108 Names of Sri Ketu in Bengali

॥ 108 Names of Sri Ketu Bengali Lyrics ॥

॥ কেতু অষ্টোত্তরশতনামাবলী ॥

কেতু বীজ মন্ত্র –
ওঁ স্রাঁ স্রীং স্রৌং সঃ কেতবে নমঃ ।
ওঁ কেতবে নমঃ ।
ওঁ স্থূলশিরসে নমঃ ।
ওঁ শিরোমাত্রায় নমঃ ।
ওঁ ধ্বজাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ নবগ্রহয়ুতায় নমঃ ।
ওঁ সিংহিকাসুরীগর্ভসংভবায় নমঃ ।
ওঁ মহাভীতিকরায় নমঃ ।
ওঁ চিত্রবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীপিঙ্গলাক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ ফুল্লধূম্রসংকাষায় নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ মহোদরায় নমঃ ।
ওঁ রক্তনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ চিত্রকারিণে নমঃ ।
ওঁ তীব্রকোপায় নমঃ ।
ওঁ মহাসুরায় নমঃ ।
ওঁ ক্রূরকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ ক্রোধনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ ছায়াগ্রহবিশেষকায় নমঃ ।
ওঁ অন্ত্যগ্রহায় নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ মহাশীর্ষায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যারয়ে নমঃ ।
ওঁ পুষ্পবদ্গ্রাহিণে নমঃ ।
ওঁ বরহস্তায় নমঃ ।
ওঁ গদাপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ চিত্রবস্ত্রধরায় নমঃ ।
ওঁ চিত্রধ্বজপতাকায় নমঃ ।
ওঁ ঘোরায় নমঃ ।
ওঁ চিত্ররথায় নমঃ ।
ওঁ শিখিনে নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ কুলুত্থভক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ বৈডূর্যাভরণায় নমঃ ।
ওঁ উত্পাতজনকায় নমঃ ।
ওঁ শুক্রমিত্রায় নমঃ ।
ওঁ মন্দসখায় নমঃ ।
ওঁ গদাধরায় নমঃ ।
ওঁ নাকপতয়ে নমঃ ।
ওঁ অন্তর্বেদীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ জৈমিনিগোত্রজায় নমঃ ।
ওঁ চিত্রগুপ্তাত্মনে নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ দক্ষিণামুখায় নমঃ ।
ওঁ মুকুন্দবরপাত্রায় নমঃ ।
ওঁ মহাসুরকুলোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ ঘনবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ লম্বদেবায় নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ উত্পাতরূপধারিণে নমঃ ।
ওঁ অদৃশ্যায় নমঃ ।
ওঁ কালাগ্নিসংনিভায় নমঃ ।
ওঁ নৃপীডায় নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ গ্রহকারিণে নমঃ ।
ওঁ সর্বোপদ্রবকারকায় নমঃ ।
ওঁ চিত্রপ্রসূতায় নমঃ ।
ওঁ অনলায় নমঃ ।
ওঁ সর্বব্যাধিবিনাশকায় নমঃ ।
ওঁ অপসব্যপ্রচারিণে নমঃ ।
ওঁ নবমে পাপদায়কায় নমঃ ।
ওঁ পংচমে শোকদায় নমঃ ।
ওঁ উপরাগখেচরায় নমঃ ।
ওঁ অতিপুরুষকর্মণে নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ তুরীয়ে সুখপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ তৃতীয়ে বৈরদায় নমঃ ।
ওঁ পাপগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ স্ফোটককারকায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণনাথায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চমে শ্রমকারকায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিতীয়েঽস্ফুটবগ্দাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিষাকুলিতবক্ত্রকায় নমঃ ।
ওঁ কামরূপিণে নমঃ ।
ওঁ সিংহদন্তায় নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ কুশেধ্মপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্থে মাতৃনাশায় নমঃ ।
ওঁ নবমে পিতৃনাশকায় নমঃ ।
ওঁ অন্ত্যে বৈরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সুতানন্দন্নিধনকায় নমঃ ।
ওঁ সর্পাক্ষিজাতায় নমঃ ।
ওঁ অনঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ কর্মরাশ্যুদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ উপান্তে কীর্তিদায় নমঃ ।
ওঁ সপ্তমে কলহপ্রদায় নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ অষ্টমে ব্যাধিকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ধনে বহুসুখপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ জননে রোগদায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বমূর্ধজায় নমঃ ।
ওঁ গ্রহনায়কায় নমঃ ।
ওঁ পাপদৃষ্টয়ে নমঃ ।
ওঁ খেচরায় নমঃ ।
ওঁ শাম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ অশেষপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ নটায় নমঃ ।
ওঁ শুভাশুভফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ধূম্রায় নমঃ ।
ওঁ সুধাপায়িনে নমঃ ।
ওঁ অজিতায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ সিংহাসনায় নমঃ ।
ওঁ কেতুমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ রবীন্দুদ্যুতিনাশকায় নমঃ ।
ওঁ অমরায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ পীডকায় নমঃ ।
ওঁ অমর্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুদৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ অসুরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তরক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বৈচিত্র্যকপটস্যন্দনায় নমঃ ।
ওঁ বিচিত্রফলদায়িনে নমঃ ।
ওঁ ভক্তাভীষ্টফলপ্রদায় নমঃ ।

॥ ইতি কেতু অষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সম্পূর্ণম্ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ketu Ashtottara Shatanama » 108 Names of Sri Ketu Lyrics in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *