Sri Shiva Jataajoota Stutih In Gujarati – Gujarati Shloka

॥ Shrishiva Jataajoota Stutih Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીશિવજટાજૂટ સ્તુતિઃ ॥
સ ધૂર્જટિજટાજૂટો જાયતાં વિજયાય વઃ ।
યત્રૈકપલિતભ્રાન્તિં કરોત્યદ્યાપિ જાહ્નવી ॥ ૧ ॥

ચૂડાપીડકપાલસઙ્કુલગલન્મન્દાકિનીવારયો
વિદ્યત્પ્રાયલલાટલોચનપુટજ્યોતિર્વિમિશ્રત્વિષઃ ।
પાન્તુ ત્વામકઠોરકેતકશિખાસન્દિગ્ધમુગ્ધેન્દવો
ભૂતેશસ્ય ભુજઙ્ગવલ્લિવલયસ્રઙ્નદ્ધજૂટાજટાઃ ॥ ૨ ॥

ગઙ્ગાવારિભિરુક્ષિતાઃ ફણિફણૈરુત્પલ્લવાસ્તચ્છિખા-
રત્નૈઃ કોરકિતાઃ સિતાંશુકલયા સ્મેરૈકપુષ્પશ્રિયઃ ।
આનન્દાશ્રુપરિપ્લુતાક્ષિહુતભુગ્ધૂમૈર્મિલદ્દોહદા
નાલ્પં કલ્પલતાઃ ફલં દદતુ વોઽભીષ્ટં જટા ધૂર્જટેઃ ॥ ૩ ॥

ઇતિ શ્રીશિવજટાજૂટસ્તુતિઃ સમાપ્તા ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Shiva Jataajoota Stutih in EnglishMarathi – Gujarati । BengaliKannadaMalayalamTelugu

See Also  Apamrutyuharam Mahamrutyunjjaya Stotram In Sanskrit – Hindi Shlokas