Sri Ganapathi Stotram In Tamil

॥ Sri Ganapathi Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ க³ணபதி ஸ்தோத்ரம் ॥
ஜேதும் யஸ்த்ரிபுரம் ஹரேண ஹரிணா வ்யாஜாத்³ப³லிம் ப³த்⁴நதா
ஸ்த்ரஷ்டும் வாரிப⁴வோத்³ப⁴வேந பு⁴வநம் ஶேஷேண த⁴ர்தும் த⁴ரம் ।
பார்வத்யா மஹிஷாஸுரப்ரமத²நே ஸித்³தா⁴தி⁴பை꞉ ஸித்³த⁴யே
த்⁴யாத꞉ பஞ்சஶரேண விஶ்வஜிதயே பாயாத் ஸ நாகா³நந꞉ ॥ 1 ॥

விக்⁴நத்⁴வாந்தநிவாரணைகதரணிர்விக்⁴நாடவீஹவ்யவாட்
விக்⁴நவ்யாளகுலாபி⁴மாநக³ருடோ³ விக்⁴நேப⁴பஞ்சாநந꞉ ।
விக்⁴நோத்துங்க³கி³ரிப்ரபே⁴த³நபவிர்விக்⁴நாம்பு³தே⁴ர்வாட³வோ
விக்⁴நாகௌ⁴த⁴க⁴நப்ரசண்ட³பவநோ விக்⁴நேஶ்வர꞉ பாது ந꞉ ॥ 2 ॥

க²ர்வம் ஸ்தூ²லதநும் க³ஜேந்த்³ரவத³நம் லம்போ³த³ரம் ஸுந்த³ரம்
ப்ரஸ்யந்த³ந்மத³க³ந்த⁴ளுப்³த⁴மது⁴பவ்யாளோலக³ண்ட³ஸ்த²லம் ।
த³ந்தாகா⁴தவிதா³ரிதாரிருதி⁴ரை꞉ ஸிந்தூ³ரஶோபா⁴கர
வந்தே³ ஶைலஸுதாஸுதம் க³ணபதிம் ஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் காமத³ம் ॥ 3 ॥

க³ஜாநநாய மஹஸே ப்ரத்யூஹதிமிரச்சி²தே³ ।
அபாரகருணாபூரதரங்கி³தத்³ருஶே நம꞉ ॥ 4 ॥

அக³ஜாநநபத்³மார்கம் க³ஜாநநமஹர்நிஶம் ।
அநேகத³ம் தம் ப⁴க்தாநாமேகத³ந்தமுபாஸ்மஹே ॥ 5 ॥

ஶ்வேதாங்க³ம் ஶ்வேதவஸ்த்ரம் ஸிதகுஸுமக³ணை꞉ பூஜிதம் ஶ்வேதக³ந்தை⁴꞉
க்ஷீராப்³தௌ⁴ ரத்நதீ³பை꞉ ஸுரநரதிலகம் ரத்நஸிம்ஹாஸநஸ்த²ம் ।
தோ³ர்பி⁴꞉ பாஶாங்குஶாப்³ஜாப⁴யவரமநஸம் சந்த்³ரமௌளிம் த்ரிநேத்ரம்
த்⁴யாயேச்சா²ந்த்யர்த²மீஶம் க³ணபதிமமலம் ஶ்ரீஸமேதம் ப்ரஸந்நம் ॥ 6 ॥

ஆவாஹயே தம் க³ணராஜதே³வம் ரக்தோத்பலாபா⁴ஸமஶேஷவந்த்³யம் ।
விக்⁴நாந்தகம் விக்⁴நஹரம் க³ணேஶம் ப⁴ஜாமி ரௌத்³ரம் ஸஹிதம் ச ஸித்³த்⁴யா ॥ 7 ॥

யம் ப்³ரஹ்ம வேதா³ந்தவிதோ³ வத³ந்தி பரம் ப்ரதா⁴நம் புருஷம் ததா²(அ)ந்யே ।
விஶ்வோத்³க³தே꞉ காரணமீஶ்வரம் வா தஸ்மை நமோ விக்⁴நவிநாஶநாய ॥ 8 ॥

விக்⁴நேஶ வீர்யாணி விசித்ரகாணி வந்தீ³ஜநைர்மாக³த⁴கை꞉ ஸ்ம்ருதாநி ।
ஶ்ருத்வா ஸமுத்திஷ்ட² க³ஜாநந த்வம் ப்³ராஹ்மே ஜக³ந்மங்க³ளகம் குருஷ்வ ॥ 9 ॥

க³ணேஶ ஹேரம்ப³ க³ஜாநநேதி மஹோத³ர ஸ்வாநுப⁴வப்ரகாஶிந் ।
வரிஷ்ட² ஸித்³தி⁴ப்ரிய பு³த்³தி⁴நாத² வத³ந்த ஏவம் த்யஜத ப்ரபீ⁴தீ꞉ ॥ 10 ॥

See Also  Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokah In Sanskrit

அநேகவிக்⁴நாந்தக வக்ரதுண்ட³ ஸ்வஸஞ்ஜ்ஞவாஸிம்ஶ்ச சதுர்பு⁴ஜேதி ।
கவீஶ தே³வாந்தகநாஶகாரிந் வத³ந்த ஏவம் த்யஜத ப்ரபீ⁴தீ꞉ ॥ 11 ॥

அநந்தசித்³ரூபமயம் க³ணேஶம் ஹ்யபே⁴த³பே⁴தா³தி³விஹீநமாத்³யம் ।
ஹ்ருதி³ ப்ரகாஶஸ்ய த⁴ரம் ஸ்வதீ⁴ஸ்த²ம் தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 12 ॥

விஶ்வாதி³பூ⁴தம் ஹ்ருதி³ யோகி³நாம் வை ப்ரத்யக்ஷரூபேண விபா⁴ந்தமேகம் ।
ஸதா³ நிராளம்ப³ஸமாதி⁴க³ம்யம் தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 13 ॥

யதீ³யவீர்யேண ஸமர்த²பூ⁴தா மாயா தயா ஸம்ரசிதம் ச விஶ்வம் ।
நாகா³த்மகம் ஹ்யாத்மதயா ப்ரதீதம் தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 14 ॥

ஸர்வாந்தரே ஸம்ஸ்தி²தமேகமூட⁴ம் யதா³ஜ்ஞயா ஸர்வமித³ம் விபா⁴தி ।
அநந்தரூபம் ஹ்ருதி³ போ³த⁴கம் வை தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 15 ॥

யம் யோகி³நோ யோக³ப³லேந ஸாத்⁴யம் குர்வந்தி தம் க꞉ ஸ்தவநேந நௌதி ।
அத꞉ ப்ரணாமேந ஸுஸித்³தி⁴தோ³(அ)ஸ்து தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 16 ॥

தே³வேந்த்³ரமௌளிமந்தா³ரமகரந்த³கணாருணா꞉ ।
விக்⁴நாந் ஹரந்து ஹேரம்ப³சரணாம்பு³ஜரேணவ꞉ ॥ 17 ॥

ஏகத³ந்தம் மஹாகாயம் லம்போ³த³ரக³ஜாநநம் ।
விக்⁴நநாஶகரம் தே³வம் ஹேரம்ப³ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 18 ॥

யத³க்ஷர பத³ ப்⁴ரஷ்டம் மாத்ராஹீநம் ச யத்³ப⁴வேத் ।
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தே³வ ப்ரஸீத³ பரமேஶ்வர ॥ 19 ॥

இதி ஶ்ரீ க³ணபதி ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganapathi Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil

See Also  Arulum Porulum Aalum Thiranum Alli Tharuvaan Ayyappan In Tamil