Kantha Trishati Namavali 300 Names In Odia

॥ Sri Kantha Trishati Namavali Odia Lyrics ॥

ଶ୍ରୀକଣ୍ଠତ୍ରିଶତୀନାମାଵଲିଃ
ଋଷୟଃ ଊଚୁଃ —
ସୂତ ସୂତ ମହାଭାଗ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦ ।
ରହସ୍ୟଂ ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମୋ ଲୋକାନାଂ ମୋକ୍ଷଦାୟକମ୍ ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରୀସୂତ ଉଵାଚ —
ଶୃଣୁଧ୍ଵଂ ମୁନୟଃ ସର୍ଵେ ସାଵଧାନେନ ଚେତସା ।
ପୁରା ସଂପ୍ରାର୍ଥିତା ଗୌରୀ କୁମାରେଣ ମହାତ୍ମନା ॥ ୨ ॥

ୟଦ୍ରହସ୍ୟମୁଵାଚୈତତ୍ ପୁତ୍ରସ୍ନେହେନ ସଂୟୁତା ।
ତଦେଵେଦଂ ମହାଦେଵ୍ୟା ନାମ୍ନାଂ ତ୍ରିଶତମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୩ ॥

ଗୁରୋଃ ପ୍ରସାଦାଦ୍ ଵ୍ୟାସସ୍ୟ ପୁରା ଭକ୍ତ୍ୟା ମୟା ଶ୍ରୁତମ୍ ।
ୟଥାଶ୍ରୁତଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ସର୍ଵଲୋକହିତାୟ ତତ୍ ॥ ୪ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍ –
ଚନ୍ଦ୍ରୋପରିଷ୍ଟାତ୍ସମ୍ବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନଵିରାଜିତମ୍ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଵର୍ଣଂ ସ୍ରଵଦ୍ଦିଵ୍ୟାମୃତଚନ୍ଦ୍ରକଲାଧରମ୍ ॥ ୫ ॥

ୟୋଗମୁଦ୍ରାକ୍ଷସମ୍ବଦ୍ଧାଧରହସ୍ତଦ୍ଵୟାନ୍ଵିତମ୍ ।
ଅମୃତାପୂର୍ଣକନକକଲଶାପ୍ତକରଦ୍ଵୟମ୍ ॥ ୬ ॥

ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିନେତ୍ରଂ ଚ ବଦ୍ଧପିଙ୍ଗଜଟାଧରମ୍ ।
ନାଗାଭରଣସମ୍ଭୂଷଂ ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତିନମ୍ ॥ ୭ ॥

ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମାମ୍ବରଧରଂ ଦେଵଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପିନମ୍ ।
ଭସ୍ମାନୁଲେପିତଂ ରୁଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟମିମଂ ନୁମଃ ॥ ୮ ॥

ଅଥ ନାମାଵଲିଃ ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାୟ ନମଃ । ମହାଦେଵାୟ । ଵୃଷକେତଵେ । ମହେଶ୍ଵରାୟ ।
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାୟ । ପାର୍ଵତୀଶାୟ । କପାଲଭୃତେ ।
ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ । ଅନେକାତ୍ମନେ । ତ୍ରିଣେତ୍ରାୟ । ପ୍ରମଥାଧିପାୟ । ଶିଵାୟ ।
ରୁଦ୍ରାୟ । ଵିଷଧରାୟ । ମୃଡାୟ । ଶମ୍ଭଵେ । ଜଟାଧରାୟ ।
ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତସର୍ଵାଙ୍ଗାୟ । ନାଗାଭରଣ ଭୂଷିତାୟ ନମଃ । ୨୦

ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମାମ୍ବରଧରାୟ ନମଃ । ଵ୍ୟାଲୟଜ୍ଞୋପଵୀତଵତେ ।
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲାଭରଣାୟ । ତ୍ରିପୁଣ୍ଡାଙ୍କିତମସ୍ତକାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସଙ୍କାଶାୟ । କେତକୀଶାପଦାୟକାୟ । ଗଙ୍ଗାଧରାୟ ।
ଵୃଷାରୂଢାୟ । ଶୂଲପାଣୟେ । ଶିଵାପ୍ରିୟାୟ । ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ।
ଦଶଭୁଜାୟ । ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ । ମଦନାରୟେ । କାଲକାଲାୟ ।
ଦକ୍ଷାଧ୍ଵରହରାୟ । ଅଵ୍ୟୟାୟ । ସଦ୍ୟୋଜାତାୟ । ଵାମଦେଵାୟ ।
ଗିରିଶାୟ ନମଃ । ୪୦

ନୀଲଲୋହିତାୟ ନମଃ । ଅଘୋରମୂର୍ତୟେ । ଈଶାନାୟ । ଉଗ୍ରାୟ । ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ।
ହରାୟ । ଦିଗମ୍ବରାୟ । ରାମପୂଜ୍ୟାୟ । ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ । ନଟେଶ୍ଵରାୟ ।
ଜଲନ୍ଧରାରୟେ । ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ । ତ୍ରିପୁରାରୟେ । ଗଣେଶ୍ଵରାୟ । ପିନାକିନେ ।
ମେରୁକୋଦଣ୍ଡାୟ । କପର୍ଦିନେ । ଗଜଚର୍ମଵତେ । କୁମାରଜନକାୟ ।
ଭର୍ଗାୟ ନମଃ । ୬୦

See Also  108 Names Of Mahishasuramardini – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

ଭୂରଥାୟ ନମଃ । ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ । କଲ୍ୟାଣସୁନ୍ଦରାୟ । ଶର୍ଵାୟ । ଭଵାୟ ।
ଭୀମାୟ । ଭୟାପହାୟ । ଵିଷ୍ଣୁଚକ୍ରପ୍ରଦାତ୍ରେ । ଦାରୁକାରଣ୍ୟ ସଂଶ୍ରିତାୟ ।
ଅନ୍ଧକାରୟେ । ଵିରୂପାକ୍ଷାୟ । କଙ୍କାଲାୟ । ଵିଷ୍ଣୁଵଲ୍ଲଭାୟ । ଊଧ୍ଵରେତସେ ।
ଗଜାରାତୟେ । ଵେଦାଶ୍ଵାୟ । ବ୍ରହ୍ମସାରଥୟେ । ଶୂରାୟ । ପଶୁପତୟେ ।
ସ୍ଥାଣଵେ ନମଃ । ୮୦

ସୂର୍ୟଚନ୍ଦ୍ରାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ନମଃ । କୈଲାସଵାସିନେ । ଭୀମେଶାୟ ।
ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ । ଈଶ୍ଵରାୟ । ଵିଘ୍ନେଶଵରଦାୟ । ଶ୍ରୀମତେ । ଶାଶ୍ଵତାୟ ।
ତାରକେଶ୍ଵରାୟ । ଗଣେଶତାତାୟ । ଶାନ୍ତାତ୍ମନେ । ନିର୍ମଲାୟ । ନିରୁପଦ୍ରଵାୟ ।
ନିରାମୟାୟ । ନିରାଲମ୍ବାୟ । ନିର୍ମମାୟ । ନିତ୍ୟଵୈଭଵାୟ । ନିର୍ଗୁଣାୟ ।
ନିଷ୍କଲାୟ । ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ । ୧୦୦

ନିର୍ଵୈରାୟ ନମଃ । ନୀତିପାରଗାୟ । ନିରଞ୍ଜନାୟ । ନିତ୍ୟଶୁଦ୍ଧାୟ ।
ନିସ୍ସଙ୍ଗାୟ । ନିର୍ମଲାତ୍ମକାୟ । ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ । ଵୀରଭଦ୍ରାୟ । ଭୈରଵାୟ ।
ଭାଗ୍ୟଦାୟକାୟ । ଭୂତେଶ୍ଵରାୟ । ମହାକାଲାୟ । ଚଣ୍ଡିକେଶଵରପ୍ରଦାୟ ।
ଅନନ୍ତଗୁଣଗମ୍ଭୀରାୟ । ମାର୍କଣ୍ଡେୟଵରପ୍ରଦାୟ । ସଂହାରକୃତେ । ମହାୟୋଗିନେ ।
ଵଜ୍ରଦେହାୟ । ଦୁର୍ଜୟାୟ । ନିରାକାରାୟ ନମଃ । ୧୨୦

ନିତ୍ୟତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ । ନିଷ୍କାମାୟ । ନାଗକୁଣ୍ଡଲାୟ । ନିଷ୍ପାପାୟ ।
ନାଗଵଲୟାୟ । କାର୍ୟତ୍ରୟଵିଧାୟକାୟ । ଊର୍ଧ୍ଵକେଶାୟ । ଚାରୁହାସାୟ ।
ଵିଷ୍ଣୁବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ରଵନ୍ଦିତାୟ । ନାଗେନ୍ଦ୍ରହାରାୟ । ଫାଲାକ୍ଷାୟ । ଵରଦାୟ ।
ଵିଶ୍ଵରୂପଧୃତେ । ଵିଶ୍ଵରକ୍ଷାୟ । ପରବ୍ରହ୍ମଣେ । ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ ।
ଚିରନ୍ତନାୟ । ପୂଜ୍ୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମଶିରଶ୍ଛେତ୍ରେ । ମନ୍ଦରାଦ୍ରିସ୍ଥିତାୟ ନମଃ । ୧୪୦

See Also  Bhuvaneswari Ashtottara Shatanama Stotram In Odia

ପ୍ରଭଵେ ନମଃ । ନିଗମାଗମସଂଵେଦ୍ୟାୟ । ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମନେ । ତ୍ରୟୀତନଵେ ।
ଅର୍ଧନାରୟେ । ହରିହରାୟ । ମହାଲିଙ୍ଗୋଦ୍ଭଵାୟ । ମହତେ । ଵାସୁକୀଜ୍ୟାୟ ।
ଶିଵତରାୟ । ଶରଭାୟ । ଅନନ୍ତରୂପଧୃତେ । କୃତ୍ତିଵାସସେ । ବାଣପୂଜ୍ୟାୟ ।
ମୃଗଧାରିଣେ । ସନାତନାୟ । ଅନାହତାବ୍ଜପୀଠସ୍ଥାୟ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ।
କଲିଵିନାଶନାୟ । ନଵଵୀରପିତ୍ରେ ନମଃ । ୧୬୦

ଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ଭଗଵତେ । ବନ୍ଧମୋଚକାୟ । ସତୀକାନ୍ତାୟ । ଜଗତ୍ପୂଜ୍ୟାୟ ।
ହରିକେଶାୟ । ଶୁଭପ୍ରଦାୟ । କାଲାଗ୍ନିରୁଦ୍ରାୟ । ଵିଶ୍ଵାତ୍ମନେ । ନନ୍ଦୀଶାୟ ।
ଭଗନେତ୍ରହୃତେ । ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ । ଖଣ୍ଡପରଶଵେ । ଶଙ୍କରାୟ ।
ଭୂତଵାହନାୟ । ସାମପ୍ରିୟାୟ । ସ୍ଵରମୟାୟ । କଠୋରାୟ । ପାପନାଶନାୟ ।
ହିରଣ୍ୟରେତସେ ନମଃ । ୧୮୦

ଦୁର୍ଧର୍ଷାୟ ନମଃ । ଜଗଦ୍ଵୟାପିନେ । ସଦାଶିଵାୟ । ନୀଲକଣ୍ଠାୟ ।
ଵିଷହରାୟ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ । ସହସ୍ରପଦେ । ସହସ୍ରଶୀର୍ଷାୟ । ପୁରୁଷାୟ ।
ତାରକାୟ । ପରମେଶ୍ଵରାୟ । ଓଙ୍କାରରୂପାୟ । ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ । ଧୂର୍ଜଟୟେ ।
ପୂଷଦନ୍ତଭିଦେ । ଚୈତନ୍ୟରୂପାୟ । ଧର୍ମାତ୍ମନେ । ଜଗଦାଧାରମୂର୍ତିମତେ ।
କୁବେରମିତ୍ରାୟ । ଚିଦ୍ରୂପାୟ ନମଃ । ୨୦୦

ଚିନ୍ମୟାୟ ନମଃ । ଜଗଦୀଶ୍ଵରାୟ । ସତ୍ୟଵ୍ରତାୟ । ସତ୍ୟଶୀଲାୟ ।
ସତ୍ୟାତ୍ମନେ । ଵିଶ୍ଵତୋମୁଖାୟ । ପୃଥ୍ଵୀରୂପାୟ । ତୋୟରୂପାୟ । ତେଜୋରୂପାୟ ।
ଅନିଲାତ୍ମକାୟ । ନଭୋରୂପାୟ । ସୂର୍ୟରୂପାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରରୂପାୟ । ମହାବଲାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । ୟଜମାନାତ୍ମନେ । ରୁଣ୍ଡମାଲାଵିଭୂଷିତାୟ । ଅଣୋରଣୁତରାୟ ।
ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ । ସ୍ଥୂଲାୟ ନମଃ । ୨୨୦

ସ୍ଥୂଲତରାୟ ନମଃ । ଶୁଚୟେ । କିରାତରୂପାୟ । ଭିକ୍ଷାଟାୟ ।
କୁଣ୍ଡୋଦରଵରପ୍ରଦାୟ । ହାଲାସ୍ୟନାଥାୟ । ଗିରୀଶାୟ । ମହାତ୍ମନେ ।
ମାଧଵପ୍ରିୟାୟ । ୟଜ୍ଞପ୍ରିୟାୟ । ୟଜ୍ଞରୂପାୟ । ପରସ୍ମୈଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ପରାତ୍ପରାୟ । ଭଵରୋଗହରାୟ । ଧୀରାୟ । ତେଜସ୍ଵିନେ । ମୋହିନୀପ୍ରିୟାୟ ।
କୃଶାନୁରେତସେ । ଧର୍ମଜ୍ଞାୟ । ମୁନିଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ । ୨୪୦

See Also  1000 Names Of Sri Shodashi – Sahasranama Stotram In Sanskrit

ସ୍ତୁତିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । କାମେଶ୍ଵରାୟ । ଵିରାଡ୍ରୂପାୟ । କାମରୂପାୟ ।
କଲାନିଧୟେ । ସଭାପତୟେ । ନାଦରୂପାୟ । ଦହରାକାଶଗାୟ । ପରସ୍ମୈ ।
ଭୃଙ୍ଗିନାଟ୍ୟପ୍ରିୟାୟ । ଦେଵାୟ । ଭସ୍ମାସୁରଵରପ୍ରଦାୟ । ଅହିର୍ବୁଧ୍ନ୍ୟାୟ ।
ଭଟାକ୍ଷୀରାୟ । ସୋମାସ୍କନ୍ଦାୟ । ଜୟିନେ । ଵିଭଵେ । ଚଣ୍ଡକୋପିନେ ।
ଜଗଦ୍ରକ୍ଷାୟ । ନିଷଙ୍ଗିଣେ ନମଃ ॥ ୨୬୦

କ୍ଷେତ୍ରପାଲକାୟ ନମଃ । ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗିନେ । ଶାସ୍ତୃଜନକାୟ । ସାମ୍ବମୂର୍ତୟେ ।
ଦୃଗାୟୁଧାୟ । ଚରାଚରାତ୍ମକାୟ । କାଲନିୟନ୍ତ୍ରେ । ଅଜାୟ । ଵୃଷାକପୟେ ।
ଅନାଦିନିଧନାୟ । ଦାନ୍ତାୟ । ଵିଧାତ୍ରେ । ଲିଙ୍ଗରୂପଭୃତେ । ଦ୍ୟୋଟିକାୟ ।
ପ୍ରଣଵାନ୍ତଃସ୍ଥାୟ । ପାର୍ଥପାଶୁପତାସ୍ତ୍ରଦାୟ । ଅପସ୍ମାରଶିରୋନୃତ୍ୟତେ ।
ଵିଷ୍ଣୁନେତ୍ରାବ୍ଜପୂଜିତାୟ । କଵଚିନେ । ପୁଷ୍ପଵଚ୍ଚକ୍ଷୁଷେ ନମଃ । ୨୮୦

ଵିଷ୍ଣୁବାଣାୟ ନମଃ । ଅଜୈକପଦେ । ରେରିହାଣାୟ । ଟଙ୍କଧରାୟ ।
ପଞ୍ଚଵିଂଶତିରୂପଵତେ । ଶତରୁଦ୍ରସ୍ଵରୂପାଢ୍ୟାୟ । ଶ୍ମଶାନସ୍ଥାୟ ।
ଅସ୍ଥିଭୂଷଣାୟ । ନାଦବିନ୍ଦୁକଲାତୀତାୟ । ନାମତାରକମନ୍ତ୍ରଦାୟ ।
ଏକାଦଶାତ୍ମନେ । ଲୋକେଶାୟ । ଭୂତଭଵ୍ୟଭଵତ୍ପ୍ରଭଵେ ।
ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପାୟ । ଘଣ୍ଟାକର୍ଣପ୍ରପୂଜିତାୟ । ରାଜରାଜେନ୍ଦ୍ରଵରଦାୟ ।
ଵେଦାତ୍ମନେ । ବିଲ୍ଵକେଶ୍ଵରାୟ । କୃଷ୍ଣପୁତ୍ରପ୍ରଦାତ୍ରେ ।
କରୁଣାରସସାଗରାୟ ନମଃ । ୩୦୦

ନମୋ ନୀଲକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।

ଇତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତା ଶ୍ରୀକଣ୍ଠତ୍ରିଶତୀନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sri Kantha Trishati:
Kantha Trishati Namavali 300 Names in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalam – Odia – TeluguTamil