Sri Siva Sahasranama Stotram – Uttara Peetika In Tamil

॥ Sri Siva Sahasranama Stotram – Uttara Peetika Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் – உத்தரபீடி²க ॥
யதா² ப்ரதா⁴னம் ப⁴க³வான் இதி ப⁴க்த்யா ஸ்துதோ மயா ।
யம் ந ப்³ரஹ்மாத³யோ தே³வா விது³ஸ்தத்த்வேன நர்ஷய꞉ ॥ 1 ॥

ஸ்தோதவ்யமர்ச்யம் வந்த்³யம் ச க꞉ ஸ்தோஷ்யதி ஜக³த்பதிம் ।
ப⁴க்த்யாத்வேவம் புரஸ்க்ருத்ய மயா யஜ்ஞபதிர்விபு⁴꞉ ॥ 2 ॥

ததோ(அ)ப்⁴யனுஜ்ஞாம் ஸம்ப்ராப்ய ஸ்துதோ மதிமதாம் வர꞉ ।
ஶிவமேபி⁴꞉ ஸ்துவன் தே³வம் நாமபி⁴꞉ புஷ்டிவர்த⁴னை꞉ ॥ 3 ॥

நித்யயுக்த꞉ ஶுசிர்ப⁴க்த꞉ ப்ராப்னோத்யாத்மானமாத்மனா ।
ஏதத்³தி⁴ பரமம் ப்³ரஹ்ம பரம் ப்³ரஹ்மாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 4 ॥

ரூஷயஶ்சைவ தே³வாஶ்ச ஸ்துவந்த்யேதேன தத்பரம் ।
ஸ்தூயமானோ மஹாதே³வஸ்துஷ்யதே நியமாத்மபி⁴꞉ ॥ 5 ॥

ப⁴க்தானுகம்பீ ப⁴க³வான் ஆத்மஸம்ஸ்தா²கரோ விபு⁴꞉ ।
ததை²வ ச மனுஷ்யேஷு யே மனுஷ்யா꞉ ப்ரதா⁴னத꞉ ॥ 6 ॥

ஆஸ்திகா꞉ ஶ்ரத்³த³தா⁴னாஶ்ச ப³ஹுபி⁴ர்ஜன்மபி⁴꞉ ஸ்தவை꞉ ।
ப⁴க்த்யா ஹ்யனந்யமீஶானம் பரம் தே³வம் ஸனாதனம் ॥ 7 ॥

கர்மணா மனஸா வாசா பா⁴வேனாமிததேஜஸ꞉ ।
ஶயானா ஜாக்³ரமாணாஶ்ச வ்ரஜன்னுபவிஶம்ஸ்ததா² ॥ 8 ॥

உன்மிஷன்னிமிஷஞ்சைவ சிந்தயந்த꞉ புன꞉ புன꞉ ।
ஶ்ருண்வந்த꞉ ஶ்ராவயந்தஶ்ச கத²யந்தஶ்ச தே ப⁴வம் ॥ 9 ॥

ஸ்துவந்த꞉ ஸ்தூயமானாஶ்ச துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச ।
ஜன்மகோடிஸஹஸ்ரேஷு நானாஸம்ஸாரயோனிஷு ॥ 10 ॥

ஜந்தோர்விக³தபாபஸ்ய ப⁴வே ப⁴க்தி꞉ ப்ரஜாயதே ।
உத்பன்னா ச ப⁴வே ப⁴க்திரனந்யா ஸர்வபா⁴வத꞉ ॥ 11 ॥

See Also  Skanda Mahapurana In Marathi – Skandapurana Chapters 1 To 25

பா⁴வின꞉ காரணே சாஸ்ய ஸர்வயுக்தஸ்ய ஸர்வதா² ।
ஏதத்³தே³வேஷு து³ஷ்ப்ராபம் மனுஷ்யேஷு ந லப்⁴யதே ॥ 12 ॥

நிர்விக்⁴னா நிஶ்சலா ருத்³ரே ப⁴க்திரவ்யபி⁴சாரிணீ ।
தஸ்யைவ ச ப்ரஸாதே³ன ப⁴க்திருத்பத்³யதே ந்ருணாம் ॥ 13 ॥

யேன யாந்தி பராம் ஸித்³தி⁴ம் தத்³பா⁴வக³தசேதஸ꞉ ।
யே ஸர்வபா⁴வானுக³தா꞉ ப்ரபத்³யந்தே மஹேஶ்வரம் ॥ 14 ॥

ப்ரபன்னவத்ஸலோ தே³வ꞉ ஸம்ஸாராத் தான் ஸமுத்³த⁴ரேத் ।
ஏவம் அன்யே விகுர்வந்தி தே³வா꞉ ஸம்ஸாரமோசனம் ॥ 15 ॥

மனுஷ்யாணாம்ருதே தே³வம் நான்யா ஶக்திஸ்தபோப³லம் ।
இதி தேனேந்த்³ரகல்பேன ப⁴க³வான் ஸத³ஸத்பதி꞉ ॥ 16 ॥

க்ருத்திவாஸா꞉ ஸ்துத꞉ க்ருஷ்ணா தண்டி³னா ஶுப⁴பு³த்³தி⁴னா ।
ஸ்தவமேதம் ப⁴க³வதோ ப்³ரஹ்மா ஸ்வயமதா⁴ரயத் ॥ 17 ॥

கீ³யதே ச ஸ பு³த்³த்⁴யேத ப்³ரஹ்மா ஶங்கரஸன்னிதௌ⁴ ।
இத³ம் புண்யம் பவித்ரம் ச ஸர்வதா³ பாபனாஶனம் ॥ 18 ॥

யோக³த³ம் மோக்ஷத³ம் சைவ ஸ்வர்க³த³ம் தோஷத³ம் ததா² ।
ஏவமேதத் பட²ந்தே ய ஏகப⁴க்த்யா து ஶங்கரம் ॥ 19 ॥

யா க³தி꞉ ஸாங்க்²யயோகா³னாம் வ்ரஜந்த்யேதாம் க³திம் ததா³ ।
ஸ்தவமேதம் ப்ரயத்னேன ஸதா³ ருத்³ரஸ்ய ஸன்னிதௌ⁴ ॥ 20 ॥

அப்³த³மேகம் சரேத்³ப⁴க்த꞉ ப்ராப்னுயாதீ³ப்ஸிதம் ப²லம் ।
ஏதத்³ரஹஸ்யம் பரமம் ப்³ரஹ்மணோ ஹ்ருதி³ ஸம்ஸ்தி²தம் ॥ 21 ॥

ப்³ரஹ்மா ப்ரோவாச ஶக்ராய ஶக்ர꞉ ப்ரோவாச ம்ருத்யவே ।
ம்ருத்யு꞉ ப்ரோவாச ருத்³ரேப்⁴யோ ருத்³ரேப்⁴யஸ்தண்டி³மாக³மத் ॥ 22 ॥

See Also  Shiva Mahima Ashtakam In Gujarati

மஹதா தபஸா ப்ராப்தஸ்தண்டி³னா ப்³ரஹ்மஸத்³மனி ।
தண்டி³꞉ ப்ரோவாச ஶுக்ராய கௌ³தமாய ச பா⁴ர்க³வ꞉ ॥ 23 ॥

வைவஸ்வதாய மனவே கௌ³தம꞉ ப்ராஹ மாத⁴வ ।
நாராயணாய ஸாத்⁴யாய ஸமாதி⁴ஷ்டா²ய தீ⁴மதே ॥ 24 ॥

யமாய ப்ராஹ ப⁴க³வான் ஸாத்⁴யோ நாராயணோ(அ)ச்யுத꞉ ।
நாசிகேதாய ப⁴க³வான் ஆஹ வைவஸ்வதோ யம꞉ ॥ 25 ॥

மார்கண்டே³யாய வார்ஷ்ணேய நாசிகேதோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ।
மார்கண்டே³யான்மயா ப்ராப்தம் நியமேன ஜனார்த³ன ॥ 26 ॥

தவாப்யஹம் அமித்ரக்⁴ன ஸ்தவம் த³த்³யாம் ஹ்யவிஶ்ருதம் ।
ஸ்வர்க்³யமாரோக்³யமாயுஷ்யம் த⁴ன்யம் வேதே³ன ஸம்மிதம் ॥ 27 ॥

நாஸ்ய விக்⁴னம் விகுர்வந்தி தா³னவா யக்ஷராக்ஷஸா꞉ ।
பிஶாசா யாதுதா⁴னாஶ்ச கு³ஹ்யகா பு⁴ஜகா³ அபி ॥ 28 ॥

ய꞉ படே²த ஶுசிர்பூ⁴த்வா ப்³ரஹ்மசாரீ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
அப⁴க்³னயோகோ³ வர்ஷம் து ஸோ(அ)ஶ்வமேத⁴ப²லம் லபே⁴த் ॥ 29 ॥

இதி ஶ்ரீமன்மஹாபா⁴ரதே ஆனுஶாஸனிகபர்வணி ஶ்ரீ ஶிவஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ர ரத்ன கத²னம் நாம ஸப்தத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ஸமாப்த꞉ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Siva Sahasranama Stotram – uttara-peetika Peetika in SanskritEnglish –  KannadaTelugu – Tamil