Shiva Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

॥ Shiva Ashtottara Shatanama Stotram Gujarati Lyrics ॥

 ॥ શ્રીશિવાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ 
નારાયણ ઉવાચ ।
અસ્તિ ગુહ્યતમં ગૌરિ નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
શમ્ભોરહં પ્રવક્ષ્યામિ પઠતાં શીઘ્રકામદમ્ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીશિવાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય નારાયણઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીસદાશિવો દેવતા । ગૌરી ઉમા શક્તિઃ ।
શ્રીસામ્બસદાશિવપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

અથ ધ્યાનમ્ –
શાન્તાકારં શિખરિશયનં નીલકણ્ઠં સુરેશં
વિશ્વધારં સ્ફટિકસદૃશં શુભ્રવર્ણં શુભાઙ્ગમ્ ।
ગૌરીકાન્તં ત્રિતયનયનં યોગિભિર્ધ્યાનગમ્યં
વન્દે શમ્ભું ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથમ્ ॥

શિવો મહેશ્વરશ્શમ્ભુઃ પિનાકી શશિશેખરઃ ।
વામદેવો વિરૂપાક્ષઃ કપર્દી નીલલોહિતઃ ॥ ૧ ॥

શઙ્કરશ્શૂલપાણિશ્ચ ખટ્વાઙ્ગી વિષ્ણુવલ્લભઃ ।
શિપિવિષ્ટોઽમ્બિકાનાથઃ શ્રીકણ્ઠો ભક્તવત્સલઃ ॥ ૨ ॥

ભવશ્શર્વસ્ત્રિલોકેશશ્શિતિકણ્ઠશ્શિવાપ્રિયઃ ।
ઉગ્રઃ કપાલી કામારિઃ અન્ધકાસુરસૂદનઃ ॥ ૩ ॥

ગઙ્ગાધરો લલાટાક્ષઃ કાલકાલઃ કૃપાનિધિઃ ।
ભીમઃ પરશુહસ્તશ્ચ મૃગપાણિર્જટાધરઃ ॥ ૪ ॥

કૈલાસવાસી કવચી કઠોરસ્ત્રિપુરાન્તકઃ ।
વૃષાઙ્કો વૃષભારૂઢો ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહઃ ॥ ૫ ॥

સામપ્રિયસ્સ્વરમયસ્ત્રયીમૂર્તિરનીશ્વરઃ ।
સર્વજ્ઞઃ પરમાત્મા ચ સોમસૂર્યાગ્નિલોચનઃ ॥ ૬ ॥

હવિર્યજ્ઞમયસ્સોમઃ પઞ્ચવક્ત્રસ્સદાશિવઃ ।
વિશ્વેશ્વરો વીરભદ્રો ગણનાથઃ પ્રજાપતિઃ ॥ ૭ ॥

હિરણ્યરેતા દુર્ધર્ષઃ ગિરીશો ગિરિશોઽનઘઃ ।
ભુજઙ્ગભૂષણો ભર્ગો ગિરિધન્વા ગિરિપ્રિયઃ ॥ ૮ ॥

કૃત્તિવાસા પુરારાતિર્ભગવાન્ પ્રમથાધિપઃ ।
મૃત્યુઞ્જયસ્સૂક્ષ્મતનુર્જગદ્વ્યાપી જગદ્ગુરુઃ ॥ ૯ ॥

See Also  Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Kannada

વ્યોમકેશો મહાસેનજનકશ્ચારુવિક્રમઃ ।
રુદ્રો ભૂતપતિઃ સ્થાણુરહિર્ભુધ્ન્યો દિગમ્બરઃ ॥ ૧૦ ॥

અષ્ટમૂર્તિરનેકાત્મા સાત્ત્વિકશ્શુદ્ધવિગ્રહઃ ।
શાશ્વતઃ ખણ્ડપરશુરજઃ પાશવિમોચકઃ ॥ ૧૧ ॥

મૃડઃ પશુપતિર્દેવો મહાદેવોઽવ્યયો હરિઃ ।
ભગનેત્રભિદવ્યક્તો દક્ષાધ્વરહરો હરઃ ॥ ૧૨ ॥

પૂષાદન્તભિદવ્યગ્રો સહસ્રાક્ષસ્સહસ્રપાત્ ।
અપવર્ગપ્રદોઽનન્તસ્તારકઃ પરમેશ્વરઃ ॥ ૧૩ ॥

ફલશ્રુતિઃ ।
એતદષ્ટોત્તરં નામ્નાં શતમામ્નાયસંમિતં ।
શઙ્કરસ્ય પ્રિયા ગૌરી જપ્ત્વા શમ્ભુપ્રસાદદમ્ ॥ ૧ ॥

ત્રૈકાલ્યમન્વહં દેવી વર્ષમેકં પ્રયત્નતઃ ।
અવાપ સા શરીરાર્ધં પ્રસાદાચ્છૂલપાણિનઃ ॥ ૨ ॥

યસ્ત્રિસન્ધ્યં પઠેન્નિત્યં નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
શતરુદ્રત્રિરાવૃત્યા યત્ફલં લભતે નરઃ ॥ ૩ ॥

તત્ફલં પ્રાપ્નુયાન્નિત્યમેકાવૃત્ત્યા નસંશયઃ ।
સકૃદ્વા નામભિઃ પૂજ્ય કુલકોટિં સમુદ્ધરેત્ ॥ ૪ ॥

બિલ્વપત્રૈઃ પ્રશસ્તૈશ્ચ પુષ્પૈશ્ચ તુલસીદલૈઃ ।
તિલાક્ષતૈર્યજેદ્યસ્તુ જીવન્મુક્તો ન સંશયઃ ॥ ૫ ॥

ઇતિ શ્રીશિવાષ્ટોત્તરશતનામસ્ત્રોત્રં સમાપ્તમ્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – MarathiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil