108 Names Of Sri Sai Sakara In Tamil

॥ Sri Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ஸாயி ஸகார அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்³கு³ருவே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸாகோரிவாஸினே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸாத⁴னநிஷ்டா²ய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸன்மார்க³த³ர்ஶினே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகலதே³வதா ஸ்வரூபாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸுவர்ணாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸம்மோஹனாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸமாஶ்ரித நிம்ப³வ்ருக்ஷாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸமுத்³தா⁴ர்த்ரே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்புருஷாய நம꞉ ॥ 10 ॥

ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்பராயணாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸம்ஸ்தா²னாதீ⁴ஶாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸாக்ஷாத் த³க்ஷிணாமூர்தயே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸாகாரோபாஸனா ப்ரியாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸ்வாத்மாராமாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸ்வாத்மானந்தா³ய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸனாதனாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸூக்ஷ்மாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகலதோ³ஷஹராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸுகு³ணாய நம꞉ ॥ 20 ॥

ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸுலோசனாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸனாதன த⁴ர்மஸம்ஸ்தா²பனாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸாது⁴ஸேவிதாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸாது⁴புங்க³வாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்ஸந்தான வரப்ரதா³ய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்ஸங்கல்பாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்கர்ம நிரதாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸுரஸேவிதாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸூர்யசந்த்³ராக்³னிரூபாய நம꞉ ॥ 30 ॥

See Also  1008 Names Of Sri Yajnavalkya In Telugu

ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸ்வயம்மஹாலக்ஷ்மீ ரூபத³ர்ஶிதே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸஹஸ்ராதி³த்ய ஸங்காஶாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸதா³ர்த்³ர சிந்தாயனம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸமாதி⁴ ஸமாதா⁴னப்ரதா³ய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸஶரீரத³ர்ஶினே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸதா³ஶ்ரயாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸதா³னந்த³ரூபாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸதா³த்மனே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸதா³ ராமனாமஜபாஸக்தாய நம꞉ ॥ 40 ॥

ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸதா³ஶாந்தாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸதா³ ஹனுமத்³ரூபத³ர்ஶனாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸதா³ மானஸிக நாமஸ்மரண தத்பராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸதா³ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரனாம ஶ்ரவணஸந்துஷ்டாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸமாராத⁴ன தத்பராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸமரஸ பா⁴வ ப்ரவர்தகாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸமயாசார தத்பராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸமத³ர்ஶிதாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வபூஜ்யாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வலோக ஶரண்யாய நம꞉ ॥ 50 ॥

ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வலோக மஹேஶ்வராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வாந்தர்யாமினே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வஶக்திமூர்தயே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகல ஆத்மரூபாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வரூபிணே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வாதா⁴ராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வவேதா³ய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வஸித்³தி⁴கராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வகர்மவிவர்ஜிதாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வ காம்யார்த²தா³த்ரே நம꞉ ॥ 60 ॥
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வமங்க³ளகராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வமந்த்ரப²லப்ரதா³ய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வலோகஶரண்யாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வ அஜ்ஞானஹராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகல ஜீவஸ்வரூபாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வபூ⁴தாத்மனே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வக்³ரஹதோ³ஷஹராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வவஸ்து ஸ்வரூபாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வவித்³யா விஶாரதா³ய நம꞉ ॥ 70 ॥

See Also  108 Names Of Devi – Devi Ashtottara Shatanamavali In Tamil

ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வமாத்ரு ஸ்வரூபாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகல யோகி³ஸ்வரூபாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வஸாக்ஷீபூ⁴தாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வஶ்ரேயஸ்கராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வ ருண விமுக்தாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வதோ ப⁴த்³ரவாஸினே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வதா³ ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகல த⁴ர்மப்ரபோ³த⁴காய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகலாஶ்ரயாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகலதே³வதா ஸ்வரூபாய நம꞉ ॥ 80 ॥

ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகல பாபஹராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகல ஸாது⁴ ஸ்வரூபாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகல மானவ ஹ்ருத³யாந்தர்வாஸினே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸகல வ்யாதி⁴ நிவாரணாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வதா³ விபூ⁴தி⁴ ப்ரதா³த்ரே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸஹஸ்ர ஶீர்ஷ மூர்தயே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸஹஸ்ர பா³ஹவே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸமஸ்த ஜக³தா³தா⁴ராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸமஸ்த கள்யாண கர்த்ரே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸன்மார்க³ ஸ்தா²பன வ்ரதாய நம꞉ ॥ 90 ॥

ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸன்யாஸ யோக³ யுக்தாத்மனே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸமஸ்த ப⁴க்த ஸுக²தா³ய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸம்ஸார ஸர்வது³꞉க² க்ஷயகராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸம்ஸார ப⁴யனாஶனாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸப்த வ்யஸன தூ³ராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்ய பராக்ரமாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்யவாசே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்யப்ரதா³ய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்ஸங்கல்பாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்யத⁴ர்ம பராயணாய நம꞉ ॥ 100 ॥

See Also  108 Names Of Chamundeshwari In Gujarati

ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்யனாராயணாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்ய தத்த்வ ப்ரபோ³த⁴காய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்ய த்³ருஷ்டே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்யானந்த³ ஸ்வரூபிணே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்யான்வேஷண தத்பராய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸத்யவ்ரதாய நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸ்வாமி அய்யப்ப ரூபத³ர்ஶிதே நம꞉
ஓம் ஶ்ரீஸாயி ஸர்வாப⁴ரணாலங்க்ருதாய நம꞉ ॥ 108 ॥

மரின்னி ஶ்ரீ ஸாயிபா³பா³ ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri sai-sakara Ashtottarshat Naamavali in SanskritEnglish –  KannadaTelugu – Tamil