Sri Sita Kavacham In Tamil

॥ Sri Sita Kavacham Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ஸீதா கவசம் ॥

। த்⁴யானம் ।
ஸீதாம் கமலபத்ராக்ஷீம் வித்³யுத்புஞ்ஜஸமப்ரபா⁴ம் ।
த்³விபு⁴ஜாம் ஸுகுமாராங்கீ³ம் பீதகௌஸேயவாஸினீம் ॥ 1 ॥

ஸிம்ஹாஸனே ராமசந்த்³ர வாமபா⁴க³ஸ்தி²தாம் வராம்
நானாலங்கார ஸம்யுக்தாம் குண்ட³லத்³வய தா⁴ரிணீம் ॥ 2 ॥

சூடா³கங்கண கேயூர ரஶனா நூபுரான்விதாம் ।
ஸீமந்தே ரவிசந்த்³ராப்⁴யாம் நிடிலே திலகேன ச ॥ 3 ॥

மயூரா ப⁴ரணேனாபி க்⁴ராணேதி ஶோபி⁴தாம் ஶுபா⁴ம் ।
ஹரித்³ராம் கஜ்ஜலம் தி³வ்யம் குங்குமம் குஸுமானி ச ॥ 4 ॥

பி³ப்⁴ரந்தீம் ஸுரபி⁴த்³ரவ்யம் ஸக³ந்த⁴ ஸ்னேஹ முத்தமம் ।
ஸ்மிதானனாம் கௌ³ரவர்ணாம் மந்தா³ரகுஸுமம் கரே ॥ 5 ॥

பி³ப்⁴ரந்தீமபரேஹஸ்தே மாதுலுங்க³மனுத்தமம் ।
ரம்யவாஸாம் ச பி³ம்போ³ஷ்டீ²ம் சந்த்³ரவாஹன லோசனாம் ॥ 6 ॥

கலாநாத² ஸமானாஸ்யாம் கலகண்ட² மனோரமாம் ।
மாதுலிங்கோ³த்ப⁴வாம் தே³வீம் பத்³மாக்ஷது³ஹிதாம் ஶுபா⁴ம் ॥ 7 ॥

மைதி²லீம் ராமத³யிதாம் தா³ஸீபி⁴꞉ பரிவீஜிதாம் ।
ஏவம் த்⁴யாத்வா ஜனகஜாம் ஹேமகும்ப⁴ பயோத⁴ராம் ॥ 8 ॥

ஸீதாயா꞉ கவசம் தி³வ்யம் பட²னீயம் ஸுபா⁴வஹம் ॥ 9 ॥

। கவசம் ।
ஶ்ரீ ஸீதா பூர்வத꞉ பாது த³க்ஷிணே(அ)வது ஜானகீ ।
ப்ரதீச்யாம் பாது வைதே³ஹீ பாதூதீ³ச்யாம் ச மைதி²லீ ॥ 1 ॥

அத⁴꞉ பாது மாதுலுங்கீ³ ஊர்த்⁴வம் பத்³மாக்ஷஜா(அ)வது ।
மத்⁴யே(அ)வநிஸுதா பாது ஸர்வத꞉ பாது மாம் ரமா ॥ 2 ॥

ஸ்மிதானனா ஶிர꞉ பாது பாது பா²லம் ந்ருபாத்மஜா ।
பத்³மா(அ)வது ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே ம்ருகா³க்ஷீ நயனே(அ)வது ॥ 3 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Shodashi – Sahasranamavali Stotram In Tamil

கபோலே கர்ணமூலே ச பாது ஶ்ரீராமவல்லபா⁴ ।
நாஸாக்³ரம் ஸாத்த்விகீ பாது பாது வக்த்ரம் து ராஜஸீ ॥ 4 ॥

தாமஸீ பாது மத்³வாணீம் பாது ஜிஹ்வாம் பதிவ்ரதா ।
த³ந்தான் பாது மஹாமாயா சிபு³கம் கனகப்ரபா⁴ ॥ 5 ॥

பாது கண்ட²ம் ஸௌம்யரூபா ஸ்கந்தௌ⁴ பாது ஸுரார்சிதா ।
பு⁴ஜௌ பாது வராரோஹா கரௌ கங்கணமண்டி³தா ॥ 6 ॥

நகா²ன் ரக்தநகா² பாது குக்ஷௌ பாது லகூ⁴த³ரா ।
வக்ஷ꞉ பாது ராமபத்னீ பார்ஶ்வே ராவணமோஹினீ ॥ 7 ॥

ப்ருஷ்ட²தே³ஶே வஹ்னிகு³ப்தா(அ)வது மாம் ஸர்வதை³வ ஹி ।
தி³வ்யப்ரதா³ பாது நாபி⁴ம் கடிம் ராக்ஷஸமோஹினீ ॥ 8 ॥

கு³ஹ்யம் பாது ரத்னகு³ப்தா லிங்க³ம் பாது ஹரிப்ரியா ।
ஊரூ ரக்ஷது ரம்போ⁴ரூ꞉ ஜானுனீ ப்ரியபா⁴ஷிணீ ॥ 9 ॥

ஜங்கே⁴ பாது ஸதா³ ஸுப்⁴ரூ꞉ கு³ல்பௌ² சாமரவீஜிதா ।
பாதௌ³ லவஸுதா பாது பாத்வங்கா³னி குஶாம்பி³கா ॥ 10 ॥

பாதா³ங்கு³ளீ꞉ ஸதா³ பாது மம நூபுர நிஸ்வனா ।
ரோமாண்யவது மே நித்யம் பீதகௌஶேயவாஸினீ ॥ 11 ॥

ராத்ரௌ பாது காலரூபா தி³னே தா³னைகதத்பரா ।
ஸர்வகாலேஷு மாம் பாது மூலகாஸுரகா⁴தினீ ॥ 12 ॥

। ப²லஶ்ருதி ।

ஏவம் ஸுதீக்ஷ்ண ஸீதாயா꞉ கவசம் தே மயேரிதம் ।
இத³ம் ப்ராத꞉ ஸமுத்தா²ய ஸ்னாத்வா நித்யம் படே²த்துய꞉ ॥ 13 ॥

ஜானகீம் பூஜயித்வா ஸ ஸர்வான் காமானவாப்னுயாத் ।
த⁴னார்தீ² ப்ராப்னுயாத்³த்³ரவ்யம் புத்ரார்தீ² புத்ரமாப்னுயாத் ॥ 14 ॥

See Also  Bhushundiramaya’S Sri Rama 1000 Names In English

ஸ்த்ரீகாமார்தீ² ஶுபா⁴ம் நாரீம் ஸுகா²ர்தீ² ஸௌக்²யமாப்னுயாத் ।
அஷ்டவாரம் ஜபனீயம் ஸீதாயா꞉ கவசம் ஸதா³ ॥ 15 ॥

அஷ்டபூ⁴ஸுர ஸீதாயை நரை ப்ரீத்யார்பயேத் ஸதா³ ।
ப²லபுஷ்பாதி³காதீ³னி யானி யானி ப்ருத²க் ப்ருத²க் ॥ 16 ॥

ஸீதாயா꞉ கவசம் சேத³ம் புண்யம் பாதகநாஶனம் ।
யே பட²ந்தி நரா ப⁴க்த்யா தே த⁴ன்யா மானவா பு⁴வி ॥ 17 ॥

பட²ந்தி ராமகவசம் ஸீதாயா꞉ கவசம் வினா ।
ததா² வினா லக்ஷ்மணஸ்ய கவசேன வ்ருதா² ஸ்ம்ருதம் ॥ 18 ॥

தஸ்மாத் ஸதா³ நரைர்ஜாப்யம் கவசானாம் சதுஷ்டயம் ।
ஆதௌ³ து வாயுபுத்ரஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய தத꞉ பரம் ॥ 19 ॥

தத꞉ படேச்ச ஸீதாயா꞉ ஶ்ரீராமஸ்ய தத꞉ பரம் ।
ஏவம் ஸதா³ ஜபனீயம் கவசானாம் சதுஷ்டயம் ॥ 20 ॥

இதி ஶ்ரீ ஶதகோடிராமாயணாந்தர்க³த ஶ்ரீமதா³னந்த³ராமாயணே வால்மிகீயே மனோஹரகாண்டே³ ஶ்ரீ ஸீதாகவசம் ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Sita Kavacham in SanskritEnglishKannadaTelugu – Tamil