1000 Names Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali In Bengali

॥ Shanmukha Sahasranamavali 1 Bengali Lyrics ॥

॥ শ্রীষণ্মুখ অথবা ঈশানমুখসহস্রনামাবলিঃ ১ ॥

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ ।

ঈশানমুখপূজা-
ওঁ জগদ্ভুবে নমঃ । শরবণভবায় । শরবণারবিন্দায় । সরোরুহায় ।
শরবণতেজসে । সর্বজ্ঞানহৃদয়ায় । সর্বসম্পদ্গুণায় ।
সর্বগুণসম্পন্নায় । সর্বাত্মরূপিণে । সর্বমঙ্গলয়ুতায় ।
সর্বজনবশীকরায় । সর্বজ্ঞানপূর্ণায় । সর্বসাক্ষিণে । সর্বরূপিণে ।
সর্বদেবস্থাণবে । সর্বপাপক্ষয়ায় । সর্বশত্রুক্ষয়ায় ।
সর্বজনহৃদয়বাসিনে । স্বরাধিনে দয়ে । । ষড্বক্ত্রায় নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ বষট্কারনিলয়ায় নমঃ । শরবণমধুরায় । সুধরায় । শব্দময়ায় ।
সপ্তকোটিমন্ত্রায় । সপ্তশব্দোপদেশজ্ঞানায় । সপ্তকোটিমন্ত্রগুরবে ।
সত্যসম্পন্নায় । সত্যলোকায় । সপ্তদ্বীপপতয়ে । সত্যরূপিণে ।
সত্যয়োগিনে । সত্যবলায় । শতকোটিরত্নাভিষেকায় । কৃত্তিকাত্মনে ।
সর্বতোমহাবীর্যায় । শতশাশ্বতায় । সপ্তলোকায় । সর্বমনোহরায় ।
শতস্থেম্নে নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ চতুর্মুখায় নমঃ । চতুরপ্রিয়ায় । চতুর্ভুজায় । চতুরাশ্রমায় ।
চতুষ্ষষ্টিকলেশ্বরায় । চতুর্বর্গফলপ্রদায় ।
চতুর্বেদপরায়ণায় । চতুষ্ষষ্টিতত্বায় । চতুর্বেদরূপিণে ।
সেনাধিপতয়ে । ষড্রুচিরায় । ষট্কবচিনে । সাক্ষিণে ।
ষট্কন্যকাপুত্রায় । ষড্দর্শনায় । ষডাধারভুজায় । ষষ্টিজাত্মনে ।
স্পষ্টোপদিষ্টায় । সদ্বীজায় । ষড্গুণমোহনায় নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ ষড্বীজাক্ষরায় নমঃ । ষষ্ঠিনে । ষট্ষট্পক্ষবাহনায় । শঙ্করায় ।
শঙ্খজতাপায় । শঙ্খভাবায় । সংসারশ্রমমর্দনায় ।
সঙ্গীত নায়কায় । সংহারতাণ্ডবায় । চন্দ্রশেখরায় ।
শত্রুশোষণায় । চন্দনলেপিতায় । শান্তায় । শান্তরূপিণে ।
গৌরীপুত্রায় । সৌখ্যায় । শক্তিকুক্কুটহস্তায় । শস্ত্রায় ।
শক্তিরুদ্ররূপায় । শৈত্যায় নমঃ ॥ ৮০ ॥

ষডক্ষরায় নমঃ । ষট্কায় । ষষ্ঠিনে২ । । সন্নাহায় । শাপায় ।
শাপানুগ্রহায় । সমর্থায় । সামপ্রিয়ায় । ষণ্মুখসন্তোষায় ।
সত্রিকায় । সহস্রায় । সহস্রশিরসে । সহস্রনয়নসেবিতায় ।
সহস্রপাণয়ে । সহস্রবীণাগানায় । সহস্রবরসিদ্ধয়ে । সহস্রাক্ষায় ।
সহস্ররূপিণে । সহস্রসেনাপতয়ে অখণ্ডসেনাপতয়ে । ।
সকলজনায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ সকলসুরেশ্বরায় নমঃ । সকললোকোদ্ভবায় ।
সকলবীজাক্ষরায় । সকলাগমশাস্ত্রসিদ্ধয়ে । সকলমুনিসেবিতায় ।
সকলবরপ্রসাদদর্শনায় । সকলসিদ্ধসম্ভবায় । সকলদেবস্থাণবে ।
সঙ্কলীকরণায় । সূতায় । সরস্বত্যৈ । সরস্বতীদীর্ঘমঙ্গলায় ।
সরস্বত্যুদ্ভবায় । শাসনায় । সারগপর্বণে । সারায় । স্বরাদয়ে ।
স্বরাদিসম্ভবায় । শাপায়২ । । সামবেদায় নমঃ । ১২০ ।

সর্বব্যাখ্যানায় । শৈবার্যশাশ্বতায় । শিবাসনায় । শিবময়ায় ।
শিবদর্শকায় । শিবনাথায় । শিবহৃদয়ায় । শিবার্থবাণায় ।
শিবলোকায় । শিবয়োগ্যায় । শিবধ্যানায় । শিবরূপিণে । শিবাত্মনে ।
শিবগুরবে । জীবনায় । জীবরূপিণে । সৃষ্টয়ে । সৃষ্টিপ্রিয়ায় ।
সৃষ্টিকর্ত্রে । সৃষ্টিপরিপালকায় নমঃ । ১৪০ ।

ওঁ সিংহাসনায় নমঃ । চিন্তামণয়ে । ছন্দোমণয়ে । শিখরনিলয়ায় ।
স্বয়ম্ভুবে । স্বয়ংসন্তোষিণে । স্বয়ম্ভোগ্যায় । স্বয়ংস্বামিনে ।
শুচয়ে । শুচিময়ায় । সুরজ্যেষ্ঠপিত্রে । সুরপতিলক্ষণায় ।
সুরাসুরবদনায় । সুগন্ধসৃষ্টিবিরাজিতায় । সুগন্ধপ্রিয়ায় ।
সূকরসীরায় । শ্রুত্যাসনায় । শ্বেতবস্ত্রায় । স্বকামায় ।
স্বামিনে নমঃ । ১৬০ ।

ওঁ স্বামিপুষ্করায় নমঃ । স্বামিদেবায় । স্বামিগুরবে । স্বামিকারুণ্যায় ।
স্বামিতারকায় । অমরমুনিসেবিতায় । ধর্মক্ষেত্রায় । ষণ্মুখায় ।
সূক্ষ্মনাদায় । সূক্ষ্মরূপায় । সুলোচনায় । শুভমঙ্গল়ায় ।
সূত্রমুর্তয়ে । সূত্রধারিণে । শূলায়ুধায় । শূলাধিশূলপতয়ে ।
সুধাশনায় । সেনাপতয়ে । সেনান্যৈ । সেনায়ৈ নমঃ । ১৮০ ।

ওঁ সেবকায় নমঃ । জগত্পরিহারায় । জগজ্জাগরায় । জগদীশ্বরায় ।
জানুগায় । জাগ্রদাকারায় । জায়ারূপায় । জয়ন্তায় । জয়প্রিয়ায় ।
জটিনে । জয়ন্তেষ্টায় । সর্বগায় । স্বর্গাধিপতয়ে । স্বর্ণসূত্রায় ।
স্বর্গস্থানায় । স্বর্গস্থজ্যোতিষে । ষোডশনাম্নে । ষোডশাবতারায় ।
ষোডশদলায় । রক্তবরদায় নমঃ । ২০০ ।

রক্তবস্ত্রায় । রক্তাভরণায় । রক্তস্বরূপিণে । রক্তকমলায় ।
রথাকারায় । রাগনায়কায় । রবিদেবতায়ৈ । রণমুখবীরায় ।
রণবীরসেবিতায় । রণভূতসেবিতায় । বাচামগোচরায় ।
বল্লীপ্রিয়ায় । বালাবতারায় । বৈরাগ্যায় । বরগুণায় ।
বরদমহত্সেবিতায় । বরদাভয়হস্তায় । সালাক্ষমালায় ।
বনচরায় । বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ । ২২০ ।

ওঁ বর্ণভেদায় নমঃ । পঞ্চাসনায় । ভক্তিনাথায় । ভক্তিশূরায় ।
শিবকরায় । বাহুভূষণায় । বষট্কারায় । বসুরেতসে । বজ্রপাণয়ে ।
বৈরাগ্যায় । বকুলপুষ্পমালিনে । বচনায় । বচনপ্রিয়ায় ।
বচনময়ায় । বচনসুন্দরায় । বচনামৃতায় । বচনবান্ধবায় ।
বচনবশীকরায় । বচনদর্শনায় । বচনারামায় নমঃ । ২৪০ ।

ওঁ বচনহস্তায় নমঃ । বচনব্রহ্মণে । বচনপূজ্যায় । বচনবিদ্যায় ।
বচনদহনায় । বচনকোপায় । বচনত্যাগায় । বচনশাস্ত্রবাসিনে ।
বচনোপকারায় । বচনবসতয়ে । বায়বে । বায়ুরূপায় । বায়ুমনোহরায় ।
বায়ুমহোপকারায় । বায়ুবেদতত্বায় । বায়ুভবায় । বায়ুবন্দনায় ।
বায়ুবীতনায় । বায়ুকর্মবন্ধকায় । বায়ুকরায় নমঃ । ২৬০ ।

See Also  108 Names Of Rama 6 – Ashtottara Shatanamavali In Odia

ওঁ বায়ুকর্মণে নমঃ । বায়্বাহারায় । বায়ুদেবতত্ত্বায় ।
বায়ুধনঞ্জনায় বায়ুধনঞ্জয়ায় । ।
বায়ুদিশাসনাদয়ে । বিশ্বকারায় । বিশ্বেশ্বরায় । বিশ্বগোপ্ত্রে ।
বিশ্বপঞ্চকায় । বিশালাক্ষায় । বিশাখানক্ষত্রায় ।
পঞ্চাঙ্গরাগায় । বিন্দুনাদায় । বিন্দুনাদপ্রিয়ায় ।
বীতরাগায় । ব্যাখ্যানায় । ব্যাধিহরায় । বিদ্যায়ৈ ।
বিদ্যাবাসিনে । বিদ্যাবিনোদায় নমঃ । ২৮০ ।

ওঁ বিদ্বজ্জনহৃদয়ায় নমঃ । বিদ্যুন্নানাভূতিপ্রিয়ায় । বিকারিণে । বিনোদায় ।
বিভূদন্তপতয়ে । বিভূতয়ে । ব্যোম্নে । বীরমূর্তয়ে । বিরুদ্ধসেব্যায় ।
বীরায় । বীরশূরায় । বীরকোপনায় । বিরুদ্ধবজ্রায় । বীরহস্তায় ।
বীরবৈভবায় । বীররাক্ষসসেবিতায় । বীরধরায় । বীরপায় ।
বীরবাহুপরিভূষণায় । বীরবাহবে নমঃ । ৩০০ ।

ওঁ বীরপুরন্দরায় নমঃ । বীরমার্তাণ্ডায় । বীরকুঠারায় । বীরধরায় ।
বীরমহেন্দ্রায় । বীরমহেশ্বরায় । অতিবীরশ্রিয়ে । মদবীর বীরান্তকায় ।
বীরচত্বারিচতুরায় । বেদান্তায় । বেদরূপায় । বেদসৃষ্টয়ে ।
বেদদৃষ্টয়ে । বেলায়ুধায় । বৈভবায় । বেদস্বর্গায় ।
বৈশাখোদ্ভবায় । নবশঙ্খপ্রিয়ায় । নবধনায় ।
নবরত্নদেবকৃত্যায় নমঃ । ৩২০ ।

ওঁ নবভক্তিস্থিতায় নমঃ । নবপঞ্চবাণায় । নবমধ্বজায় ।
নবমন্ত্রায় । নবাক্ষরায় । নবক্ষুদ্রায় । নবকোটয়ে । নবশক্তয়ে ।
নবভক্তিস্থিতায় । নবমধ্বজায় । নবমন্ত্রায় । নবমণিভূষণায় ।
নবান্তদেবসোমায় । নবকুমারায় । নমস্কারায় । নামান্তরায় । নাগবীরায় ।
নক্ষত্রপক্ষবাহনায় । নাগলোকায় । নাগপাণিপাদায় নমঃ । ৩৪০ ।

ওঁ নাগাভরণায় নমঃ । নাগলোকারুণায় । নন্দায় । নাদায় । নাদপ্রিয়ায় ।
নারদগীতপ্রীতায় । নক্ষত্রমালিনে । নবরাত্রিশক্রায় । নিষ্কল়ায় ।
নিত্যপরমায় । নিত্যায় । নিত্যানন্দিতায় । নিত্যসৌন্দর্যায় ।
নিত্যয়জ্ঞায় । নিত্যানন্দায় । নিরাশায় । নিরন্তরায় । নিরালম্বায় ।
নিরবদ্যায় । নিরাকারায় নমঃ । ৩৬০ ।

ওঁ নিত্যরসিকায় নমঃ । নিষ্কলঙ্কায় । নিত্যপ্রিয়ায় । নিষ্কল়রূপায় ।
নির্মলায় । নীলায় । নীলরূপায় । নীলময়ায় । চতুর্বিক্রমায় । নেত্রায় ।
চতুর্বিক্রমনেত্রায় । ত্রিনেত্রায় । নেত্রজ্যোতিষে । নেত্রস্থাণবে ।
নেত্রস্বরূপিণে । নেত্রমণয়ে । ভবায় । পাপবিনাশায় । হব্যমোক্ষায় ।
ভবান্যৈ নমঃ । ৩৮০ ।

ওঁ পবিত্রায় নমঃ । পবিত্রপর্বণে । ভক্তবত্সলায় । ভক্তপ্রিয়ায় ।
ভক্তবরদায় । ভক্তজনদৃষ্টায় । প্রত্যক্ষায় । ভক্তসমীপায় ।
বরদায় । পাপহরায় । পক্ষিহরায় । ভাস্করায় । ভক্ষকায় ।
ভাস্করপ্রিয়ায় । পঞ্চভূতায় । পঞ্চব্রহ্মশিখায় । পঞ্চমন্ত্রায় ।
পঞ্চভূতপতয়ে । পঞ্চাক্ষরপরিপালকায় ।
পঞ্চবাণধরায় নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ পঞ্চদেবায় নমঃ । পঞ্চব্রহ্মোদ্ভবায় । পঞ্চশোধিনে ।
পঙ্কজনেত্রায় । পঞ্চহস্তায় । ভবরোগহরায় । পরমতত্ত্বার্থায় ।
পরমপুরুষায় । পরমকল্যাণায় । পদ্মদলপ্রিয়ায় ।
পরাপরজগচ্ছরণায় । পরাপরায় । পরাশনায় । পণ্ডিতায় ।
পরিতাপনাশনায় । ফলিনে । ফলাকাশায় । ফলভক্ষণায় ।
বালবৃদ্ধায় । বালরূপায় নমঃ । ৪২০ ।

ওঁ ফালহস্তায় নমঃ । ফণিনে । বালনাথায় । ভয়নিগ্রহায় ।
পরব্রহ্মস্বরূপায় । প্রণবায় । প্রণবদেশিকায় । প্রণতোত্সুকায় ।
প্রণবাক্ষরবিশ্বেশ্বরায় । প্রাণিনে । প্রাণিধারিণে ।
প্রাণিপঞ্চরত্নায় । প্রাণপ্রতিষ্ঠায়ৈ । প্রাণরূপায় ।
ব্রহ্মপ্রিয়ায় । ব্রহ্মমন্ত্রায় । ব্রহ্মবর্দ্ধনায় ।
ব্রহ্মকুটুম্বিনে । ব্রহ্মণ্যায় । ব্রহ্মচারিণে নমঃ । ৪৪০ ।

ওঁ ব্রহ্মৈশ্বর্যায় নমঃ । ব্রহ্মসৃষ্টয়ে । ব্রহ্মাণ্ডায় । মকরকোপায় ।
মকররূপায় । মহিতায় । মহেন্দ্রায় । মনস্স্নেহায় । মন্দরবরদায় ।
মহানিধয়ে । মোচিনে । মার্গসহায় । মাল্যবক্ষঃস্থলায় । মন্দারায় ।
মন্দারপুষ্পমালিনে । মন্ত্রপরাধীশায় । মন্ত্রমূর্তয়ে । ভূতপতয়ে ।
মৃত্যুঞ্জয়ায় । মূর্তয়ে নমঃ । ৪৬০ ।

ওঁ মূর্তিপ্রকাশায় নমঃ । মূর্তিপ্রিয়ায় । মূর্তিপ্রকারায় । মূর্তিহৃদয়ায় ।
মূর্তিকবচায় । মূর্তিসম্রাজে । মূর্তিসেবিতায় । মূর্তিলক্ষণায় ।
মূর্তিদেবায় । মূর্তিবিশেষায় । মূর্তিদীক্ষায় । মূর্তিমোক্ষায় ।
মূর্তিভক্তায় । মূর্তিশক্তিধরায় । মূর্তিবীর্যায় । মূর্তিহরায় ।
মূর্তিকরায় । মূর্তিধরায় । মূর্তিমালায় । মূর্তিস্বামিনে নমঃ । ৪৮০ ।

ওঁ মূর্তিসকলায় নমঃ । মূর্তিমঙ্গল়ায় । মূর্তিমুকুন্দায় । মূর্তিমূলায় ।
মূর্তিমূলমূলায় । মূলমন্ত্রায় । মূলাগ্নিহৃদয়ায় । মূলকর্ত্রে । মেঘায় ।
মেঘবর্যায় । মেঘনাথায় । স্কন্দায় । স্কন্দবিন্দায় । কন্দর্পমিত্রায় ।
কন্দর্পালঙ্করায় । কন্দর্পনিমিষায় । কন্দর্পপ্রকাশায় ।
কন্দর্পমোহায় । স্কন্দসৌন্দর্যায় । স্কন্দগুরবে নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ স্কন্দকারুণ্যায় নমঃ । স্কন্দাধারায় । স্কন্দপতয়ে । স্কন্দকীর্তয়ে ।
স্কন্দশ্রুতায় । স্কন্দনেত্রায় । স্কন্দশিবায় । স্কন্দরূপায় ।
স্কন্দলক্ষণায় । স্কন্দলোকায় । স্কন্দগুণায় । স্কন্দপুষ্পমালিনে ।
স্কন্দায় । স্কন্দস্বামিনে । স্কন্দহন্ত্রে । স্কন্দায়ুধায় ।
কমণ্ডলুধরায় । কমণ্ডল্বক্ষমালিনে ।
কমণ্ডলায় । ঘণ্টিকাসনায় নমঃ । ৫২০ ।

See Also  108 Names Of Vishnu Rakaradya – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ওঁ ঘণ্টায়ৈ নমঃ । ঘণ্ডিকাসনায় । ঘনাঘনায় । ঘনরূপায় ।
করুণালয়ায় । কারুণ্যপূর্ণায় । গঙ্গায়ৈ । কঙ্কণাভরণায় ।
কালায় । কালকালায় । কালপুত্রায় । কালরূপায় । গায়ত্রীধরায় ।
গায়ত্রীসৃষ্টয়ে । কৈলাসবাসিনে । কুঙ্কুমবর্ণায় । কবিনেত্রায় ।
কবিপ্রিয়ায় । গৌরীপুত্রায় । কাব্যনাথায় নমঃ । ৫৪০ ।

ওঁ কাব্যপর্বকায় নমঃ । কর্মপায় । কাম্যায় । কমলায়ুধায় । কালিসেব্যায় ।
কার্তিকেয়ায় । ইষ্টকাম্যায় । খড্গধরায় । কৃত্তিকাপুত্রায় ।
কৃত্তিকাশিবয়োগায় । কৃপায় । ক্রৌঞ্চধরায় । কৃপাকটাক্ষায় ।
কৃপাদৃষ্টয়ে । কৃপামোক্ষায় । কৃপারুদ্রায় । কৃপাস্পদায় ।
গিরিপতয়ে । গিরিস্থায় । কৃত্তিকাভূষণায় নমঃ । ৫৬০ ।

ওঁ কলায়ৈ নমঃ । কোশবিনাশনায় । কিরাতায় । কিন্নরপ্রিয়ায় । গীতপ্রিয়ায় ।
কুমারায় । কুমারস্কন্দায় । কুমারদেবেন্দ্রায় । কুমারধীরায় ।
কুমারপুণ্যায় । বিদ্যাগুরবে । কুমারমোহায় । কুমারাগমায় ।
কুমারগুরবে । কুমারপরমেশ্বরায় । কৌমারায় । গুণরূপায় । কুঙ্কুমায় ।
কুম্ভোদ্ভবগুরবে । কুন্তল়ান্তরণায় নমঃ । ৫৮০ ।

ওঁ কুক্কুটধ্বজায় নমঃ । কুলকরায় । হরনিলয়ায় । কুশলায় ।
কুচবিদ্যায় । গুরবে । গুরবে শৈবায় । গুরুস্বর্গায় । গুরুশিবায় ।
গুরুসর্বরূপায় । গুরুজায় । গুরুপরায় । গুরুপরমেরবে । গুরুপালায় ।
গুরুপরম্পরায় । গুরুকন্দায় । গুরুমন্দায় । গুরুহিতায় । গুরুবর্ণায় ।
গুরুরূপিণে নমঃ । ৬০০ ।

ওঁ গুরুমূলায় নমঃ । গুরুদেবায় । গুরুধ্যাতায় । গুরুদীক্ষিতায় ।
গুরুধ্বজায় । গুরুস্বামিনে । গুরুভাসনায় । গম্ভীরায় ।
গর্ভরক্ষাজ্ঞায় । গন্ধর্বায় । গোচরায় । কূর্মাসনায় । কেশবায় ।
কেশিবাহনায় । ময়ূরভূষণায় । কোমল়ায় । কোপানুগ্রহায় । কোপাগ্নয়ে ।
কোণহস্তায় । কোটিপ্রভেদায় নমঃ । ৬২০ ।

ওঁ কোটিসূর্যপ্রকাশায় নমঃ । কোলাহলায় । জ্ঞানায় । জ্ঞানহৃদয়ায় ।
জ্ঞানশক্তয়ে । জ্ঞানোপদেশকায় । জ্ঞানগম্যায় । জ্ঞানমূর্তয়ে ।
জ্ঞানপরিপালনায় । জ্ঞানগুরবে । জ্ঞানস্বরূপায় । ধর্মায় ।
ধর্মহৃদয়ায় । ধর্মবাসিনে । দণ্ডিনে । দণ্ডহস্তায় । তর্পণায় ।
তত্ত্বাননায় । তত্ত্বশৈশবপুত্রায় । তপস্বিনে নমঃ । ৬৪০ ।

ওঁ দৈত্যহন্ত্রে নমঃ । দয়াপরায় । অনিন্দিতায় । দয়ার্ণবায় ।
ধনুর্ধরায় । ধরায় । ধনদায় । ধনসারায় । ধরশীলিনে ।
স্থাণবে । অনন্তরায় । তারকাসুরমর্দনায় । ত্রিশূলায় । ত্রিমস্তকায় ।
ত্র্যম্বকায় । ত্রিকোণায় । ত্রিমূর্তিপতয়ে । ত্রৈলোক্যায় । ত্রিকোণত্রয়ায় ।
ত্রিপুরদহনায় নমঃ । ৬৬০ ।

ওঁ ত্রিদশাদিত্যায় নমঃ । ত্রিকার্তিধারিণে । ত্রিভুবনশেখরায় ।
ত্রয়ীময়ায় । দ্বাদশাদিত্যায় । দ্বাদশলোচনায় । দ্বাদশহস্তায় ।
দ্বাদশকুঙ্কুমভূষণায় । দুর্জনমর্দনায় । দুর্বাসোমিত্রায় ।
দুঃখনিবারণায় । শূরধুর্যায় । সংরক্ষকায় । রতিপ্রিয়ায় ।
রতিপ্রদক্ষিণায় । রতীষ্টায় । দৃষ্টায় । দুষ্টনিগ্রহায় ।
ধূম্রবর্ণায় । দেবদেবায় নমঃ । ৬৮০ ।

ওঁ ধর্মপতয়ে নমঃ । ভূপরিপালকায় । দেবমিত্রায় । দেবেক্ষণায় ।
দেবপূজিতায় । দেববিদে । দেবসেনাপতয়ে । দেবপ্রিয়ায় । দেবরাজায় ।
দেবগুরবে । দেবভোগায় । দেবপদবীক্ষণায় । দেবসেব্যায় ।
দেবমনোহরায় । দেবাধিপতয়ে । দেবেন্দ্রপূজিতায় । দেবশিখামণয়ে ।
দেশিকায় । দশাক্ষরায় । দর্শপূর্ণায় নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ দশপ্রাণায় নমঃ । দেবগায়কায় । য়োগায় । য়োগরূপায় । য়োগাধিপায় ।
য়োগাঙ্গায় । য়োগশিবায় । য়োগাক্ষরায় । য়োগমূলায় । য়োগহৃদয়ায় ।
য়োগাসনায় । য়োগানন্দকায় । লোকায় । লোকরূপায় । লোকনাথায় ।
লোকসৃষ্টয়ে । লোকরক্ষণায় । লোকদেবায় । লোকগুরবে ।
লোকপরমায় নমঃ । ৭২০ ।

ওঁ অগ্নিবেরায় অগ্নিসুতায় । নমঃ । অগ্নিপক্ষায় । অগ্নিহুবায় । অগ্নিরূপায় ।
অগ্নিপঞ্চাস্যায় । অগ্নিসিদ্ধয়ে । অগ্নিপ্রিয়ায় । অগ্নিবাহবে । অগ্নিতাপবতে ।
অগ্ন্যাকারায় । ঐশ্বর্যায় । অসুরবন্ধনায় । অক্ষরায় । অজবীরায় ।
আচারায় । আচারকীর্তয়ে । অজপাকারিণে । অরাতিসঞ্চরায় । অক্ষরায় ।
অগস্ত্যগুরবে নমঃ । ৭৪০ ।

ওঁ অতলদেবায় নমঃ । অধর্মশাস্ত্রে । অতিশূরায় । অতিপ্রিয়ায় ।
অস্তুঅস্তুদায় । অমৃতার্ণবায় । অভিমূলায় । আদিত্যায় ।
আদিত্যহৃদয়ায় । আদিত্যপ্রকাশায় । আদিত্যতৃতীয়ায় ।
অমৃতাত্মনে । আত্ময়োনয়ে । অমৃতায় । অমৃতাকারায় ।
অমৃতশান্তায় । অমরপতয়ে । অমোঘবিঘ্নায় । অমৃতরূপায় ।
অমোঘেক্ষণায় নমঃ । ৭৬০ ।

ওঁ অভয়কল্পাত্মকরূপায় নমঃ । অভিষেকপ্রিয়ায় ।
সর্পাভরণালঙ্কারপ্রিয়ায় । অগস্ত্যমুনিপূজিতায় । অভূতপতয়ে ।
অরণ্যায় । অগ্রগণ্যায় । অস্ত্রপ্রিয়ায় । অধীশায় । অস্ত্রোপদেশকায় ।
অহম্পিতামহায় । অখিললোকায় । আকাশবাসিনে । আকাশবাসসে ।
অগোচরায় । অর্জুনসেবিতায় । আয়ুষ্যমনসিগোচরায় । অষ্টদিক্পালায় ।
অষ্টাক্ষরায় । অষ্টমশক্তয়ে নমঃ । ৭৮০ ।

See Also  108 Names Of Garuda In Kannada

ওঁ অষ্টাঙ্গয়োগিনে নমঃ । অষ্টমূর্তয়ে । অষ্টাদশপুরাণপ্রিয়ায় ।
অষ্টদিঙ্মনোহরায় । অভয়ঙ্করায় । অনন্তায় । অনন্তমূর্তয়ে ।
অনন্তাসনসংস্থিতায় । অনন্তসিদ্ধিকায় । অমরমুনিসেবিতায় ।
অনন্তগুণাকরায় । অনন্তকোটিদেবসেবিতায় । অনেকরূপিণে । অতিগুণায় ।
অনন্তকারুণ্যায় । সুখাসনায় । পূর্ণায় । অরুণজ্যোতির্হরায় ।
হরিহরাত্মনে । অরুণগিরীশায় নমঃ । ৮০০ ।

ওঁ অর্ধরূপায় নমঃ । অপারশক্তয়ে । অর্চারামায় । অহঙ্কারায় ।
আস্থানকোলাহলায় । হৃদয়ায় । হৃদয়ষট্কোণায় । হৃদয়প্রকাশায় ।
রাজপ্রিয়ায় । হিরণ্যায় । মূলায় । ক্ষেমায় । রাজীবায় । পারিজাতায় ।
তীক্ষ্ণায় । বিচক্ষণায় । ঈক্ষণায় । হিরণ্যভূষণায় । হিরণ্যকীর্তয়ে ।
হিরণ্যমঙ্গলায় নমঃ । ৮২০ ।

ওঁ হিরণ্যকোলাহলায় নমঃ । ইন্দ্রায় । ইন্দ্রাণীমাঙ্গল্যাধিপায় ।
লক্ষ্মীস্বর্গায় । ক্ষণমাত্রায় । সঙ্খ্যায়ৈ । দিব্যকল্পায় । বিচারণায় ।
উপধরায় । উপায়স্বরূপায় । উমামহেশ্বরায় । উমাসূনবে । উমাপুত্রায় ।
উগ্রমূর্তয়ে । উত্ক্ষরায় । উক্ষসম্ভবায় । উত্ক্ষরবস্তুনে ।
উচিতায় । উচিতধরায় । উমার্তয়ে নমঃ । ৮৪০ ।

ওঁ উত্পলায় নমঃ । উত্পলাশনায় । উদারকীর্তয়ে । য়ুদ্ধমনোহরায় ।
অগৃহ্যায় । বিধেয়ায় । ভাগধেয়ায় । ষট্কোণদলপীঠাক্ষরস্বরূপায় ।
স্তোত্রধরায় । পাত্রায় । মাত্রায় । ষণ্মুখায় । ষডঙ্গায় ।
ষডাধারায় । সুব্রহ্মণ্যায় । কুমারায় । সিন্দূরারুণায় । ময়ূরবাহনায় ।
মহাপ্রবাহায় । কুমারীশ্বরপুত্রায় নমঃ । ৮৬০ ।

ওঁ দেবসেনায় নমঃ । মিত্রায় । ধরাজনদেবায় । সুগন্ধলেপনায় ।
সুরারাধ্যায় । বিজয়োত্তমায় । বিজয়মনোহরায় । পুণ্যায় ।
বিজয়ায়ুধায় । পুণ্যসৃষ্টয়ে । বিশালাক্ষায় । সত্যধারণায় ।
চিন্তামণিগুহাপুত্রায় । শান্তকোলাহলায় । সর্বলোকনাথায় ।
সর্বজীবদয়াপরায় । সর্বগুণসম্পন্নায় । মল্লিকায় ।
সর্বলোকস্তম্ভনায় । স্বামিদেশিকায় নমঃ । ৮৮০ ।

ওঁ সর্ববৃদ্ধায় নমঃ । সর্বসৌন্দর্যায় । শূরমর্দনায় । স্বামিদেশিকায় ।
সুব্রহ্মণ্যায় । অনন্তয়োগিনে । হরায় । জয়মুখায় । একভদ্রায় ।
দণ্ডকরায় । একশুভদায় । একদন্তপ্রিয়ায় । একান্তবেদিনে ।
একান্তস্বরূপিণে । য়জ্ঞায় । য়জ্ঞরূপায় । হেমকুণ্ডলায় । একসেব্যায় ।
ওঙ্কারায় । ওঙ্কারহৃদয়ায় নমঃ । ৯০০ ।

ওঁ নমশ্শিবায় নমঃ । নমনোন্মুখায় । হোমায় । হোমকর্ত্রে ।
হোমস্থাপিতায় । হোমাগ্নয়ে । হোমাগ্নিভূষণায় । মন্ত্রায় । সূত্রায় ।
পবিকরণায় । সন্তোষপ্রতিষ্ঠায় । দীর্ঘরূপায় । জ্যোতিষে । অণিম্নে ।
গরিম্ণে । লঘিম্নে । প্রাপ্তয়ে । প্রাকাম্যায় ।
অহিজিদ্বিদ্যায়ৈ । আকর্ষণায় নমঃ । ৯২০ ।

ওঁ উচ্চাটনায় নমঃ । বিদ্বেষণায় । বশীকরণায় । স্তম্ভনায় ।
উদ্ভবনায় । মরণার্দিনে । প্রয়োগষট্কারায় । শিবয়োগিনিলয়ায় ।
মহায়জ্ঞায় । কৃষ্ণায় । ভূতচারিণে । প্রতিষ্ঠিতায় । মহোত্সাহায় ।
পরমার্থায় । প্রাংশবে । শিশবে । কপালিনে । সর্বধরায় । বিষ্ণবে ।
সদ্ভিস্সুপূজিতায় নমঃ । ৯৪০ ।

ওঁ বিতলাসুরঘাতিনে নমঃ । জনাধিপায় । য়োগ্যায় । কামেশায় । কিরীটিনে ।
অমেয়চঙ্ক্রমায় । নগ্নায় । দলঘাতিনে । সঙ্গ্রামায় ।
নরেশায় । শুচিভস্মনে । ভূতিপ্রিয়ায় । ভূম্নে । সেনায়ৈ ।
চতুরায় । কৃতজ্ঞায় । মনুষ্যবাহ্যগতয়ে । গুহমূর্তয়ে ।
ভূতনাথায় । ভূতাত্মনে নমঃ । ৯৬০ ।

ওঁ ভূতভাবনায় নমঃ । ক্ষেত্রজ্ঞায় । ক্ষেত্রপালায় । সিদ্ধসেবিতায় ।
কঙ্কালরূপায় । বহুনেত্রায় । পিঙ্গললোচনায় । স্মরান্তকায় ।
প্রশান্তায় । শঙ্করপ্রিয়ায় । অষ্টমূর্তয়ে । বান্ধবায় ।
পাণ্ডুলোচনায় । ষডাধারায় । বটুবেষায় । ব্যোমকেশায় । ভূতরাজায় ।
তপোময়ায় । সর্বশক্তিশিবায় । সর্বসিদ্ধিপ্রদায় নমঃ । ৯৮০ ।

ওঁ অনাদিভূতায় । নমঃ । দৈত্যহারিণে । সর্বোপদ্রবনাশনায় ।
সর্বদুঃখনিবারণায় । ভস্মাঙ্গায় । শক্তিহস্তায় । দিগম্বরায় ।
য়োগায় । প্রতিভানবে । ধান্যপতয়ে । য়োগিনীপতয়ে । শিবভক্তায় ।
করুণাকরায় । সাম্বস্মরণায় । বিশ্বদর্শনায় । ভস্মোদ্ধূলিতায় ।
মন্ত্রমূর্তয়ে । জগত্সেনানায়কায় । একাগ্রচিত্তায় । বিদ্যুত্প্রভায় ।
সম্মান্যায় নমঃ । ১০০১ ।

ঈশানমুখপূজনং সমাপ্তম্ ।
ইতি ষণ্মুখসহস্রনামাবলিঃ সম্পূর্ণা ।
ওঁ শরবণভবায় নমঃ ।
ওঁ তত্সত্ ব্রহ্মার্পণমস্তু ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil