1000 Names Of Chinnamasta – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

॥ Chinnamasta Sahasranamavali Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીછિન્નમસ્તાસહસ્રનામાવલિઃ ॥

ધ્યાનમ્ ।
પ્રત્યાલીઢપદાં સદૈવ દધતીં છિન્નં શિરઃ કર્ત્રિકાં
દિગ્વસ્ત્રાં સ્વકબન્ધશોણિતસુધાધારાં પિબન્તીં મુદા ।
નાગાબદ્ધશિરોમણિં ત્રિનયનાં હૃદ્યુત્પલાલઙ્કૃતાં
રત્યાસક્તમનોભવોપરિ દૃઢાં વન્દે જપાસન્નિભામ્ ॥

ૐ પ્રચણ્ડચણ્ડિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ અવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચામુણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ સુચણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ ચપલાયૈ નમઃ ।
ૐ ચારુદેહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ લલજ્જિહ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ ચલદ્રક્તાયૈ નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ ચારુચન્દ્રનિભાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ ચકોરાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડનાદાયૈ નમઃ ।
ૐ ચઞ્ચલાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોન્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ ચેતનાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિતિસંસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્કલાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાભયઙ્કરીદેવ્યૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ વરદાભયધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભયાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવબન્ધવિમોચિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભુવનેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવસંસારતારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવાબ્ધયે નમઃ ।
ૐ ભવમોક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવબન્ધવિઘાતિન્યૈ નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ ભાગીરથ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યભોગ્યપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કમલાયૈ નમઃ ।
ૐ કામદાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગબન્ધવિમોચિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્દર્શનાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્જ્ઞેયાયૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ દુર્ગનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દીનદુઃખહરાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યશોકવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાનન્દમય્યૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યકલ્યાણરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાર્થસાધનકર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસિદ્ધિ સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વક્ષોભણશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવિદ્રાવિણ્યૈ નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વરઞ્જનશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વોન્માદસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધિદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધિવિદ્યાસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સકલાયૈ નમઃ ।
ૐ નિષ્કલાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાતીતાયૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ કલામય્યૈ નમઃ ।
ૐ કુલજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્ષુરાનન્દદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કુલીનાયૈ નમઃ ।
ૐ સામરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કામરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોહરાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ કઞ્જમુખ્યૈ નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ કુઞ્જરેશ્વરગામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કુલરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કોટરાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ કમલાયૈ નમઃ ।
ૐ ઐશ્વર્યદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કુન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ કકુદ્મિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કુલ્લાયૈ નમઃ ।
ૐ કુરુકુલ્લાયૈ નમઃ ।
ૐ કરાલિકાયૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ કામેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામમાત્રે નમઃ ।
ૐ કામતાપવિમોચિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કામરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કામસત્ત્વાયૈ નમઃ ।
ૐ કામકૌતુકકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કારુણ્યહૃદયાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્રીં નમઃ ।
ૐ ક્રીં મન્ત્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કોટરાયૈ નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ કૌમોદક્યૈ નમઃ ।
ૐ કુમુદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કૈવલ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કેશવ્યૈ નમઃ ।
ૐ કેશવારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કેશિદૈત્યનિષૂદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્લેશહાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્લેશરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્લેશસઙ્ઘવિનાશિન્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ કરાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કરાલાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કરાલાસુરનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કરાલચર્માસિધરાયૈ નમઃ ।
ૐ કરાલકુલનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કઙ્કિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કઙ્કનિરતાયૈ નમઃ ।
ૐ કપાલવરધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ખડ્ગહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિનેત્રાયૈ નમઃ । ૧૧૦ ।

ૐ ખડ્ગમુણ્ડાસિધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ખલહાયૈ નમઃ ।
ૐ ખલહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષરત્યૈ નમઃ ।
ૐ સદા ખગત્યૈ નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌતમપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વાયૈ નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ ગગણારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણત્કારગણાદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિર્ગુણાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુણાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુણતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુણદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુણગૌરવદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગણેશમાત્રે નમઃ । ૧૩૦ ।

ૐ ગમ્ભીરાયૈ નમઃ ।
ૐ ગગણાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્યોતિકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગૌરાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌતમસ્થાનવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગદાધરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞેયાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનગમ્યાયૈ નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ ગુહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગાયત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુણવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુણાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુણેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગણેશજનન્યૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગણેશવરદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગણાધ્યક્ષનુતાયૈ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણાધ્યક્ષપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગિરીશરમણ્યૈ દેવ્યૈ નમઃ । ૧૫૦ ।

ૐ ગિરીશપરિવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગતિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ગતિહાયૈ નમઃ ।
ૐ ગીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌતમ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુરુસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુરુપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુરુયુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુરુસેવનતત્પરાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધદ્વારાયૈ નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ ગન્ધાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધાત્મને નમઃ ।
ૐ ગન્ધકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગીર્વાણપતિસમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગીર્વાણપતિતુષ્ટિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ગીર્વાણાધીશરમણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગીર્વાણાધીશવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગીર્વાણાધીશસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગીર્વાણાધીશહર્ષદાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાનશક્ત્યૈ નમઃ । ૧૭૦ ।

ૐ ગાનગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાનશક્તિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગાનવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાનસિદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાનસન્તુષ્ટમાનસાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાનાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાનગીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાનહર્ષપ્રપૂરિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વપતિસંહૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વગુણમણ્ડિતાયૈ નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ ગન્ધર્વગણસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વગણમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વગણકુશલાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વગણપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વગણનિરતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વગણભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘર્ઘરાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરઘુર્ઘુરનાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘર્મબિન્દુસમુદ્ભૂતાયૈ નમઃ । ૧૯૦ ।

ૐ ઘર્મબિન્દુસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘણ્ટારવાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘનરવાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘનરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘનોદર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરસત્ત્વાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘનદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘણ્ટાનાદવિનોદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરચાણ્ડાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરાયૈ નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ ઘોરચણ્ડવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરદાનવદમન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરદાનવનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરકર્માદિરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરકર્મનિષેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરતત્ત્વમય્યૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરતત્ત્વવિમોચિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરકર્માદિરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરકર્માદિપૂરિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરકર્માદિનિરતાયૈ નમઃ । ૨૧૦ ।

ૐ ઘોરકર્મપ્રવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરભૂતપ્રમથન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરવેતાલનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરદાવાગ્નિદમન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરશત્રુનિષૂદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રયુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રમનોઽભિજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રનિધયે નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ ઘોરમન્ત્રકૃતાસ્પદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રેશ્વર્યૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રાર્થમાનસાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રાર્થતત્ત્વજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રાર્થપારગાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રાર્થવિભવાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રાર્થબોધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રાર્થનિચયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રાર્થજન્મભુવે નમઃ ।
ૐ ઘોરમન્ત્રજપરતાયૈ નમઃ । ૨૩૦ ।

ૐ ઘોરમન્ત્રજપોદ્યતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙકારવર્ણનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙકારાક્ષરમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙકારાપરરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙકારાક્ષરરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્રનાડ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચારુકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચયપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ ચઞ્ચલાયૈ નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ ચઞ્ચલાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ચારુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વેદમય્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ ચાણ્ડાલગણમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ચાણ્ડાલચ્છેદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડતાપનિર્મૂલકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્ભુજાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડરૂપાયૈ નમઃ । ૨૫૦ ।

See Also  Sri Sarva Mangala Ashtakam In Gujarati

ૐ ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રકીર્તયે નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રકાન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમૌલિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમૌલિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમૌલિસન્તુષ્ટમાનસાયૈ નમઃ ।
ૐ ચકોરબન્ધુરમણ્યૈ નમઃ । ૨૬૦ ।

ૐ ચકોરબન્ધુપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રમય્યૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રાકારસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રપાણિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રપાણિપ્રીતિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રપાણિરસાભિજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રપાણિવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રપાણિવરોન્મત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રપાણિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ । ૨૭૦ ।

ૐ ચક્રપાણીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં ચક્રપાણિનમસ્કૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રપાણિસમુદ્ભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રપાણિગુણાસ્પદાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રાવલ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રકોટિસમપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દનાર્ચિતપાદાબ્જાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દનાન્વિતમસ્તકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચારુકીર્તયે નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ ચારુનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ચારુચન્દ્રવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ચારુભૂષાયૈ નમઃ ।
ૐ ચારુવેષાયૈ નમઃ ।
ૐ ચારુવેષપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચારુભૂષાભૂષિતાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વક્ત્રવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વક્ત્રસમારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વક્ત્રસમાશ્રિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વક્ત્રાયૈ નમઃ । ૨૯૦ ।

ૐ ચતુર્બાહાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્થ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્દશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ચર્મણ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ ચૈત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રભાગાયૈ નમઃ ।
ૐ ચમ્પકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્દશયમાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્દશયમાનુગાયૈ નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ ચતુર્દશયમપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્દશયમપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ છલસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ છિદ્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ છદ્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ છદ્મરાજિકાયૈ નમઃ ।
ૐ છિન્નમસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ છિન્નાયૈ નમઃ ।
ૐ છિન્નમુણ્ડવિધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જયદાયૈ નમઃ । ૩૧૦ ।

ૐ જયરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ જયન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ જયમોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જયાયૈ નમઃ ।
ૐ જીવનસંસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ જાલન્ધરનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલામુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જાજ્જ્વલ્યદહનોપમાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્વન્દ્યાયૈ નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ જગત્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જગત્ત્રાણપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ જગત્યૈ નમઃ ।
ૐ જગદાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ જન્મમૃત્યુજરાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ જનન્યૈ નમઃ ।
ૐ જન્મભૂમ્યૈ નમઃ ।
ૐ જન્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ જયશાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્વરરોગહરાયૈ નમઃ । ૩૩૦ ।

ૐ જ્વાલાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલામાલાપ્રપૂરિતાયૈ નમઃ ।
ૐ જમ્ભારાતીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ જમ્ભારાતિવૈભવકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જમ્ભારાતિસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ જમ્ભારાતિશત્રુનિષૂદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જયદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ જયારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જયકાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ જયેશ્વર્યૈ નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ જયતારાયૈ નમઃ ।
ૐ જયાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ જયશઙ્કરવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ જલદાયૈ નમઃ ।
ૐ જહ્નુતનયાયૈ નમઃ ।
ૐ જલધિત્રાસકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જલધિવ્યાધિદમન્યૈ નમઃ ।
ૐ જલધિજ્વરનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જઙ્ગમેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ જાડ્યહરાયૈ નમઃ । ૩૫૦ ।

ૐ જાડ્યસઙ્ઘનિવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જાડ્યગ્રસ્તજનાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ જાડ્યરોગનિવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જન્મદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જન્મહર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જયઘોષસમન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ જપયોગસમાયુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ જપયોગવિનોદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જપયોગપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ જાપ્યાયૈ નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ જપાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ જયસ્વનાયૈ નમઃ ।
ૐ જાયાભાવસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ જાયાયૈ નમઃ ।
ૐ જાયાભાવપ્રપૂરિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જપાકુસુમસઙ્કાશાયૈ નમઃ ।
ૐ જપાકુસુમપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ જપાકુસુમસમ્પ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ જપાકુસુમમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ જપાકુસુમવદ્ભાસાયૈ નમઃ । ૩૭૦ ।

ૐ જપાકુસુમરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જમદગ્નિસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ જાનક્યૈ નમઃ ।
ૐ જનકાત્મજાયૈ નમઃ ।
ૐ ઝઞ્ઝાવાતપ્રમુક્તાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઝોરઝઙ્કારવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઝઙ્કારકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઝઞ્ઝાવાતરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઝઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઞકારાણુસ્વરૂપાયૈ નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ ટવટ્ટઙ્કારનાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ટઙ્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ ટકુવાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઠકારાક્ષરરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ડિણ્ડિમાયૈ નમઃ ।
ૐ ડિમ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ ડિણ્ડુડિણ્ડિમવાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઢક્કામય્યૈ નમઃ ।
ૐ ઢિલમય્યૈ નમઃ ।
ૐ નૃત્યશબ્દવિલાસિન્યૈ નમઃ । ૩૯૦ ।

ૐ ઢક્કાયૈ નમઃ ।
ૐ ઢક્કેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઢક્કાશબ્દરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઢક્કાનાદપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઢક્કાનાદસન્તુષ્ટમાનસાયૈ નમઃ ।
ૐ ણકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ણાક્ષરમય્યૈ નમઃ ।
ૐ ણાક્ષરાદિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરમય્યૈ નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ ત્રિશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિગુણાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ તામસ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિલોકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રયીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિરૂપિણ્યૈ નમઃ । ૪૧૦ ।

ૐ તારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તરલાયૈ નમઃ ।
ૐ તારાયૈ નમઃ ।
ૐ તારકારિપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ તારકારિસમારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ તારકારિવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ તારકારિપ્રસુવે નમઃ ।
ૐ તન્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ તરુણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તરલપ્રભાયૈ નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ ત્રિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરગાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિશૂલવરધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિશૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તન્ત્રમય્યૈ નમઃ ।
ૐ તન્ત્રશાસ્ત્રવિશારદાયૈ નમઃ ।
ૐ તન્ત્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ તપોમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ તન્ત્રમન્ત્રસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તડિતે નમઃ । ૪૩૦ ।

ૐ તડિલ્લતાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ તત્ત્વજ્ઞાનપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તત્ત્વજ્ઞાનેશ્વર્યૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ તત્ત્વજ્ઞાનપ્રમોદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રયીમય્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રયીસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્ર્યક્ષર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્ર્યક્ષરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ તાપવિધ્વંસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તાપસઙ્ઘનિર્મૂલકારિણ્યૈ નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ ત્રાસકર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રાસહર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રાસદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રાસહાયૈ નમઃ ।
ૐ તિથીશાયૈ નમઃ ।
ૐ તિથિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ તિથિસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ તિથિપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ તિલોત્તમાયૈ નમઃ ।
ૐ તિલદાયૈ નમઃ । ૪૫૦ ।

ૐ તિલપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ તિલેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિગુણાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિગુણાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકૂટાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકૂટાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકૂટાચલમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિજટાયૈ નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ ત્રિનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિનેત્રવરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ તૃતીયાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિવર્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિવિધાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિમતેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણયન્ત્રમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિસન્ધ્યાયૈ નમઃ । ૪૭૦ ।

ૐ ત્રિસન્ધ્યાર્ચ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપદાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપદાસ્પદાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થાનસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થલસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ધન્યસ્થલનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ થકારાક્ષરરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થૂલરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થૂલહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થૂલાયૈ નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ સ્થૈર્યરૂપપ્રકાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગાર્તિહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગબન્ધવિમોચિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ દાનવસંહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ દનુજેશનિષૂદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દારાપત્યપ્રદાયૈ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શઙ્કરાર્ધાઙ્ગધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યાઙ્ગ્યૈ નમઃ । ૪૯૦ ।

ૐ દેવમાત્રે નમઃ ।
ૐ દેવદુષ્ટવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દીનદુઃખહરાયૈ નમઃ ।
ૐ દીનતાપનિર્મૂલકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દીનમાત્રે નમઃ ।
ૐ દીનસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દીનદમ્ભવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દનુજધ્વંસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવક્યૈ નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ દેવવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ દાનવારિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ દીર્ઘાયૈ નમઃ ।
ૐ દાનવારિપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ દીર્ઘસ્વરાયૈ નમઃ ।
ૐ દીર્ઘતન્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ દીર્ઘદુર્ગતિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દીર્ઘનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ દીર્ઘચક્ષુષે નમઃ ।
ૐ દીર્ઘકેશ્યૈ નમઃ । ૫૧૦ ।

See Also  Sri Chandikashtakam In Gujarati

ૐ દિગમ્બરાયૈ નમઃ ।
ૐ દિગમ્બરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ દાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ દિગમ્બરસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દુઃખહીનાયૈ નમઃ ।
ૐ દુઃખહરાયૈ નમઃ ।
ૐ દુઃખસાગરતારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દુઃખદારિદ્ર્યશમન્યૈ નમઃ ।
ૐ દુઃખદારિદ્ર્યકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દુઃખદાયૈ નમઃ । ૫૨૦ ।

ૐ દુસ્સહાયૈ નમઃ ।
ૐ દુષ્ટખણ્ડનૈકસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવવામાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવશક્તિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દામિનીપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ દામિનીશતસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ દામિનીશતસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દામિનીદામભૂષિતાયૈ નમઃ । ૫૩૦ ।

ૐ દેવતાભાવસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવતાશતમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ દયાર્દ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ દયારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ દયાયૈ નમઃ ।
ૐ દાનપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ દયાશીલાયૈ નમઃ ।
ૐ દયાસારાયૈ નમઃ ।
ૐ દયાસાગરસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ દશવિદ્યાત્મિકાયૈ નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ દશવિદ્યાસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધરણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધનદાયૈ નમઃ ।
ૐ ધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ધન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ધન્યપરાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનિષ્ઠાયૈ નમઃ । ૫૫૦ ।

ૐ ધેયાયૈ નમઃ ।
ૐ ધીરગોચરાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મરાજેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મકર્મરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ધનુર્વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનુર્ગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનુર્ધરવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મશીલાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મલીલાયૈ નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ ધર્મકર્મવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મનિરતાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મપાખણ્ડખણ્ડિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મરાજવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મગેહસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્માધર્મસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ । ૫૭૦ ।

ૐ ધનદાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનદપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનધાન્યસમૃદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનધાન્યસમૃદ્ધિસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનધાન્યવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મનિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મધીરાયૈ નમઃ ।
ૐ સદા ધર્મમાર્ગરતાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મબીજકૃતસ્થાનાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મબીજસુરક્ષિણ્યૈ નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ ધર્મબીજેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મબીજરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મગાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મબીજસમુદ્ભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મબીજસમાશ્રિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ધરાધરપતિપ્રાણાયૈ નમઃ ।
ૐ ધરાધરપતિસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ધરાધરેન્દ્રતનુજાયૈ નમઃ ।
ૐ ધરાધરેન્દ્રવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ધરાધરેન્દ્રગેહસ્થાયૈ નમઃ । ૫૯૦ ।

ૐ ધરાધરેન્દ્રપાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ધરાધરેન્દ્રસર્વાર્તિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મપાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નવીનાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્મલાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નગરાજપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નાગેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ નાગમાત્રે નમઃ ।
ૐ નાગકન્યાયૈ નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ નગ્નિકાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્લેપાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વિકલ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્લોમાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરુપદ્રવાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરાહારાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નાગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નાગવિભવાયૈ નમઃ । ૬૧૦ ।

ૐ નાગરાજપરિસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ નાગરાજગુણજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ નાગરાજસુખપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ નાગલોકગતાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં નાગલોકનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નાગલોકેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ નાગભગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નાગપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નાગમધ્યસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નાગમોહસઙ્ક્ષોભદાયિન્યૈ નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ નૃત્યપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ નૃત્યવત્યૈ નમઃ ।
ૐ નૃત્યગીતપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ નૃત્યેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ નર્તક્યૈ નમઃ ।
ૐ નૃત્યરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ નારાયણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નરેન્દ્રસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ નરમુણ્ડાસ્થિમાલિન્યૈ નમઃ । ૬૩૦ ।

ૐ નિત્યં નરમાંસપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સદા નરરક્તપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ નરરાજેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ નારીરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ નારીસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નારીગણાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નારીમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ નૂતનામ્બરાયૈ નમઃ ।
ૐ નર્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ નદીરૂપાયૈ નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ નદીસઙ્ગમસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નર્મદેશ્વરસમ્પ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ નર્મદેશ્વરરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માવત્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મમુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મકિઞ્જલ્કવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પટ્ટવસ્ત્રપરિધાનાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મરાગવિભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં પ્રીતિદાયૈ નમઃ । ૬૫૦ ।

ૐ પ્રેતાસનનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરિપૂર્ણરસોન્મત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રેમવિહ્વલવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ પવિત્રાસવનિષ્પૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રેયસ્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રિયવ્રતપરાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં પરમપ્રેમદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્પપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મકોશાયૈ નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ પદ્મધર્મનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ફેત્કારિણીતન્ત્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ફેરુફેરવનાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વંશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વેશરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ બગલાયૈ નમઃ ।
ૐ વામરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વાઙ્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ વસુધાયૈ નમઃ ।
ૐ વૃષ્યાયૈ નમઃ । ૬૭૦ ।

ૐ વાગ્ભવાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વાદસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ ।
ૐ વૃદ્ધમયીરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વાક્યનિવાસિન્યૈ નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ વરુણાયૈ નમઃ ।
ૐ વાગ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ વીરાયૈ નમઃ ।
ૐ વીરભૂષણભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વીરભદ્રાર્ચિતપદાયૈ નમઃ ।
વીરભદ્રપ્રસુવે
ૐ વેદમાર્ગરતાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદમન્ત્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વષટ્પ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વીણાવાદ્યસમાયુક્તાયૈ નમઃ । ૬૯૦ ।

ૐ વીણાવાદ્યપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ વીણારવાયૈ નમઃ ।
ૐ વીણાશબ્દરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવાચારનિરતાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવાચારતત્પરાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાનનાયૈ નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ વિશ્વેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વમાત્રે નમઃ ।
ૐ વિશ્વનિર્માણકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વસંહારકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતભૈરવસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવેશ્યૈ નમઃ । ૭૧૦ ।

ૐ ભીમાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવેશ્વરતુષ્ટિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવાધીશરમણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવાધીશપાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમમાત્રે નમઃ ।
ૐ ભીમશબ્દપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીમરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીમેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાયૈ નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ ભીમવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીમપૂજિતપાદાબ્જાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીમભૈરવપાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાસુરધ્વંસકર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમદુષ્ટવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભુવનાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુવનારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભયદાયૈ નમઃ । ૭૩૦ ।

ૐ ભયહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ અભયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભયરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમનાદાવિહ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ ભયભીતિવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમત્તરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મદોન્મત્તસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ માન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોજ્ઞાયૈ નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ માનાયૈ નમઃ ।
ૐ મઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોહરાયૈ નમઃ ।
ૐ માનનીયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિષીદુષ્ટમર્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહિષાસુરહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ માતઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ મયવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ માધ્વ્યૈ નમઃ । ૭૫૦ ।

ૐ મધુમય્યૈ નમઃ ।
ૐ મુદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ મુદ્રિકામન્ત્રરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાવિશ્વેશ્વરીદૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ મૌલિચન્દ્રપ્રકાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યશઃસ્વરૂપિણ્યૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગમાર્ગપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યામ્યેશ્યૈ નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ યોગરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગમય્યૈ નમઃ ।
ૐ જપરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ જપાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ યુગાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યુગાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ યોનિમણ્ડલવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અયોનિજાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગનિદ્રાયૈ નમઃ । ૭૭૦ ।

See Also  1000 Names Of Shiva Kama Sundari – Sahasranamavali Stotram 2 From Rudrayamala In Odia

ૐ યોગાનન્દપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ રમાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં રતિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ રતિરાગવિવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ રમણ્યૈ નમઃ ।
ૐ રાસસમ્ભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ રમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રાસપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ રસાયૈ નમઃ ।
ૐ રણોત્કણ્ઠાયૈ નમઃ । ૭૮૦ ।

ૐ રણસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ વરારઙ્ગપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ રેવત્યૈ નમઃ ।
ૐ રણજૈત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ રસોદ્ભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ રણોત્સવાયૈ નમઃ ।
ૐ લતાયૈ નમઃ ।
ૐ લાવણ્યરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ લવણાબ્ધિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ લવઙ્ગકુસુમારાધ્યાયૈ નમઃ । ૭૯૦ ।

ૐ લોલજિહ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ લેલિહાયૈ નમઃ ।
ૐ વશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વનસંસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ વનપુષ્પપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રાણેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ બુધાત્મિકાયૈ નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ શમન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્વેતવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ શાઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવભાષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શામ્યરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શક્તિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શક્તિબિન્દુનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમાત્રે નમઃ । ૮૧૦ ।

ૐ શર્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શામ્ભવ્યૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ સુષુમ્નાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરભાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રદલમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રદલવર્તિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ હરધ્યેયાયૈ નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ હુઙ્કારબીજરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ લઙ્કેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ તરલાયૈ નમઃ ।
ૐ લોમમાંસપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષેમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષેમકર્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષામાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરબિન્દુસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષિપ્તચિત્તપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં ક્ષૌમવસ્ત્રવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ છિન્નાયૈ નમઃ । ૮૩૧
ૐ છિન્નરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષુધાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષૌત્કારરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવર્ણમય્યૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્પત્પ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્પત્પ્રદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સમ્પદાપદભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્ત્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાર્થાયૈ નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ સર્વદેવપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમાત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરસાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સિન્ધવે નમઃ ।
ૐ મન્દાકિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ નદીસાગરરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુકેશ્યૈ નમઃ । ૮૫૦ ।

ૐ મુક્તકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ડાકિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વરવર્ણિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનદાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનગગનાયૈ નમઃ ।
ૐ સોમમણ્ડલવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ આકાશનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં પરમાકાશરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાનિત્યાયૈ નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ મહાદેવરસોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ મઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડનાદાતિભીષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડાસુરસ્ય મથન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચામુણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ ચપલાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચામરકેશ્યૈ નમઃ । ૮૭૦ ।

ૐ ચલત્કુણ્ડલધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મુણ્ડમાલાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં ખણ્ડમુણ્ડવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ખડ્ગહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મુણ્ડહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વરહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યમસિચર્મધરાયૈ નમઃ ।
ૐ પાશાઙ્કુશધરાયૈ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલહસ્તાયૈ નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ શિવહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘણ્ટાનાદવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ધનુર્બાણધરાયૈ નમઃ ।
ૐ આદિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નાગહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ નગાત્મજાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિષાસુરહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ રક્તબીજવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ રક્તરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તગાત્રાયૈ નમઃ । ૮૯૦ ।

ૐ રક્તહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ભયપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ અસિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મધરાયૈ નમઃ ।
ૐ પાશાઙ્કુશધરાયૈ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં ધનુર્બાણધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ધૂમ્રલોચનનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવતામૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ શર્વાણ્યૈ નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ શારદાયૈ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ નાનાવર્ણવિભૂષાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ નાનારાગસમાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પશુવસ્ત્રપરીધાનાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્પાયુધધરાયૈ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તારઞ્જિતમાલાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તાહારવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણકુણ્ડલભૂષાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણસિંહાસનસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દરાઙ્ગ્યૈ નમઃ । ૯૧૦ ।

ૐ સુવર્ણાભાયૈ નમઃ ।
ૐ શામ્ભવ્યૈ નમઃ ।
ૐ શકટાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વલોકેશવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મોહસમ્મોહકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રેયસ્યૈ નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ છિન્નછદ્મમય્યૈ નમઃ ।
ૐ છલાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં છિન્નમુણ્ડધરાયૈ નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ નિત્યાનન્દ વિધાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ રિક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ તિથિભ્યો નમઃ ।
ૐ પૂર્ણષોડશ્યૈ નમઃ ।
ૐ કુહ્વૈ નમઃ ।
ૐ સઙ્ક્રાન્તિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચપર્વવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં પઞ્ચબાણધરાયૈ નમઃ । ૯૩૦ ।

ૐ પઞ્ચમપ્રીતિદાયૈ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચપત્રાભિલાષાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચામૃતવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પાઞ્ચાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચમીદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચરક્તપ્રસારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યં પઞ્ચબાણધરાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ દયાપરાયૈ નમઃ ।
ૐ પલલાદિપ્રિયાયૈ નિત્યાયૈ નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ અપશુગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પરેશિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ પરરહસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમપ્રેમવિહ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલીનાયૈ નમઃ ।
ૐ કેશિમાર્ગસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલમાર્ગપ્રકાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કુલાકુલસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલાર્ણવમય્યૈ નમઃ । ૯૫૦ ।

ૐ કુલાયૈ નમઃ ।
ૐ રુક્માયૈ નમઃ ।
ૐ કાલરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલકમ્પનકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિલાસરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલાકુલનમસ્કૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ કુબેરવિત્તધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કુમારજનન્યૈ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ કુમારીરૂપસંસ્થાયૈ નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ કુમારીપૂજનામ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કુરઙ્ગનયનાયૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ દિનેશાસ્યાપરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ alternative (દિનેશાસ્યાયૈ નમઃ । અપરાજિતાયૈ નમઃ ।)
ૐ કુણ્ડલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કદલીસેનાયૈ નમઃ ।
ૐ કુમાર્ગરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ આનન્દસિન્ધુવાસિન્યૈ નમઃ । ૯૭૦ ।

ૐ ઇલાસ્વરૂપિણ્યૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇભેદભયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ પિઙ્ગલાયૈ નાડ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇકારાક્ષરરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઉમાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉત્પત્તિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉચ્ચભાવવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઋગ્વેદાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરારાધ્યાયૈ નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ યજુર્વેદપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સામવેદેન સઙ્ગીતાયૈ નમઃ ।
ૐ અથર્વવેદભાષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઋકારરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઋક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરક્ષરસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અહિદુર્ગાસમાચારાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇકારાર્ણસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઓઙ્કારાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રણવસ્થાયૈ નમઃ । ૯૯૦ ।

ૐ ઓઙ્કારાદિ સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અનુલોમવિલોમસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ થકારવર્ણસમ્ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશદ્વર્ણબીજાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશન્મુણ્ડમાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રત્યેકાદશસઙ્ખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ષોડશ્યૈ નમઃ ।
ૐ છિન્નમસ્તકાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડઙ્ગયુવતીપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડઙ્ગરૂપવર્જિતાયૈ નમઃ । ૧૦૦૦ ।

ૐ ષડ્વક્ત્રસંશ્રિતાયૈ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ષઙ્ગદાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ માલામન્ત્રમય્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રજપમાત્રે નમઃ ।
ૐ મદાલસાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવિશ્વેશ્વરીશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાનન્દપ્રદાયિન્યૈ નમઃ । ૧૦૦૮ ।

ઇતિ શ્રીછિન્નમસ્તાસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Chinnamasta:
1000 Names of Sri Chinnamasta – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil