108 Names Of Ranganatha – Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit

॥ Sri Ranganatha Ashtottarashata Namavali Sanskrit Lyrics ॥

।। श्रीरङ्गनाथाष्टोत्तरशतनामावलिः ।।

ओं श्रीरङ्गशायिने नमः । श्रीकान्ताय । श्रीप्रदाय । श्रितवत्सलाय ।
अनन्ताय । माधवाय । जेत्रे । जगन्नाथाय । जगद्गुरवे । सुरवर्याय ।
सुराराध्याय । सुरराजानुजाय । प्रभवे । हरये । हतारये । विश्वेशाय
। शाश्वताय । शम्भवे । अव्ययाय । भक्तार्तिभञ्जनाय नमः ॥ २० ॥

ओं वाग्मिने नमः । वीराय । विख्यातकीर्तिमते । भास्कराय ।
शास्त्रतत्त्वज्ञाय । दैत्यशास्त्रे । अमरेश्वराय । नारायणाय ।
नरहरये । नीरजाक्षाय । नरप्रियाय । ब्रह्मण्याय । ब्रह्मकृते ।
ब्रह्मणे । ब्रह्माङ्गाय । ब्रह्मपूजिताय । कृष्णाय । कृतज्ञाय ।
गोविन्दाय । हृषीकेशाय नमः ॥ ४० ॥

ओं अघनाशनाय नमः । विष्णवे । जिष्णवे । जितारातये ।
सज्जनप्रियाय । ईश्वराय । त्रिविक्रमाय । त्रिलोकेशाय । त्रय्यर्थाय
। त्रिगुणात्मकाय । काकुत्स्थाय । कमलाकान्ताय । कालियोरगमर्दनाय
। कालाम्बुदश्यामलाङ्गाय । केशवाय । क्लेशनाशनाय ।
केशिप्रभञ्जनाय । कान्ताय । नन्दसूनवे । अरिन्दमाय नमः ॥ ६० ॥

ओं रुक्मिणीवल्लभाय नमः । शौरये । बलभद्राय । बलानुजाय ।
दामोदराय । हृषीकेशाय । वामनाय । मधुसूदनाय । पूताय ।
पुण्यजनध्वंसिने । पुण्यश्लोकशिखामणये । आदिमूर्तये । दयामूर्तये
। शान्तमूर्तये । अमूर्तिमते । परस्मै ब्रह्मणे । परस्मै धाम्ने ।
पावनाय । पवनाय । विभवे नमः ॥ ८० ॥

See Also  108 Names Of Sri Shirdi Sai In Kannada

ओं चन्द्राय नमः । छन्दोमयाय । रामाय । संसाराम्बुधितारकाय
। आदितेयाय । अच्युताय । भानवे । शङ्कराय । शिवाय ।
ऊर्जिताय । महेश्वराय । महायोगिने । महाशक्तये । महत्प्रियाय ।
दुर्जनध्वंसकाय । अशेषसज्जनोपास्तसत्फलाय । पक्षीन्द्रवाहनाय ।
अक्षोभ्याय । क्षीराब्धिशयनाय । विधवे नमः ॥ १०० ॥

ओं जनार्दनाय नमः । जगद्धेतवे । जितमन्मथविग्रहाय । चक्रपाणये
। शङ्खधारिणे । शार्ङ्गिणे । खड्गिने । गदाधराय नमः ॥ १०८ ॥

इति श्रीरङ्गनाथाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Ranganatha:

108 Names of Ranganatha – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil