108 Names Of Sri Hariharaputra 2 In Sanskrit

॥ 108 Names of Sri Hariharaputra 2 Sanskrit Lyrics ॥

॥ हरिहरपुत्राष्टोत्तरशतनामावलिः २ ॥

द्विहस्तं पद्मसंस्थं च शुक्लयज्ञोपवीतिनम् ।
पूर्णाया पुष्कलादेव्या युक्तं शास्तारमाश्रये ॥

ॐ शास्त्रे नमः । हरिहरोद्भूताय । हरिहरपुत्राय ।
उन्मत्तगजवाहनाय । पुत्रलाभकराय । मदनोद्भवाय । शास्त्रार्थाय ।
चैतन्याय । चेतौद्भवाय । उत्तराय । रूपपञ्चकाय ।
स्थानपञ्चकाय । घृणये । वीराय । समुद्रवर्णाय । कालाय ।
परिग्रहाय । अमृताय । ब्रह्मरूपिणे । विष्णुरूपिणे नमः ॥ २० ॥

रुद्ररूपिणे नमः । वीररुद्राय । प्रभवे । स्त्रीरूपिणे । खड्गधारिणे ।
मातङ्गिने । मोहनाय । महामतये । कामितदाय । दिद्दक्षवे ।
गरलाशनाय । जातस्थाय । महाकोटये । मेधाविने । द्विनेत्राय ।
द्विभुजाय । भूषिताय । श्यामलाय । यक्षाय ।
नागयज्ञेपवीतधृते नमः ॥ ४० ॥

रक्ताम्बरधराय नमः । कुण्डलोज्ज्वलाय । सद्योजाताय ।
सर्वसिद्धिकराय । पाणिदेवाय । पीतरक्ताय । सम्यङ्नुताय ।
सर्वाभरणसंयुक्ताय । शक्तिपार्श्वाय । विद्वेषाय । मदनाय ।
आर्याय । कन्यासुताय । मानिने । विकृताय । अमृताय । विक्रमाय ।
वीराय । दाक्षिणात्याय । हस्तीशाय नमः ॥ ६० ॥

चक्रेशाय नमः । दण्डधारणाय । मथनेशाय । मङ्गलदाय ।
पल्लवेशाय । अस्त्रेशाय । कुञ्चिताय । व्यापकाय । भूतपालाय ।
बृहत्कुक्षये । नीलाङ्गाय । कविभूषिताय । धृतबाणाय ।
चापधराय । शक्त्यानन्दितमूर्तिमते । भूलोकाय । यौवनाय ।
भीमाय । तुङ्गभङ्गाय । कुन्तलाय नमः ॥ ८० ॥

सारस्वताय नमः । योगपट्टाय । बद्धपद्मासनाय । साम्ने । ईश्वराय ।
छागावृताय । श्वानावृताय । कुक्कुटावृताय । मेषावृताय ।
पीतरक्ताय । उत्पलाभाय । धर्मिणे । पद्मालयाय । क्षीबाय । भोगिने ।
योगिने । करालभूतास्त्राय । भूतलीलाधारिणे । भेतालसंवृताय ।
आवृतप्रमथाय नमः ॥ १०० ॥

जटामकुटधारिणे नमः । रुण्डमालाधराय । भूताय । भूताण्डाय ।
हुङ्कारभूताय । कालरात्राय । चामुण्डाय ।
पूर्णापुष्कलावल्लभाय नमः ॥ १०८ ॥

इति हरिहरपुत्राष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa Slokam » Hariharaputra Ashtottara Shatanamavali » 108 Names of Sri Hariharaputra 2 Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil