1000 Names Of Chinnamasta – Sahasranamavali Stotram In Bengali

॥ Chinnamasta Sahasranamavali Bengali Lyrics ॥

॥ শ্রীছিন্নমস্তাসহস্রনামাবলিঃ ॥

ধ্যানম্ ।
প্রত্যালীঢপদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্রিকাং
দিগ্বস্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিতসুধাধারাং পিবন্তীং মুদা ।
নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুত্পলালঙ্কৃতাং
রত্যাসক্তমনোভবোপরি দৃঢাং বন্দে জপাসন্নিভাম্ ॥

ওঁ প্রচণ্ডচণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ অবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুচণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চপলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চারুদেহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ললজ্জিহ্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চলদ্রক্তায়ৈ নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ চারুচন্দ্রনিভাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চকোরাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডনাদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চঞ্চলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনোন্মদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চেতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চিতিসংস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চিত্কলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাভয়ঙ্করীদেব্যৈ নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ বরদাভয়ধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়াঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভবরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভববন্ধবিমোচিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবান্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভুবনেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবসংসারতারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবাব্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ ভবমোক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভববন্ধবিঘাতিন্যৈ নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ ভাগীরথ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভগস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাগ্যভোগ্যপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গবন্ধবিমোচিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্দর্শনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্জ্ঞেয়ায়ৈ নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ দুর্গনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দীনদুঃখহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যশোকবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যানন্দময়্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যকল্যাণরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বার্থসাধনকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসিদ্ধি স্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বক্ষোভণশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববিদ্রাবিণ্যৈ নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বরঞ্জনশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বোন্মাদস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিবিদ্যাস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সকলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিষ্কলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলাতীতায়ৈ নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ কলাময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুলজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্ষুরানন্দদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুলীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সামরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনোহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কমলস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কঞ্জমুখ্যৈ নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ কুঞ্জরেশ্বরগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুলরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কোটরাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঐশ্বর্যদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ককুদ্মিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করালিকায়ৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ কামেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামমাত্রে নমঃ ।
ওঁ কামতাপবিমোচিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামসত্ত্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামকৌতুককারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কারুণ্যহৃদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রীং নমঃ ।
ওঁ ক্রীং মন্ত্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কোটরায়ৈ নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ কৌমোদক্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুমুদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৈবল্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কেশব্যৈ নমঃ ।
ওঁ কেশবারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কেশিদৈত্যনিষূদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্লেশহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্লেশরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্লেশসঙ্ঘবিনাশিন্যৈ নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ করাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ করালাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করালাসুরনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ করালচর্মাসিধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করালকুলনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কঙ্কিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কঙ্কনিরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কপালবরধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গহস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিনেত্রায়ৈ নমঃ । ১১০ ।

ওঁ খড্গমুণ্ডাসিধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ খলহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খলহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষরত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদা খগত্যৈ নমঃ ।
ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌতমপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্ববাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বায়ৈ নমঃ । ১২০ ।

ওঁ গগণারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বসেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গণত্কারগণাদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ নির্গুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুণাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুণতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুণদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ গুণগৌরবদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গণেশমাত্রে নমঃ । ১৩০ ।

ওঁ গম্ভীরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গগণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গৌরাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌতমস্থানবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গদাধরপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানগম্যায়ৈ নমঃ । ১৪০ ।

ওঁ গুহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ গুণবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ গুণাতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুণেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ গণেশজনন্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ গণেশবরদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গণাধ্যক্ষনুতায়ৈ নিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গণাধ্যক্ষপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গিরীশরমণ্যৈ দেব্যৈ নমঃ । ১৫০ ।

ওঁ গিরীশপরিবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গতিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গতিহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌতম্যৈ নমঃ ।
ওঁ গুরুসেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুরুপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুরুয়ুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুরুসেবনতত্পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধদ্বারায়ৈ নমঃ । ১৬০ ।

ওঁ গন্ধাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ গন্ধকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গীর্বাণপতিসম্পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গীর্বাণপতিতুষ্টিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গীর্বাণাধীশরমণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গীর্বাণাধীশবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গীর্বাণাধীশসংসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গীর্বাণাধীশহর্ষদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গানশক্ত্যৈ নমঃ । ১৭০ ।

ওঁ গানগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গানশক্তিপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গানবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গানসিদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গানসন্তুষ্টমানসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গানাতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গানগীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গানহর্ষপ্রপূরিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বপতিসংহৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বগুণমণ্ডিতায়ৈ নমঃ । ১৮০ ।

ওঁ গন্ধর্বগণসংসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বগণমধ্যগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বগণকুশলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বগণপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বগণনিরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বগণভূষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘর্ঘরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরঘুর্ঘুরনাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘর্মবিন্দুসমুদ্ভূতায়ৈ নমঃ । ১৯০ ।

ওঁ ঘর্মবিন্দুস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘণ্টারবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘনরবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘনরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘনোদর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরসত্ত্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘনদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘণ্টানাদবিনোদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরায়ৈ নমঃ । ২০০ ।

ওঁ ঘোরচণ্ডবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরদানবদমন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরদানবনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরকর্মাদিরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরকর্মনিষেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরতত্ত্বময়্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরতত্ত্ববিমোচিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরকর্মাদিরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরকর্মাদিপূরিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরকর্মাদিনিরতায়ৈ নমঃ । ২১০ ।

ওঁ ঘোরকর্মপ্রবর্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরভূতপ্রমথন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরবেতালনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরদাবাগ্নিদমন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরশত্রুনিষূদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রয়ুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রমনোঽভিজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রনিধয়ে নমঃ । ২২০ ।

ওঁ ঘোরমন্ত্রকৃতাস্পদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রেশ্বর্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রার্থমানসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রার্থপারগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রার্থবিভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রার্থবোধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রার্থনিচয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রার্থজন্মভুবে নমঃ ।
ওঁ ঘোরমন্ত্রজপরতায়ৈ নমঃ । ২৩০ ।

ওঁ ঘোরমন্ত্রজপোদ্যতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঙকারবর্ণনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঙকারাক্ষরমণ্ডিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঙকারাপররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঙকারাক্ষররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চিত্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চিত্রনাড্যৈ নমঃ ।
ওঁ চারুকেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চয়প্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চঞ্চলায়ৈ নমঃ । ২৪০ ।

ওঁ চঞ্চলাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চারুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্বেদময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চাণ্ডালগণমণ্ডিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চাণ্ডালচ্ছেদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডতাপনির্মূলকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডরূপায়ৈ নমঃ । ২৫০ ।

See Also  108 Names Of Rajarajeshvari – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

ওঁ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রকান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমৌলিস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমৌলিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমৌলিসন্তুষ্টমানসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চকোরবন্ধুরমণ্যৈ নমঃ । ২৬০ ।

ওঁ চকোরবন্ধুপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রাকারস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রপাণিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রপাণিপ্রীতিপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রপাণিরসাভিজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রপাণিবরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রপাণিবরোন্মত্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রপাণিস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । ২৭০ ।

ওঁ চক্রপাণীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং চক্রপাণিনমস্কৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রপাণিসমুদ্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রপাণিগুণাস্পদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রাবল্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রকোটিসমপ্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দনার্চিতপাদাব্জায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দনান্বিতমস্তকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চারুকীর্তয়ে নমঃ । ২৮০ ।

ওঁ চারুনেত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চারুচন্দ্রবিভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চারুভূষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চারুবেষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চারুবেষপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চারুভূষাভূষিতাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্বক্ত্রবরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্বক্ত্রসমারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্বক্ত্রসমাশ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্বক্ত্রায়ৈ নমঃ । ২৯০ ।

ওঁ চতুর্বাহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্থ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্দশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চিত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চর্মণ্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ চৈত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রভাগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চম্পকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্দশয়মাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্দশয়মানুগায়ৈ নমঃ । ৩০০ ।

ওঁ চতুর্দশয়মপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্দশয়মপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছলস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছিদ্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছদ্মদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছদ্মরাজিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছিন্নমস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছিন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছিন্নমুণ্ডবিধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়দায়ৈ নমঃ । ৩১০ ।

ওঁ জয়রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়মোহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জীবনসংস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জালন্ধরনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বালামুখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বালদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ জাজ্জ্বল্যদহনোপমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগদ্বন্দ্যায়ৈ নমঃ । ৩২০ ।

ওঁ জগত্পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্ত্রাণপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগদাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মমৃত্যুজরাপহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মভূম্যৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়শালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বররোগহরায়ৈ নমঃ । ৩৩০ ।

ওঁ জ্বালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বালামালাপ্রপূরিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জম্ভারাতীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জম্ভারাতিবৈভবকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জম্ভারাতিস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জম্ভারাতিশত্রুনিষূদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়কাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়েশ্বর্যৈ নমঃ । ৩৪০ ।

ওঁ জয়তারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়াতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়শঙ্করবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জলদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জহ্নুতনয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জলধিত্রাসকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জলধিব্যাধিদমন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জলধিজ্বরনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জঙ্গমেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জাড্যহরায়ৈ নমঃ । ৩৫০ ।

ওঁ জাড্যসঙ্ঘনিবারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জাড্যগ্রস্তজনাতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জাড্যরোগনিবারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মহর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ঘোষসমন্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপয়োগসমায়ুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপয়োগবিনোদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জপয়োগপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জাপ্যায়ৈ নমঃ । ৩৬০ ।

ওঁ জপাতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়স্বনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জায়াভাবস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জায়াভাবপ্রপূরিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জপাকুসুমসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপাকুসুমপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপাকুসুমসম্প্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপাকুসুমমণ্ডিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপাকুসুমবদ্ভাসায়ৈ নমঃ । ৩৭০ ।

ওঁ জপাকুসুমরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জমদগ্নিস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জানক্যৈ নমঃ ।
ওঁ জনকাত্মজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঝঞ্ঝাবাতপ্রমুক্তাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঝোরঝঙ্কারবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঝঙ্কারকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঝঞ্ঝাবাতরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঝঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঞকারাণুস্বরূপায়ৈ নমঃ । ৩৮০ ।

ওঁ টবট্টঙ্কারনাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ টঙ্কার্যৈ নমঃ ।
ওঁ টকুবাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঠকারাক্ষররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ডিণ্ডিমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ডিম্ভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ডিণ্ডুডিণ্ডিমবাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঢক্কাময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঢিলময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ নৃত্যশব্দবিলাসিন্যৈ নমঃ । ৩৯০ ।

ওঁ ঢক্কায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঢক্কেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঢক্কাশব্দরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঢক্কানাদপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঢক্কানাদসন্তুষ্টমানসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ণকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ণাক্ষরময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ ণাক্ষরাদিস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরময়্যৈ নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ ত্রিশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তামস্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোকেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিনেত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিরূপিণ্যৈ নমঃ । ৪১০ ।

ওঁ তারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিসমারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিবরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিপ্রসুবে নমঃ ।
ওঁ তন্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরলপ্রভায়ৈ নমঃ । ৪২০ ।

ওঁ ত্রিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশূলবরধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশূলিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রমন্ত্রস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তডিতে নমঃ । ৪৩০ ।

ওঁ তডিল্লতাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বজ্ঞানেশ্বর্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বজ্ঞানপ্রমোদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষরেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপবিধ্বংসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপসঙ্ঘনির্মূলকারিণ্যৈ নমঃ । ৪৪০ ।

ওঁ ত্রাসকর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাসহর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাসদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাসহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিথীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিথিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিথিস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিথিপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলোত্তমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলদায়ৈ নমঃ । ৪৫০ ।

ওঁ তিলপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকূটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকূটাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকূটাচলমধ্যগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিজটায়ৈ নমঃ । ৪৬০ ।

ওঁ ত্রিনেত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিনেত্রবরসুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৃতীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমতেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোণস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোণেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোণয়ন্ত্রমধ্যগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিসন্ধ্যায়ৈ নমঃ । ৪৭০ ।

ওঁ ত্রিসন্ধ্যার্চ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপদাস্পদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থানস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থলস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধন্যস্থলনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ থকারাক্ষররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থূলরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থূলহস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থূলায়ৈ নমঃ । ৪৮০ ।

ওঁ স্থৈর্যরূপপ্রকাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গার্তিহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গবন্ধবিমোচিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ দানবসংহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ দনুজেশনিষূদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দারাপত্যপ্রদায়ৈ নিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শঙ্করার্ধাঙ্গধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দিব্যাঙ্গ্যৈ নমঃ । ৪৯০ ।

ওঁ দেবমাত্রে নমঃ ।
ওঁ দেবদুষ্টবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দীনদুঃখহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীনতাপনির্মূলকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দীনমাত্রে নমঃ ।
ওঁ দীনসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীনদম্ভবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দনুজধ্বংসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেবক্যৈ নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ দেববল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দানবারিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দানবারিপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘস্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘতন্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘদুর্গতিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘনেত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘচক্ষুষে নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘকেশ্যৈ নমঃ । ৫১০ ।

See Also  108 Names Of Sri Venkateswara – Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

ওঁ দিগম্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিগম্বরপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিগম্বরস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুঃখহীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুঃখহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুঃখসাগরতারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুঃখদারিদ্র্যশমন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুঃখদারিদ্র্যকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুঃখদায়ৈ নমঃ । ৫২০ ।

ওঁ দুস্সহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুষ্টখণ্ডনৈকস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেববামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেবসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেবশক্তিপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দামিনীপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দামিনীশতসুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ দামিনীশতসংসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দামিনীদামভূষিতায়ৈ নমঃ । ৫৩০ ।

ওঁ দেবতাভাবসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেবতাশতমধ্যগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দয়ার্দ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দয়ারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দানপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দয়াশীলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দয়াসারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দয়াসাগরসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দশবিদ্যাত্মিকায়ৈ নমঃ । ৫৪০ ।

ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ দশবিদ্যাস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধরণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধনদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধন্যপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনিষ্ঠায়ৈ নমঃ । ৫৫০ ।

ওঁ ধেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধীরগোচরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মরাজেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মকর্মরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধনুর্বিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনুর্গম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনুর্ধরবরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মশীলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মলীলায়ৈ নমঃ । ৫৬০ ।

ওঁ ধর্মকর্মবিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মনিরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মপাখণ্ডখণ্ডিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মরাজবরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মগেহস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মাধর্মস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । ৫৭০ ।

ওঁ ধনদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনদপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনধান্যসমৃদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনধান্যসমৃদ্ধিস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনধান্যবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মনিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মধীরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদা ধর্মমার্গরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মবীজকৃতস্থানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মবীজসুরক্ষিণ্যৈ নমঃ । ৫৮০ ।

ওঁ ধর্মবীজেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মবীজরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মবীজসমুদ্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মবীজসমাশ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধরাধরপতিপ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধরাধরপতিস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধরাধরেন্দ্রতনুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধরাধরেন্দ্রবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধরাধরেন্দ্রগেহস্থায়ৈ নমঃ । ৫৯০ ।

ওঁ ধরাধরেন্দ্রপালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধরাধরেন্দ্রসর্বার্তিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মপালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নবীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্মলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নগরাজপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাগেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ নাগমাত্রে নমঃ ।
ওঁ নাগকন্যায়ৈ নমঃ । ৬০০ ।

ওঁ নগ্নিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্লেপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্বিকল্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্লোমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরুপদ্রবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরাহারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নাগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নাগবিভবায়ৈ নমঃ । ৬১০ ।

ওঁ নাগরাজপরিস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাগরাজগুণজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাগরাজসুখপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাগলোকগতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং নাগলোকনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নাগলোকেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ নাগভগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নাগপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাগমধ্যস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাগমোহসঙ্ক্ষোভদায়িন্যৈ নমঃ । ৬২০ ।

ওঁ নৃত্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নৃত্যবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ নৃত্যগীতপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নৃত্যেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ নর্তক্যৈ নমঃ ।
ওঁ নৃত্যরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নরেন্দ্রস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নরমুণ্ডাস্থিমালিন্যৈ নমঃ । ৬৩০ ।

ওঁ নিত্যং নরমাংসপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদা নররক্তপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নররাজেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ নারীরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারীস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নারীগণার্চিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারীমধ্যগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নূতনাম্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নর্মদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নদীরূপায়ৈ নমঃ । ৬৪০ ।

ওঁ নদীসঙ্গমসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নর্মদেশ্বরসম্প্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নর্মদেশ্বররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মমুখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মকিঞ্জল্কবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পট্টবস্ত্রপরিধানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মরাগবিভূষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং প্রীতিদায়ৈ নমঃ । ৬৫০ ।

ওঁ প্রেতাসননিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরিপূর্ণরসোন্মত্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেমবিহ্বলবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পবিত্রাসবনিষ্পূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেয়স্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ব্রতপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং পরমপ্রেমদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মকোশায়ৈ নমঃ । ৬৬০ ।

ওঁ পদ্মধর্মনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ফেত্কারিণীতন্ত্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ফেরুফেরবনাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বংশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বেশরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বগলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বামরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বাঙ্ময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ বসুধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃষ্যায়ৈ নমঃ । ৬৭০ ।

ওঁ বাগ্ভবাখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাদস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃদ্ধময়ীরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বাক্যনিবাসিন্যৈ নমঃ । ৬৮০ ।

ওঁ বরুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাগ্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বীরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীরভূষণভূষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীরভদ্রার্চিতপদায়ৈ নমঃ ।
বীরভদ্রপ্রসুবে
ওঁ বেদমার্গরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদমন্ত্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বষট্প্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীণাবাদ্যসমায়ুক্তায়ৈ নমঃ । ৬৯০ ।

ওঁ বীণাবাদ্যপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীণারবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীণাশব্দরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৈষ্ণবাচারনিরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈষ্ণবাচারতত্পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরাননায়ৈ নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ বিশ্বেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বমাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বনির্মাণকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বসংহারকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরবারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতভৈরবসেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরবেশ্যৈ নমঃ । ৭১০ ।

ওঁ ভীমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরবেশ্বরতুষ্টিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরবাধীশরমণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরবাধীশপালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমমাত্রে নমঃ ।
ওঁ ভীমশব্দপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমায়ৈ নমঃ । ৭২০ ।

ওঁ ভীমবরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমপূজিতপাদাব্জায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমভৈরবপালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমাসুরধ্বংসকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমদুষ্টবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভুবনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভুবনারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভবান্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়দায়ৈ নমঃ । ৭৩০ ।

ওঁ ভয়হন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়রূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমনাদাবিহ্বলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়ভীতিবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মত্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমত্তরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মদোন্মত্তস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মান্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনোজ্ঞায়ৈ নমঃ । ৭৪০ ।

ওঁ মানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনোহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাননীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহিষীদুষ্টমর্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহিষাসুরহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাতঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ময়বাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাধ্ব্যৈ নমঃ । ৭৫০ ।

ওঁ মধুময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুদ্রিকামন্ত্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাবিশ্বেশ্বরীদূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মৌলিচন্দ্রপ্রকাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়শঃস্বরূপিণ্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগমার্গপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়াম্যেশ্যৈ নমঃ । ৭৬০ ।

ওঁ য়োগরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ জপরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ুগাখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ুগান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োনিমণ্ডলবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অয়োনিজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগনিদ্রায়ৈ নমঃ । ৭৭০ ।

See Also  1000 Names Of Shankaracharya Ashtottara – Sahasranamavalih Stotram In Sanskrit

ওঁ য়োগানন্দপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং রতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রতিরাগবিবর্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রমণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রাসসম্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাসপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রণোত্কণ্ঠায়ৈ নমঃ । ৭৮০ ।

ওঁ রণস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরারঙ্গপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রেবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ রণজৈত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ রসোদ্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রণোত্সবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লাবণ্যরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লবণাব্ধিস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ লবঙ্গকুসুমারাধ্যায়ৈ নমঃ । ৭৯০ ।

ওঁ লোলজিহ্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লেলিহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বনসংস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বনপুষ্পপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রাণেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধিদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ বুধাত্মিকায়ৈ নমঃ । ৮০০ ।

ওঁ শমন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্বেতবর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শিবভাষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শাম্যরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শক্তিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শক্তিবিন্দুনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমাত্রে নমঃ । ৮১০ ।

ওঁ শর্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শাম্ভব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুষুম্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বরভাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রদলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রদলবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হরপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরধ্যেয়ায়ৈ নমঃ । ৮২০ ।

ওঁ হুঙ্কারবীজরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ লঙ্কেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লোমমাংসপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষেম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরবিন্দুস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষিপ্তচিত্তপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং ক্ষৌমবস্ত্রবিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ছিন্নায়ৈ নমঃ । ৮৩১
ওঁ ছিন্নরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষুধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষৌত্কাররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববর্ণময়্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসম্পত্প্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসম্পত্প্রদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সম্পদাপদভূষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বার্থায়ৈ নমঃ । ৮৪০ ।

ওঁ সর্বদেবপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমাত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুরসাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিন্ধবে নমঃ ।
ওঁ মন্দাকিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নদীসাগররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুকেশ্যৈ নমঃ । ৮৫০ ।

ওঁ মুক্তকেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বরবর্ণিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানগগনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সোমমণ্ডলবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ আকাশনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং পরমাকাশরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহানিত্যায়ৈ নমঃ । ৮৬০ ।

ওঁ মহাদেবরসোদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডনাদাতিভীষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডাসুরস্য মথন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চপলাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ড্যৈ নমঃ ।
ওঁ চামরকেশ্যৈ নমঃ । ৮৭০ ।

ওঁ চলত্কুণ্ডলধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুণ্ডমালাধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং খণ্ডমুণ্ডবিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গহস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুণ্ডহস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরহস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যমসিচর্মধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পাশাঙ্কুশধরায়ৈ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শূলহস্তায়ৈ নমঃ । ৮৮০ ।

ওঁ শিবহস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘণ্টানাদবিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধনুর্বাণধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আদিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাগহস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নগাত্মজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহিষাসুরহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তবীজবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তগাত্রায়ৈ নমঃ । ৮৯০ ।

ওঁ রক্তহস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অসিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পাশাঙ্কুশধরায়ৈ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং ধনুর্বাণধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধূম্রলোচননাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেবতামূর্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শর্বাণ্যৈ নমঃ । ৯০০ ।

ওঁ শারদায়ৈ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নানাবর্ণবিভূষাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নানারাগসমাপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পশুবস্ত্রপরীধানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পায়ুধধরায়ৈ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্তারঞ্জিতমালাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্তাহারবিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বর্ণকুণ্ডলভূষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বর্ণসিংহাসনস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুন্দরাঙ্গ্যৈ নমঃ । ৯১০ ।

ওঁ সুবর্ণাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাম্ভব্যৈ নমঃ ।
ওঁ শকটাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকেশবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মোহসম্মোহকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রেয়স্যৈ নমঃ ।
ওঁ সৃষ্টিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছিন্নছদ্মময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ ছলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং ছিন্নমুণ্ডধরায়ৈ নমঃ । ৯২০ ।

ওঁ নিত্যানন্দ বিধায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রিক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিথিভ্যো নমঃ ।
ওঁ পূর্ণষোডশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুহ্বৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্ক্রান্তিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চপর্ববিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং পঞ্চবাণধরায়ৈ নমঃ । ৯৩০ ।

ওঁ পঞ্চমপ্রীতিদায়ৈ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চপত্রাভিলাষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চামৃতবিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পাঞ্চাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চমীদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চরক্তপ্রসারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যং পঞ্চবাণধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ দয়াপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পললাদিপ্রিয়ায়ৈ নিত্যায়ৈ নমঃ । ৯৪০ ।

ওঁ অপশুগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরেশিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পররহস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমপ্রেমবিহ্বলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কেশিমার্গস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলমার্গপ্রকাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুলাকুলস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলার্ণবময়্যৈ নমঃ । ৯৫০ ।

ওঁ কুলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রুক্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালকম্পনকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিলাসরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলাকুলনমস্কৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুবেরবিত্তধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুমারজনন্যৈ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুমারীরূপসংস্থায়ৈ নমঃ । ৯৬০ ।

ওঁ কুমারীপূজনাম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুরঙ্গনয়নায়ৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ দিনেশাস্যাপরাজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ alternative (দিনেশাস্যায়ৈ নমঃ । অপরাজিতায়ৈ নমঃ ।)
ওঁ কুণ্ডল্যৈ নমঃ ।
ওঁ কদলীসেনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুমার্গরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আনন্দসিন্ধুবাসিন্যৈ নমঃ । ৯৭০ ।

ওঁ ইলাস্বরূপিণ্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ইভেদভয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ইঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পিঙ্গলায়ৈ নাড্যৈ নমঃ ।
ওঁ ইকারাক্ষররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ উমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উত্পত্তিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উচ্চভাববিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঋগ্বেদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরারাধ্যায়ৈ নমঃ । ৯৮০ ।

ওঁ য়জুর্বেদপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সামবেদেন সঙ্গীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অথর্ববেদভাষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঋকাররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঋক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরক্ষরস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অহিদুর্গাসমাচারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইকারার্ণস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ওঙ্কারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রণবস্থায়ৈ নমঃ । ৯৯০ ।

ওঁ ওঙ্কারাদি স্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অনুলোমবিলোমস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ থকারবর্ণসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাশদ্বর্ণবীজাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাশন্মুণ্ডমালিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রত্যেকাদশসঙ্খ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষোডশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ছিন্নমস্তকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষডঙ্গয়ুবতীপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষডঙ্গরূপবর্জিতায়ৈ নমঃ । ১০০০ ।

ওঁ ষড্বক্ত্রসংশ্রিতায়ৈ নিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ষঙ্গদালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মালামন্ত্রময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রজপমাত্রে নমঃ ।
ওঁ মদালসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববিশ্বেশ্বরীশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বানন্দপ্রদায়িন্যৈ নমঃ । ১০০৮ ।

ইতি শ্রীছিন্নমস্তাসহস্রনামাবলিঃ সম্পূর্ণা ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Chinnamasta:
1000 Names of Sri Chinnamasta – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglish – Bengali – GujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil