Kantha Trishati Namavali 300 Names In Gujarati

॥ Sri Kantha Trishati Namavali Gujarati Lyrics ॥

શ્રીકણ્ઠત્રિશતીનામાવલિઃ
ઋષયઃ ઊચુઃ —
સૂત સૂત મહાભાગ સર્વશાસ્ત્રવિશારદ ।
રહસ્યં શ્રોતુમિચ્છામો લોકાનાં મોક્ષદાયકમ્ ॥ ૧ ॥

શ્રીસૂત ઉવાચ —
શૃણુધ્વં મુનયઃ સર્વે સાવધાનેન ચેતસા ।
પુરા સંપ્રાર્થિતા ગૌરી કુમારેણ મહાત્મના ॥ ૨ ॥

યદ્રહસ્યમુવાચૈતત્ પુત્રસ્નેહેન સંયુતા ।
તદેવેદં મહાદેવ્યા નામ્નાં ત્રિશતમુત્તમમ્ ॥ ૩ ॥

ગુરોઃ પ્રસાદાદ્ વ્યાસસ્ય પુરા ભક્ત્યા મયા શ્રુતમ્ ।
યથાશ્રુતં પ્રવક્ષ્યામિ સર્વલોકહિતાય તત્ ॥ ૪ ॥

ધ્યાનમ્ –
ચન્દ્રોપરિષ્ટાત્સમ્બદ્ધ પદ્માસનવિરાજિતમ્ ।
ચન્દ્રવર્ણં સ્રવદ્દિવ્યામૃતચન્દ્રકલાધરમ્ ॥ ૫ ॥

યોગમુદ્રાક્ષસમ્બદ્ધાધરહસ્તદ્વયાન્વિતમ્ ।
અમૃતાપૂર્ણકનકકલશાપ્તકરદ્વયમ્ ॥ ૬ ॥

સોમસૂર્યાગ્નિનેત્રં ચ બદ્ધપિઙ્ગજટાધરમ્ ।
નાગાભરણસમ્ભૂષં નાગયજ્ઞોપવીતિનમ્ ॥ ૭ ॥

વ્યાઘ્રચર્મામ્બરધરં દેવં ભક્તાનુકમ્પિનમ્ ।
ભસ્માનુલેપિતં રુદ્રં મૃત્યુઞ્જયમિમં નુમઃ ॥ ૮ ॥

અથ નામાવલિઃ ।
શ્રી શ્રી શ્રીકણ્ઠાય નમઃ । મહાદેવાય । વૃષકેતવે । મહેશ્વરાય ।
મૃત્યુઞ્જયાય । ચન્દ્રચૂડાય । પાર્વતીશાય । કપાલભૃતે ।
અષ્ટમૂર્તયે । અનેકાત્મને । ત્રિણેત્રાય । પ્રમથાધિપાય । શિવાય ।
રુદ્રાય । વિષધરાય । મૃડાય । શમ્ભવે । જટાધરાય ।
ભસ્મોદ્ધૂલિતસર્વાઙ્ગાય । નાગાભરણ ભૂષિતાય નમઃ । ૨૦

વ્યાઘ્રચર્મામ્બરધરાય નમઃ । વ્યાલયજ્ઞોપવીતવતે ।
રુદ્રાક્ષમાલાભરણાય । ત્રિપુણ્ડાઙ્કિતમસ્તકાય ।
શુદ્ધસ્ફટિકસઙ્કાશાય । કેતકીશાપદાયકાય । ગઙ્ગાધરાય ।
વૃષારૂઢાય । શૂલપાણયે । શિવાપ્રિયાય । પઞ્ચવક્ત્રાય ।
દશભુજાય । સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાય । મદનારયે । કાલકાલાય ।
દક્ષાધ્વરહરાય । અવ્યયાય । સદ્યોજાતાય । વામદેવાય ।
ગિરિશાય નમઃ । ૪૦

નીલલોહિતાય નમઃ । અઘોરમૂર્તયે । ઈશાનાય । ઉગ્રાય । તત્પુરુષાય ।
હરાય । દિગમ્બરાય । રામપૂજ્યાય । વ્યોમકેશાય । નટેશ્વરાય ।
જલન્ધરારયે । અવ્યક્તાય । ત્રિપુરારયે । ગણેશ્વરાય । પિનાકિને ।
મેરુકોદણ્ડાય । કપર્દિને । ગજચર્મવતે । કુમારજનકાય ।
ભર્ગાય નમઃ । ૬૦

See Also  108 Names Of Sri Vighneshwara In Sanskrit

ભૂરથાય નમઃ । ભક્તવત્સલાય । કલ્યાણસુન્દરાય । શર્વાય । ભવાય ।
ભીમાય । ભયાપહાય । વિષ્ણુચક્રપ્રદાત્રે । દારુકારણ્ય સંશ્રિતાય ।
અન્ધકારયે । વિરૂપાક્ષાય । કઙ્કાલાય । વિષ્ણુવલ્લભાય । ઊધ્વરેતસે ।
ગજારાતયે । વેદાશ્વાય । બ્રહ્મસારથયે । શૂરાય । પશુપતયે ।
સ્થાણવે નમઃ । ૮૦

સૂર્યચન્દ્રાગ્નિલોચનાય નમઃ । કૈલાસવાસિને । ભીમેશાય ।
દક્ષિણામૂર્તયે । ઈશ્વરાય । વિઘ્નેશવરદાય । શ્રીમતે । શાશ્વતાય ।
તારકેશ્વરાય । ગણેશતાતાય । શાન્તાત્મને । નિર્મલાય । નિરુપદ્રવાય ।
નિરામયાય । નિરાલમ્બાય । નિર્મમાય । નિત્યવૈભવાય । નિર્ગુણાય ।
નિષ્કલાય । નિત્યાય નમઃ । ૧૦૦

નિર્વૈરાય નમઃ । નીતિપારગાય । નિરઞ્જનાય । નિત્યશુદ્ધાય ।
નિસ્સઙ્ગાય । નિર્મલાત્મકાય । વિશ્વેશ્વરાય । વીરભદ્રાય । ભૈરવાય ।
ભાગ્યદાયકાય । ભૂતેશ્વરાય । મહાકાલાય । ચણ્ડિકેશવરપ્રદાય ।
અનન્તગુણગમ્ભીરાય । માર્કણ્ડેયવરપ્રદાય । સંહારકૃતે । મહાયોગિને ।
વજ્રદેહાય । દુર્જયાય । નિરાકારાય નમઃ । ૧૨૦

નિત્યતુષ્ટાય નમઃ । નિષ્કામાય । નાગકુણ્ડલાય । નિષ્પાપાય ।
નાગવલયાય । કાર્યત્રયવિધાયકાય । ઊર્ધ્વકેશાય । ચારુહાસાય ।
વિષ્ણુબ્રહ્મેન્દ્રવન્દિતાય । નાગેન્દ્રહારાય । ફાલાક્ષાય । વરદાય ।
વિશ્વરૂપધૃતે । વિશ્વરક્ષાય । પરબ્રહ્મણે । શિપિવિષ્ટાય ।
ચિરન્તનાય । પૂજ્યાય । બ્રહ્મશિરશ્છેત્રે । મન્દરાદ્રિસ્થિતાય નમઃ । ૧૪૦

See Also  108 Names Of Chamundeshwari In Gujarati

પ્રભવે નમઃ । નિગમાગમસંવેદ્યાય । ત્રિગુણાત્મને । ત્રયીતનવે ।
અર્ધનારયે । હરિહરાય । મહાલિઙ્ગોદ્ભવાય । મહતે । વાસુકીજ્યાય ।
શિવતરાય । શરભાય । અનન્તરૂપધૃતે । કૃત્તિવાસસે । બાણપૂજ્યાય ।
મૃગધારિણે । સનાતનાય । અનાહતાબ્જપીઠસ્થાય । શ્રેષ્ઠાય ।
કલિવિનાશનાય । નવવીરપિત્રે નમઃ । ૧૬૦

શુદ્ધાય નમઃ । ભગવતે । બન્ધમોચકાય । સતીકાન્તાય । જગત્પૂજ્યાય ।
હરિકેશાય । શુભપ્રદાય । કાલાગ્નિરુદ્રાય । વિશ્વાત્મને । નન્દીશાય ।
ભગનેત્રહૃતે । ત્ર્યમ્બકાય । ખણ્ડપરશવે । શઙ્કરાય ।
ભૂતવાહનાય । સામપ્રિયાય । સ્વરમયાય । કઠોરાય । પાપનાશનાય ।
હિરણ્યરેતસે નમઃ । ૧૮૦

દુર્ધર્ષાય નમઃ । જગદ્વયાપિને । સદાશિવાય । નીલકણ્ઠાય ।
વિષહરાય । સહસ્રાક્ષાય । સહસ્રપદે । સહસ્રશીર્ષાય । પુરુષાય ।
તારકાય । પરમેશ્વરાય । ઓઙ્કારરૂપાય । સર્વજ્ઞાય । ધૂર્જટયે ।
પૂષદન્તભિદે । ચૈતન્યરૂપાય । ધર્માત્મને । જગદાધારમૂર્તિમતે ।
કુબેરમિત્રાય । ચિદ્રૂપાય નમઃ । ૨૦૦

ચિન્મયાય નમઃ । જગદીશ્વરાય । સત્યવ્રતાય । સત્યશીલાય ।
સત્યાત્મને । વિશ્વતોમુખાય । પૃથ્વીરૂપાય । તોયરૂપાય । તેજોરૂપાય ।
અનિલાત્મકાય । નભોરૂપાય । સૂર્યરૂપાય । ચન્દ્રરૂપાય । મહાબલાય ।
બ્રહ્મણ્યાય । યજમાનાત્મને । રુણ્ડમાલાવિભૂષિતાય । અણોરણુતરાય ।
સૂક્ષ્માય । સ્થૂલાય નમઃ । ૨૨૦

સ્થૂલતરાય નમઃ । શુચયે । કિરાતરૂપાય । ભિક્ષાટાય ।
કુણ્ડોદરવરપ્રદાય । હાલાસ્યનાથાય । ગિરીશાય । મહાત્મને ।
માધવપ્રિયાય । યજ્ઞપ્રિયાય । યજ્ઞરૂપાય । પરસ્મૈજ્યોતિષે ।
પરાત્પરાય । ભવરોગહરાય । ધીરાય । તેજસ્વિને । મોહિનીપ્રિયાય ।
કૃશાનુરેતસે । ધર્મજ્ઞાય । મુનિવન્દ્યાય નમઃ । ૨૪૦

See Also  Sri Kalika Ashtakam In Gujarati

સ્તુતિપ્રિયાય નમઃ । કામેશ્વરાય । વિરાડ્રૂપાય । કામરૂપાય ।
કલાનિધયે । સભાપતયે । નાદરૂપાય । દહરાકાશગાય । પરસ્મૈ ।
ભૃઙ્ગિનાટ્યપ્રિયાય । દેવાય । ભસ્માસુરવરપ્રદાય । અહિર્બુધ્ન્યાય ।
ભટાક્ષીરાય । સોમાસ્કન્દાય । જયિને । વિભવે । ચણ્ડકોપિને ।
જગદ્રક્ષાય । નિષઙ્ગિણે નમઃ ॥ ૨૬૦

ક્ષેત્રપાલકાય નમઃ । ખટ્વાઙ્ગિને । શાસ્તૃજનકાય । સામ્બમૂર્તયે ।
દૃગાયુધાય । ચરાચરાત્મકાય । કાલનિયન્ત્રે । અજાય । વૃષાકપયે ।
અનાદિનિધનાય । દાન્તાય । વિધાત્રે । લિઙ્ગરૂપભૃતે । દ્યોટિકાય ।
પ્રણવાન્તઃસ્થાય । પાર્થપાશુપતાસ્ત્રદાય । અપસ્મારશિરોનૃત્યતે ।
વિષ્ણુનેત્રાબ્જપૂજિતાય । કવચિને । પુષ્પવચ્ચક્ષુષે નમઃ । ૨૮૦

વિષ્ણુબાણાય નમઃ । અજૈકપદે । રેરિહાણાય । ટઙ્કધરાય ।
પઞ્ચવિંશતિરૂપવતે । શતરુદ્રસ્વરૂપાઢ્યાય । શ્મશાનસ્થાય ।
અસ્થિભૂષણાય । નાદબિન્દુકલાતીતાય । નામતારકમન્ત્રદાય ।
એકાદશાત્મને । લોકેશાય । ભૂતભવ્યભવત્પ્રભવે ।
પઞ્ચબ્રહ્મસ્વરૂપાય । ઘણ્ટાકર્ણપ્રપૂજિતાય । રાજરાજેન્દ્રવરદાય ।
વેદાત્મને । બિલ્વકેશ્વરાય । કૃષ્ણપુત્રપ્રદાત્રે ।
કરુણારસસાગરાય નમઃ । ૩૦૦

નમો નીલકણ્ઠાય નમઃ ।

ઇતિ બ્રહ્માણ્ડપુરાણાન્તર્ગતા શ્રીકણ્ઠત્રિશતીનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sri Kantha Trishati:
Kantha Trishati Namavali 300 Names in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil