108 Names Of Ranganatha – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Sri Ranganatha Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

।। ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ।।

ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿನೇ ನಮಃ । ಶ್ರೀಕಾನ್ತಾಯ । ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ । ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಅನನ್ತಾಯ । ಮಾಧವಾಯ । ಜೇತ್ರೇ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಜಗದ್ಗುರವೇ । ಸುರವರ್ಯಾಯ ।
ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಸುರರಾಜಾನುಜಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ಹರಯೇ । ಹತಾರಯೇ । ವಿಶ್ವೇಶಾಯ
। ಶಾಶ್ವತಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ । ವೀರಾಯ । ವಿಖ್ಯಾತಕೀರ್ತಿಮತೇ । ಭಾಸ್ಕರಾಯ ।
ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ದೈತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೇ । ಅಮರೇಶ್ವರಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ ।
ನರಹರಯೇ । ನೀರಜಾಕ್ಷಾಯ । ನರಪ್ರಿಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಕೃತೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಕೃತಜ್ಞಾಯ ।
ಗೋವಿನ್ದಾಯ । ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಅಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ । ವಿಷ್ಣವೇ । ಜಿಷ್ಣವೇ । ಜಿತಾರಾತಯೇ ।
ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ । ತ್ರಯ್ಯರ್ಥಾಯ
। ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ । ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಾಯ । ಕಮಲಾಕಾನ್ತಾಯ । ಕಾಲಿಯೋರಗಮರ್ದನಾಯ
। ಕಾಲಾಮ್ಬುದಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಾಯ । ಕೇಶವಾಯ । ಕ್ಲೇಶನಾಶನಾಯ ।
ಕೇಶಿಪ್ರಭಂಜನಾಯ । ಕಾನ್ತಾಯ । ನನ್ದಸೂನವೇ । ಅರಿನ್ದಮಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । ಶೌರಯೇ । ಬಲಭದ್ರಾಯ । ಬಲಾನುಜಾಯ ।
ದಾಮೋದರಾಯ । ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ಮಧುಸೂದನಾಯ । ಪೂತಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಜನಧ್ವಂಸಿನೇ । ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಶಿಖಾಮಣಯೇ । ಆದಿಮೂರ್ತಯೇ । ದಯಾಮೂರ್ತಯೇ
। ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಯೇ । ಅಮೂರ್ತಿಮತೇ । ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ।
ಪಾವನಾಯ । ಪವನಾಯ । ವಿಭವೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

See Also  108 Names Of Sri Annapurna Devi In Tamil

ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಛನ್ದೋಮಯಾಯ । ರಾಮಾಯ । ಸಂಸಾರಾಮ್ಬುಧಿತಾರಕಾಯ
। ಆದಿತೇಯಾಯ । ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಭಾನವೇ । ಶಂಕರಾಯ । ಶಿವಾಯ ।
ಊರ್ಜಿತಾಯ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಮಹಾಯೋಗಿನೇ । ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ । ಮಹತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದುರ್ಜನಧ್ವಂಸಕಾಯ । ಅಶೇಷಸಜ್ಜನೋಪಾಸ್ತಸತ್ಫಲಾಯ । ಪಕ್ಷೀನ್ದ್ರವಾಹನಾಯ ।
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ । ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನಾಯ । ವಿಧವೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ । ಜಗದ್ಧೇತವೇ । ಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಾಯ । ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ
। ಶಂಖಧಾರಿಣೇ । ಶಾರ್ಂಗಿಣೇ । ಖಡ್ಗಿನೇ । ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Ranganatha:
108 Names of Ranganatha – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil