Durga Saptashati Moorthi Rahasyam In Tamil

॥ Durga Saptashati Moorthi Rahasyam Tamil Lyrics ॥

॥ மூர்தி ரஹஸ்யம் ॥
ருஷிருவாச ।
ஓம் நந்தா³ ப⁴க³வதீ நாம யா ப⁴விஷ்யதி நந்த³ஜா ।
ஸ்துதா ஸா பூஜிதா ப⁴க்த்யா வஶீகுர்யாஜ்ஜக³த்த்ரயம் ॥ 1 ॥

கநகோத்தமகாந்தி꞉ ஸா ஸுகாந்திகநகாம்ப³ரா ।
தே³வீ கநகவர்ணாபா⁴ கநகோத்தமபூ⁴ஷணா ॥ 2 ॥

கமலாங்குஶபாஶாப்³ஜைரலங்க்ருதசதுர்பு⁴ஜா ।
இந்தி³ரா கமலா லக்ஷ்மீ꞉ ஸா ஶ்ரீ ருக்மாம்பு³ஜாஸநா ॥ 3 ॥

யா ரக்தத³ந்திகா நாம தே³வீ ப்ரோக்தா மயாநக⁴ ।
தஸ்யா꞉ ஸ்வரூபம் வக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு ஸர்வப⁴யாபஹம் ॥ 4 ॥

ரக்தாம்ப³ரா ரக்தவர்ணா ரக்தஸர்வாங்க³பூ⁴ஷணா ।
ரக்தாயுதா⁴ ரக்தநேத்ரா ரக்தகேஶாதிபீ⁴ஷணா ॥ 5 ॥

ரக்ததீக்ஷ்ணநகா² ரக்தத³ஶநா ரக்தத³ந்திகா ।
பதிம் நாரீவாநுரக்தா தே³வீ ப⁴க்தம் ப⁴ஜேஜ்ஜநம் ॥ 6 ॥

வஸுதே⁴வ விஶாலா ஸா ஸுமேருயுக³லஸ்தநீ ।
தீ³ர்கௌ⁴ லம்பா³வதிஸ்தூ²லௌ தாவதீவ மநோஹரௌ ॥ 7 ॥

கர்கஶாவதிகாந்தௌ தௌ ஸர்வாநந்த³பயோநிதீ⁴ ।
ப⁴க்தாந் ஸம்பாயயேத்³தே³வீ ஸர்வகாமது³கௌ⁴ ஸ்தநௌ ॥ 8 ॥

க²ட்³க³ம் பாத்ரம் ச முஸலம் லாங்க³லம் ச பி³ப⁴ர்தி ஸா ।
ஆக்²யாதா ரக்தசாமுண்டா³ தே³வீ யோகே³ஶ்வரீதி ச ॥ 9 ॥

அநயா வ்யாப்தமகி²லம் ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ।
இமாம் ய꞉ பூஜயேத்³ப⁴க்த்யா ஸ வ்யாப்நோதி சராசரம் ॥ 10 ॥

[பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ந் யதா²காமம் தே³வீஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ।]
அதீ⁴தே ய இமம் நித்யம் ரக்தத³ந்த்யா வபு꞉ஸ்தவம் ।
தம் ஸா பரிசரேத்³தே³வீ பதிம் ப்ரியமிவாங்க³நா ॥ 11 ॥

See Also  Sri Subrahmanya Stotram In Tamil

ஶாகம்ப⁴ரீ நீலவர்ணா நீலோத்பலவிலோசநா ।
க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴ஸ்த்ரிவலீவிபூ⁴ஷிததநூத³ரீ ॥ 12 ॥

ஸுகர்கஶஸமோத்துங்க³வ்ருத்தபீநக⁴நஸ்தநீ ।
முஷ்டிம் ஶிலீமுகா²பூர்ணம் கமலம் கமலாலயா ॥ 13 ॥

புஷ்பபல்லவமூலாதி³ப²லாட்⁴யம் ஶாகஸஞ்சயம் ।
காம்யாநந்தரஸைர்யுக்தம் க்ஷுத்த்ருண்ம்ருத்யுப⁴யாபஹம் ॥ 14 ॥

கார்முகம் ச ஸ்பு²ரத்காந்தி பி³ப்⁴ரதீ பரமேஶ்வரீ ।
ஶாகம்ப⁴ரீ ஶதாக்ஷீ ஸா ஸைவ து³ர்கா³ ப்ரகீர்திதா ॥ 15 ॥

விஶோகா து³ஷ்டத³மநீ ஶமநீ து³ரிதாபதா³ம் ।
உமா கௌ³ரீ ஸதீ சண்டீ³ காலிகா ஸா ச பார்வதீ ॥ 16 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீம் ஸ்துவந் த்⁴யாயந் ஜபந் ஸம்பூஜயந்நமந் ।
அக்ஷய்யமஶ்நுதே ஶீக்⁴ரமந்நபாநாம்ருதம் ப²லம் ॥ 17 ॥

பீ⁴மாபி நீலவர்ணா ஸா த³ம்ஷ்ட்ராத³ஶநபா⁴ஸுரா ।
விஶாலலோசநா நாரீ வ்ருத்தபீநபயோத⁴ரா ॥ 18 ॥

சந்த்³ரஹாஸம் ச ட³மரும் ஶிர꞉பாத்ரம் ச பி³ப்⁴ரதீ ।
ஏகவீரா காலராத்ரி꞉ ஸைவோக்தா காமதா³ ஸ்துதா ॥ 19 ॥

தேஜோமண்ட³லது³ர்த⁴ர்ஷா ப்⁴ராமரீ சித்ரகாந்திப்⁴ருத் ।
சித்ராநுலேபநா தே³வீ சித்ராப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 20 ॥

சித்ரப்⁴ரமரபாணி꞉ ஸா மஹாமாரீதி கீ³யதே ।
இத்யேதா மூர்தயோ தே³வ்யா யா꞉ க்²யாதா வஸுதா⁴தி⁴ப ॥ 21 ॥

ஜக³ந்மாதுஶ்சண்டி³காயா꞉ கீர்திதா꞉ காமதே⁴நவ꞉ ।
இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் ந வாச்யம் கஸ்யசித்த்வயா ॥ 22 ॥

வ்யாக்²யாநம் தி³வ்யமூர்தீநாமபீ⁴ஷ்டப²லதா³யகம் ।
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந தே³வீம் ஜப நிரந்தரம் ॥ 23 ॥

ஸப்தஜந்மார்ஜிதைர்கோ⁴ரைர்ப்³ரஹ்மஹத்யாஸமைரபி ।
பாட²மாத்ரேண மந்த்ராணாம் முச்யதே ஸர்வகில்பி³ஷை꞉ ॥ 24 ॥

See Also  Daachuko Nee Paadaalaku In Telugu

தே³வ்யா த்⁴யாநம் மயா க்²யாதம் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் மஹத் ।
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ॥ 25 ॥

ஏதஸ்யாஸ்த்வம் ப்ரஸாதே³ந ஸர்வமாந்யோ ப⁴விஷ்யஸி ।
ஸர்வரூபமயீ தே³வீ ஸர்வம் தே³வீமயம் ஜக³த் ।
அதோ(அ)ஹம் விஶ்வரூபாம் தாம் நமாமி பரமேஶ்வரீம் ॥ 26 ॥

இதி மூர்திரஹஸ்யம் ஸம்பூர்ணம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Saptashati Moorthi Rahasyam in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil