108 Names of Sri Ketu in Odia

॥ K108 Names of Sri Ketu Odia Lyrics ॥

॥ କେତୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

କେତୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର –
ଓଂ ସ୍ରାଁ ସ୍ରୀଂ ସ୍ରୌଂ ସଃ କେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲଶିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିରୋମାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ଵଜାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵଗ୍ରହୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହିକାସୁରୀଗର୍ଭସଂଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭୀତିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀପିଙ୍ଗଲାକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫୁଲ୍ଲଧୂମ୍ରସଂକାଷାୟ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ତନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ତୀଵ୍ରକୋପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୂରକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୋଧନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଛାୟାଗ୍ରହଵିଶେଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ତ୍ୟଗ୍ରହାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ମହାଶୀର୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପଵଦ୍ଗ୍ରାହିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରଵସ୍ତ୍ରଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରଧ୍ଵଜପତାକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରରଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖିନେ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ କୁଲୁତ୍ଥଭକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଡୂର୍ୟାଭରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ପାତଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକ୍ରମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ଦସଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାକପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ତର୍ଵେଦୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୈମିନିଗୋତ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତାତ୍ମନେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକୁନ୍ଦଵରପାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସୁରକୁଲୋଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘନଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲମ୍ବଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ପାତରୂପଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦୃଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲାଗ୍ନିସଂନିଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃପୀଡାୟ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ଗ୍ରହକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵକାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରପ୍ରସୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵ୍ୟାଧିଵିନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପସଵ୍ୟପ୍ରଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵମେ ପାପଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚମେ ଶୋକଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପରାଗଖେଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିପୁରୁଷକର୍ମଣେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ତୁରୀୟେ ସୁଖପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୃତୀୟେ ଵୈରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଫୋଟକକାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଞ୍ଚମେ ଶ୍ରମକାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିତୀୟେଽସ୍ଫୁଟଵଗ୍ଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷାକୁଲିତଵକ୍ତ୍ରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଦନ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ କୁଶେଧ୍ମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଥେ ମାତୃନାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵମେ ପିତୃନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ତ୍ୟେ ଵୈରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁତାନନ୍ଦନ୍ନିଧନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ପାକ୍ଷିଜାତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ମରାଶ୍ୟୁଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପାନ୍ତେ କୀର୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତମେ କଲହପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଅଷ୍ଟମେ ଵ୍ୟାଧିକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନେ ବହୁସୁଖପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନନେ ରୋଗଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵମୂର୍ଧଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପଦୃଷ୍ଟୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଖେଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାମ୍ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶେଷପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ନଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭାଶୁଭଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୂମ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଧାପାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେତୁମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ରଵୀନ୍ଦୁଦ୍ୟୁତିନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ପୀଡକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମର୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଦୃଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସୁରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତରକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଚିତ୍ର୍ୟକପଟସ୍ୟନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଚିତ୍ରଫଲଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।

॥ ଇତି କେତୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ketu Ashtottara Shatanama » 108 Names of Sri Ketu Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *