Sri Subramanya Mangala Ashtakam In English

॥ Lord subramanyama Mangala Ashtakam English Lyrics ॥

Shivayo Soonujayasthu Shrithamandhara Shakhine ।
Shikhivarya Thurangaya Subramanyaya Mangalam ॥

Bhakthabheeshtapradhayasthu Bhavaroga Vinashine ।
Rajarajadhivandhyaya Ranadheeraya Mangalam ॥

Shoorapadhmadhi Dhitheya Thamisrakulabhanave ।
Tharakasurakalaya Balakayasthu Mangalam ॥

Vallivadhana Rajeeva Madhupaya Mahathmane ।
Ullasan Mani Kodeera Basurayasthu Mangalam ॥

Kandharppa Kodi Lavanyanidhaye Kamadhayine ।
Kulishayudha Hasthaya Kumarayasthu Mangalam ॥

Mukthahara Lasath Kundala Rajaye Mukthidhayine ।
Devasenasamethaya Dhaivathayasthu Mangalam ॥

Kanakambara Samshobhi Kadaye Kaliharine ।
Kamalapathi Vandhyaya Karthikeyaya Mangalam ॥

Sharakananajathaya Shooraya Shubhadhayine ।
Sheethabhanu Samasyaya Sharanyayasthu Mangalam ॥

Nithyothsavo Bhavathyesham NithyaNithya Mangalam ।
Yesham Hridhistho Bhagavan Mangalayathanam Guha: ॥

Rajadhirajaveshaya Rajath Komalapanaye ।
Rajeeva Charunethraya Subramanyaya Mangalam ॥

Mangalashtakamethanye Mahasenasyamanava: ।
Padanthi Prathyaham Bhakthya Prapnuyustheparam Shriyam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subramanya Mangalashtakam Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Sri Shakambhari Ashtakam In Tamil