારાતિમણ્ડલો નાગભૂષણઃ ॥ ૧૧ ॥

નારદસ્તુતિસન્તુષ્ટો નાગલોકપિતામહઃ ।
સુદર્શનઃ સુધાકાયો સુરારાતિવિમર્દનઃ ॥ ૧૨ ॥

અસહાયઃ પરઃ સર્વસહાયઃ સામ્પ્રદાયકઃ ।
કામદો વિષભુગ્યોગી ભોગીન્દ્રાઞ્ચિતકુણ્ડલઃ ॥ ૧૩ ॥

ઉપાધ્યાયો દક્ષરિપુઃ કૈવલ્યનિધિરચ્યુતઃ ।
સત્ત્વં રજસ્તમઃ સ્થૂલઃ સૂક્ષ્મોઽન્તર્બહિરવ્યયઃ ॥ ૧૪ ॥

ભૂરાપો જ્વલનો વાયુર્ગગનં ત્રિજગદ્ગુરુઃ ।
નિરાધારો નિરાલમ્બઃ સર્વાધારઃ સદાશિવઃ ॥ ૧૫ ॥

ભાસ્વરો ભગવાન્ ભાલનેત્રો ભાવજસંહરઃ ।
વ્યાલબદ્ધજટાજૂટો બાલચન્દ્રશિખામણિઃ ॥ ૧૬ ॥

અક્ષય્યૈકાક્ષરો દુષ્ટશિક્ષકઃ શિષ્ટરક્ષિતઃ ।
દક્ષપક્ષેષુબાહુલ્યવનલીલાગજો ઋજુઃ ॥ ૧૭ ॥

યજ્ઞાઙ્ગો યજ્ઞભુગ્યજ્ઞો યજ્ઞેશો યજનેશ્વરઃ ।
મહાયજ્ઞધરો દક્ષસમ્પૂર્ણાહૂતિકૌશલઃ ॥ ૧૮ ॥

માયામયો મહાકાયો માયાતીતો મનોહરઃ ।
મારદર્પહરો મઞ્જુર્મહીસુતદિનપ્રિયઃ ॥ ૧૯ ॥

સૌમ્યઃ સમોઽસમોઽનન્તઃ સમાનરહિતો હરઃ ।
સોમોઽનેકકલાધામા વ્યોમકેશો નિરઞ્જનઃ ॥ ૨૦ ॥

ગુરુઃ સુરગુરુર્ગૂઢો ગુહારાધનતોષિતઃ ।
ગુરુમન્ત્રાક્ષરગુરુઃ પરઃ પરમકારણમ્ ॥ ૨૧ ॥

કલિઃ કલાઢ્યો નીતિજ્ઞઃ કરાલાસુરસેવિતઃ ।
કમનીયરવિચ્છાયો નન્દનાનન્દવર્ધનઃ ॥ ૨૨ ॥

સ્વભક્તપક્ષઃ પ્રબલઃ સ્વભક્તબલવર્ધનઃ ।
સ્વભક્તપ્રતિવાદીન્દ્રમુખચન્દ્રવિતુન્તુદઃ ॥ ૨૩ ॥

શેષભૂષો વિશેષજ્ઞસ્તોષિતઃ સુમનાઃ સુધીઃ ।
દૂષકાભિજનોદ્ધૂતધૂમકેતુસ્સનાતનઃ ॥ ૨૪ ॥

દૂરીકૃતાઘપટલશ્ચોરીકૃતસુખપ્રજઃ ।
પૂરીકૃતેષુકોદણ્ડો નિર્વૈરીકૃતસઙ્ગરઃ ॥ ૨૫ ॥

બ્રહ્મવિદ્બ્રાહ્મણો બ્રહ્મ બ્રહ્મચારી જગત્પતિઃ ।
બ્રહ્મેશ્વરો બ્રહ્મમયઃ પરબ્રહ્માત્મકઃ પ્રભુઃ ॥ ૨૬ ॥

નાદપ્રિયો નાદમયો નાદબિન્દુર્નગેશ્વરઃ ।
આદિમધ્યાન્તરહિતો વાદો વાદવિદાં વરઃ ॥ ૨૭ ॥

ઇષ્ટો વિશિષ્ટસ્તુષ્ટઘ્નઃ પુષ્ટિદઃ પુષ્ટિવર્ધનઃ ।
કષ્ટદારિદ્ર્યનિર્નાશો દુષ્ટવ્યાધિહરો હરઃ ॥ ૨૮ ॥

પદ્માસનઃ પદ્મકરો નવપદ્માસનાર્ચિતઃ ।
નીલામ્બુજદલશ્યામો નિર્મલો ભક્તવત્સલઃ ॥ ૨૯ ॥

નીલજીમૂતસઙ્કાશઃ કાલકન્ધરબન્ધુરઃ ।
જપાકુસુમસન્તુષ્ટો જપહોમાર્ચ્ચનપ્રિયઃ ॥ ૩૦ ॥

જગદાદિરનાદીશોઽજગવન્ધરકૌતુકઃ ।
પુરન્દરસ્તુતાનન્દઃ પુલિન્દઃ પુણ્યપઞ્જરઃ ॥ ૩૧ ॥

પૌલસ્ત્યચલિતોલ્લોલપર્વતઃ પ્રમદાકરઃ ।
કરણં કારણં કર્મ કરણીયાગ્રણીર્દૃઢઃ ॥ ૩૨ ॥

કરિદૈત્યેન્દ્રવસનઃ કરુણાપૂરવારિધિઃ ।
કોલાહલપ્રિયઃ પ્રીતઃ શૂલી વ્યાલકપાલભૃત્ ॥ ૩૩ ॥

કાલકૂટગલઃ ક્રીડાલીલાકૃતજગત્ત્રયઃ ।
દિગમ્બરો દિનેશેશો ધીમાન્ધીરો ધુરન્ધરઃ ॥ ૩૪ ॥

દિક્કાલાદ્યનવચ્છિન્નો ધૂર્જટિર્ધૂતદુર્ગતિઃ ।
કમનીયઃ કરાલાસ્યઃ કલિકલ્મષસૂદનઃ ॥ ૩૫ ॥

કરવીરોઽરુણામ્ભોજકલ્હારકુસુમાર્પિતઃ ।
ખરો મણ્ડિતદોર્દણ્ડઃ ખરૂપઃ કાલભઞ્જનઃ ॥ ૩૬ ॥

ખરાંશુમણ્ડલમુખઃ ખણ્ડિતારામતિણ્ડલઃ ।
ગણેશગણિતોઽગણ્યઃ પુણ્યરાશી સુખોદયઃ ॥ ૩૭ ॥

ગણાધિપકુમારાદિગણકૈરવબાન્ધવઃ ।
ઘનઘોષબૃહન્નાદઘનીકૃતસુનૂપુરઃ ॥ ૩૮ ॥

ઘનચર્ચિતસિન્દૂરો ઘણ્ટાભીષણભૈરવઃ ।
પરાપરો બલોઽનન્તશ્ચતુરશ્ચક્રબન્ધકઃ ॥ ૩૯ ॥

ચતુર્મુખમુખામ્ભોજચતુરસ્તુતિતોષણઃ ।
છલવાદી છલશ્શાન્તશ્છાન્દસશ્છાન્દસપ્રિયઃ ॥ ૪૦ ॥

છિન્નચ્છલાદિદુર્વાદચ્છિન્નષટ્તન્ત્રતાન્ત્રિકઃ ।
જડીકૃતમહાવજ્રજમ્ભારાતિર્નતોન્નતઃ ॥ ૪૧ ॥

જગદાધારભૂતેશો જગદન્તો નિરઞ્જનઃ ।
ઝર્ઝરધ્વનિસમ્યુક્તો ઝઙ્કારરવભૂષણઃ ॥ ૪૨ ॥

See Also  Ganapti Muni’S Indra Sahasranama Stotram In English

ઝટીવિપક્ષવૃક્ષૌઘઝઞ્ઝામારુતસન્નિભઃ ।
પ્રવર્ણાઞ્ચિતપત્રાઙ્કઃ પ્રવર્ણાદ્યક્ષરવ્રજઃ ॥ ૪૩ ॥

ટ વર્ણબિન્દુસમ્યુક્તષ્ટઙ્કારહૃતદિગ્ગજઃ ।
ઠ વર્ણપૂરદ્વિદળષ્ટવર્ણાગ્રદળાક્ષરઃ ॥ ૪૪ ॥

ઠ વર્ણયુતસદ્યન્ત્રષ્ઠ જ ચાક્ષરપૂરકઃ ।
ડમરુધ્વનિસમ્રક્તો ડમ્બરાનન્દતાણ્ડવઃ ॥ ૪૫ ॥

ડણ્ડણ્ઢઘોષપ્રમદાઽઽડમ્બરો ગણતાણ્ડવઃ ।
ઢક્કાપટહસુપ્રીતો ઢક્કારવવશાનુગઃ ॥ ૪૬ ॥

ઢક્કાદિતાળસન્તુષ્ટો ટોડિબદ્ધસ્તુતિપ્રિયઃ ।
તપસ્વિરૂપસ્તપનસ્તપ્તકાઞ્ચનસન્નિભઃ ॥ ૪૭ ॥

તપસ્વિવદનામ્ભોજકારુણ્યસ્તરણિદ્યુતિઃ ।
ઢગાદિવાદસૌહાર્દસ્થિતઃ સમ્યમિનાં વરઃ ॥ ૪૮ ॥

સ્થાણુસ્તણ્ડુનુતિપ્રીતઃ સ્થિતિસ્થાવરજઙ્ગમઃ ।
દરહાસાનનામ્ભોજદન્તહીરાવળિદ્યુતિઃ ॥ ૪૯ ॥

દર્વીકરાઙ્ગતભુજો દુર્વારો દુઃખદુર્ગહા ।
ધનાધિપસખો ધીરો ધર્માધર્મપરાયણઃ ॥ ૫૦ ॥

ધર્મધ્વજો દાનશૌણ્ડો ધર્મકર્મફલપ્રદઃ ।
પશુપાશહારઃ શર્વઃ પરમાત્મા સદાશિવઃ ॥ ૫૧ ॥

પરાપરઃ પરશુધૃત્ પવિત્રઃ સર્વપાવનઃ ।
ફલ્ગુનસ્તુતિસન્તુષ્ટઃ ફલ્ગુનાગ્રજવત્સલઃ ॥ ૫૨ ॥

ફલ્ગુનાર્જિતસઙ્ગ્રામફલપાશુપતપ્રદઃ ।
બલો બહુવિલાસાઙ્ગો બહુલીલાધરો બહુઃ ॥ ૫૩ ॥

બર્હિર્મુખો સુરારાધ્યો બલિબન્ધનબાન્ધવઃ ।
ભયઙ્કરો ભવહરો ભર્ગો ભયહરો ભવઃ ॥ ૫૪ ॥

ભાલાનલો બહુભુજો ભાસ્વાન્ સદ્ભક્તવત્સલઃ ।
મન્ત્રો મન્ત્રગણો મન્ત્રી મન્ત્રારાધનતોષિતઃ ॥ ૫૫ ॥

મન્ત્રયજ્ઞો મન્ત્રવાદી મન્ત્રબીજો મહાન્મહઃ ।
યન્ત્રો યન્ત્રમયો યન્ત્રી યન્ત્રજ્ઞો યન્ત્રવત્સલઃ ॥ ૫૬ ॥

યન્ત્રપાલો યન્ત્રહરસ્ત્રિજગદ્યન્ત્રવાહકઃ ।
રજતાદ્રિસદાવાસો રવીન્દુશિખિલોચનઃ ॥ ૫૭ ॥

રતિશ્રાન્તો જિતશ્રાન્તો રજનીકરશેખરઃ ।
લલિતો લાસ્યસન્તુષ્ટો લબ્ધોગ્રો લઘુસાહસઃ ॥ ૫૮ ॥

લક્ષ્મીનિજકરો લક્ષ્યલક્ષણજ્ઞો લસન્મતિઃ ।
વરિષ્ઠો વરદો વન્દ્યો વરદાનપરો વશી ॥ ૫૯ ॥

વૈશ્વાનરાઞ્ચિતભુજો વરેણ્યો વિશ્વતોમુખઃ ।
શરણાર્તિહરઃ શાન્તઃ શઙ્કરઃ શશિશેખરઃ ॥ ૬૦ ॥

શરભઃ શમ્બરારાતિર્ભસ્મોદ્ધૂળિતવિગ્રહઃ ।
ષટ્ત્રિંશત્તત્ત્વવિદ્રૂપઃ ષણ્મુખસ્તુતિતોષણઃ ॥ ૬૧ ॥

ષડક્ષરઃ શક્તિયુતઃ ષટ્પદાદ્યર્થકોવિદઃ ।
સર્વજ્ઞઃ સર્વસર્વેશઃ સર્વદાઽઽનન્દકારકઃ ॥ ૬૨ ॥

સર્વવિત્સર્વકૃત્સર્વઃ સર્વદઃ સર્વતોમુખઃ ।
હરઃ પરમકલ્યાણો હરિચર્મધરઃ પરઃ ॥ ૬૩ ॥

હરિણાર્ધકરો હંસો હરિકોટિસમપ્રભઃ ।
દેવદેવો જગન્નાથો દેવેશો દેવવલ્લભઃ ॥ ૬૪ ॥

દેવમૌલિશિખારત્નં દેવાસુરસુતોષિતઃ ।
સુરૂપઃ સુવ્રતઃ શુદ્ધસ્સુકર્મા સુસ્થિરઃ સુધીઃ ॥ ૬૫ ॥

સુરોત્તમઃ સુફલદઃ સુરચિન્તામણિઃ શુભઃ ।
કુશલી વિક્રમસ્તર્ક્કઃ કુણ્ડલીકૃતકુણ્ડલી ॥ ૬૬ ॥

ખણ્ડેન્દુકારકજટાજૂટઃ કાલાનલદ્યુતિઃ ।
વ્યાઘ્રચર્મામ્બરધરો વ્યાઘ્રોગ્રબહુસાહસઃ ॥ ૬૭ ॥

વ્યાળોપવીતી વિલસચ્છોણતામરસામ્બકઃ ।
દ્યુમણિસ્તરણિર્વાયુઃ સલિલં વ્યોમ પાવકઃ ॥ ૬૮ ॥

સુધાકરો યજ્ઞપતિરષ્ટમૂર્તિઃ કૃપાનિધિઃ ।
ચિદ્રૂપશ્ચિદ્ઘનાનન્દકન્દશ્ચિન્મયનિષ્કલઃ ॥ ૬૯ ॥

નિર્દ્વન્દ્વો નિષ્પ્રભો નિત્યો નિર્ગુણો નિર્ગતામયઃ ।
વ્યોમકેશો વિરૂપાક્ષો વામદેવો નિરઞ્જનઃ ॥ ૭૦ ॥

નામરૂપઃ શમધુરઃ કામચારી કલાધરઃ ।
જામ્બૂનદપ્રભો જાગ્રજ્જન્માદિરહિતોજ્જ્વલઃ ॥ ૭૧ ॥

જનકઃ સર્વજન્તૂનાં જન્મદુઃખાપનોદનઃ ।
પિનાકપાણિરક્રોધઃ પિઙ્ગલાયતલોચનઃ ॥ ૭૨ ॥

પરમાત્મા પશૂપતિઃ પાવનઃ પ્રમથાધિપઃ ।
પ્રણવઃ કામદઃ કાન્તઃ શ્રીપ્રદો દિવ્યલોચનઃ ॥ ૭૩ ॥

પ્રણતાર્તિહરઃ પ્રાણઃ પરઞ્જ્યોતિઃ પરાત્પરઃ ।
તુષ્ટસ્તુહિનશૈલાધિવાસઃ સ્તોતૃવરપ્રદઃ ॥ ૭૪ ॥

ઇષ્ટકામ્યાર્થફલદઃ સૃષ્ટિકર્તા મરુત્પતિઃ ।
ભૃગ્વત્રિકણ્વજાબાલિ હૃત્પદ્માહિમદીધિતિઃ ॥ ૭૫ ॥

ક્રતુધ્વંસી ક્રતુમુખઃ ક્રતુકોટિફલપ્રદઃ ।
ક્રતુઃ ક્રતુમયઃ ક્રૂરદર્પઘ્નો વિક્રમો વિભુઃ ॥ ૭૬ ॥

દધીચિહૃદયાનન્દો દધીચ્યાદિસુપાલકઃ ।
દધીચિવાઞ્છિતસખો દધીચિવરદોઽનઘઃ ॥ ૭૭ ॥

સત્પથક્રમવિન્યાસો જટામણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
સાક્ષિત્રયીમયશ્ચારુકલાધરકપર્દભૃત્ ॥ ૭૮ ॥

માર્કણ્ડેયમુનિપ્રીતો મૃડો જિતપરેતરાટ્ ।
મહીરથો વેદહયઃ કમલાસનસારથિઃ ॥ ૭૯ ॥

કૌણ્ડિન્યવત્સવાત્સલ્યઃ કાશ્યપોદયદર્પણઃ ।
કણ્વકૌશિકદુર્વાસાહૃદ્ગુહાન્તર્નિધિર્નિજઃ ॥ ૮૦ ॥

કપિલારાધનપ્રીતઃ કર્પૂરધવલદ્યુતિઃ ।
કરુણાવરુણઃ કાળીનયનોત્સવસઙ્ગરઃ ॥ ૮૧ ॥

ઘૃણૈકનિલયો ગૂઢતનુર્મુરહરપ્રિયઃ ।
ગણાધિપો ગુણનિધિર્ગમ્ભીરાઞ્ચિત વાક્પતિઃ ॥ ૮૨ ॥

વિઘ્નનાશો વિશાલાક્ષો વિઘ્નરાજો વિશેષવિત્ ।
સપ્તયજ્ઞયજઃ સપ્તજિહ્વા જિહ્વાતિસંવરઃ ॥ ૮૩ ॥

અસ્થિમાલાઽઽવિલશિરો વિસ્તારિતજગદ્ભુજઃ ।
ન્યસ્તાખિલસ્રજસ્તોકવિભવઃ પ્રભુરીશ્વરઃ ॥ ૮૪ ॥

ભૂતેશો ભુવનાધારો ભૂતિદો ભૂતિભૂષણઃ ।
ભૂતાત્મકાત્મકો ભૂર્ભુવાદિ ક્ષેમકરઃ શિવઃ ॥ ૮૫ ॥

અણોરણીયાન્મહતો મહીયાન્ વાગગોચરઃ ।
અનેકવેદવેદાન્તતત્ત્વબીજસ્તપોનિધિઃ ॥ ૮૬ ॥

મહાવનવિલાસોઽતિપુણ્યનામા સદાશુચિઃ ।
મહિષાસુરમર્દિન્યા નયનોત્સવસઙ્ગરઃ ॥ ૮૭ ॥

શિતિકણ્ઠઃ શિલાદાદિ મહર્ષિનતિભાજનઃ ।
ગિરિશો ગીષ્પતિર્ગીતવાદ્યનૃત્યસ્તુતિપ્રિયઃ ॥ ૮૮ ॥

અઙ્ગીકૃતઃ સુકૃતિભિઃ શૃઙ્ગારરસજન્મભૂઃ ।
ભૃઙ્ગીતાણ્ડવસન્તુષ્ઠો મઙ્ગલો મઙ્ગલપ્રદઃ ॥ ૮૯ ॥

મુક્તેન્દ્રનીલતાટઙ્કો મુક્તાહારવિભૂષિતઃ ।
સક્તસજ્જનસદ્ભાવો ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદઃ ॥ ૯૦ ॥

સુરૂપઃ સુન્દરઃ શુક્લધર્મઃ સુકૃતવિગ્રહઃ ।
જિતામરદ્રુમઃ સર્વદેવરાડસમેક્ષણઃ ॥ ૯૧ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Guhyakali Devi – Sahasranama Stotram In Bengali

દિવસ્પતિસહસ્રાક્ષવીક્ષણાવળિતોષકઃ ।
દિવ્યનામામૃતરસો દિવાકરપતિઃ પ્રભુઃ ॥ ૯૨ ॥

પાવકપ્રાણસન્મિત્રં પ્રખ્યાતોર્ધ્વજ્વલન્મહઃ ।
પ્રકૃષ્ટભાનુઃ પુરુષઃ પુરોડાશભુગીશ્વરઃ ॥ ૯૩ ॥

સમવર્તી પિતૃપતિર્ધર્મરાટ્શમનો યમી ।
પિતૃકાનનસન્તુષ્ટો ભૂતનાયકનાયકઃ ॥ ૯૪ ॥

નયાન્વિતઃ સુરપતિર્નાનાપુણ્યજનાશ્રયઃ ।
નૈરૃત્યાદિ મહારાક્ષસેન્દ્રસ્તુતયશોઽમ્બુધિઃ ॥ ૯૫ ॥

પ્રચેતાજીવનપતિર્ધૃતપાશો દિગીશ્વરઃ ।
ધીરોદારગુણામ્ભોધિકૌસ્તુભો ભુવનેશ્વરઃ ॥ ૯૬ ॥

સદાનુભોગસમ્પૂર્ણસૌહાર્દઃ સુમનોજ્જ્વલઃ ।
સદાગતિઃ સારરસઃ સજગત્પ્રાણજીવનઃ ॥ ૯૭ ॥

રાજરાજઃ કિન્નરેશઃ કૈલાસસ્થો ધનપ્રદઃ ।
યક્ષેશ્વરસખઃ કુક્ષિનિક્ષિપ્તાનેકવિસ્મયઃ ॥ ૯૮ ॥

ઈશાનઃ સર્વવિદ્યાનામીશ્વરો વૃષલાઞ્છનઃ ।
ઇન્દ્રાદિદેવવિલસન્મૌલિરમ્યપદામ્બુજઃ ॥ ૯૯ ॥

વિશ્વકર્માઽઽશ્રયો વિશ્વતોબાહુર્વિશ્વતોમુખઃ ।
વિશ્વતઃ પ્રમદો વિશ્વનેત્રો વિશ્વેશ્વરો વિભુઃ ॥ ૧૦૦ ॥

સિદ્ધાન્તઃ સિદ્ધસઙ્કલ્પઃ સિદ્ધગન્ધર્વસેવિતઃ ।
સિદ્ધિતઃ શુદ્ધહૃદયઃ સદ્યોજાતાનનશ્શિવઃ ॥ ૧૦૧ ॥

શ્રીમયઃ શ્રીકટાક્ષાઙ્ગઃ શ્રિનામા શ્રીગણેશ્વરઃ ।
શ્રીદઃ શ્રીવામદેવાસ્યઃ શ્રીકણ્ઠઃ શ્રીપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૧૦૨ ॥

ઘોરાઘધ્વાન્તમાર્તાણ્ડો ઘોરેતરફલપ્રદઃ ।
ઘોરઘોરમહાયન્ત્રરાજો ઘોરમુખામ્બુજઃ ॥ ૧૦૩ ॥

તતઃ સુષિર સુપ્રીત તત્ત્વાદ્યાગમજન્મભૂઃ ।
તત્ત્વમસ્યાદિ વાક્યાર્થસ્તત્પૂર્વમુખમણ્ડિતઃ ॥ ૧૦૪ ॥

આશાપાશવિનિર્મુક્તઃ શેષભૂષણભૂષિતઃ ।
દોષાકરલસન્મૌલિરીશાનમુખનિર્મલઃ ॥ ૧૦૫ ॥

પઞ્ચવક્ત્રો દશભુજઃ પઞ્ચાશદ્વર્ણનાયકઃ ।
પઞ્ચાક્ષરયુતઃ પઞ્ચઃ પઞ્ચ પઞ્ચ સુલોચનઃ ॥ ૧૦૬ ॥

વર્ણાશ્રમગુરુઃ સર્વવર્ણાધારઃ પ્રિયઙ્કરઃ ।
કર્ણિકારાર્ક દુત્તૂર પૂર્ણપૂજાફલપ્રદઃ ॥ ૧૦૭ ॥

યોગીન્દ્રહૃદયાનન્દો યોગી યોગવિદાં વરઃ ।
યોગધ્યાનાદિસન્તુષ્ટો રાગાદિરહિતો રમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ભવામ્ભોધિપ્લવો બન્ધમોચકો ભદ્રદાયકઃ ।
ભક્તાનુરક્તો ભવ્યઃ સદ્ભક્તિદો ભક્તિભાવનઃ ॥ ૧૦૯ ॥

અનાદિનિધનોઽભીષ્ટો ભીમકાન્તોઽર્જુનો બલઃ ।
અનિરુદ્ધઃ સત્યવાદી સદાનન્દાશ્રયોઽનઘઃ ॥ ૧૧૦ ॥

આલયઃ સર્વવિદ્યાનામાધારઃ સર્વકર્મણામ્ ।
આલોકઃ સર્વલોકાનામાવિર્ભાવો મહાત્મનામ્ ॥ ૧૧૧ ॥

ઇજ્યાપૂર્તેષ્ટફલદઃ ઇચ્છાશક્ત્યાદિ સંશ્રયઃ ।
ઇનઃ સર્વામરારાધ્ય ઈશ્વરો જગદીશ્વરઃ ॥ ૧૧૨ ॥

રુણ્ડપિઙ્ગલમધ્યસ્થો રુદ્રાક્ષાઞ્ચિતકન્ધરઃ ।
રુણ્ડિતાધારભક્ત્યાદિરીડિતઃ સવનાશનઃ ॥ ૧૧૩ ॥

ઉરુવિક્રમબાહુલ્ય ઉર્વ્યાધારો ધુરન્ધરઃ ।
ઉત્તરોત્તરકલ્યાણ ઉત્તમોત્તમનાયકઃ ॥ ૧૧૪ ॥

ઊરુજાનુતડિદ્વૃન્દ ઊર્ધ્વરેતા મનોહરઃ ।
ઊહિતાનેકવિભવ ઊહિતામ્નાયમણ્ડલઃ ॥ ૧૧૫ ॥

ઋષીશ્વરસ્તુતિપ્રીતો ઋષિવાક્યપ્રતિષ્ઠિતઃ ।
ૠગાદિ નિગમાધારો ઋજુકર્મા મનોજવઃ ॥ ૧૧૬ ॥

રૂપાદિ વિષયાધારો રૂપાતીતો ઋષીશ્વરઃ ।
રૂપલાવણ્યસમ્યુક્તો રૂપાનન્દસ્વરૂપધૃત્ ॥ ૧૧૭ ॥

લુલિતાનેકસઙ્ગ્રામો લુપ્યમાનરિપુવ્રજઃ ।
લુપ્તક્રૂરાન્ધકો વારો લૂકારાઞ્ચિતયન્ત્રધૃત્ ॥ ૧૧૮ ॥

લૂકારાદિ વ્યાધિહરો લૂસ્વરાઞ્ચિતયન્ત્રયુક્ ।
લૂશાદિ ગિરિશઃ પક્ષઃ ખલવાચામગોચરઃ ॥ ૧૧૯ ॥

એષ્યમાણો નતજન એકચ્ચિતો દૃઢવ્રતઃ ।
એકાક્ષરમહાબીજ એકરુદ્રોઽદ્વિતીયકઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ઐશ્વર્યવર્ણનામાઙ્ગ ઐશ્વર્યપ્રકરોજ્જ્વલઃ ।
ઐરાવણાદિ લક્ષ્મીશ ઐહિકામુષ્મિકપ્રદઃ ॥ ૧૨૧ ॥

ઓષધીશશિખારત્ન ઓઙ્કારાક્ષરસમ્યુતઃ ।
ઓકઃ સકલદેવાનામોજોરાશિરજાદ્યજઃ ॥ ૧૨૨ ॥

ઔદાર્યજીવનપર ઔચિત્યમણિજન્મભૂઃ ।
ઉદાસીનૈકગિરિશ ઉત્સવોત્સવકારણૌ ॥ ૧૨૩ ॥

અઙ્ગીકૃતષડઙ્ગાઙ્ગ અઙ્ગહારમહાનટઃ ।
અઙ્ગજાઙ્ગજભસ્માઙ્ગો મઙ્ગલાયતવિગ્રહઃ ॥ ૧૨૪ ॥

કઃ કિં ત્વદનુ દેવેશઃ કઃ કિન્નુ વરદપ્રદઃ ।
કઃ કિન્નુ ભક્તસન્તાપહરઃ કારુણ્યસાગરઃ ॥ ૧૨૫ ॥

સ્તોતવ્યઃ સ્તોતુમિચ્છૂનાં મન્તવ્યઃ શરણાર્થિનામ્ ।
ધ્યેયો ધ્યાનૈકનિષ્ઠાનાં ધામ્નઃ પરમપૂરકઃ ॥ ૧૨૬ ॥

ભગનેત્રહરઃ પૂતઃ સાધુદૂષકભૂષણઃ ।
ભદ્રકાળિમનોરાજો હંસઃ સત્કર્મસારથિઃ ॥ ૧૨૭ ॥

સભ્યઃ સાધુઃ સભારત્નં સૌન્દર્યગિરિશેખરઃ ।
સુકુમારઃ સૌખ્યકરઃ સહિષ્ણુઃ સાધ્યસાધનમ્ ॥ ૧૨૮ ॥

નિર્મત્સરો નિષ્પ્રપઞ્ચો નિર્લોભો નિર્ગુણો નયઃ ।
વીતાભિમાનો નિર્જાતો નિરાતઙ્કો નિરઞ્જનઃ ॥ ૧૨૯ ॥

કાલત્રયઃ કલિહરો નેત્રત્રયવિરાજિતઃ ।
અગ્નિત્રયનિભાઙ્ગશ્ચ ભસ્મીકૃતપુરત્રયઃ ॥ ૧૩૦ ॥

કૃતકાર્યો વ્રતધરો વ્રતનાશઃ પ્રતાપવાન્ ।
નિરસ્તદુર્વિધિર્નિર્ગતાશો નિર્વાણનીરધિઃ ॥ ૧૩૧ ॥

નિધાનં સર્વહેતૂનાં નિશ્ચિતાર્થેશ્વરેશ્વરઃ ।
અદ્વૈતશામ્ભવમહો સનિર્વ્યાજોર્ધ્વલોચનઃ ॥ ૧૩૨ ॥

અપૂર્વપૂર્વઃ પરમઃ સપૂર્વઃ પૂર્વપૂર્વદિક્ ।
અતીન્દ્રિયઃ સત્યનિધિરખણ્ડાનન્દવિગ્રહઃ ॥ ૧૩૩ ॥

આદિદેવઃ પ્રસન્નાત્મા આરાધકજનેષ્ટદઃ ।
સર્વદેવમયઃ સર્વઃ જગદ્વ્યાસઃ સુલક્ષણઃ ॥ ૧૩૪ ॥

સર્વાન્તરાત્મા સદૃશઃ સર્વલોકૈકપૂજિતઃ ।
પુરાણપુરુષઃ પુણ્યઃ પુણ્યશ્લોકઃ સુધામયઃ ॥ ૧૩૫ ॥

પૂર્વાપરજ્ઞઃ પુરજિત્ પૂર્વદેવામરાર્ચિતઃ ।
પ્રસન્નદર્શિતમુખઃ પન્નગાવળિભૂષણઃ ॥ ૧૩૬ ॥

પ્રસિદ્ધઃ પ્રણતાધારઃ પ્રલયોદ્ભૂતકારણમ્ ।
જ્યોતિર્મયો જ્વલદ્દંષ્ટ્રો જ્યોતિર્માલાવળીવૃતઃ ॥ ૧૩૭ ॥

જાજ્જ્વલ્યમાનો જ્વલનનેત્રો જલધરદ્યુતિઃ ।
કૃપામ્ભોરાશીરમ્લાનો વાક્યપુષ્ટોઽપરાજિતઃ ॥ ૧૩૮ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Pitambara – Sahasranama Stotram In English

ક્ષપાકરાર્કકોટિપ્રભાકરઃ કરુણાકરઃ ।
એકમૂર્તિસ્ત્રિધામૂર્તિર્દિવ્યમૂર્તિરનાકુલઃ ॥ ૧૩૯ ॥

અનન્તમૂર્તિરક્ષોભ્યઃ કૃપામૂર્તિઃ સુકીર્તિધૃત્ ।
અકલ્પિતામરતરુરકામિતસુકામધુક્ ॥ ૧૪૦ ॥

અચિન્તિતમહાચિન્તામણિર્દેવશિખામણિઃ ।
અતીન્દ્રિયોઽજિતઃ પ્રાંશુર્બ્રહ્મવિષ્ણ્વાદિવન્દિતઃ ॥ ૧૪૧ ॥

હંસો મરીચિર્ભીમશ્ચ રત્નસાનુશરાસનઃ ।
સમ્ભવોઽતીન્દ્રિયો વૈદ્યો વિશ્વરૂપી નિરઞ્જનઃ ॥ ૧૪૨ ॥

વસુદઃ સુભુજો નૈકમાયોઽવ્યયઃ પ્રમાદનઃ ।
અગદો રોગહર્તા ચ શરાસનવિશારદઃ ॥ ૧૪૩ ॥

માયાવિશ્વાદનો વ્યાપી પિનાકકરસમ્ભવઃ ।
મનોવેગો મનોરુપી પૂર્ણઃ પુરુષપુઙ્ગવઃ ॥ ૧૪૪ ॥

શબ્દાદિગો ગભીરાત્મા કોમલાઙ્ગઃ પ્રજાગરઃ ।
ત્રિકાલજ્ઞો મુનિઃ સાક્ષી પાપારિઃ સેવકપ્રિયઃ ॥ ૧૪૫ ॥

ઉત્તમઃ સાત્ત્વિકઃ સત્યઃ સત્યસન્ધો નિરાકુલઃ ।
રસો રસજ્ઞો સારજ્ઞો લોકસારો રસાત્મકઃ ॥ ૧૪૬ ॥

પૂષાદન્તભિદવ્યગ્રો દક્ષયજ્ઞનિષૂદનઃ ।
દેવાગ્રણીઃ શિવધ્યાનતત્પરઃ પરમઃ શુભઃ ॥ ૧૪૭ ॥

જયો જયાદિઃ સર્વાઘશમનો ભવભઞ્જનઃ ।
અલઙ્કરિષ્ણુરચલો રોચિષ્ણુર્વિક્રમોત્તમઃ ॥ ૧૪૮ ॥

શબ્દગઃ પ્રણવો વાયુરંશુમાનનિલતાપહૃત્ । વાયુરંશુમાનનલ
નિરીશો નિર્વિકલ્પશ્ચ ચિદ્રૂપો જિતસાધ્વસઃ ॥ ૧૪૯ ॥

ઉત્તારણો દુષ્કૃતિહા દુર્ધર્ષો દુસ્સહોઽભયઃ ।
નક્ષત્રમાલી નાકેશઃ સ્વાધિષ્ઠાનષડાશ્રયઃ ॥ ૧૫૦ ॥

અકાયો ભક્તકાયસ્થઃ કાલજ્ઞાની મહાનટઃ ।
અંશુઃ શબ્દપતિર્યોગી પવનઃ શિખિસારથિઃ ॥ ૧૫૧ ॥

વસન્તો માધવો ગ્રીષ્મઃ પવનઃ પાવનોઽમલઃ ।
વારુર્વિશલ્યચતુરઃ શિવચત્વરસંસ્થિતઃ ॥ ૧૫૨ ॥

આત્મયોગઃ સમામ્નાયતીર્થદેહઃ શિવાલયઃ ।
મુણ્ડો વિરૂપો વિકૃતિર્દણ્ડો દાન્તો ગુણોત્તમઃ ॥ ૧૫૩ ॥

દેવાસુરગુરુર્દેવો દેવાસુરનમસ્કૃતઃ ।
દેવાસુરમહામન્ત્રો દેવાસુરમહાશ્રયઃ ॥ ૧૫૪ ॥

દિવોઽચિન્ત્યો દેવતાઽઽત્મા ઈશોઽનીશો નગાગ્રગઃ ।
નન્દીશ્વરો નન્દિસખો નન્દિસ્તુતપરાક્રમઃ ॥ ૧૫૫ ॥

નગ્નો નગવ્રતધરઃ પ્રલયાકારરૂપધૃત્ ।
સેશ્વરઃ સ્વર્ગદઃ સ્વર્ગઃ સ્વરઃ સર્વમયઃ સ્વનઃ ॥ ૧૫૬ ॥

બીજાધ્યક્ષો બીજકર્તા ધર્મકૃદ્ધર્મવર્ધનઃ ।
દક્ષયજ્ઞમહાદ્વેષી વિષ્ણુકન્ધરપાતનઃ ॥ ૧૫૭ ॥

ધૂર્જટિઃ ખણ્ડપરશુઃ સકલો નિષ્કલોઽસમઃ ।
મૃડો નટઃ પૂરયિતા પુણ્યક્રૂરો મનોજવઃ ॥ ૧૫૮ ॥

સદ્ભૂતઃ સત્કૃતઃ શાન્તઃ કાલકૂટો મહાનઘઃ ।
અર્થાનર્થો મહાકાયો નૈકકર્મસમઞ્જસઃ ॥ ૧૫૯ ॥

ભૂશયો ભૂષણો ભૂતિર્ભૂષણો ભૂતવાહનઃ ।
શિખણ્ડી કવચી શૂલી જટી મુણ્ડી ચ કુણ્ડલી ॥ ૧૬૦ ॥

મેખલી મુસલી ખડ્ગી કઙ્કણીકૃતવાસુકિઃ ॥ ૧૬૧ ॥

ઉત્તરભાગમ્ ।
એતત્સહસ્રનામાઙ્કં વીરભદ્રસ્ય કીર્તનમ્ ।
એકૈકાક્ષરમાહાત્મ્યં મહાપાતકનાશનમ્ ॥ ૧૬૨ ॥

મહાવ્યાધિહરં મૃત્યુદારિદ્ર્યતિમિરાઞ્જનમ્ ।
મહાસંસારજલધિમગ્નોત્તારણનાવિકઃ ॥ ૧૬૩
ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં નિજગેહં નિરર્ગલમ્ ।
કર્મભક્તિચિદાનન્દં કન્દકારણકન્દકમ્ ॥ ૧૬૪ ॥

રસં રસાયનં દિવ્યં નામામૃતરસં નરઃ ।
શૃણુયાદ્યઃ સ્મરન્યોઽપિ સર્વપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ ૧૬૫ ॥

અગ્નિષ્ટોમસ્ય યજ્ઞસ્ય વાજપેયશતસ્ય ચ ।
કન્યાદાનસહસ્રસ્ય યત્ફલં લભતે નરઃ ॥ ૧૬૬ ॥

તત્ફલઙ્કોટિગુણિતં નામૈકસ્ય સકૃજ્જપાત્ ।
આયુરારોગ્યસૌભાગ્યં પુત્રપૌત્રપ્રવર્ધનમ્ ॥ ૧૬૭ ॥

ઐહિકામુષ્મિકભયચ્છેદનં સુખસાધનમ્ ।
કુષ્ઠાપસ્મારપૈશાચચેષ્ટાદિરુજનાશકમ્ ॥ ૧૬૮ ॥

અશ્મરીં વાતશીતોષ્ણં જ્વરં માહેશ્વરીજ્વરમ્ ।
ત્રિદોષજં સન્નિપાતં કુક્ષિનેત્રશિરોવ્યથામ્ ॥ ૧૬૯ ॥

મૃત્યુદારિદ્ર્યજન્માદિ તીવ્રદુઃખનિવારણમ્ ।
મારણં મોહનં ચૈવ સ્તમ્ભનોચ્ચાટનં તથા ॥ ૧૭૦ ॥

વિદ્વેષણં કર્ષણં ચ કુટિલં વૈરિચેષ્ટિતમ્ ।
વિષશસ્ત્રોરગવ્યાઘ્રભયં ચોરાગ્નિશત્રુજમ્ ॥ ૧૭૧ ॥

ભૂતવેતાલયક્ષાદિ બ્રહ્મરાક્ષસજં ભયમ્ ।
શાકિન્યાદિ ભયં ભૈરવોદ્ભવં બહુદ્વિટ્ભયમ્ ॥ ૧૭૨ ॥

ત્યજન્ત્યેવ સકૃત્ સ્તોત્રં યઃ સ્મરેદ્ભીતમાનસઃ ।
યઃ સ્મરેત્ વીરભદ્રેતિ લભેત્ સત્યં શ્રિયં જયમ્ ॥ ૧૭૩ ॥

વીરભદ્રસ્ય નામ્નાં યત્ સહસ્રં સર્વસિદ્ધિદમ્ ।
વજ્રપઞ્જરમિત્યુક્તં વિષ્ણુના પ્રભવિષ્ણુના ॥ ૧૭૪ ॥

કરચિન્તામણિનિભં સ્વૈરકામદગોસમમ્ ।
સ્વાઙ્ગણસ્થામરતરુસમાનમસમોપમમ્ ॥ ૧૭૫ ॥

એકકાલં દ્વિકાલં વા ત્રિકાલં નિત્યમેવ વા ।
યઃ પઠેદ્વીરભદ્રસ્ય સ્તોત્રં મન્ત્રમિદં નરઃ ॥ ૧૭૬ ॥

ઇહ ભુક્ત્વાખિલાન્ભોગાનન્તે શિવપદં વ્રજેત્ ॥ ૧૭૭ ॥

ઇતિ શ્રીમત્પદ્મપુરાણે ઉપરિભાગે દક્ષાધ્વરે શ્રીમહાશરભ-
નૃસિંહયુદ્ધે નરહરિરૂપનારાયણપ્રોક્તં શ્રીવીરભદ્ર-
સહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Veerabhadra:
1000 Names of Sri Virabhadra – Sahasranama Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil