108 Names Of Sri Rama In Kannada

॥ Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಓಂ ಜೈತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರತಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಹನುಮದಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಸಲೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ಸಪ್ತತಾಲಪ್ರಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪದಲನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಟಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಂತಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೋಗಸ್ಯಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋಹಂತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

See Also  Sri Anjaneya Dvadasa Nama Stotram In Kannada

ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕರ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಂತತ್ರಾಣವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ॥ ೫೪ ॥

ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತವಾನರಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹಂತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ॥ ೬೩ ॥

ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಫಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತಸರ್ವಾಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥

See Also  1000 Names Of Indrasahasranamavali Composed By Ganapti Muni In Kannada

ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಗುಣಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರೋದ್ದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇತುಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತವಾಸಸೇ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ವನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥

See Also  Sri Brihaspati Kavacham In Kannada

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Rama Ashtottarshat Naamavali in SanskritEnglish – Kannada – TeluguTamil