Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali In Telugu

॥ Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః ॥
ఓం స్కందాయ నమః ।
ఓం గుహాయ నమః ।
ఓం షణ్ముఖాయ నమః ।
ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం పింగళాయ నమః ।
ఓం కృత్తికాసూనవే నమః ।
ఓం శిఖివాహాయ నమః ।
ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః ।
ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః ॥ 10 ॥

ఓం శక్తిధరాయ నమః ।
ఓం పిశితాశప్రభంజనాయ నమః ।
ఓం తారకాసురసంహరిణే నమః ।
ఓం రక్షోబలవిమర్దనాయ నమః ।
ఓం మత్తాయ నమః ।
ఓం ప్రమత్తాయ నమః ।
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః ।
ఓం సురసైన్యసురక్షకాయ నమః ।
ఓం దేవసేనాపతయే నమః ।
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ॥ 20 ॥

ఓం కృపాళవే నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం ఉమాసుతాయ నమః ।
ఓం శక్తిధరాయ నమః ।
ఓం కుమారాయ నమః ।
ఓం క్రౌంచదారణాయ నమః ।
ఓం సేనాన్యే నమః
ఓం అగ్నిజన్మనే నమః ।
ఓం విశాఖాయ నమః ।
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః ॥ 30 ॥

ఓం శివస్వామినే నమః ।
ఓం గణస్వామినే నమః ।
ఓం సర్వస్వామినే నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం అనంతశక్తయే నమః ।
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః ।
ఓం పార్వతీప్రియనందనాయ నమః ।
ఓం గంగాసుతాయ నమః ।
ఓం శరోద్భూతాయ నమః ।
ఓం ఆహూతాయ నమః ॥ 40 ॥

See Also  108 Names Of Tamraparni – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

ఓం పావకాత్మజాయ నమః ।
ఓం జృంభాయ నమః ।
ఓం ప్రజృంభాయ నమః ।
ఓం ఉజ్జృంభాయ నమః ।
ఓం కమలాసనసంస్తుతాయ నమః ।
ఓం ఏకవర్ణాయ నమః ।
ఓం ద్వివర్ణాయ నమః ।
ఓం త్రివర్ణాయ నమః ।
ఓం సుమనోహరాయ నమః ।
ఓం చతుర్వర్ణాయ నమః ॥ 50 ॥

ఓం పంచవర్ణాయ నమః ।
ఓం ప్రజాపతయే నమః ।
ఓం అహర్పతయే నమః ।
ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః ।
ఓం శమీగర్భాయ నమః ।
ఓం విశ్వరేతసే నమః ।
ఓం సురారిఘ్నే నమః ।
ఓం హరిద్వర్ణాయ నమః ।
ఓం శుభకరాయ నమః ।
ఓం వటవే నమః ॥ 60 ॥

ఓం వటువేషభృతే నమః ।
ఓం పూష్ణే నమః ।
ఓం గభస్తయే నమః ।
ఓం గహనాయ నమః ।
ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః ।
ఓం కళాధరాయ నమః ।
ఓం మాయాధరాయ నమః ।
ఓం మహామాయినే నమః ।
ఓం కైవల్యాయ నమః ।
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః ॥ 70 ॥

ఓం విశ్వయోనయే నమః ।
ఓం అమేయాత్మనే నమః ।
ఓం తేజోనిధయే నమః ।
ఓం అనామయాయ నమః ।
ఓం పరమేష్ఠినే నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం వేదగర్భాయ నమః ।
ఓం విరాట్సుతాయ నమః ।
ఓం పుళిందకన్యాభర్త్రే నమః ।
ఓం మహాసారస్వతావృతాయ నమః ॥ 80 ॥

See Also  108 Names Of Sri Devasena In Telugu

ఓం ఆశ్రితాఖిలదాత్రే నమః ।
ఓం చోరఘ్నాయ నమః ।
ఓం రోగనాశనాయ నమః ।
ఓం అనంతమూర్తయే నమః ।
ఓం ఆనందాయ నమః ।
ఓం శిఖండికృతకేతనాయ నమః ।
ఓం డంభాయ నమః ।
ఓం పరమడంభాయ నమః ।
ఓం మహాడంభాయ నమః ।
ఓం వృషాకపయే నమః ॥ 90 ॥

ఓం కారణోపాత్తదేహాయ నమః ।
ఓం కారణాతీతవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం అనీశ్వరాయ నమః ।
ఓం అమృతాయ నమః ।
ఓం ప్రాణాయ నమః ।
ఓం ప్రాణాయామపరాయణాయ నమః ।
ఓం విరుద్ధహంత్రే నమః ।
ఓం వీరఘ్నాయ నమః ।
ఓం రక్తాస్యాయ నమః ।
ఓం శ్యామకంధరాయ నమః ॥ 100 ॥

ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం గుహాయ నమః ।
ఓం ప్రీతాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః ।
ఓం వంశవృద్ధికరాయ నమః ।
ఓం వేదవేద్యాయ నమః ।
ఓం అక్షయఫలప్రదాయ నమః ॥ 108 ॥

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టోత్తరశతనామావళిః ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Astottarasatanamani » Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil