1000 Names Of Sri Shanmukha » Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 In Gujarati

॥ Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીષણ્મુખ અથવા તત્પુરુષમુખસહસ્રનામાવલિઃ ૨ ॥

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
તત્પુરુષમુખપૂજનમ્ ।

ૐ વચનભુવે નમઃ । પરાય । શઙ્કરાય । કામિને । અનિલાત્મને ।
નીલકણ્ઠાય । નિર્મલાય । કપર્દિને । નિર્વિકલ્પાય । કાન્તાય ।
નિરહઙ્કારિણે । અનર્ઘાય । વિશાલાય । સાલહસ્તાય । નિરઞ્જનાય ।
શર્વાય । શ્રુતાય । પરમાત્મને । શિવાય । ભર્ગાય નમઃ । ॥ ૨૦ ॥

ૐ ગુણાતીતાય નમઃ । ચેતસે । મહાદેવાય । પીતાય । પાર્વતીસુતાય ।
કેવલાય । મહેશાય । વિશુદ્ધાય । બુધાય । કૈવલ્યાય । સુદેશાય ।
નિસ્પૃહાય । સુરૂપિણે । સોમવિભૂષાય । કાલાય । અમૃતતેજસે ।
અજરાય । જગત્પિત્રે । જનકાય । પિનાકિને ॥ પિનાકાય ॥ નમઃ । ॥ ૪૦ ॥

ૐ સિંહાય નમઃ । નિરાધારાય । માયાતીતાય । બીજાય । સર્વભૂષાય ।
પશુપતયે । પુરન્દરાય । ભદ્રાય । પુરુષાય । મહાસન્તોષરૂપિણે ।
જ્ઞાનિને । શુદ્ધબુદ્ધયે । બહુસ્વરૂપાય । તારાય । પરમાત્મને ।
પૂર્વજાય । સુરેશાય । બ્રહ્મણે । અનન્તમૂર્તયે । નિરક્ષરાય નમઃ । ॥ ૬૦ ॥

ૐ સૂક્ષ્માય નમઃ । કૈલાસપતયે । નિરામયાય । કાન્તાય । નિરાકારાય ।
નિરાલમ્બાય । વિશ્વાય ॥ વિશ્વય ॥ । નિત્યાય । યતયે । આત્મારામાય ।
હવ્યાય । પૂજ્યાય । પરમેષ્ઠિને । વિકર્તનાય । ભીમાય । શમ્ભવે ।
વિશ્વરૂપિણે । હંસાય । હંસનાથાય । પ્રતિસૂર્યાય નમઃ । ॥ ૮૦ ॥

ૐ પરાત્પરાય નમઃ । રુદ્રાય । ભવાય । અલઙ્ઘ્યશક્તયે । ઇન્દ્રહન્ત્રે ।
નિધીશાય । કાલહન્ત્રે । મનસ્વિને । વિશ્વમાત્રે । જગદ્ધાત્રે ।
જગન્નેત્રે । જટિલાય । વિરાગાય । પવિત્રાય । મૃડાય । નિરવદ્યાય ।
પાલકાય । નિરન્તકાય । નાદાય । રવિનેત્રાય નમઃ । ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ વ્યોમકેશાય નમઃ । ચતુર્ભોગાય । સારાય । યોગિને । અનન્તમાયિને ।
ધર્મિષ્ઠાય । વરિષ્ઠાય । પુરત્રયાય । વિઘાતિને । ગિરિસ્થાય ।
var પુર્ત્રયવિઘાતિને ?
ગિરીશાય । વરદાય । વ્યાઘ્રચર્મામ્બરધરાય । દિગ્વસ્ત્રાય ।
પરમાર્થાય । મન્ત્રાય । પ્રમથાય । સુચક્ષુષે । આદ્યાય ।
શૂલગર્વાય નમઃ । ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ શિતિકણ્ઠાય નમઃ । ઉગ્રાય । તેજસે । વામદેવાય । શ્રીકણ્ઠાય ।
વિશ્વેશ્વરાય । સૂદ્યાય । ગૌરીશાય । વરાય । વીરતન્ત્રાય ।
કામનાશાય । ગુરવે । મુક્તિનાથાય । વિરૂપાક્ષાય । સુતાય ।
સહસ્રનેત્રાય । હવિષે । હિતકારિણે । મહાકાલાય । જલજનેત્રાય નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ૐ વૈદ્યાય નમઃ । સુઘૃણેશાય । ઓઙ્કારરૂપાય । સોમનાથાય ।
રામેશ્વરાય । શુચયે । સોમેશાય । ત્રિયમ્બકાય । નિરાહારાય ।
કેદારાય । ગઙ્ગાધરાય । કવયે । નાગનાથાય । ભસ્મપ્રિયાય । મહતે ।
રશ્મિપાય । પૂર્ણાય । દયાળવે । ધર્માય । ધનદેશાય નમઃ । ॥ ૧૬૦ ॥

ૐ ગજચર્મામ્બરધરાય નમઃ । ફાલનેત્રાય । યજ્ઞાય । શ્રીશૈલપતયે ।
કૃશાનુરેતસે । નીલલોહિતાય । અન્ધકાસુરહન્ત્રે । પાવનાય ।
બલાય । ચૈતન્યાય । ત્રિનેત્રાય । દક્ષનાશકાય । સહસ્રશિરસે ।
યજ્ઞરૂપાય । સહસ્રચરણાય । યોગિહૃત્પદ્મવાસિને । સદ્યોજાતાય ।
બલ્યાય । સર્વદેવમયાય । આમોદાય નમઃ । ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ પ્રમોદાય નમઃ । ગાયત્રીવલ્લભાય । વ્યોમાકારાય । વિપ્રાય । વિપ્રપ્રિયાય ।
અઘોરાય । સુવેશાય । શ્વેતરૂપાય । વિદ્વત્ક્રમાય । ચક્રાય ।
વિશ્વગ્રાસાય । નન્દિને । અધર્મશત્રવે । દુન્દુભિમથનાય ।
અજાતશત્રવે । જગત્પ્રાણાય । બ્રહ્મશિરશ્છેત્રે । પઞ્ચવક્ત્રાય ।
ખડ્ગિને । હરિકેશાય નમઃ । ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ વિભવે નમઃ । પઞ્ચવર્ણાય । વજ્રિણે । પઞ્ચાક્ષરાય ।
ગોવર્ધનગતાય । પ્રભવાય । જીવાય । કાલકૂટવિષાદિને ।
સિદ્ધેશ્વરાય । સિદ્ધાય । સહસ્રવદનાય । સહસ્રહસ્તાય ।
સહસ્રનયનાય । સહસ્રમૂર્તયે । જિષ્ણવે । જિતશત્રવે । કાશીનાથાય ।
ગોધર્માય । વિશ્વસાક્ષિણે । સર્વહેતવે નમઃ । ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ પાલકાય નમઃ । સર્વજગત્સંહારકાય । ત્ર્યવસ્થાય । એકાદશસ્વરૂપાય ।
વહ્નિમૂર્તયે । નરસિંહમહાગર્વઘાતિને । શરભાય ।
ભસ્માભ્યક્તાય । તીર્થાય । જાહ્નવીજનકાય । દેવદાનવગન્ધર્વગુરવે ।
દલિતાર્જુનસાદકાય । વાયુસ્વરૂપિણે । સ્વેચ્છામાતૃસ્વરૂપાય ।
પ્રસિદ્ધાય । વૃષભધ્વજાય । ઘોષ્યાય । જગદવનપ્રવર્તિને ।
અનાથાય । પૂજ્યાય નમઃ । ॥ ૨૪૦ ॥

ૐ વિષ્ણુગર્વહરાય નમઃ । હરિવિધાતૃકલહનાશાય । દશહસ્તાય ।
ગગનાય । વટવે । કૈવલ્યાનલદાત્રે । વરદાય । જ્ઞાનાય ।
જ્ઞાનગમ્યાય । ઘણ્ટારવપ્રિયાય । વિશાલાક્ષાય । પદ્માસનાય । પુણ્યાય ।
નિર્વાણાય । અબ્યોનયે । સુદેહાય । ઉત્તમાય । કુબેરબન્ધવે । સોમાય ।
સુખદાયિને નમઃ । ॥ ૨૬૦ ॥

See Also  Shri Devasena Ashtottara Shatanamavali In English

ૐ અમૃતેશાય નમઃ । સૌમ્યાય । ખેચરાય । પ્રિયસદે । દક્ષાય ।
ધન્વિને । વિભવે । ગિરીશાય । ગિરિશાન્તાય । ગિરિત્રયાય ।
ગિરિશાન્તદાય । પારિજાતાય । બૃહતે । પઞ્ચયજ્ઞાય । તરુણાય ।
વિશિષ્ટાય । બાલરૂપધરાય । જીવિતેશાય । તુષ્ટાય । પુષ્ટાનાં
પતયે નમઃ । ॥ ૨૮૦ ॥

ૐ ભવહન્ત્રે નમઃ । હિરણ્યાય । કનિષ્ઠાય । મધ્યમાય ।
વિધાત્રે । શ્રીહરાય । સુભગાય । આદિત્યપતયે । રુદ્રમન્યવે ।
મહાહ્રદાય ॥ મહાહૃદાય ॥ । હ્રસ્વાય । વામનાય । તત્પુરુષાય ।
ચતુર્ભવ્યાય । ધૂર્જટયે । ગજેશાય । જગન્નાથાય । મહતે ।
લીલાવિગ્રહધારિણે । અનઘાય નમઃ । ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ અમરાય નમઃ । આતામ્રાય । અજાય । લોકાધ્યક્ષાય । અનાદિનિધનાય ।
વ્યક્તેતરાય । પરમાણવે । વ્યક્તાય । લઘવે । સ્થૂલરૂપાય ।
પરશુસન્ધારિણે । ખટ્વાઙ્ગહસ્તાય । પરશુધારિણે । નાગહસ્તાય ।
વરદાભયહસ્તાય । ડમરુહસ્તાય । ડમ્ભાય । અઞ્ચિતાય ।
અણિમાદિગુણેશાય । પઞ્ચબ્રહ્મમયાય નમઃ । ॥ ૩૨૦ ॥

ૐ પુરાતનાય નમઃ । પુણ્યાય । બલપ્રમથનાય । પૂર્ણોદરાય । પક્ષાય ।
ઉપરક્તાય । ઉદારાય । વિચિત્રાય । વિચિત્રગતયે । વાગ્વિશુદ્ધાય ।
ચિતયે । નિર્ગુણાય । પરમેશાય । શેષાય । પરાપરાય । મહેન્દ્રાય ।
સુશીલાય । કરવીરપ્રિયાય । મહાપરાક્રમાય । કાલરૂપિણે નમઃ । ॥ ૩૪૦ ॥

લોકચૂડાકરાય નમ્ઃ । વિષ્ટરશ્રવસે । સમ્રાજે । કલ્પવૃક્ષાય ।
ત્વિષીમતે । વરેણ્યાય । વજ્રરૂપાય । પરસ્મૈ જ્યોતિષે ॥ પરંજ્યોતિષે ॥ ।
પદ્મગર્ભાય । સલીલાય । તત્ત્વાધિકાય । સ્વર્ગાય ।
દીર્ઘાય । સ્રગ્વિણે । પાણ્ડુરઙ્ગાય । ઘોરાય । બ્રહ્મરૂપિણે ।
નિષ્કલાય । પ્રપદ્યાય । સામગેયપ્રિયાય નમઃ । ॥ ૩૬૦ ॥

ૐ જયાય નમઃ । ક્ષેત્રાય । ક્ષેત્રાણાં પતયે । કલાધરાય ।
વૃતાય । પઞ્ચભૂતાત્મને । અનિતરાય । તિથયે । પાપનાશકાય ।
વિશ્વતશ્ચક્ષુષે । કાલયોગિને । અનન્તરૂપિણે । સિદ્ધસિદ્ધિસ્વરૂપાય ।
મેદિનીરૂપિણે । અગણ્યાય । પ્રતાપાય । સ્વધાહસ્તાય । શ્રીવલ્લભાય ।
ઇન્દ્રિયાય । મધુરાય નમઃ । ॥ ૩૮૦ ॥

ૐ ઉપાધિરહિતાય નમઃ । સુકૃતરાશયે । મુનીશ્વરાય । શિવાનન્દાય ।
ત્રિપુરઘ્નાય । તેજોરાશયે । અનુત્તમાય । ચતુર્મુક્તિવપુઃસ્થાય ।
બુદ્ધીન્દ્રિયાત્મને । ઉપદ્રવહરાય । પ્રિયસન્દર્શનાય । ભૂતનાથાય ।
મૂલાય । વીતરાગાય । નૈષ્કર્મ્યલભ્યરૂપાય । ષટ્ચક્રાય । વિશુદ્ધાય ।
મૂલેશાય । અવનીભૃતે । ભુવનેશાય નમઃ । ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ હિરણ્યબાહવે નમઃ । જીવવરદાય । આદિદેવાય । ભાગ્યાય ।
ચન્દ્રવંશજીવનાય । હરાય । બહુરૂપાય । પ્રસન્નાય । આનન્દભરિતાય ।
કૂટસ્થાય । મોક્ષફલાય । શાશ્વતાય । વિરાગિણે । યજ્ઞભોક્ત્રે ।
સુષેણાય । દક્ષયજ્ઞવિઘાતિને । સર્વાત્મને । વિશ્વપાલાય ।
વિશ્વગર્ભાય । સંસારાર્ણવમગ્નયાય નમઃ । ॥ ૪૨૦ ॥

ૐ સંહા ॥ સા ॥ રહેતયે નમઃ । મુનિપ્રિયાય । ખલ્યાય । મૂલપ્રકૃતયે ।
સમસ્ત બન્ધવે । તેજોમૂર્તયે । આશ્રમસ્થાપકાય । વર્ણિને । સુન્દરાય ।
મૃગબાણાર્પણાય । શારદાવલ્લભાય । વિચિત્રમાયિને । અલઙ્કારિણે ।
બર્હિર્મુખદર્પમથનાય । અષ્ટમૂર્તયે । નિષ્કલઙ્કાય । હવ્યાય ।
ભોજ્યાય । યજ્ઞનાથાય । મેધ્યાય નમઃ । ॥ ૪૪૦ ॥

ૐ મુખ્યાય નમઃ । વિશિષ્ટાય । અમ્બિકાપતયે । સુદાન્તાય । સત્યપ્રિયાય ।
ૐ સત્યાય । પ્રિયનૃત્તાય । નિત્યતૃપ્તાય । વેદિત્રે । મૃગહસ્તાય નમઃ ।
અર્ધનારીશ્વરાય । કુઠારાયુધપાણયે । વરાહભેદિને । કઙ્કાલધારિણે ।
મહાર્થવસુતત્ત્વાય । કીર્તિસ્તોમાય । કૃતાન્તાગમાય । વેદાન્તપણ્ડિતાય ।
અશ્રોત્રાય । શ્રુતિમતે નમઃ । ॥ ૪૬૦ ॥

ૐ બહુશ્રુતિધરાય નમઃ । અઘ્રાણાય । ગન્ધગ્રહકારિણે । પુરાણાય ।
પુષ્ટાય । સર્વમૃગ્યાય । વૃક્ષાય । જનનેત્રાય । ચિદાત્મને ।
રસજ્ઞાય । રસનારહિતાય । અમૂર્તાય । સદસસ્પતયે । જિતેન્દ્રિયાય ।
તિથયે । પરંજ્યોતિસ્સ્વરૂપિણે । સર્વમોક્ષાદિકર્ત્રે । ભુવનસ્થિતયે ।
સ્વર્ગસ્ફૂર્તિવિનાશકર્ત્રે । પ્રેરકાય નમઃ । ॥ ૪૮૦ ॥

ૐ અન્તર્યામિણે નમઃ । સર્વહૃદિસ્થાય । ચક્રભ્રમણકર્ત્રે ।
પુરાણાય । વામદક્ષિણહસ્તાય । લોકેશહરિશાલિને ।
સકલકલ્યાણદાયિને । પ્રસવાય । ઉદ્ભવોદારધીરાય । સૂત્રકારાય ।
વિષયાવમાનસમુદ્ધરણસેતવે । અસ્નેહસ્નેહરૂપાય । પાદાદિક્રાન્તબલયે ।
મહાર્ણવાય । ભાસ્કરાય । ભક્તિગમ્યાય । શક્તીનાં સુલભાય । દુષ્ટાનાં
દુષ્ટાય । વિવેકિનાં વન્દનીયાય । અતર્ક્યાય નમઃ । ॥ ૫૦૦ ॥

ૐ લોકાય નમઃ । સુલોકાય । પૂરયિત્રે । વિશેષાય । શુભાય ।
કર્પૂરગૌરાય । સર્પહારાય । સંસારભારરહિતાય । કમનીયરૂપધરાય ।
વનગદર્પવિઘાતકાય । જનાતીતાય । વીર્યાય । વિશ્વાય । વ્યાપિને ।
સૂર્યકોટિપ્રકાશાય । નિષ્ક્રિયાય । ચન્દ્રકોટિસુશીતળાય । વિમલાય ।
ગૂઢસ્વરૂપાય । દિશામ્પતયે નમઃ । ॥ ૫૨૦ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Radhika – Sahasranamavali Stotram In Kannada

ૐ સત્યપ્રતિજ્ઞાય નમઃ । સુસમયાય । એકરૂપાય । શૂન્યાય ।
વિશ્વનાથહૃદયાય । સર્વોત્તમાય । કાલાય । પ્રાણિનાં સુહૃદે ।
અન્નાનાં પતયે । ચિન્માત્રાય । ધ્યેયાય । ધ્યાનગમ્યાય ।
શાશ્વતૈશ્વર્યાય । ભવાય । પ્રતિષ્ઠાયૈ । નિધનાય । અગ્રજાય ।
યોગેશ્વરાય । યોગગમ્યાય । બ્રહ્મણેશ્વરાય નમઃ । ॥ ૫૪૦ ॥

ૐ મૌક્તિકધરાય નમઃ । ધર્માધારાય । પુષ્કલાય । મહેન્દ્રાદિદેવ
નમિતાય । મહર્ષિવન્દિતાય । પ્રકાશાય । સુધર્મિણે । હિરણ્યગર્ભાય ।
જગદ્બીજાય । હરાય । સેવ્યાય ક્રતવે । અધિપતયે । કામ્યાય ।
શિવયશસે । પ્રચેતસે । બ્રહ્મમયાય । સકલાય । રુક્મવર્ણાય ।
બ્રહ્મયોનયે । અચિન્ત્યાય નમઃ । ॥ ૫૬૦ ॥

ૐ દિવ્યનૃત્તાય નમઃ । જગતામેકબીજાય । માયાબીજાય । સર્વસન્નિવિષ્ટાય ।
બ્રહ્મચક્રભ્રમાય । બ્રહ્માનન્દાય । મહતે બ્રહ્મણ્યાય ।
ભૂમિભારસંહર્ત્રે । વિધિસારથયે । હિરણ્યગર્ભપ્રાણસંરક્ષણાય ।
દૂર્વાસસે । ષડ્વર્ગરહિતાય । દેહાર્ધકાન્તાય । ષડૂર્મિરહિતાય ।
વિકૃત્યૈ । ભાવનાય । નામ્ને ॥ અનામ્ને ॥ ॥ નામ્નાય ॥ । પરમેષ્ઠિને । અનેકકોટિ
બ્રહ્માણ્ડનાયકાય । એકાકિને નમઃ । ॥ ૫૮૦ ॥

ૐ નિર્મલાય નમઃ । ધર્માય । ત્રિલોચનાય । શિપિવિષ્ટાય ।
ત્રિવિષ્ટપેશ્વરાય । વ્યાઘ્રેશ્વરાય । આયુધિને । યજ્ઞકેશાય ।
જૈગીષવ્યેશ્વરાય । દિવોદાસેશ્વરાય । નાગેશ્વરાય । ન્યાયાય ।
સુવાર્તાય । કાલચક્રપ્રવર્તિને । વિદ્વદ્રક્ષણાય । દંષ્ટ્રાયૈ ।
વેદમયાય । નીલજીમૂતદેહાય । પરમાત્મજ્યોતિષે ।
શરણાગતપાલાય નમઃ । ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ મહાબલપરાય નમઃ । મહાપાપહરાય । મહાનાદાય । દક્ષિણદિગ્જયદાત્રે ।
બિલ્વકેશાય । દિવ્યભોગાય । દણ્ડાય । કોવિદાય । કામપાલાય ।
ચિત્રાય । ચિત્રાઙ્ગાય । માતામહાય । માતરિશ્વને । નિસ્સઙ્ગાય ।
સુનેત્રાય । દેવસેનાય । જયાય । વ્યાજસમ્મર્દનાય । મધ્યસ્થાય ।
અઙ્ગુષ્ઠશિરસે નમઃ । ॥ ૬૨૦ ॥

ૐ લઙ્ક્કાનાથદર્પહરાય નમઃ । શ્રીવ્યાઘ્રપુરવાસાય । સર્વેશ્વરાય ।
પરાપરેશ્વરાય । જઙ્ગમસ્થાવરમૂર્તયે । અનુપરતમેઘાય ।
પરેષાં વિષાઞ્ચિતમૂર્તયે । નારાયણાય । રામાય । સન્દીપ્તાય ।
બ્રહ્માણ્ડમૂલાધારાય । વીરગોધરાય । વરૂધિને । સોમાય ।
ક્રુદ્ધાય । પાતાલવાસિને । સર્વાધિનાથાય । વાગીશાય । સદાચારાય ।
ગૌરાય નમઃ । ॥ ૬૪૦ ॥

ૐ સ્વાયુધાય નમઃ । અતર્ક્યાય । અપ્રમેયાય । પ્રમાણાય । કલિગ્રાસાય ।
ભક્તાનાં મુક્તિપ્રદાય । સંસારમોચકાય । વર્ણિને । લિઙ્ગરૂપિણે ।
સચ્ચિદાનન્દસ્વરૂપાય । પરાપરશિવહરાય । જગારયે ॥ ગજારયે ॥ ।
વિદેહાય । ત્રિલિઙ્ગરહિતાય । અચિન્ત્યશક્તયે । અલઙ્ઘ્યશાસનાય ।
અચ્યુતાય । રાજાધિરાજાય । ચૈતન્યવિષયાય । શુદ્ધાત્મને નમઃ । ॥ ૬૬૦ ॥

ૐ બ્રહ્મજ્યોતિષે નમઃ । સ્વસ્તિદાય । માયાતીતાય । આજ્ઞેય સમગ્રાય ।
યજ્વમયાય । ચક્રેશ્વરાય । રુચયે । નક્ષત્રમાલિને । દુરધ્વનાશાય ।
ભસ્મલેપકરાય । સદાનન્દાય । વિદુષે । સદ્ગુણાય । વરૂધિને ।
દુર્ગમાય । શુભાઙ્ગાય । મૃગવ્યાધાય । પ્રિયાય । ધર્મધામ્ને ।
પ્રયોગાય । વિભાગિને નમઃ । ॥ ૬૮૦ ॥

ૐ સોમપાય નમઃ । તપસ્વિને । વિચિત્રનિક્ષેપાય । પુષ્ટિસંવર્દ્ધનાય ।
સ્થવિરાય । ધ્રુવાય । વૃક્ષાણાં પતયે । નિર્મલાય । અગ્રગણ્યાય ।
વ્યોમા તીતાય । સંવત્સરાય । લોપ્યાય । સ્થાવરાય । સ્થવિષ્ણવે ।
મહાનક્રપ્રિયાય । વ્યવસાયાય । પલાશાન્તાય । ગુણત્રયસ્વરૂપાય ।
સિદ્ધિરૂપિણે । સ્વરસ્વરૂપાય નમઃ । ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ સ્વેચ્છાર્થપુરુષાય નમઃ । કાલાત્પરાય । વેદ્યાય । બ્રહ્માણ્ડરૂપિણે ।
નિત્યાનિત્યરૂપિણે । અનન્તપૂર્તિને ॥ ર્તયે ॥ । તીર્થજ્ઞાય । કુલ્યાય ।
પુણ્યવાસસે । પઞ્ચતન્માત્રરૂપાય । પઞ્ચકર્મેન્દ્રિયાત્મને ।
વિશૃઙ્ખલાય દર્પાય । વિષયાત્મને । અનવદ્યાય । શિવાય । પ્રાજ્ઞાય ।
યજ્ઞારૂઢાય । જ્ઞાનાજ્ઞાનાય । પ્રગલ્ભાય । પ્રદીપવિમલાય નમઃ । ॥ ૭૨૦ ॥

ૐ વિશ્વાસાય નમઃ । દક્ષાય । વેદવિશ્વાસિને । યજ્ઞાઙ્ગાય । સુવીરાય ।
નાગચૂડાય । વ્યાઘ્રાય । સ્કન્દાય । પક્ષિણે । ક્ષેત્રજ્ઞાય ।
રહસ્યાય । સ્વસ્થાય । વરીયસે । ગહનાય । વિરામાય । સિદ્ધાન્તાય ।
મહેન્દ્રાય । ગ્રાહ્યાય । વટવૃક્ષાય । જ્ઞાનદીપાય નમઃ । ॥ ૭૪૦ ॥

ૐ દુર્ગાય નમઃ । સિદ્ધાન્તનિશ્ચિતાય । શ્રીમતે । મુક્તિબીજાય । કુશલાય ।
નિવાસિને । પ્રેરકાય । વિશોકાય । હવિર્ધાનાય । ગમ્ભીરાય । સહાયાય ।
ભોજનાય । સુભોગિને । મહાયજ્ઞાય । શિખણ્ડિને । નિર્લેપાય ।
જટાચૂડાય । મહાકાલાય । મેરવે । વિરૂપારૂપાય નમઃ । ॥ ૭૬૦ ॥

See Also  108 Names Of Lalita 4 – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ૐ શક્તિગમ્યાય નમઃ । શર્વાય । સદસચ્છક્તયે । વિધિવૃતાય ।
ભક્તિપ્રિયાય । શ્વતાક્ષાય । પરાય । સુકુમારાય । મહાપાપહરાય ।
રથિને । ધર્મરાજાય । ધનાધ્યક્ષાય । મહાભૂતાય । કલ્પાય ।
કલ્પનારહિતાય । ખ્યાતાય । જિતવિશ્વાય । ગોકર્ણાય । સુચારવે ।
શ્રોત્રિયાય નમઃ । ॥ ૭૮૦ ॥

ૐ વદાન્યાય નમઃ । દુર્લભાય । કુટુમ્બિને । વિરજસે । સુગજાય ।
વિશ્વમ્ભરાય । ભાવાતીતાય । અદૃશ્યાય । સામગાય ।
ચિન્મયાય । સત્યજ્યોતિષે । ક્ષેત્રગાય । અદ્વૈતાય । ભોગિને ।
સર્વભોગસમૃદ્ધાય । સામ્બાય । સ્વપ્રકાશાય । સુતન્તવે । સ્વવિન્દાય ।
સર્વજ્ઞમૂર્તયે નમઃ । ॥ ૮૦૦ ॥

ૐ ગુહ્યેશાય નમઃ । યુગ્માન્તકાય । સ્વરદાય । સુલભાય । કૌશિકાય ।
ધનાય । અભિરામાય । તત્ત્વાય । વ્યાલકલ્પાય । અરિષ્ટમથનાય ।
સુપ્રતીકાય । આશવે । નિત્યપ્રેમગર્તાય । વરુણાય । અમૃતયે ।
કાલાગ્નિરુદ્રાય । શ્યામાય । સુજનાય । અહિર્બુધ્નાય । રાજ્ઞે નમઃ । ॥ ૮૨૦ ॥

ૐ પુષ્ટાનાં પતયે નમઃ । સમયનાથાય । સમયાય । બહુદાય ।
દુર્લઙ્ઘ્યાય । છન્દસ્સારાય । દંષ્ટ્રિણે । જ્યોતિર્લિઙ્ગાય । મિત્રાય ।
જગત્સંહૃતિકારિણે । કારુણ્યનિધયે । લોક્યાય । જયશાલિને ।
જ્ઞાનોદયાય । બીજાય । જગત્પિતૃહેતવે । અવધૂતાય । શિષ્ટાય ।
છન્દસાં પતયે । ફેન્યાય નમઃ । ॥ ૮૪૦ ॥

ૐ ગુહ્યાય નમઃ । સર્વદાય । વિઘ્નમોચનાય । ઉદારકીર્તયે ।
શશ્વત્પ્રસન્નવદનાય । પૃથવે । વેદકરાય । ભ્રાજિષ્ણવે ।
જિષ્ણવે । ચક્રિણે । દેવદેવાય । ગદાહસ્તાય । પુત્રિણે । પારિજાતાય ।
સૂક્ષ્મપ્રમાણભૂતાય । સુરપાર્શ્વગતાય । અશરીરિણે । શુક્રાય ।
સર્વાન્તર્યામિણે । સુકોમલાય નમઃ । ॥ ૮૬૦ ॥

ૐ સુપુષ્પાય નમઃ । શ્રુતયે । પુષ્પમાલિને । મુનિધ્યેયાય । મુનયે ।
બીજસંસ્થાય । મરીચયે । ચામુણ્ડીજનકાય । કૃત્તિવાસસે ।
વ્યાપ્તકેશાય । યોગાય । ધર્મપીઠાય । મહાવીર્યાય । દીપ્તાય । બુદ્ધાય ।
શનયે । વિશિષ્ટેષ્ટાય । સેનાન્યે । કેતવે । કારણાય નમઃ । ॥ ૮૮૦ ॥

ૐ કરણાય નમઃ । ભગવતે । બાણદર્પહરાય । અતીન્દ્રિયાય । રમ્યાય ।
જનાનન્દકરાય । સદાશિવાય । સૌમ્યાય । ચિન્ત્યાય । શશિમૌલયે ।
જાતૂકર્ણાય । સૂર્યાધ્યક્ષાય । જ્યોતિષે । કુણ્ડલીશાય । વરદાય ।
અભયાય । વસન્તાય । સુરભયે । જયારિમથનાય । બ્રહ્મણે નમઃ । ॥ ૯૦૦ ॥

ૐ પ્રભઞ્જનાય નમઃ । પૃષદશ્વાય । જ્યોતિષ્મતે । સુરાર્ચિતાય ।
શ્વેતયજ્ઞોપવીતાય । ચઞ્ચરીકાય । તામિસ્રમથનાય । પ્રમાથિને ।
નિદાઘાય । ચિત્રગર્ભાય । શિવાય । દેવસ્તુત્યાય । વિદ્વદોઘાય ।
નિરવદ્યાય । દાનાય । વિચિત્રવપુષે । નિર્મલરૂપાય । સવિત્રે ।
તપસે । વિક્રમાય નમઃ । ॥ ૯૨૦ ॥

ૐ સ્વતન્ત્રાય નમઃ । સ્વતન્ત્રગતયે । અહઙ્કારસ્વરૂપાય । મેઘાધિપતયે ।
અપરાય । તત્ત્વવિદે । ક્ષયદ્વીરાય । પઞ્ચવર્ણાય । અગ્રગણ્યાય ।
વિષ્ણુપ્રાણેશ્વરાય । અગોચરાય । ઇજ્યાય । બડબાગ્નયે । વનાનામ્પતયે ।
જમદગ્નયે । અનાવૃતાય । મુક્તાય । માતૃકાપતયે । બીજકોશાય ।
દિવ્યાનન્દાય નમઃ । ॥ ૯૪૦ ॥

ૐ મુક્તયે નમઃ । વિશ્વદેહાય । શાન્તરાગાય । વિલોચનાય । દેવાય ।
હેમગર્ભાય । અનન્તાય । ચણ્ડાય । મનોનાથાય । મુકુન્દાય ।
સ્કન્દાય । તુષ્ટાય । કપિલાય । મહિષાય । ત્રિકાલાગ્નિકાલાય ।
દેવસિંહાય । મણિપૂરાય । ચતુર્વેદાય । સુવાસસે ।
અન્તર્યાગાય નમઃ । ॥ ૯૬૦ ॥

ૐ શિવધર્માય નમઃ । પ્રસન્નાય । સર્વાત્મજ્યોતિષે । સ્વયમ્ભુવે ।
ત્રિમૂર્તીનાં અતીતાય । શ્રીવેણુવનેશ્વરાય । ત્રિલોકરક્ષકાય ।
વરપ્રદાય । ચિત્રકૂટસમાશ્રયાય । જગદ્ગુરવે । જિતેન્દ્રિયાય ।
જિતક્રોધાય । ત્રિયમ્બકાય । હરિકેશાય । કાલકૂટવિષાશનાય ।
અનાદિનિધનાય । નાગહસ્તાય । વરદાભયહસ્તાય । એકાકિને ।
નિર્મલાય નમઃ । ॥ ૯૮૦ ॥

ૐ મહાબલપરાક્રમાય નમઃ । અમૃતેશાય । આદિદેવાય । મુનિપ્રિયાય ।
દક્ષયજ્ઞવિનાશનાય । મૃત્યુસંહારકાય । આદિદેવાય । બુદ્ધિમતે ।
બિલ્વકેશાય । નાગહસ્તાય । પરમપ્રસિદ્ધાય । મોક્ષદાયકાય ।
શૂલપાણયે । જટાધરાય । અભયપ્રદાય । ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહાય ।
નીલકણ્ઠાય । નિષ્કલઙ્કાય । કાલપાશનિઘાતાય ।
ષણ્મુખાય નમઃ ॥ ૧૦૦૦ ॥

તત્પુરુષમુખપૂજનં સમ્પુર્ણમ્ ।
ઇતિ ષણ્મુખસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ।
ૐ શરવણભવાય નમઃ ।
ૐ તત્સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil