Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Satanama Stotram In Tamil

॥ Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ஆதி³ஶங்கராசார்ய அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
த்⁴யானம் ।

கைலாஸாசல மத்⁴யஸ்த²ம் காமிதாபீ⁴ஷ்டதா³யகம் ।
ப்³ரஹ்மாதி³-ப்ரார்த²னா-ப்ராப்த-தி³வ்யமானுஷ-விக்³ரஹம் ॥
ப⁴க்தானுக்³ரஹணைகாந்த-ஶாந்த-ஸ்வாந்த-ஸமுஜ்ஜ்வலம் ।
ஸம்யஜ்ஞம் ஸம்யமீந்த்³ராணாம் ஸார்வபௌ⁴மம் ஜக³த்³கு³ரும் ॥
கிங்கரீபூ⁴தப⁴க்தைன꞉ பங்கஜாதவிஶோஷணம் ।
த்⁴யாயாமி ஶங்கராசார்யம் ஸர்வலோகைகஶங்கரம் ॥

ஸ்தோத்ரம் ।
ஶ்ரீஶங்கராசார்யவர்யோ ப்³ரஹ்மானந்த³ப்ரதா³யக꞉ ।
அஜ்ஞானதிமிராதி³த்ய꞉ ஸுஜ்ஞானாம்பு³தி⁴சந்த்³ரமா ॥ 1 ॥

வர்ணாஶ்ரமப்ரதிஷ்டா²தா ஶ்ரீமான் முக்திப்ரதா³யக꞉ ।
ஶிஷ்யோபதே³ஶனிரதோ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக꞉ ॥ 2 ॥

ஸூக்ஷ்மதத்த்வரஹஸ்யஜ்ஞ꞉ கார்யாகார்யப்ரபோ³த⁴க꞉ ।
ஜ்ஞானமுத்³ராஞ்சிதகர꞉ ஶிஷ்யஹ்ருத்தாபஹாரக꞉ ॥ 3 ॥

பரிவ்ராஜாஶ்ரமோத்³த⁴ர்தா ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரதீ⁴꞉ ।
அத்³வைதஸ்தா²பனாசார்ய꞉ ஸாக்ஷாச்சங்கரரூபத்⁴ருக் ॥ 4 ॥

ஷண்மதஸ்தா²பனாசார்யஸ்த்ரயீமார்க³ப்ரகாஶக꞉ ।
வேத³வேதா³ந்ததத்த்வஜ்ஞோ து³ர்வாதி³மதக²ண்ட³ன꞉ ॥ 5 ॥

வைராக்³யனிரத꞉ ஶாந்த꞉ ஸம்ஸாரார்ணவதாரக꞉ ।
ப்ரஸன்னவத³னாம்போ⁴ஜ꞉ பரமார்த²ப்ரகாஶக꞉ ॥ 6 ॥

புராணஸ்ம்ருதிஸாரஜ்ஞோ நித்யத்ருப்தோ மஹச்சுசி꞉ ।
நித்யானந்தோ³ நிராதங்கோ நிஸ்ஸங்கோ³ நிர்மலாத்மக꞉ ॥ 7 ॥

நிர்மமோ நிரஹங்காரோ விஶ்வவந்த்³யபதா³ம்பு³ஜ꞉ ।
ஸத்த்வப்ரதா⁴ன꞉ ஸத்³பா⁴வ꞉ ஸங்க்²யாதீதகு³ணோஜ்ஜ்வல꞉ ॥ 8 ॥

அனக⁴꞉ ஸாரஹ்ருத³ய꞉ ஸுதீ⁴꞉ ஸாரஸ்வதப்ரத³꞉ ।
ஸத்யாத்மா புண்யஶீலஶ்ச ஸாங்க்²யயோக³விசக்ஷண꞉ ॥ 9 ॥

தபோராஶிர்மஹாதேஜா கு³ணத்ரயவிபா⁴க³வித் ।
கலிக்⁴ன꞉ காலகர்மஜ்ஞஸ்தமோகு³ணனிவாரக꞉ ॥ 10 ॥

ப⁴க³வான் பா⁴ரதீஜேதா ஶாரதா³ஹ்வானபண்டி³த꞉ ।
த⁴ர்மாத⁴ர்மவிபா⁴க³ஜ்ஞோ லக்ஷ்யபே⁴த³ப்ரத³ர்ஶக꞉ ॥ 11 ॥

நாத³பி³ந்து³கலாபி⁴ஜ்ஞோ யோகி³ஹ்ருத்பத்³மபா⁴ஸ்கர꞉ ।
அதீந்த்³ரியஜ்ஞானநிதி⁴ர்னித்யானித்யவிவேகவான் ॥ 12 ॥

சிதா³னந்த³ஶ்சின்மயாத்மா பரகாயப்ரவேஶக்ருத் ।
அமானுஷசரித்ராட்⁴ய꞉ க்ஷேமதா³யீ க்ஷமாகர꞉ ॥ 13 ॥

ப⁴வ்யோ ப⁴த்³ரப்ரதோ³ பூ⁴ரிமஹிமா விஶ்வரஞ்ஜக꞉ ।
ஸ்வப்ரகாஶ꞉ ஸதா³தா⁴ரோ விஶ்வப³ந்து⁴꞉ ஶுபோ⁴த³ய꞉ ॥ 14 ॥

See Also  Sri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

விஶாலகீர்திர்வாகீ³ஶ꞉ ஸர்வலோகஹிதோத்ஸுக꞉ ।
கைலாஸயாத்ராஸம்ப்ராப்தசந்த்³ரமௌளிப்ரபூஜக꞉ ॥ 15 ॥

காஞ்ச்யாம் ஶ்ரீசக்ரராஜாக்²யயந்த்ரஸ்தா²பனதீ³க்ஷித꞉ ।
ஶ்ரீசக்ராத்மகதாடங்கதோஷிதாம்பா³மனோரத²꞉ ॥ 16 ॥

ஶ்ரீப்³ரஹ்மஸூத்ரோபனிஷத்³பா⁴ஷ்யாதி³க்³ரந்த²கல்பக꞉ ।
சதுர்தி³க்சதுராம்னாயப்ரதிஷ்டா²தா மஹாமதி꞉ ॥ 17 ॥

த்³விஸப்ததிமதோச்சேத்தா ஸர்வதி³க்³விஜயப்ரபு⁴꞉ ।
காஷாயவஸனோபேதோ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴ளிதவிக்³ரஹ꞉ ॥ 18 ॥

ஜ்ஞானாத்மகைகத³ண்டா³ட்⁴ய꞉ கமண்ட³லுலஸத்கர꞉ ।
கு³ருபூ⁴மண்ட³லாசார்யோ ப⁴க³வத்பாத³ஸஞ்ஜ்ஞக꞉ ॥ 19 ॥

வ்யாஸஸந்த³ர்ஶனப்ரீதோ ருஷ்யஶ்ருங்க³புரேஶ்வர꞉ ।
ஸௌந்த³ர்யலஹரீமுக்²யப³ஹுஸ்தோத்ரவிதா⁴யக꞉ ॥ 20 ॥

சதுஷ்ஷஷ்டிகலாபி⁴ஜ்ஞோ ப்³ரஹ்மராக்ஷஸமோக்ஷத³꞉ ।
ஶ்ரீமன்மண்ட³னமிஶ்ராக்²யஸ்வயம்பூ⁴ஜயஸன்னுத꞉ ॥ 21 ॥

தோடகாசார்யஸம்பூஜ்யோ பத்³மபாதா³ர்சிதாங்க்⁴ரிக꞉ ।
ஹஸ்தாமலகயோகீ³ந்த்³ரப்³ரஹ்மஜ்ஞானப்ரதா³யக꞉ ॥ 22 ॥

ஸுரேஶ்வராக்²யஸச்சிஷ்யஸன்ன்யாஸாஶ்ரமதா³யக꞉ ।
ந்ருஸிம்ஹப⁴க்த꞉ ஸத்³ரத்னக³ர்ப⁴ஹேரம்ப³பூஜக꞉ ॥ 23 ॥

வ்யாக்²யாஸிம்ஹாஸனாதீ⁴ஶோ ஜக³த்பூஜ்யோ ஜக³த்³கு³ரு꞉ ॥ 24 ॥

இதி ஶ்ரீ ஶங்கராசார்யாஷ்டோத்தரஶதனாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanama Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil