Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

॥ Sri Laxmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಕಮಲಾ ಶಾರ್ಂಗೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೈಕುಂಠನಾಯಕಃ ।
ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಽಚ್ಯುತಃ ॥ 1 ॥

ಇನ್ದಿರಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾ ರಮಾ ಗರುಡವಾಹನಃ ।
ಭಾರ್ಗವೀ ಶೇಷಪರ್ಯಂಕೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 2 ॥

ಸ್ವರ್ಣಾಂಗೀ ವರದೋ ದೇವೀ ಹರಿರಿನ್ದುಮುಖೀ ಪ್ರಭುಃ ।
ಸುನ್ದರೀ ನರಕಧ್ವಂಸೀ ಲೋಕಮಾತಾ ಮುರಾನ್ತಕಃ ॥ 3 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ದಾನವಾರಿಃ ಅಮ್ಬಿಕಾ ಮಧುಸೂದನಃ ।
ವೈಷ್ಣವೀ ದೇವಕೀಪುತ್ರೋ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಶಿಮರ್ದನಃ ॥ 4 ॥

ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕೀರವಾಣೀ ಹಲಾಯುಧಃ ।
ನಿತ್ಯಾ ಸತ್ಯವ್ರತೋ ಗೌರೀ ಶೌರಿಃ ಕಾನ್ತಾ ಸುರೇಶ್ವರಃ ॥ 5 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ।
ಮಾಧವೀ ಪದ್ಮನಾಭಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾ ನಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 6 ॥

ಸತೀ ಪೀತಾಮ್ಬರಃ ಶಾನ್ತಾ ವನಮಾಲೀ ಕ್ಷಮಾಽನಘಃ ।
ಜಯಪ್ರದಾ ಬಲಿಧ್ವಂಸೀ ವಸುಧಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 7 ॥

ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಽಖಿಲಾಧಾರೋ ಮಾಯಾ ಕಂಸವಿದಾರಣಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವೋ ಪರಮಾ ಪುಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ॥ 8 ॥

ರಮಾ ಮುಕುನ್ದಃ ಸುಮುಖೀ ಮುಚುಕುನ್ದವರಪ್ರದಃ ।
ವೇದವೇದ್ಯಾಽಬ್ಧಿ-ಜಾಮಾತಾ ಸುರೂಪಾಽರ್ಕೇನ್ದುಲೋಚನಃ ॥ 9 ॥

ಪುಣ್ಯಾಂಗನಾ ಪುಣ್ಯಪಾದೋ ಪಾವನೀ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತನಃ ।
ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಾ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ವಾಗ್ರೂಪೀ ವಾಸವಾನುಜಃ ॥ 10 ॥

ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭೋ ಗಾಯತ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾ ಗುರುಃ ॥ 11 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಕಾರಃ ಸುಕುಮಾರೀ ಸವರ್ಣಕಃ ।
ಮಾನಿನೀ ಮನ್ದರಧರೋ ಸಾವಿತ್ರೀ ಜನ್ಮವರ್ಜಿತಃ ॥ 12 ॥

ಮನ್ತ್ರಗೋಪ್ತ್ರೀ ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗವಲ್ಲಭಃ ।
ಜಯಪ್ರದಾ ಜಯಕರಃ ರಕ್ಷಿತ್ರೀ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಃ ॥ 13 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಚ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವದಾ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 14 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Vishnu Slokam » Sri Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top