Sri Batuka Bhairava Kavacham In Tamil

॥ Sri Batuka Bhairava Kavacham Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ப³டுகபை⁴ரவ கவசம் ॥
ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।
தே³வேஶி தே³ஹரக்ஷார்த²ம் காரணம் கத்²யதாம் த்⁴ருவம் ।
ம்ரியந்தே ஸாத⁴கா யேன வினா ஶ்மஶானபூ⁴மிஷு ॥

ரணேஷு சாதிகோ⁴ரேஷு மஹாவாயுஜலேஷு ச ।
ஶ்ருங்கி³மகரவஜ்ரேஷு ஜ்வராதி³வ்யாதி⁴வஹ்நிஷு ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।
கத²யாமி ஶ்ருணு ப்ராஜ்ஞ ப³டோஸ்து கவசம் ஶுப⁴ம் ।
கோ³பனீயம் ப்ரயத்னேன மாத்ருஜாரோபமம் யதா² ॥

தஸ்ய த்⁴யானம் த்ரிதா⁴ ப்ரோக்தம் ஸாத்த்விகாதி³ப்ரபே⁴த³த꞉ ।
ஸாத்த்விகம் ராஜஸம் சைவ தாமஸம் தே³வ தத் ஶ்ருணு ॥

த்⁴யானம் –
வந்தே³ பா³லம் ஸ்ப²டிகஸத்³ருஶம் குண்ட³லோத்³பா⁴ஸிவக்த்ரம்
தி³வ்யாகல்பைர்னவமணிமயை꞉ கிங்கிணீநூபுராத்³யை꞉ ।
தீ³ப்தாகாரம் விஶத³வத³னம் ஸுப்ரஸன்னம் த்ரிநேத்ரம்
ஹஸ்தாப்³ஜாப்⁴யாம் ப³டுகமநிஶம் ஶூலக²ட்³கௌ³த³தா⁴னம் ॥ 1 ॥

உத்³யத்³பா⁴ஸ்கரஸன்னிப⁴ம் த்ரிநயனம் ரக்தாங்க³ராக³ஸ்ரஜம்
ஸ்மேராஸ்யம் வரத³ம் கபாலமப⁴யம் ஶூலம் த³தா⁴னம் கரை꞉ ।
நீலக்³ரீவமுதா³ரபூ⁴ஷணஶதம் ஶீதாம்ஶுசூடோ³ஜ்ஜ்வலம்
ப³ந்தூ⁴காருணவாஸஸம் ப⁴யஹரம் தே³வம் ஸதா³ பா⁴வயே ॥ 2 ॥

த்⁴யாயேந்நீலாத்³ரிகாந்தம் ஶஶிஶகலத⁴ரம் முண்ட³மாலம் மஹேஶம்
தி³க்³வஸ்த்ரம் பிங்க³கேஶம் ட³மருமத² ஸ்ருணிம் க²ட்³க³ஶூலாப⁴யானி ।
நாக³ம் க⁴ண்டாம் கபாலம் கரஸரஸிருஹைர்விப்⁴ரதம் பீ⁴மத³ம்ஷ்ட்ரம்
ஸர்பாகல்பம் த்ரிநேத்ரம் மணிமயவிளஸத்கிங்கிணீ நூபுராட்⁴யம் ॥ 3 ॥

அஸ்ய வடுகபை⁴ரவகவசஸ்ய மஹாகால ருஷிரனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீவடுகபை⁴ரவோ தே³வதா ப³ம் பீ³ஜம் ஹ்ரீம் ஶக்திராபது³த்³தா⁴ரணாயேதி கீலகம் மம ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² விநியோக³꞉ ।

கவசம் –
ஓம் ஶிரோ மே பை⁴ரவ꞉ பாது லலாடம் பீ⁴ஷணஸ்ததா² ।
நேத்ரே ச பூ⁴தஹனன꞉ ஸாரமேயானுகோ³ ப்⁴ருவௌ ॥ 1

See Also  Chandrachoodaalaa Ashtakam In Gujarati

பூ⁴தநாத²ஶ்ச மே கர்ணௌ கபோலௌ ப்ரேதவாஹன꞉ ।
நாஸாபுடௌ ததோ²ஷ்டௌ² ச ப⁴ஸ்மாங்க³꞉ ஸர்வபூ⁴ஷண꞉ ॥ 2

பீ⁴ஷணாஸ்யோ மமாஸ்யம் ச ஶக்திஹஸ்தோ க³ளம் மம ।
ஸ்கந்தௌ⁴ தை³த்யரிபு꞉ பாது பா³ஹூ அதுலவிக்ரம꞉ ॥ 3

பாணீ கபாலீ மே பாது முண்ட³மாலாத⁴ரோ ஹ்ருத³ம் ।
வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் ததா² ஶாந்த꞉ காமசாரீ ஸ்தனம் மம ॥ 4

உத³ரம் ச ஸ மே துஷ்ட꞉ க்ஷேத்ரேஶ꞉ பார்ஶ்வதஸ்ததா² ।
க்ஷேத்ரபால꞉ ப்ருஷ்ட²தே³ஶம் க்ஷேத்ராக்²யோ நாபி⁴தஸ்ததா² ॥ 5

கடிம் பாபௌக⁴நாஶஶ்ச ப³டுகோ லிங்க³தே³ஶகம் ।
கு³த³ம் ரக்ஷாகர꞉ பாது ஊரூ ரக்ஷாகர꞉ ஸதா³ ॥ 6

ஜானூ ச கு⁴ர்கு⁴ராராவோ ஜங்கே⁴ ரக்ஷது ரக்தப꞉ ।
கு³ள்பௌ² ச பாது³காஸித்³த⁴꞉ பாத³ப்ருஷ்ட²ம் ஸுரேஶ்வர꞉ ॥ 7

ஆபாத³மஸ்தகம் சைவ ஆபது³த்³தா⁴ரணஸ்ததா² ।
ஸஹஸ்ராரே மஹாபத்³மே கர்பூரத⁴வளோ கு³ரு꞉ ॥ 8

பாது மாம் வடுகோ தே³வோ பை⁴ரவ꞉ ஸர்வகர்மஸு ।
பூர்வ ஸ்யாமஸிதாங்கோ³ மே தி³ஶி ரக்ஷது ஸர்வதா³ ॥ 9

ஆக்³னேய்யாம் ச ருரு꞉ பாது த³க்ஷிணே சண்ட³பை⁴ரவ꞉ ।
நைர்ருத்யாம் க்ரோத⁴ன꞉ பாது மாமுன்மத்தஸ்து பஶ்சிமே ॥ 10

வாயவ்யாம் மே கபாலீ ச நித்யம் பாயாத் ஸுரேஶ்வர꞉ ।
பீ⁴ஷணோ பை⁴ரவ꞉ பாதூத்தரஸ்யாம் தி³ஶி ஸர்வதா³ ॥ 11

ஸம்ஹாரபை⁴ரவ꞉ பாது தி³ஶ்யைஶான்யாம் மஹேஶ்வர꞉ ।
ஊர்த்⁴வே பாது விதா⁴தா வை பாதாலே நந்தி³கோ விபு⁴꞉ ॥ 12

ஸத்³யோஜாதஸ்து மாம் பாயாத் ஸர்வதோ தே³வஸேவித꞉ ।
வாமதே³வோ(அ)வது ப்ரீதோ ரணே கோ⁴ரே ததா²வது ॥ 13

See Also  Sri Mattapalli Nrisimha Mangalashtakam In Tamil

ஜலே தத்புருஷ꞉ பாது ஸ்த²லே பாது கு³ரு꞉ ஸதா³ ।
டா³கினீபுத்ரக꞉ பாது தா³ராம்ஸ்து லாகினீஸுத꞉ ॥ 14

பாது ஸாகலகோ ப்⁴ராத்ரூன் ஶ்ரியம் மே ஸததம் கி³ர꞉ ।
லாகினீபுத்ரக꞉ பாது பஶூனஶ்வானஜாம்ஸ்ததா² ॥ 15

மஹாகாலோ(அ)வது ச்ச²த்ரம் ஸைன்யம் வை காலபை⁴ரவ꞉ ।
ராஜ்யம் ராஜ்யஶ்ரியம் பாயாத் பை⁴ரவோ பீ⁴திஹாரக꞉ ॥ 16

ரக்ஷாஹீனந்து யத் ஸ்தா²னம் வர்ஜிதம் கவசேன ச ।
தத் ஸர்வம் ரக்ஷ மே தே³வ த்வம் யத꞉ ஸர்வரக்ஷக꞉ ॥ 17

ஏதத் கவசமீஶான தவ ஸ்னேஹாத் ப்ரகாஶிதம் ।
நாக்²யேயம் நரளோகேஷு ஸாரபூ⁴தம் ச ஸுஶ்ரியம் ॥ 18

யஸ்மை கஸ்மை ந தா³தவ்யம் கவசேஶம் ஸுது³ர்லப⁴ம் ।
ந தே³யம் பரஶிஷ்யேப்⁴ய꞉ க்ருபணேப்⁴யஶ்ச ஶங்கர ॥ 19

யோ த³தா³தி நிஷித்³தே⁴ப்⁴ய꞉ ஸ வை ப்⁴ரஷ்டோ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ।
அனேன கவசேஶேன ரக்ஷாம் க்ருத்வா த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 20

விசரன் யத்ர குத்ராபி விக்⁴னௌகை⁴꞉ ப்ராப்யதே ந ஸ꞉ ।
மந்த்ரேண ம்ரியதே யோகீ³ கவசம் யன்ன ரக்ஷித꞉ ॥ 21

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன து³ர்லப⁴ம் பாபசேதஸாம் ।
பூ⁴ர்ஜே ரம்பா⁴த்வசே வாபி லிகி²த்வா விதி⁴வத் ப்ரபோ⁴ ॥ 22

தா⁴ரயேத் பாட²யேத்³வாபி ஸம்படே²த்³வாபி நித்யஶ꞉ ।
ஸம்ப்ராப்னோதி ப்ரபா⁴வம் வை கவசஸ்யாஸ்ய வர்ணிதம் ॥ 23

நமோ பை⁴ரவதே³வாய ஸாரபூ⁴தாய வை நம꞉ ।
நமஸ்த்ரைலோக்யநாதா²ய நாத²நாதா²ய வை நம꞉ ॥ 24

See Also  Ramashtakam From Ananda Ramayana In Tamil

இதி விஶ்வஸாரோத்³தா⁴ரதந்த்ரே ஆபது³த்³தா⁴ரகல்பே பை⁴ரவபை⁴ரவீஸம்வாதே³ வடுகபை⁴ரவகவசம் ஸமாப்தம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Batuka Bhairava Kavacham in SanskritEnglish –  KannadaTelugu – Tamil