ISKCON Stotra

Gauranga Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

॥ 108 Names of Lord Chaitanya Kannada ॥ ॥ಶ್ರೀಗೌರಾಂಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಆಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ । ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಾಃ ॥ 1 ॥ ವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಮಾಯಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ । ಅಮಾಯೀ ಮಾಯಿನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವರದೇಶೋ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ ॥ 2 ॥ ಜಗನ್ನಾಥಪ್ರಿಯಸುತಃ ಪಿತೃಭಕ್ತೋ ಮಹಾಮನಾಃ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾನ್ತಃ ಶಚೀಪುತ್ರಃ ಪ್ರೇಮದೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 3 ॥ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯೋ ದ್ವಿಜವರೋ ವೈಷ್ಣವಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ । ದ್ವಿಜಾತಿಪೂಜಕಃ ಶಾನ್ತಃ ಶ್ರೀವಾಸಪ್ರಿಯ ಈಶ್ವರಃ ॥ 4 ॥ […]

Sri Gauranga Ashtottara Shatanama Stotram by Srila Sarvabhauma Bhattacharya

॥ 108 Names of Lord Chaitanya & Meaning॥ namaskritya pravaksyami deva-devam jagad-gurum namnam-ashtotara-shatam caitanyasya mahatmanaha ॥ 1 ॥ After offering my respectful obeisances unto the Lord of Lords, Who is the spiritual master of the entire universe, I will now narrate 108 holy names of Lord Chaitanya, the great soul. vishvambharo jita-krodho maya-manusha-vigrahaha amayi mayinam […]

Prayer to Lord Nityananda Prabhu

॥ Lord Nityananda Prayer & Meaning ॥ nityanandam aham naumi sarvananda-karam param hari-nama-pradam devam avadhuta-shiromanim Meaning: “I bow down to the Supreme Lord Nityananda Prabhu, who is the awarder of the highest joy to all, the bestower of the holy name and the crest jewel of all paramahamsa mendicants.” sankarsanah karana-toya-shayi garbhoda-shayi cha payobdhi-shayi sheshash […]

Standard Songs Sung in ISKCON Temples

Obeisances to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada (Said upon entering the temple room, and sung during many arati ceremonies.) nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale shrimate bhaktivedanta- svamin iti namine namas te sarasvate deve gaura-vani-pracharine nirvishesha-shunyavadi- pashcatya-desha-tarine Meaning: I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is very dear to […]

Eight Prayers Glorifying Lord Nityananda Prabhu

These 8 Prayers Glorifying Lord Nityananda were composed by Srila Vrndavana Dasa Thakura and translations by Srila Gour Govinda Svami. ॥ 8 Prayers Glorifying Lord Nityananda & Meaning ॥ sarac-candra-bhrdntim sphurad-amala-kantim gaja-gatim hari-premonmattam dhrta-parama-sattvam smita-mukham sadaghurnan-netram kara-kalita-vetram kali-bhidam bhaje nityanandam bhajana-taru-kandam niravadhi ॥ 1 ॥ Meaning: Sri Nityananda Prabhu’s face is more beautiful and cooling […]

SRI NAGAR KIRTANA and Meaning

SRI NAGAR KIRTANA – The Market Place of the Holy Name – By Srila Bhaktivinoda Thakura. ॥ SRI NAGAR KIRTANA Lyrics ॥ nadiya-godrume nityananda mahajana patiyache nam-hatta jivera karana (sraddhavan jana he, sraddhavan jana he) prabhura ajnay, bhai, magi ei bhiksha bolo krsna, bhajo krsna, koro krsna-shiksa aparadha-shunya ho ‘ye leha krsna-nama krsna mata, krsna […]

MADHUR E HARINAMA and Meaning

MADHUR E HARINAMA – This Holy Name is So Sweet By Srila Bhaktivinoda Thakura. ॥ MADHUR E HARINAMA Lyrics ॥ hare krsna hare nitai ki nam eneche re (nitai) nam eneche, namer hate sraddha-mulye nam diteche re hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare re hare rama hare rama rama rama hare hare re […]

AKRODHA PARAMANANDA NTTYANANDA RAYA and Meaning

AKRODHA PARAMANANDA NTTYANANDA RAYA – Sri Nityananda Prabhu Never Gets Angry By Srila Locana dasa Thakura. ॥ AKRODHA PARAMANANDA NTTYANANDA RAYA Lyrics ॥ akrodha paramananda nityananda raya abhimana shunya nitai nagare bedaya adhama patita jivera dware dware giya harinama maha mantra dena bilaiya jare dekhe tare kahe dante trina dhori’ amare kiniya laha bhaja gaurahari […]

DOYA KORO MORE NITAI and Meaning

DOYA KORO MORE NITAI – My Dear Lord Nitai! Please Be Merciful To Me By Srila Kanu Ramadasa Thakura. ॥ DOYA KORO MORE NITAI Lyrics ॥ Doya koro more nitai, doya koro more agatira gati nitai sadhu loke bole jaya prema bhakti data-pataka tomara uttama adhama kichhu na kaila bichara prema dane jagajanera mana kaila […]

NITAI-PADA-KAMALA and Meaning

NITAI-PADA-KAMALA – The Lotus Feet of Lord Nityananda By Srila Narottama dasa Thakura ॥ NITAI-PADA-KAMALA Lyrics ॥ nitai-pada-kamala, koti-chandra-susitala, je chayay jagatu juray heno nitai bine bhai, radha-krsna paite nai, dridha kori’ dharo nitair pay se sambandha nahi ja’r, britha janma gelo ta’r, se pashu bodo durachara nitai na bolilo mukhe, majilo samsara-sukhe, vidya-kule ki […]

Scroll to top