108 Names Of Medha Dakshinamurti – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

॥ Sri Medha Dakshinamurthy Ashtottarashata Namavali Tamil Lyrics ॥

।। ஶ்ரீ மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ।।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே த³க்ஷிணாமூர்தயே மஹ்யம் மேதா⁴ம் ப்ரஜ்ஞாம் ப்ரயச்ச² ஸ்வாஹா ।
மூலமந்த்ரவர்ணாத்³யாத்மகா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி:
ஓங்காராசலஸிம்ஹேந்த்³ராய நம: । ஓங்காரோத்³யாநகோகிலாய । ஓங்காரநீட³ஶுகராஜே ।
ஓங்காராரண்யகுஞ்ஜராய । நக³ராஜ ஸுதாஜாநதயே । நக³ராஜநிஜாலயாய ।
நவமாணிக்யமாலாட்⁴யாய । நவசந்த்³ரஶிகா²மணயே । நந்தி³தாஶேஷமௌநீந்த்³ராய ।
நந்தீ³ஶாதி³மதே³ஶிகாய । மோஹாநலஸுதா⁴தா⁴ராய । மோஹாம்பு³ஜஸுதா⁴கராய ।
மோஹாந்த⁴காரதரணயே । மோஹோத்பலநபோ⁴மணயே । ப⁴க்தஜ்ஞாநாப்³தி⁴ஶீதாம்ஶவே ।
ப⁴க்தஜ்ஞாநத்ருʼணாநலாய । ப⁴க்தாம்போ⁴ஜஸஹஸ்ராம்ஶவே ।
ப⁴க்தகேகிக⁴நாக⁴நாய । ப⁴க்தகைரவராகேந்த³வே ।
ப⁴க்தகோகதி³வாகராய நம: ॥ 20 ॥

க³ஜாநநாதி³ஸம்பூஜ்யாய நம: । க³ஜசர்மோஜ்ஜ்வலாக்ருʼதயே ।
க³ங்கா³த⁴வளதி³வ்யாங்கா³ய । க³ங்கா³ப⁴ங்க³லஸஜ்ஜடாய । க³க³நாம்ப³ரஸம்வீதாய ।
க³க³நாமுக்தமூர்த⁴ஜாய । வத³நாப்³ஜஜிதஶ்ரியே । வத³நேந்து³ஸ்பு²ரத்³தி³ஶாய ।
வரதா³நைகநிபுணாய । வரவீணோஜ்ஜ்வலத்கராய । வநவாஸஸமுல்லாஸிநே ।
வநலீலைகலோலுபாய । தேஜ: புஞ்ஜக⁴நாகாராய । தேஜஸாமவிபா⁴ஸகாய ।
விதே⁴யாநாம் தேஜ:ப்ரதா³ய । தேஜோமயநிஜாஶ்ரமாய । த³மிதாநங்க³ஸங்க்³ராமாய ।
த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலந்முகா²ய । த³யாரஸ ஸுதா⁴ஸிந்த⁴வே ।
த³ரித்³ரத⁴நஶேவத⁴யே நம: ॥ 40 ॥

க்ஷீரேந்து³ஸ்ப²டிகாகாராய நம: । க்ஷிதீந்த்³ரமகுடோஜ்ஜ்வலாய ।
க்ஷீரோபஹாரரஸிகாய । க்ஷிப்ரைஶ்வர்யப²லப்ரதா³ய । நாநாப⁴ரணமுக்தாங்கா³ய ।
நாரீஸம்மோஹநாக்ருʼதயே । நாத³ப்³ரஹ்மரஸாஸ்வாதி³நே । நாக³பூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாய ।
மூர்திநிந்தி³தகந்த³ர்பாய । மூர்தாமூர்தஜக³த்³வபுஷே । மூகாஜ்ஞாநதமோபா⁴நவே ।
மூர்திமத்கல்பபாத³பாய । தருணாதி³த்யஸங்கஶாய । தந்த்ரீவாத³நதத்பராய ।
தருமூலைகநிலயாய । தப்தஜாம்பூ³நத³ப்ரபா⁴ய । தத்த்வபுஸ்தோல்லஸத்பாணயே ।
தபநோடு³பலோசநாய । யமஸந்நுதஸங்கீர்தயே । யமஸம்யமஸம்யுதாய நம: ॥ 60 ॥

See Also  108 Names Of Lord Surya – Ashtottara Shatanamavali In Bengali

யதிரூபத⁴ராய நம: । மௌநமுநீந்த்³ரோபாஸ்யவிக்³ரஹாய । மந்தா³ரஹாரருசிராய ।
மத³நாயுதஸுந்த³ராய । மந்த³ஸ்மிதலஸத்³வக்த்ராய । மது⁴ராத⁴ரபல்லவாய ।
மஞ்ஜீரமஞ்ஜுபாதா³ப்³ஜாய । மணிபட்டோலஸத்கடயே । ஹஸ்தாங்குரிதசிந்முத்³ராய ।
ஹம்ஸயோக³படூத்தமாய । ஹம்ஸஜப்யாக்ஷமாலாட்⁴யாய । ஹம்ஸேந்த்³ராராத்⁴யபாது³காய ।
மேருஶ்ருʼங்க³ஸமுல்லாஸிநே । மேக⁴ஶ்யாமமநோஹராய । மேகா⁴ங்குராலவாலாக்³ர்யாய ।
மேதா⁴பக்வப²லமாய । தா⁴ர்மிகாந்தக்ருʼதாவாஸாய । த⁴ர்மமார்க³ப்ரவர்தகாய ।
தா⁴மத்ரயநிஜாராமாய । த⁴ரோத்தமஹாரதா²ய நம: ॥ 80 ॥

ப்ரபோ³தோ⁴தா³ரதீ³பஶ்ரியே நம: । ப்ரகாஶிதஜக³த்த்ரயாய ।
ப்ரஜ்ஞாசந்த்³ரஶிலாசந்த்³ராய । ப்ரஜ்ஞாமணிலஸத்கராய ।
ஜ்ஞாநிஹ்ருʼத்³பா⁴ஸமாநாத்மநே । ஜ்ஞாத்ரூʼணாமவிதூ³ரகா³ய ।
ஜ்ஞாநாயாத்³ருʼததி³வ்யாங்கா³ய । ஜ்ஞாதிஜாதிகுலாதிகா³ய । ப்ரபந்நபாரிஜாதாக்³ர்யாய ।
ப்ரணதார்த்யப்³தி⁴பா³ட³பா³ய । பூ⁴தாநாம் ப்ரமாணபூ⁴தாய । ப்ரபஞ்சஹிதகாரகாய ।
யமிஸத்தமஸம்ஸேவ்யாய । யக்ஷகே³யாத்மவைப⁴வாய । யஜ்ஞாதி⁴தே³வதாமூர்தயே ।
யஜமாநவபுர்த⁴ராய । ச²த்ராதி⁴பதி³கீ³ஶாய । ச²த்ரசாமரஸேவிதாய ।
ச²ந்த:³ ஶாஸ்த்ராதி³நிபுணாய । ச²லஜாத்யாதி³தூ³ரகா³ய நம: ॥ 100 ॥

ஸ்வாபா⁴விகஸுகை²காத்மநே நம: । ஸ்வாநுபூ⁴திரஸோத³த⁴யே ।
ஸ்வாராஜ்யஸம்பத³த்⁴யக்ஷாய । ஸ்வாத்மாராமமஹாமதயே । ஹாடகாப⁴ஜடாஜூடாய ।
ஹாஸோத³ஸ்தாரிமண்ட³லாய । ஹாலாஹலோஜ்ஜ்வலக³லாய ।
ஹாராயிதபு⁴ஜங்க³மாய நம: । 108 ।

இதி ஶ்ரீ மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்திமநுவர்ணாத்³யாதி³மா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥

ௐ நமோ ப⁴க³வதே த³க்ஷிணாமூர்தயே மஹ்யம் மேதா⁴ம் ப்ரஜ்ஞாம் ப்ரயச்ச² ஸ்வாஹா ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sri Medha Dakshinamurti:
108 Names of Medha Dakshinamurti – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil