1000 Names Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali In Gujarati

॥ Shanmukha Sahasranamavali 1 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીષણ્મુખ અથવા ઈશાનમુખસહસ્રનામાવલિઃ ૧ ॥

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।

ઈશાનમુખપૂજા-
ૐ જગદ્ભુવે નમઃ । શરવણભવાય । શરવણારવિન્દાય । સરોરુહાય ।
શરવણતેજસે । સર્વજ્ઞાનહૃદયાય । સર્વસમ્પદ્ગુણાય ।
સર્વગુણસમ્પન્નાય । સર્વાત્મરૂપિણે । સર્વમઙ્ગલયુતાય ।
સર્વજનવશીકરાય । સર્વજ્ઞાનપૂર્ણાય । સર્વસાક્ષિણે । સર્વરૂપિણે ।
સર્વદેવસ્થાણવે । સર્વપાપક્ષયાય । સર્વશત્રુક્ષયાય ।
સર્વજનહૃદયવાસિને । સ્વરાધિને દયે । । ષડ્વક્ત્રાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ વષટ્કારનિલયાય નમઃ । શરવણમધુરાય । સુધરાય । શબ્દમયાય ।
સપ્તકોટિમન્ત્રાય । સપ્તશબ્દોપદેશજ્ઞાનાય । સપ્તકોટિમન્ત્રગુરવે ।
સત્યસમ્પન્નાય । સત્યલોકાય । સપ્તદ્વીપપતયે । સત્યરૂપિણે ।
સત્યયોગિને । સત્યબલાય । શતકોટિરત્નાભિષેકાય । કૃત્તિકાત્મને ।
સર્વતોમહાવીર્યાય । શતશાશ્વતાય । સપ્તલોકાય । સર્વમનોહરાય ।
શતસ્થેમ્ને નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ ચતુર્મુખાય નમઃ । ચતુરપ્રિયાય । ચતુર્ભુજાય । ચતુરાશ્રમાય ।
ચતુષ્ષષ્ટિકલેશ્વરાય । ચતુર્વર્ગફલપ્રદાય ।
ચતુર્વેદપરાયણાય । ચતુષ્ષષ્ટિતત્વાય । ચતુર્વેદરૂપિણે ।
સેનાધિપતયે । ષડ્રુચિરાય । ષટ્કવચિને । સાક્ષિણે ।
ષટ્કન્યકાપુત્રાય । ષડ્દર્શનાય । ષડાધારભુજાય । ષષ્ટિજાત્મને ।
સ્પષ્ટોપદિષ્ટાય । સદ્બીજાય । ષડ્ગુણમોહનાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ ષડ્બીજાક્ષરાય નમઃ । ષષ્ઠિને । ષટ્ષટ્પક્ષવાહનાય । શઙ્કરાય ।
શઙ્ખજતાપાય । શઙ્ખભાવાય । સંસારશ્રમમર્દનાય ।
સઙ્ગીત નાયકાય । સંહારતાણ્ડવાય । ચન્દ્રશેખરાય ।
શત્રુશોષણાય । ચન્દનલેપિતાય । શાન્તાય । શાન્તરૂપિણે ।
ગૌરીપુત્રાય । સૌખ્યાય । શક્તિકુક્કુટહસ્તાય । શસ્ત્રાય ।
શક્તિરુદ્રરૂપાય । શૈત્યાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ષડક્ષરાય નમઃ । ષટ્કાય । ષષ્ઠિને૨ । । સન્નાહાય । શાપાય ।
શાપાનુગ્રહાય । સમર્થાય । સામપ્રિયાય । ષણ્મુખસન્તોષાય ।
સત્રિકાય । સહસ્રાય । સહસ્રશિરસે । સહસ્રનયનસેવિતાય ।
સહસ્રપાણયે । સહસ્રવીણાગાનાય । સહસ્રવરસિદ્ધયે । સહસ્રાક્ષાય ।
સહસ્રરૂપિણે । સહસ્રસેનાપતયે અખણ્ડસેનાપતયે । ।
સકલજનાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ સકલસુરેશ્વરાય નમઃ । સકલલોકોદ્ભવાય ।
સકલબીજાક્ષરાય । સકલાગમશાસ્ત્રસિદ્ધયે । સકલમુનિસેવિતાય ।
સકલવરપ્રસાદદર્શનાય । સકલસિદ્ધસમ્ભવાય । સકલદેવસ્થાણવે ।
સઙ્કલીકરણાય । સૂતાય । સરસ્વત્યૈ । સરસ્વતીદીર્ઘમઙ્ગલાય ।
સરસ્વત્યુદ્ભવાય । શાસનાય । સારગપર્વણે । સારાય । સ્વરાદયે ।
સ્વરાદિસમ્ભવાય । શાપાય૨ । । સામવેદાય નમઃ । ૧૨૦ ।

સર્વવ્યાખ્યાનાય । શૈવાર્યશાશ્વતાય । શિવાસનાય । શિવમયાય ।
શિવદર્શકાય । શિવનાથાય । શિવહૃદયાય । શિવાર્થબાણાય ।
શિવલોકાય । શિવયોગ્યાય । શિવધ્યાનાય । શિવરૂપિણે । શિવાત્મને ।
શિવગુરવે । જીવનાય । જીવરૂપિણે । સૃષ્ટયે । સૃષ્ટિપ્રિયાય ।
સૃષ્ટિકર્ત્રે । સૃષ્ટિપરિપાલકાય નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ સિંહાસનાય નમઃ । ચિન્તામણયે । છન્દોમણયે । શિખરનિલયાય ।
સ્વયમ્ભુવે । સ્વયંસન્તોષિણે । સ્વયમ્ભોગ્યાય । સ્વયંસ્વામિને ।
શુચયે । શુચિમયાય । સુરજ્યેષ્ઠપિત્રે । સુરપતિલક્ષણાય ।
સુરાસુરવદનાય । સુગન્ધસૃષ્ટિવિરાજિતાય । સુગન્ધપ્રિયાય ।
સૂકરસીરાય । શ્રુત્યાસનાય । શ્વેતવસ્ત્રાય । સ્વકામાય ।
સ્વામિને નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ સ્વામિપુષ્કરાય નમઃ । સ્વામિદેવાય । સ્વામિગુરવે । સ્વામિકારુણ્યાય ।
સ્વામિતારકાય । અમરમુનિસેવિતાય । ધર્મક્ષેત્રાય । ષણ્મુખાય ।
સૂક્ષ્મનાદાય । સૂક્ષ્મરૂપાય । સુલોચનાય । શુભમઙ્ગળાય ।
સૂત્રમુર્તયે । સૂત્રધારિણે । શૂલાયુધાય । શૂલાધિશૂલપતયે ।
સુધાશનાય । સેનાપતયે । સેનાન્યૈ । સેનાયૈ નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ સેવકાય નમઃ । જગત્પરિહારાય । જગજ્જાગરાય । જગદીશ્વરાય ।
જાનુગાય । જાગ્રદાકારાય । જાયારૂપાય । જયન્તાય । જયપ્રિયાય ।
જટિને । જયન્તેષ્ટાય । સર્વગાય । સ્વર્ગાધિપતયે । સ્વર્ણસૂત્રાય ।
સ્વર્ગસ્થાનાય । સ્વર્ગસ્થજ્યોતિષે । ષોડશનામ્ને । ષોડશાવતારાય ।
ષોડશદલાય । રક્તવરદાય નમઃ । ૨૦૦ ।

રક્તવસ્ત્રાય । રક્તાભરણાય । રક્તસ્વરૂપિણે । રક્તકમલાય ।
રથાકારાય । રાગનાયકાય । રવિદેવતાયૈ । રણમુખવીરાય ।
રણવીરસેવિતાય । રણભૂતસેવિતાય । વાચામગોચરાય ।
વલ્લીપ્રિયાય । બાલાવતારાય । વૈરાગ્યાય । વરગુણાય ।
વરદમહત્સેવિતાય । વરદાભયહસ્તાય । સાલાક્ષમાલાય ।
વનચરાય । વહ્નિમણ્ડલાય નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ વર્ણભેદાય નમઃ । પઞ્ચાસનાય । ભક્તિનાથાય । ભક્તિશૂરાય ।
શિવકરાય । બાહુભૂષણાય । વષટ્કારાય । વસુરેતસે । વજ્રપાણયે ।
વૈરાગ્યાય । વકુલપુષ્પમાલિને । વચનાય । વચનપ્રિયાય ।
વચનમયાય । વચનસુન્દરાય । વચનામૃતાય । વચનબાન્ધવાય ।
વચનવશીકરાય । વચનદર્શનાય । વચનારામાય નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ વચનહસ્તાય નમઃ । વચનબ્રહ્મણે । વચનપૂજ્યાય । વચનવિદ્યાય ।
વચનદહનાય । વચનકોપાય । વચનત્યાગાય । વચનશાસ્ત્રવાસિને ।
વચનોપકારાય । વચનવસતયે । વાયવે । વાયુરૂપાય । વાયુમનોહરાય ।
વાયુમહોપકારાય । વાયુવેદતત્વાય । વાયુભવાય । વાયુવન્દનાય ।
વાયુવીતનાય । વાયુકર્મબન્ધકાય । વાયુકરાય નમઃ । ૨૬૦ ।

See Also  Shri Shanmukha Shatkam In Sanskrit

ૐ વાયુકર્મણે નમઃ । વાય્વાહારાય । વાયુદેવતત્ત્વાય ।
વાયુધનઞ્જનાય વાયુધનઞ્જયાય । ।
વાયુદિશાસનાદયે । વિશ્વકારાય । વિશ્વેશ્વરાય । વિશ્વગોપ્ત્રે ।
વિશ્વપઞ્ચકાય । વિશાલાક્ષાય । વિશાખાનક્ષત્રાય ।
પઞ્ચાઙ્ગરાગાય । બિન્દુનાદાય । બિન્દુનાદપ્રિયાય ।
વીતરાગાય । વ્યાખ્યાનાય । વ્યાધિહરાય । વિદ્યાયૈ ।
વિદ્યાવાસિને । વિદ્યાવિનોદાય નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ વિદ્વજ્જનહૃદયાય નમઃ । વિદ્યુન્નાનાભૂતિપ્રિયાય । વિકારિણે । વિનોદાય ।
વિભૂદન્તપતયે । વિભૂતયે । વ્યોમ્ને । વીરમૂર્તયે । વિરુદ્ધસેવ્યાય ।
વીરાય । વીરશૂરાય । વીરકોપનાય । વિરુદ્ધવજ્રાય । વીરહસ્તાય ।
વીરવૈભવાય । વીરરાક્ષસસેવિતાય । વીરધરાય । વીરપાય ।
વીરબાહુપરિભૂષણાય । વીરબાહવે નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ વીરપુરન્દરાય નમઃ । વીરમાર્તાણ્ડાય । વીરકુઠારાય । વીરધરાય ।
વીરમહેન્દ્રાય । વીરમહેશ્વરાય । અતિવીરશ્રિયે । મદવીર વીરાન્તકાય ।
વીરચત્વારિચતુરાય । વેદાન્તાય । વેદરૂપાય । વેદસૃષ્ટયે ।
વેદદૃષ્ટયે । વેલાયુધાય । વૈભવાય । વેદસ્વર્ગાય ।
વૈશાખોદ્ભવાય । નવશઙ્ખપ્રિયાય । નવધનાય ।
નવરત્નદેવકૃત્યાય નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ નવભક્તિસ્થિતાય નમઃ । નવપઞ્ચબાણાય । નવમધ્વજાય ।
નવમન્ત્રાય । નવાક્ષરાય । નવક્ષુદ્રાય । નવકોટયે । નવશક્તયે ।
નવભક્તિસ્થિતાય । નવમધ્વજાય । નવમન્ત્રાય । નવમણિભૂષણાય ।
નવાન્તદેવસોમાય । નવકુમારાય । નમસ્કારાય । નામાન્તરાય । નાગવીરાય ।
નક્ષત્રપક્ષવાહનાય । નાગલોકાય । નાગપાણિપાદાય નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ નાગાભરણાય નમઃ । નાગલોકારુણાય । નન્દાય । નાદાય । નાદપ્રિયાય ।
નારદગીતપ્રીતાય । નક્ષત્રમાલિને । નવરાત્રિશક્રાય । નિષ્કળાય ।
નિત્યપરમાય । નિત્યાય । નિત્યાનન્દિતાય । નિત્યસૌન્દર્યાય ।
નિત્યયજ્ઞાય । નિત્યાનન્દાય । નિરાશાય । નિરન્તરાય । નિરાલમ્બાય ।
નિરવદ્યાય । નિરાકારાય નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ નિત્યરસિકાય નમઃ । નિષ્કલઙ્કાય । નિત્યપ્રિયાય । નિષ્કળરૂપાય ।
નિર્મલાય । નીલાય । નીલરૂપાય । નીલમયાય । ચતુર્વિક્રમાય । નેત્રાય ।
ચતુર્વિક્રમનેત્રાય । ત્રિનેત્રાય । નેત્રજ્યોતિષે । નેત્રસ્થાણવે ।
નેત્રસ્વરૂપિણે । નેત્રમણયે । ભવાય । પાપવિનાશાય । હવ્યમોક્ષાય ।
ભવાન્યૈ નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ પવિત્રાય નમઃ । પવિત્રપર્વણે । ભક્તવત્સલાય । ભક્તપ્રિયાય ।
ભક્તવરદાય । ભક્તજનદૃષ્ટાય । પ્રત્યક્ષાય । ભક્તસમીપાય ।
વરદાય । પાપહરાય । પક્ષિહરાય । ભાસ્કરાય । ભક્ષકાય ।
ભાસ્કરપ્રિયાય । પઞ્ચભૂતાય । પઞ્ચબ્રહ્મશિખાય । પઞ્ચમન્ત્રાય ।
પઞ્ચભૂતપતયે । પઞ્ચાક્ષરપરિપાલકાય ।
પઞ્ચબાણધરાય નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ પઞ્ચદેવાય નમઃ । પઞ્ચબ્રહ્મોદ્ભવાય । પઞ્ચશોધિને ।
પઙ્કજનેત્રાય । પઞ્ચહસ્તાય । ભવરોગહરાય । પરમતત્ત્વાર્થાય ।
પરમપુરુષાય । પરમકલ્યાણાય । પદ્મદલપ્રિયાય ।
પરાપરજગચ્છરણાય । પરાપરાય । પરાશનાય । પણ્ડિતાય ।
પરિતાપનાશનાય । ફલિને । ફલાકાશાય । ફલભક્ષણાય ।
બાલવૃદ્ધાય । બાલરૂપાય નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ ફાલહસ્તાય નમઃ । ફણિને । બાલનાથાય । ભયનિગ્રહાય ।
પરબ્રહ્મસ્વરૂપાય । પ્રણવાય । પ્રણવદેશિકાય । પ્રણતોત્સુકાય ।
પ્રણવાક્ષરવિશ્વેશ્વરાય । પ્રાણિને । પ્રાણિધારિણે ।
પ્રાણિપઞ્ચરત્નાય । પ્રાણપ્રતિષ્ઠાયૈ । પ્રાણરૂપાય ।
બ્રહ્મપ્રિયાય । બ્રહ્મમન્ત્રાય । બ્રહ્મવર્દ્ધનાય ।
બ્રહ્મકુટુમ્બિને । બ્રહ્મણ્યાય । બ્રહ્મચારિણે નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ બ્રહ્મૈશ્વર્યાય નમઃ । બ્રહ્મસૃષ્ટયે । બ્રહ્માણ્ડાય । મકરકોપાય ।
મકરરૂપાય । મહિતાય । મહેન્દ્રાય । મનસ્સ્નેહાય । મન્દરવરદાય ।
મહાનિધયે । મોચિને । માર્ગસહાય । માલ્યવક્ષઃસ્થલાય । મન્દારાય ।
મન્દારપુષ્પમાલિને । મન્ત્રપરાધીશાય । મન્ત્રમૂર્તયે । ભૂતપતયે ।
મૃત્યુઞ્જયાય । મૂર્તયે નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ મૂર્તિપ્રકાશાય નમઃ । મૂર્તિપ્રિયાય । મૂર્તિપ્રકારાય । મૂર્તિહૃદયાય ।
મૂર્તિકવચાય । મૂર્તિસમ્રાજે । મૂર્તિસેવિતાય । મૂર્તિલક્ષણાય ।
મૂર્તિદેવાય । મૂર્તિવિશેષાય । મૂર્તિદીક્ષાય । મૂર્તિમોક્ષાય ।
મૂર્તિભક્તાય । મૂર્તિશક્તિધરાય । મૂર્તિવીર્યાય । મૂર્તિહરાય ।
મૂર્તિકરાય । મૂર્તિધરાય । મૂર્તિમાલાય । મૂર્તિસ્વામિને નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ મૂર્તિસકલાય નમઃ । મૂર્તિમઙ્ગળાય । મૂર્તિમુકુન્દાય । મૂર્તિમૂલાય ।
મૂર્તિમૂલમૂલાય । મૂલમન્ત્રાય । મૂલાગ્નિહૃદયાય । મૂલકર્ત્રે । મેઘાય ।
મેઘવર્યાય । મેઘનાથાય । સ્કન્દાય । સ્કન્દવિન્દાય । કન્દર્પમિત્રાય ।
કન્દર્પાલઙ્કરાય । કન્દર્પનિમિષાય । કન્દર્પપ્રકાશાય ।
કન્દર્પમોહાય । સ્કન્દસૌન્દર્યાય । સ્કન્દગુરવે નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ સ્કન્દકારુણ્યાય નમઃ । સ્કન્દાધારાય । સ્કન્દપતયે । સ્કન્દકીર્તયે ।
સ્કન્દશ્રુતાય । સ્કન્દનેત્રાય । સ્કન્દશિવાય । સ્કન્દરૂપાય ।
સ્કન્દલક્ષણાય । સ્કન્દલોકાય । સ્કન્દગુણાય । સ્કન્દપુષ્પમાલિને ।
સ્કન્દાય । સ્કન્દસ્વામિને । સ્કન્દહન્ત્રે । સ્કન્દાયુધાય ।
કમણ્ડલુધરાય । કમણ્ડલ્વક્ષમાલિને ।
કમણ્ડલાય । ઘણ્ટિકાસનાય નમઃ । ૫૨૦ ।

See Also  1000 Names Of Goddess Saraswati Devi – Sahasranamavali Stotram In Odia

ૐ ઘણ્ટાયૈ નમઃ । ઘણ્ડિકાસનાય । ઘનાઘનાય । ઘનરૂપાય ।
કરુણાલયાય । કારુણ્યપૂર્ણાય । ગઙ્ગાયૈ । કઙ્કણાભરણાય ।
કાલાય । કાલકાલાય । કાલપુત્રાય । કાલરૂપાય । ગાયત્રીધરાય ।
ગાયત્રીસૃષ્ટયે । કૈલાસવાસિને । કુઙ્કુમવર્ણાય । કવિનેત્રાય ।
કવિપ્રિયાય । ગૌરીપુત્રાય । કાવ્યનાથાય નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ કાવ્યપર્વકાય નમઃ । કર્મપાય । કામ્યાય । કમલાયુધાય । કાલિસેવ્યાય ।
કાર્તિકેયાય । ઇષ્ટકામ્યાય । ખડ્ગધરાય । કૃત્તિકાપુત્રાય ।
કૃત્તિકાશિવયોગાય । કૃપાય । ક્રૌઞ્ચધરાય । કૃપાકટાક્ષાય ।
કૃપાદૃષ્ટયે । કૃપામોક્ષાય । કૃપારુદ્રાય । કૃપાસ્પદાય ।
ગિરિપતયે । ગિરિસ્થાય । કૃત્તિકાભૂષણાય નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ કલાયૈ નમઃ । કોશવિનાશનાય । કિરાતાય । કિન્નરપ્રિયાય । ગીતપ્રિયાય ।
કુમારાય । કુમારસ્કન્દાય । કુમારદેવેન્દ્રાય । કુમારધીરાય ।
કુમારપુણ્યાય । વિદ્યાગુરવે । કુમારમોહાય । કુમારાગમાય ।
કુમારગુરવે । કુમારપરમેશ્વરાય । કૌમારાય । ગુણરૂપાય । કુઙ્કુમાય ।
કુમ્ભોદ્ભવગુરવે । કુન્તળાન્તરણાય નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ કુક્કુટધ્વજાય નમઃ । કુલકરાય । હરનિલયાય । કુશલાય ।
કુચવિદ્યાય । ગુરવે । ગુરવે શૈવાય । ગુરુસ્વર્ગાય । ગુરુશિવાય ।
ગુરુસર્વરૂપાય । ગુરુજાય । ગુરુપરાય । ગુરુપરમેરવે । ગુરુપાલાય ।
ગુરુપરમ્પરાય । ગુરુકન્દાય । ગુરુમન્દાય । ગુરુહિતાય । ગુરુવર્ણાય ।
ગુરુરૂપિણે નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ ગુરુમૂલાય નમઃ । ગુરુદેવાય । ગુરુધ્યાતાય । ગુરુદીક્ષિતાય ।
ગુરુધ્વજાય । ગુરુસ્વામિને । ગુરુભાસનાય । ગમ્ભીરાય ।
ગર્ભરક્ષાજ્ઞાય । ગન્ધર્વાય । ગોચરાય । કૂર્માસનાય । કેશવાય ।
કેશિવાહનાય । મયૂરભૂષણાય । કોમળાય । કોપાનુગ્રહાય । કોપાગ્નયે ।
કોણહસ્તાય । કોટિપ્રભેદાય નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ કોટિસૂર્યપ્રકાશાય નમઃ । કોલાહલાય । જ્ઞાનાય । જ્ઞાનહૃદયાય ।
જ્ઞાનશક્તયે । જ્ઞાનોપદેશકાય । જ્ઞાનગમ્યાય । જ્ઞાનમૂર્તયે ।
જ્ઞાનપરિપાલનાય । જ્ઞાનગુરવે । જ્ઞાનસ્વરૂપાય । ધર્માય ।
ધર્મહૃદયાય । ધર્મવાસિને । દણ્ડિને । દણ્ડહસ્તાય । તર્પણાય ।
તત્ત્વાનનાય । તત્ત્વશૈશવપુત્રાય । તપસ્વિને નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ દૈત્યહન્ત્રે નમઃ । દયાપરાય । અનિન્દિતાય । દયાર્ણવાય ।
ધનુર્ધરાય । ધરાય । ધનદાય । ધનસારાય । ધરશીલિને ।
સ્થાણવે । અનન્તરાય । તારકાસુરમર્દનાય । ત્રિશૂલાય । ત્રિમસ્તકાય ।
ત્ર્યમ્બકાય । ત્રિકોણાય । ત્રિમૂર્તિપતયે । ત્રૈલોક્યાય । ત્રિકોણત્રયાય ।
ત્રિપુરદહનાય નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ ત્રિદશાદિત્યાય નમઃ । ત્રિકાર્તિધારિણે । ત્રિભુવનશેખરાય ।
ત્રયીમયાય । દ્વાદશાદિત્યાય । દ્વાદશલોચનાય । દ્વાદશહસ્તાય ।
દ્વાદશકુઙ્કુમભૂષણાય । દુર્જનમર્દનાય । દુર્વાસોમિત્રાય ।
દુઃખનિવારણાય । શૂરધુર્યાય । સંરક્ષકાય । રતિપ્રિયાય ।
રતિપ્રદક્ષિણાય । રતીષ્ટાય । દૃષ્ટાય । દુષ્ટનિગ્રહાય ।
ધૂમ્રવર્ણાય । દેવદેવાય નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ ધર્મપતયે નમઃ । ભૂપરિપાલકાય । દેવમિત્રાય । દેવેક્ષણાય ।
દેવપૂજિતાય । દેવવિદે । દેવસેનાપતયે । દેવપ્રિયાય । દેવરાજાય ।
દેવગુરવે । દેવભોગાય । દેવપદવીક્ષણાય । દેવસેવ્યાય ।
દેવમનોહરાય । દેવાધિપતયે । દેવેન્દ્રપૂજિતાય । દેવશિખામણયે ।
દેશિકાય । દશાક્ષરાય । દર્શપૂર્ણાય નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ દશપ્રાણાય નમઃ । દેવગાયકાય । યોગાય । યોગરૂપાય । યોગાધિપાય ।
યોગાઙ્ગાય । યોગશિવાય । યોગાક્ષરાય । યોગમૂલાય । યોગહૃદયાય ।
યોગાસનાય । યોગાનન્દકાય । લોકાય । લોકરૂપાય । લોકનાથાય ।
લોકસૃષ્ટયે । લોકરક્ષણાય । લોકદેવાય । લોકગુરવે ।
લોકપરમાય નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ અગ્નિબેરાય અગ્નિસુતાય । નમઃ । અગ્નિપક્ષાય । અગ્નિહુવાય । અગ્નિરૂપાય ।
અગ્નિપઞ્ચાસ્યાય । અગ્નિસિદ્ધયે । અગ્નિપ્રિયાય । અગ્નિબાહવે । અગ્નિતાપવતે ।
અગ્ન્યાકારાય । ઐશ્વર્યાય । અસુરબન્ધનાય । અક્ષરાય । અજવીરાય ।
આચારાય । આચારકીર્તયે । અજપાકારિણે । અરાતિસઞ્ચરાય । અક્ષરાય ।
અગસ્ત્યગુરવે નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ અતલદેવાય નમઃ । અધર્મશાસ્ત્રે । અતિશૂરાય । અતિપ્રિયાય ।
અસ્તુઅસ્તુદાય । અમૃતાર્ણવાય । અભિમૂલાય । આદિત્યાય ।
આદિત્યહૃદયાય । આદિત્યપ્રકાશાય । આદિત્યતૃતીયાય ।
અમૃતાત્મને । આત્મયોનયે । અમૃતાય । અમૃતાકારાય ।
અમૃતશાન્તાય । અમરપતયે । અમોઘવિઘ્નાય । અમૃતરૂપાય ।
અમોઘેક્ષણાય નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ અભયકલ્પાત્મકરૂપાય નમઃ । અભિષેકપ્રિયાય ।
સર્પાભરણાલઙ્કારપ્રિયાય । અગસ્ત્યમુનિપૂજિતાય । અભૂતપતયે ।
અરણ્યાય । અગ્રગણ્યાય । અસ્ત્રપ્રિયાય । અધીશાય । અસ્ત્રોપદેશકાય ।
અહમ્પિતામહાય । અખિલલોકાય । આકાશવાસિને । આકાશવાસસે ।
અગોચરાય । અર્જુનસેવિતાય । આયુષ્યમનસિગોચરાય । અષ્ટદિક્પાલાય ।
અષ્ટાક્ષરાય । અષ્ટમશક્તયે નમઃ । ૭૮૦ ।

See Also  Ashtottara Shatanamavali Of Sri Kartikeya In Sanskrit

ૐ અષ્ટાઙ્ગયોગિને નમઃ । અષ્ટમૂર્તયે । અષ્ટાદશપુરાણપ્રિયાય ।
અષ્ટદિઙ્મનોહરાય । અભયઙ્કરાય । અનન્તાય । અનન્તમૂર્તયે ।
અનન્તાસનસંસ્થિતાય । અનન્તસિદ્ધિકાય । અમરમુનિસેવિતાય ।
અનન્તગુણાકરાય । અનન્તકોટિદેવસેવિતાય । અનેકરૂપિણે । અતિગુણાય ।
અનન્તકારુણ્યાય । સુખાસનાય । પૂર્ણાય । અરુણજ્યોતિર્હરાય ।
હરિહરાત્મને । અરુણગિરીશાય નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ અર્ધરૂપાય નમઃ । અપારશક્તયે । અર્ચારામાય । અહઙ્કારાય ।
આસ્થાનકોલાહલાય । હૃદયાય । હૃદયષટ્કોણાય । હૃદયપ્રકાશાય ।
રાજપ્રિયાય । હિરણ્યાય । મૂલાય । ક્ષેમાય । રાજીવાય । પારિજાતાય ।
તીક્ષ્ણાય । વિચક્ષણાય । ઈક્ષણાય । હિરણ્યભૂષણાય । હિરણ્યકીર્તયે ।
હિરણ્યમઙ્ગલાય નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ હિરણ્યકોલાહલાય નમઃ । ઇન્દ્રાય । ઇન્દ્રાણીમાઙ્ગલ્યાધિપાય ।
લક્ષ્મીસ્વર્ગાય । ક્ષણમાત્રાય । સઙ્ખ્યાયૈ । દિવ્યકલ્પાય । વિચારણાય ।
ઉપધરાય । ઉપાયસ્વરૂપાય । ઉમામહેશ્વરાય । ઉમાસૂનવે । ઉમાપુત્રાય ।
ઉગ્રમૂર્તયે । ઉત્ક્ષરાય । ઉક્ષસમ્ભવાય । ઉત્ક્ષરવસ્તુને ।
ઉચિતાય । ઉચિતધરાય । ઉમાર્તયે નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ ઉત્પલાય નમઃ । ઉત્પલાશનાય । ઉદારકીર્તયે । યુદ્ધમનોહરાય ।
અગૃહ્યાય । વિધેયાય । ભાગધેયાય । ષટ્કોણદલપીઠાક્ષરસ્વરૂપાય ।
સ્તોત્રધરાય । પાત્રાય । માત્રાય । ષણ્મુખાય । ષડઙ્ગાય ।
ષડાધારાય । સુબ્રહ્મણ્યાય । કુમારાય । સિન્દૂરારુણાય । મયૂરવાહનાય ।
મહાપ્રવાહાય । કુમારીશ્વરપુત્રાય નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ દેવસેનાય નમઃ । મિત્રાય । ધરાજનદેવાય । સુગન્ધલેપનાય ।
સુરારાધ્યાય । વિજયોત્તમાય । વિજયમનોહરાય । પુણ્યાય ।
વિજયાયુધાય । પુણ્યસૃષ્ટયે । વિશાલાક્ષાય । સત્યધારણાય ।
ચિન્તામણિગુહાપુત્રાય । શાન્તકોલાહલાય । સર્વલોકનાથાય ।
સર્વજીવદયાપરાય । સર્વગુણસમ્પન્નાય । મલ્લિકાય ।
સર્વલોકસ્તમ્ભનાય । સ્વામિદેશિકાય નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ સર્વવૃદ્ધાય નમઃ । સર્વસૌન્દર્યાય । શૂરમર્દનાય । સ્વામિદેશિકાય ।
સુબ્રહ્મણ્યાય । અનન્તયોગિને । હરાય । જયમુખાય । એકભદ્રાય ।
દણ્ડકરાય । એકશુભદાય । એકદન્તપ્રિયાય । એકાન્તવેદિને ।
એકાન્તસ્વરૂપિણે । યજ્ઞાય । યજ્ઞરૂપાય । હેમકુણ્ડલાય । એકસેવ્યાય ।
ઓઙ્કારાય । ઓઙ્કારહૃદયાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ નમશ્શિવાય નમઃ । નમનોન્મુખાય । હોમાય । હોમકર્ત્રે ।
હોમસ્થાપિતાય । હોમાગ્નયે । હોમાગ્નિભૂષણાય । મન્ત્રાય । સૂત્રાય ।
પવિકરણાય । સન્તોષપ્રતિષ્ઠાય । દીર્ઘરૂપાય । જ્યોતિષે । અણિમ્ને ।
ગરિમ્ણે । લઘિમ્ને । પ્રાપ્તયે । પ્રાકામ્યાય ।
અહિજિદ્વિદ્યાયૈ । આકર્ષણાય નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ ઉચ્ચાટનાય નમઃ । વિદ્વેષણાય । વશીકરણાય । સ્તમ્ભનાય ।
ઉદ્ભવનાય । મરણાર્દિને । પ્રયોગષટ્કારાય । શિવયોગિનિલયાય ।
મહાયજ્ઞાય । કૃષ્ણાય । ભૂતચારિણે । પ્રતિષ્ઠિતાય । મહોત્સાહાય ।
પરમાર્થાય । પ્રાંશવે । શિશવે । કપાલિને । સર્વધરાય । વિષ્ણવે ।
સદ્ભિસ્સુપૂજિતાય નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ વિતલાસુરઘાતિને નમઃ । જનાધિપાય । યોગ્યાય । કામેશાય । કિરીટિને ।
અમેયચઙ્ક્રમાય । નગ્નાય । દલઘાતિને । સઙ્ગ્રામાય ।
નરેશાય । શુચિભસ્મને । ભૂતિપ્રિયાય । ભૂમ્ને । સેનાયૈ ।
ચતુરાય । કૃતજ્ઞાય । મનુષ્યબાહ્યગતયે । ગુહમૂર્તયે ।
ભૂતનાથાય । ભૂતાત્મને નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ ભૂતભાવનાય નમઃ । ક્ષેત્રજ્ઞાય । ક્ષેત્રપાલાય । સિદ્ધસેવિતાય ।
કઙ્કાલરૂપાય । બહુનેત્રાય । પિઙ્ગલલોચનાય । સ્મરાન્તકાય ।
પ્રશાન્તાય । શઙ્કરપ્રિયાય । અષ્ટમૂર્તયે । બાન્ધવાય ।
પાણ્ડુલોચનાય । ષડાધારાય । વટુવેષાય । વ્યોમકેશાય । ભૂતરાજાય ।
તપોમયાય । સર્વશક્તિશિવાય । સર્વસિદ્ધિપ્રદાય નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ અનાદિભૂતાય । નમઃ । દૈત્યહારિણે । સર્વોપદ્રવનાશનાય ।
સર્વદુઃખનિવારણાય । ભસ્માઙ્ગાય । શક્તિહસ્તાય । દિગમ્બરાય ।
યોગાય । પ્રતિભાનવે । ધાન્યપતયે । યોગિનીપતયે । શિવભક્તાય ।
કરુણાકરાય । સામ્બસ્મરણાય । વિશ્વદર્શનાય । ભસ્મોદ્ધૂલિતાય ।
મન્ત્રમૂર્તયે । જગત્સેનાનાયકાય । એકાગ્રચિત્તાય । વિદ્યુત્પ્રભાય ।
સમ્માન્યાય નમઃ । ૧૦૦૧ ।

ઈશાનમુખપૂજનં સમાપ્તમ્ ।
ઇતિ ષણ્મુખસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ।
ૐ શરવણભવાય નમઃ ।
ૐ તત્સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil