300 Names Of Goddess Lalita Trishati Namavalih In Gujarati

॥ Sree Lalita Trishati Namavalih Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીલલિતાત્રિશતિનામાવલિઃ ॥
॥ ન્યાસમ્ ॥
અસ્ય શ્રીલલિતાત્રિશતી સ્તોત્રનામાવલિઃ મહામન્ત્રસ્ય ભગવાન્ હયગ્રીવ ઋષિઃ,
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ, શ્રીલલિતામહાત્રિપુરસુન્દરી દેવતા,
ઐં બીજમ્, સૌઃ શક્તિઃ, ક્લોં કીલકમ્,
મમ ચતુર્વિધફલપુરુષાર્થ જપે (વા) પરાયણે વિનિયોગઃ ॥

ઐં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ક્લીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
સૌઃ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ઐં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ક્લોં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
સૌઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

ઐં હૃદયાય નમઃ ।
ક્લોં શિરસે સ્વાહા ।
સૌઃ શિખાયૈ વષટ્ ।
ઐં કવચાય હું ।
ક્લોં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
સૌઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

॥ ધ્યાનમ્॥
અતિમધુરચાપહસ્તામ્પરિમિતામોદસૌભાગ્યામ્ ।
અરુણામતિશયકરુણામભિનવકુલસુન્દરીં વન્દે ॥

॥ લં ઇત્યાદિ પઞ્ચપૂજા ॥
લં પૃથિવ્યાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ પુષ્પૈઃ પૂજયામિ ।
યં વાય્વાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ કુઙ્કુમં આવાહયામિ ।
રં વહ્યાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ અમૃતં મહાનૈવેદ્યં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ સર્વોપચારપૂજાં સમર્પયામિ ॥

॥ અથ શ્રીલલિતાત્રિશતી નામાવલિઃ ॥
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં

ૐ કકારરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણગુણશાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણશૈલનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ કમનીયાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ કમલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્મષઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ કરુણમૃતસાગરાયૈ નમઃ ।
ૐ કદમ્બકાનનાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ કદમ્બકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ કન્દર્પવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કન્દર્પજનકાપાઙ્ગવીક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્પૂરવીટીસૌરભ્યકલ્લોલિતકકુપ્તટાયૈ નમઃ ।
ૐ કલિદોષહરાયૈ નમઃ ।
ૐ કઞ્ચલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ કમ્રવિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્માદિસાક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કારયિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કર્મફલપ્રદાયૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ એકારરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ એકાક્ષર્યૈ નમઃ ।
ૐ એકાનેકાક્ષરાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ એતત્તદિત્યનિર્દેશ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ એકાનન્દચિદાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ એવમિત્યાગમાબોધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ એકભક્તિમદર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ એકાગ્રચિતનિર્ધ્યાતાયૈ નમઃ ।
ૐ એષણારહિતાદૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ એલાસુગન્ધિચિકુરાયૈ નમઃ ।
ૐ એનકૂટવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ એકભોગાયૈ નમઃ ।
ૐ એકરસાયૈ નમઃ ।
ૐ એકૈશ્વર્યપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ એકાતપત્રસામ્રાજ્યપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ એકાન્તપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ એધમાનપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ એજદનેકજગદીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ એકવીરાદિસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ એકપ્રાભવશાલિન્યૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ ઈકારરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈપ્સિતાર્થપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈદૃગિત્યાવિનિર્દેશ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરત્વવિધાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશાનાદિબ્રહ્મમય્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશિત્વાદ્યષ્ટસિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈક્ષિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈક્ષણસૃષ્ટાણ્ડકોટ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરાર્ધાઙ્ગશરીરાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશાધિદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરપ્રેરણકર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશતાણ્ડવસાક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરોત્સઙ્ગનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈતિબાધાવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈહાવિરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈષત્સ્મિતાનનાયૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥

See Also  300 Names Of Sri Lalita Trishati In Tamil

ૐ લકારરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ લલિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીવાણીનિષેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લાકિન્યૈ નમઃ ।
ૐ લલનારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ લસદ્દાડિમપાટલાયૈ નમઃ ।
ૐ લલન્તિકાલસત્ફાલાયૈ નમઃ ।
ૐ લલાટનયનાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષણોજ્જ્વલદિવ્યાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષકોટ્યણ્ડનાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્યાર્થાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષણાગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધકામાયૈ નમઃ ।
ૐ લતાતનવે નમઃ ।
ૐ લલામરાજદલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ લમ્બિમુક્તાલતાઞ્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લમ્બોદસ્પ્રસવે નમઃ ।
ૐ લભ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લજ્જાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લયવર્જિતાયૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ હ્રીંકારરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંપદપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારબીજાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારમન્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારલક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારજપસુપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંમત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંશીલાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંપદારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંગર્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંપદાભિધાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારવાચ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારપીઠિકાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારચિન્ત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીં નમઃ ।
ૐ હ્રીંશરીરિણ્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ હકારરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ હલધૃત્પૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિણેક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ હરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ હરારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિબ્રહ્મેન્દ્રવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હયારૂઢાસેવિતાંઘ્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ હયમેધસમર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હર્યક્ષવાહનાયૈ નમઃ ।
ૐ હંસવાહનાયૈ નમઃ ।
ૐ હતદાનવાયૈ નમઃ ।
ૐ હત્ત્યાદિપાપશમન્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિદશ્વાદિસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હસ્તિકુમ્ભોત્તુઙ્ગકુચાયૈ નમઃ ।
ૐ હસ્તિકૃત્તિપ્રિયાઙ્ગનાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિદ્રાકુઙ્કુમાદિગ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ હર્યશ્વાદ્યમરાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિકેશસખ્યૈ નમઃ ।
ૐ હાદિવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હાલામદાલસાયૈ નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ સકારરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વકર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વભર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સનાતન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાનવદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાઙ્ગસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસાક્ષિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસૌખ્યદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવિમોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વગતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાવગુણવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વારુણાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમાત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વભૂષણભૂષિતાયૈ નમઃ । ૧૪૦ ।

See Also  Utathya Gita In Gujarati

ૐ કકારાર્થાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામિતાર્થદાયૈ નમઃ ।
ૐ કામસઞ્જીવિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કઠિનસ્તનમણ્ડલાયૈ નમઃ ।
ૐ કરભોરવે નમઃ ।
ૐ કલાનાથમુખ્યૈ નામ્ઃ
ૐ કચજિતામ્બુદાયૈ નમઃ ।
ૐ કટાક્ષસ્યન્દિકરુણાયૈ નમઃ ।
ૐ કપાલિપ્રાણનાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કારુણ્યવિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તિધૂતજપાવલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાલાપાયૈ નમઃ ।
ૐ કણ્બુકણ્ઠ્યૈ નમઃ ।
ૐ કરનિર્જિતપલ્લવાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પવલ્લીસમભુજાયૈ નમઃ ।
ૐ કસ્તૂરીતિલકાઞ્ચિતાયૈ નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ હકારાર્થાયૈ નમઃ ।
ૐ હંસગત્યૈ નમઃ ।
ૐ હાટકાભરણોજ્જ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ હારહારિકુચાભોગાયૈ નમઃ ।
ૐ હાકિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હલ્યવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિત્પતિસમારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હઠાત્કારહતાસુરાયૈ નમઃ ।
ૐ હર્ષપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ હવિર્ભોક્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ હાર્દસન્તમસાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ હલ્લીસલાસ્યસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ હંસમન્ત્રાર્થરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હાનોપાદાનનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ હર્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિસોદર્યૈ નમઃ ।
ૐ હાહાહૂહૂમુખસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હાનિવૃદ્ધિવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હય્યઙ્ગવીનહૃદયાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિકોપારુણાંશુકાયૈ નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ લકારાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લતાપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લયસ્થિત્યુદ્ભવેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ લાસ્યદર્શનસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ લાભાલાભવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લંઘ્યેતરાજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ લાવણ્યશાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ લઘુસિદ્ધદાયૈ નમઃ ।
ૐ લાક્ષારસસવર્ણાભાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મ્ણાગ્રજપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લભ્યેતરાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધભક્તિસુલભાયૈ નમઃ ।
ૐ લાંગલાયુધાયૈ નમઃ ।
ૐ લગ્નચામરહસ્ત શ્રીશારદા પરિવીજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લજ્જાપદસમારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લમ્પટાયૈ નમઃ ।
ૐ લકુલેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધમાનાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધરસાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધસમ્પત્સમુન્નત્યૈ નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ હ્રીંકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારાદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંમધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંશિખામણયે નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારકુણ્ડાગ્નિશિખાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારશશિચન્દ્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારભાસ્કરરુચ્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારામ્ભોદચઞ્ચલાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારકન્દાઙ્કુરિકાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારૈકપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારદીર્ધિકાહંસ્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારોદ્યાનકેકિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારારણ્યહરિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારાવાલવલ્લર્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારપઞ્જરશુક્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારાઙ્ગણદીપિકાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારકન્દરાસિંહ્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારામ્ભોજભૃઙ્ગિકાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારસુમનોમાધ્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારતરુમઞ્જર્યૈ નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ સકારાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સમરસાયૈ નમઃ ।
ૐ સકલાગમસંસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવેદાન્ત તાત્પર્યભૂમ્યૈ નમઃ ।
ૐ સદસદાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ સકલાયૈ નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ સાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સદ્ગતિદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સનકાદિમુનિધ્યેયાયૈ નમઃ ।
ૐ સદાશિવકુટુમ્બિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સકલાધિષ્ઠાનરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સમાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વપ્રપઞ્ચનિર્માત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સમાનાધિકવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વોત્તુઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ સઙ્ગહીનાયૈ નમઃ ।
ૐ સગુણાયૈ નમઃ ।
ૐ સકલેષ્ટદાયૈ નમઃ । ૨૪૦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Rakini Kesava – Sahasranama Stotram In Gujarati

ૐ કકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાવ્યલોલાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરમનોહરાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરપ્રાણનાડ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશોત્સઙ્ગવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરાલિઙ્ગિતાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરસુખપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરપ્રણયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરતપસ્સિદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરમનઃપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરપ્રાણનાથાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરવિમોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરબ્રહ્મવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરગૃહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરાહ્લાદકર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વરમહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામકોટિનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ કાઙ્ક્ષિતાર્થદાયૈ નમઃ । ૨૬૦ ।

ૐ લકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધધિયે નમઃ ।
ૐ લબ્ધવાઞ્છિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધપાપમનોદૂરાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધાહઙ્કારદુર્ગમાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધદેહાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધૈશ્વર્યસમુન્નત્યૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધબુદ્ધયે નમઃ ।
ૐ લબ્ધલીલાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધયૌવનશાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધાતિશયસર્વાઙ્ગસૌન્દર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધવિભ્રમાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધરાગાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધપત્યૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધનાનાગમસ્થિત્યૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધભોગાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધસુખાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધહર્ષાભિપૂરિતાયૈ નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ હ્રીંકારમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારસૌધશૃઙ્ગકપોતિકાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારદુગ્ધબ્ધિસુધાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારકમલેન્દિરાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકરમણિદીપાર્ચિષે નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારતરુશારિકાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારપેટકમણયે નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારાદર્શબિમ્બિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારકોશાસિલતાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારાસ્થાનનર્તક્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારશુક્તિકા મુક્તામણયે નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારબોધિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારમયસૌવર્ણસ્તમ્ભવિદ્રુમપુત્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારવેદોપનિષદે નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારાધ્વરદક્ષિણાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારનન્દનારામનવકલ્પક વલ્લર્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારહિમવદ્ગઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારાર્ણવકૌસ્તુભાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારમન્ત્રસર્વસ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીંકારપરસૌખ્યદાયૈ નમઃ । ૩૦૦ ।

ઇતિ શ્રીલલિતાત્રિશતિનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

ૐ તત્ સત્ ।

– Chant Stotra in Other Languages -Sri Lalita Trishati:
300 Names of Goddess Lalita Trishati Namavalih in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil