1000 Names Of Sri Shanmukha » Tatpurusha Mukhasahasranamavali 2 In Tamil

॥ Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஷண்முக² அத²வா தத்புருஷமுக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: 2 ॥

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
தத்புருஷமுக²பூஜநம் ।

ௐ வசநபு⁴வே நம: । பராய । ஶங்கராய । காமிநே । அநிலாத்மநே ।
நீலகண்டா²ய । நிர்மலாய । கபர்தி³நே । நிர்விகல்பாய । காந்தாய ।
நிரஹங்காரிணே । அநர்கா⁴ய । விஶாலாய । ஸாலஹஸ்தாய । நிரஞ்ஜநாய ।
ஶர்வாய । ஶ்ருதாய । பரமாத்மநே । ஶிவாய । ப⁴ர்கா³ய நம: । ॥ 20 ॥

ௐ கு³ணாதீதாய நம: । சேதஸே । மஹாதே³வாய । பீதாய । பார்வதீஸுதாய ।
கேவலாய । மஹேஶாய । விஶுத்³தா⁴ய । பு³தா⁴ய । கைவல்யாய । ஸுதே³ஶாய ।
நிஸ்ப்ருʼஹாய । ஸுரூபிணே । ஸோமவிபூ⁴ஷாய । காலாய । அம்ருʼததேஜஸே ।
அஜராய । ஜக³த்பித்ரே । ஜநகாய । பிநாகிநே ॥ பிநாகாய ॥ நம: । ॥ 40 ॥

ௐ ஸிம்ஹாய நம: । நிராதா⁴ராய । மாயாதீதாய । பீ³ஜாய । ஸர்வபூ⁴ஷாய ।
பஶுபதயே । புரந்த³ராய । ப⁴த்³ராய । புருஷாய । மஹாஸந்தோஷரூபிணே ।
ஜ்ஞாநிநே । ஶுத்³த⁴பு³த்³த⁴யே । ப³ஹுஸ்வரூபாய । தாராய । பரமாத்மநே ।
பூர்வஜாய । ஸுரேஶாய । ப்³ரஹ்மணே । அநந்தமூர்தயே । நிரக்ஷராய நம: । ॥ 60 ॥

ௐ ஸூக்ஷ்மாய நம: । கைலாஸபதயே । நிராமயாய । காந்தாய । நிராகாராய ।
நிராலம்பா³ய । விஶ்வாய ॥ விஶ்வய ॥ । நித்யாய । யதயே । ஆத்மாராமாய ।
ஹவ்யாய । பூஜ்யாய । பரமேஷ்டி²நே । விகர்தநாய । பீ⁴மாய । ஶம்ப⁴வே ।
விஶ்வரூபிணே । ஹம்ஸாய । ஹம்ஸநாதா²ய । ப்ரதிஸூர்யாய நம: । ॥ 80 ॥

ௐ பராத்பராய நம: । ருத்³ராய । ப⁴வாய । அலங்க்⁴யஶக்தயே । இந்த்³ரஹந்த்ரே ।
நிதீ⁴ஶாய । காலஹந்த்ரே । மநஸ்விநே । விஶ்வமாத்ரே । ஜக³த்³தா⁴த்ரே ।
ஜக³ந்நேத்ரே । ஜடிலாய । விராகா³ய । பவித்ராய । ம்ருʼடா³ய । நிரவத்³யாய ।
பாலகாய । நிரந்தகாய । நாதா³ய । ரவிநேத்ராய நம: । ॥ 100 ॥

ௐ வ்யோமகேஶாய நம: । சதுர்போ⁴கா³ய । ஸாராய । யோகி³நே । அநந்தமாயிநே ।
த⁴ர்மிஷ்டா²ய । வரிஷ்டா²ய । புரத்ரயாய । விகா⁴திநே । கி³ரிஸ்தா²ய ।
var புர்த்ரயவிகா⁴திநே ?
கி³ரீஶாய । வரதா³ய । வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ராய । தி³க்³வஸ்த்ராய ।
பரமார்தா²ய । மந்த்ராய । ப்ரமதா²ய । ஸுசக்ஷுஷே । ஆத்³யாய ।
ஶூலக³ர்வாய நம: । ॥ 120 ॥

ௐ ஶிதிகண்டா²ய நம: । உக்³ராய । தேஜஸே । வாமதே³வாய । ஶ்ரீகண்டா²ய ।
விஶ்வேஶ்வராய । ஸூத்³யாய । கௌ³ரீஶாய । வராய । வீரதந்த்ராய ।
காமநாஶாய । கு³ரவே । முக்திநாதா²ய । விரூபாக்ஷாய । ஸுதாய ।
ஸஹஸ்ரநேத்ராய । ஹவிஷே । ஹிதகாரிணே । மஹாகாலாய । ஜலஜநேத்ராய நம: ॥ 140 ॥

ௐ வைத்³யாய நம: । ஸுக்⁴ருʼணேஶாய । ஓங்காரரூபாய । ஸோமநாதா²ய ।
ராமேஶ்வராய । ஶுசயே । ஸோமேஶாய । த்ரியம்ப³காய । நிராஹாராய ।
கேதா³ராய । க³ங்கா³த⁴ராய । கவயே । நாக³நாதா²ய । ப⁴ஸ்மப்ரியாய । மஹதே ।
ரஶ்மிபாய । பூர்ணாய । த³யாளவே । த⁴ர்மாய । த⁴நதே³ஶாய நம: । ॥ 160 ॥

ௐ க³ஜசர்மாம்ப³ரத⁴ராய நம: । பா²லநேத்ராய । யஜ்ஞாய । ஶ்ரீஶைலபதயே ।
க்ருʼஶாநுரேதஸே । நீலலோஹிதாய । அந்த⁴காஸுரஹந்த்ரே । பாவநாய ।
ப³லாய । சைதந்யாய । த்ரிநேத்ராய । த³க்ஷநாஶகாய । ஸஹஸ்ரஶிரஸே ।
யஜ்ஞரூபாய । ஸஹஸ்ரசரணாய । யோகி³ஹ்ருʼத்பத்³மவாஸிநே । ஸத்³யோஜாதாய ।
ப³ல்யாய । ஸர்வதே³வமயாய । ஆமோதா³ய நம: । ॥ 180 ॥

ௐ ப்ரமோதா³ய நம: । கா³யத்ரீவல்லபா⁴ய । வ்யோமாகாராய । விப்ராய । விப்ரப்ரியாய ।
அகோ⁴ராய । ஸுவேஶாய । ஶ்வேதரூபாய । வித்³வத்க்ரமாய । சக்ராய ।
விஶ்வக்³ராஸாய । நந்தி³நே । அத⁴ர்மஶத்ரவே । து³ந்து³பி⁴மத²நாய ।
அஜாதஶத்ரவே । ஜக³த்ப்ராணாய । ப்³ரஹ்மஶிரஶ்சே²த்ரே । பஞ்சவக்த்ராய ।
க²ட்³கி³நே । ஹரிகேஶாய நம: । ॥ 200 ॥

ௐ விப⁴வே நம: । பஞ்சவர்ணாய । வஜ்ரிணே । பஞ்சாக்ஷராய ।
கோ³வர்த⁴நக³தாய । ப்ரப⁴வாய । ஜீவாய । காலகூடவிஷாதி³நே ।
ஸித்³தே⁴ஶ்வராய । ஸித்³தா⁴ய । ஸஹஸ்ரவத³நாய । ஸஹஸ்ரஹஸ்தாய ।
ஸஹஸ்ரநயநாய । ஸஹஸ்ரமூர்தயே । ஜிஷ்ணவே । ஜிதஶத்ரவே । காஶீநாதா²ய ।
கோ³த⁴ர்மாய । விஶ்வஸாக்ஷிணே । ஸர்வஹேதவே நம: । ॥ 220 ॥

ௐ பாலகாய நம: । ஸர்வஜக³த்ஸம்ஹாரகாய । த்ர்யவஸ்தா²ய । ஏகாத³ஶஸ்வரூபாய ।
வஹ்நிமூர்தயே । நரஸிம்ஹமஹாக³ர்வகா⁴திநே । ஶரபா⁴ய ।
ப⁴ஸ்மாப்⁴யக்தாய । தீர்தா²ய । ஜாஹ்நவீஜநகாய । தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வகு³ரவே ।
த³லிதார்ஜுநஸாத³காய । வாயுஸ்வரூபிணே । ஸ்வேச்சா²மாத்ருʼஸ்வரூபாய ।
ப்ரஸித்³தா⁴ய । வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜாய । கோ⁴ஷ்யாய । ஜக³த³வநப்ரவர்திநே ।
அநாதா²ய । பூஜ்யாய நம: । ॥ 240 ॥

ௐ விஷ்ணுக³ர்வஹராய நம: । ஹரிவிதா⁴த்ருʼகலஹநாஶாய । த³ஶஹஸ்தாய ।
க³க³நாய । வடவே । கைவல்யாநலதா³த்ரே । வரதா³ய । ஜ்ஞாநாய ।
ஜ்ஞாநக³ம்யாய । க⁴ண்டாரவப்ரியாய । விஶாலாக்ஷாய । பத்³மாஸநாய । புண்யாய ।
நிர்வாணாய । அப்³யோநயே । ஸுதே³ஹாய । உத்தமாய । குபே³ரப³ந்த⁴வே । ஸோமாய ।
ஸுக²தா³யிநே நம: । ॥ 260 ॥

See Also  Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani Stuthi In Tamil

ௐ அம்ருʼதேஶாய நம: । ஸௌம்யாய । கே²சராய । ப்ரியஸதே³ । த³க்ஷாய ।
த⁴ந்விநே । விப⁴வே । கி³ரீஶாய । கி³ரிஶாந்தாய । கி³ரித்ரயாய ।
கி³ரிஶாந்ததா³ய । பாரிஜாதாய । ப்³ருʼஹதே । பஞ்சயஜ்ஞாய । தருணாய ।
விஶிஷ்டாய । பா³லரூபத⁴ராய । ஜீவிதேஶாய । துஷ்டாய । புஷ்டாநாம்
பதயே நம: । ॥ 280 ॥

ௐ ப⁴வஹந்த்ரே நம: । ஹிரண்யாய । கநிஷ்டா²ய । மத்⁴யமாய ।
விதா⁴த்ரே । ஶ்ரீஹராய । ஸுப⁴கா³ய । ஆதி³த்யபதயே । ருத்³ரமந்யவே ।
மஹாஹ்ரதா³ய ॥ மஹாஹ்ருʼதா³ய ॥ । ஹ்ரஸ்வாய । வாமநாய । தத்புருஷாய ।
சதுர்ப⁴வ்யாய । தூ⁴ர்ஜடயே । க³ஜேஶாய । ஜக³ந்நாதா²ய । மஹதே ।
லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிணே । அநகா⁴ய நம: । ॥ 300 ॥

ௐ அமராய நம: । ஆதாம்ராய । அஜாய । லோகாத்⁴யக்ஷாய । அநாதி³நித⁴நாய ।
வ்யக்தேதராய । பரமாணவே । வ்யக்தாய । லக⁴வே । ஸ்தூ²லரூபாய ।
பரஶுஸந்தா⁴ரிணே । க²ட்வாங்க³ஹஸ்தாய । பரஶுதா⁴ரிணே । நாக³ஹஸ்தாய ।
வரதா³ப⁴யஹஸ்தாய । ட³மருஹஸ்தாய । ட³ம்பா⁴ய । அஞ்சிதாய ।
அணிமாதி³கு³ணேஶாய । பஞ்சப்³ரஹ்மமயாய நம: । ॥ 320 ॥

ௐ புராதநாய நம: । புண்யாய । ப³லப்ரமத²நாய । பூர்ணோத³ராய । பக்ஷாய ।
உபரக்தாய । உதா³ராய । விசித்ராய । விசித்ரக³தயே । வாக்³விஶுத்³தா⁴ய ।
சிதயே । நிர்கு³ணாய । பரமேஶாய । ஶேஷாய । பராபராய । மஹேந்த்³ராய ।
ஸுஶீலாய । கரவீரப்ரியாய । மஹாபராக்ரமாய । காலரூபிணே நம: । ॥ 340 ॥

லோகசூடா³கராய நம்: । விஷ்டரஶ்ரவஸே । ஸம்ராஜே । கல்பவ்ருʼக்ஷாய ।
த்விஷீமதே । வரேண்யாய । வஜ்ரரூபாய । பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே ॥ பரஞ்ஜ்யோதிஷே ॥ ।
பத்³மக³ர்பா⁴ய । ஸலீலாய । தத்த்வாதி⁴காய । ஸ்வர்கா³ய ।
தீ³ர்கா⁴ய । ஸ்ரக்³விணே । பாண்டு³ரங்கா³ய । கோ⁴ராய । ப்³ரஹ்மரூபிணே ।
நிஷ்கலாய । ப்ரபத்³யாய । ஸாமகே³யப்ரியாய நம: । ॥ 360 ॥

ௐ ஜயாய நம: । க்ஷேத்ராய । க்ஷேத்ராணாம் பதயே । கலாத⁴ராய ।
வ்ருʼதாய । பஞ்சபூ⁴தாத்மநே । அநிதராய । தித²யே । பாபநாஶகாய ।
விஶ்வதஶ்சக்ஷுஷே । காலயோகி³நே । அநந்தரூபிணே । ஸித்³த⁴ஸித்³தி⁴ஸ்வரூபாய ।
மேதி³நீரூபிணே । அக³ண்யாய । ப்ரதாபாய । ஸ்வதா⁴ஹஸ்தாய । ஶ்ரீவல்லபா⁴ய ।
இந்த்³ரியாய । மது⁴ராய நம: । ॥ 380 ॥

ௐ உபாதி⁴ரஹிதாய நம: । ஸுக்ருʼதராஶயே । முநீஶ்வராய । ஶிவாநந்தா³ய ।
த்ரிபுரக்⁴நாய । தேஜோராஶயே । அநுத்தமாய । சதுர்முக்திவபு:ஸ்தா²ய ।
பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியாத்மநே । உபத்³ரவஹராய । ப்ரியஸந்த³ர்ஶநாய । பூ⁴தநாதா²ய ।
மூலாய । வீதராகா³ய । நைஷ்கர்ம்யலப்⁴யரூபாய । ஷட்சக்ராய । விஶுத்³தா⁴ய ।
மூலேஶாய । அவநீப்⁴ருʼதே । பு⁴வநேஶாய நம: । ॥ 400 ॥

ௐ ஹிரண்யபா³ஹவே நம: । ஜீவவரதா³ய । ஆதி³தே³வாய । பா⁴க்³யாய ।
சந்த்³ரவம்ஶஜீவநாய । ஹராய । ப³ஹுரூபாய । ப்ரஸந்நாய । ஆநந்த³ப⁴ரிதாய ।
கூடஸ்தா²ய । மோக்ஷப²லாய । ஶாஶ்வதாய । விராகி³ணே । யஜ்ஞபோ⁴க்த்ரே ।
ஸுஷேணாய । த³க்ஷயஜ்ஞவிகா⁴திநே । ஸர்வாத்மநே । விஶ்வபாலாய ।
விஶ்வக³ர்பா⁴ய । ஸம்ஸாரார்ணவமக்³நயாய நம: । ॥ 420 ॥

ௐ ஸம்ஹா ॥ ஸா ॥ ரஹேதயே நம: । முநிப்ரியாய । க²ல்யாய । மூலப்ரக்ருʼதயே ।
ஸமஸ்த ப³ந்த⁴வே । தேஜோமூர்தயே । ஆஶ்ரமஸ்தா²பகாய । வர்ணிநே । ஸுந்த³ராய ।
ம்ருʼக³பா³ணார்பணாய । ஶாரதா³வல்லபா⁴ய । விசித்ரமாயிநே । அலங்காரிணே ।
ப³ர்ஹிர்முக²த³ர்பமத²நாய । அஷ்டமூர்தயே । நிஷ்கலங்காய । ஹவ்யாய ।
போ⁴ஜ்யாய । யஜ்ஞநாதா²ய । மேத்⁴யாய நம: । ॥ 440 ॥

ௐ முக்²யாய நம: । விஶிஷ்டாய । அம்பி³காபதயே । ஸுதா³ந்தாய । ஸத்யப்ரியாய ।
ௐ ஸத்யாய । ப்ரியந்ருʼத்தாய । நித்யத்ருʼப்தாய । வேதி³த்ரே । ம்ருʼக³ஹஸ்தாய நம: ।
அர்த⁴நாரீஶ்வராய । குடா²ராயுத⁴பாணயே । வராஹபே⁴தி³நே । கங்காலதா⁴ரிணே ।
மஹார்த²வஸுதத்த்வாய । கீர்திஸ்தோமாய । க்ருʼதாந்தாக³மாய । வேதா³ந்தபண்டி³தாய ।
அஶ்ரோத்ராய । ஶ்ருதிமதே நம: । ॥ 460 ॥

ௐ ப³ஹுஶ்ருதித⁴ராய நம: । அக்⁴ராணாய । க³ந்த⁴க்³ரஹகாரிணே । புராணாய ।
புஷ்டாய । ஸர்வம்ருʼக்³யாய । வ்ருʼக்ஷாய । ஜநநேத்ராய । சிதா³த்மநே ।
ரஸஜ்ஞாய । ரஸநாரஹிதாய । அமூர்தாய । ஸத³ஸஸ்பதயே । ஜிதேந்த்³ரியாய ।
தித²யே । பரஞ்ஜ்யோதிஸ்ஸ்வரூபிணே । ஸர்வமோக்ஷாதி³கர்த்ரே । பு⁴வநஸ்தி²தயே ।
ஸ்வர்க³ஸ்பூ²ர்திவிநாஶகர்த்ரே । ப்ரேரகாய நம: । ॥ 480 ॥

ௐ அந்தர்யாமிணே நம: । ஸர்வஹ்ருʼதி³ஸ்தா²ய । சக்ரப்⁴ரமணகர்த்ரே ।
புராணாய । வாமத³க்ஷிணஹஸ்தாய । லோகேஶஹரிஶாலிநே ।
ஸகலகல்யாணதா³யிநே । ப்ரஸவாய । உத்³ப⁴வோதா³ரதீ⁴ராய । ஸூத்ரகாராய ।
விஷயாவமாநஸமுத்³த⁴ரணஸேதவே । அஸ்நேஹஸ்நேஹரூபாய । பாதா³தி³க்ராந்தப³லயே ।
மஹார்ணவாய । பா⁴ஸ்கராய । ப⁴க்திக³ம்யாய । ஶக்தீநாம் ஸுலபா⁴ய । து³ஷ்டாநாம்
து³ஷ்டாய । விவேகிநாம் வந்த³நீயாய । அதர்க்யாய நம: । ॥ 500 ॥

ௐ லோகாய நம: । ஸுலோகாய । பூரயித்ரே । விஶேஷாய । ஶுபா⁴ய ।
கர்பூரகௌ³ராய । ஸர்பஹாராய । ஸம்ஸாரபா⁴ரரஹிதாய । கமநீயரூபத⁴ராய ।
வநக³த³ர்பவிகா⁴தகாய । ஜநாதீதாய । வீர்யாய । விஶ்வாய । வ்யாபிநே ।
ஸூர்யகோடிப்ரகாஶாய । நிஷ்க்ரியாய । சந்த்³ரகோடிஸுஶீதளாய । விமலாய ।
கூ³ட⁴ஸ்வரூபாய । தி³ஶாம்பதயே நம: । ॥ 520 ॥

See Also  108 Names Of Garuda In Malayalam

ௐ ஸத்யப்ரதிஜ்ஞாய நம: । ஸுஸமயாய । ஏகரூபாய । ஶூந்யாய ।
விஶ்வநாத²ஹ்ருʼத³யாய । ஸர்வோத்தமாய । காலாய । ப்ராணிநாம் ஸுஹ்ருʼதே³ ।
அந்நாநாம் பதயே । சிந்மாத்ராய । த்⁴யேயாய । த்⁴யாநக³ம்யாய ।
ஶாஶ்வதைஶ்வர்யாய । ப⁴வாய । ப்ரதிஷ்டா²யை । நித⁴நாய । அக்³ரஜாய ।
யோகே³ஶ்வராய । யோக³க³ம்யாய । ப்³ரஹ்மணேஶ்வராய நம: । ॥ 540 ॥

ௐ மௌக்திகத⁴ராய நம: । த⁴ர்மாதா⁴ராய । புஷ்கலாய । மஹேந்த்³ராதி³தே³வ
நமிதாய । மஹர்ஷிவந்தி³தாய । ப்ரகாஶாய । ஸுத⁴ர்மிணே । ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய ।
ஜக³த்³பீ³ஜாய । ஹராய । ஸேவ்யாய க்ரதவே । அதி⁴பதயே । காம்யாய ।
ஶிவயஶஸே । ப்ரசேதஸே । ப்³ரஹ்மமயாய । ஸகலாய । ருக்மவர்ணாய ।
ப்³ரஹ்மயோநயே । அசிந்த்யாய நம: । ॥ 560 ॥

ௐ தி³வ்யந்ருʼத்தாய நம: । ஜக³தாமேகபீ³ஜாய । மாயாபீ³ஜாய । ஸர்வஸந்நிவிஷ்டாய ।
ப்³ரஹ்மசக்ரப்⁴ரமாய । ப்³ரஹ்மாநந்தா³ய । மஹதே ப்³ரஹ்மண்யாய ।
பூ⁴மிபா⁴ரஸம்ஹர்த்ரே । விதி⁴ஸாரத²யே । ஹிரண்யக³ர்ப⁴ப்ராணஸம்ரக்ஷணாய ।
தூ³ர்வாஸஸே । ஷட்³வர்க³ரஹிதாய । தே³ஹார்த⁴காந்தாய । ஷடூ³ர்மிரஹிதாய ।
விக்ருʼத்யை । பா⁴வநாய । நாம்நே ॥ அநாம்நே ॥ ॥ நாம்நாய ॥ । பரமேஷ்டி²நே । அநேககோடி
ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகாய । ஏகாகிநே நம: । ॥ 580 ॥

ௐ நிர்மலாய நம: । த⁴ர்மாய । த்ரிலோசநாய । ஶிபிவிஷ்டாய ।
த்ரிவிஷ்டபேஶ்வராய । வ்யாக்⁴ரேஶ்வராய । ஆயுதி⁴நே । யஜ்ஞகேஶாய ।
ஜைகீ³ஷவ்யேஶ்வராய । தி³வோதா³ஸேஶ்வராய । நாகே³ஶ்வராய । ந்யாயாய ।
ஸுவார்தாய । காலசக்ரப்ரவர்திநே । வித்³வத்³ரக்ஷணாய । த³ம்ஷ்ட்ராயை ।
வேத³மயாய । நீலஜீமூததே³ஹாய । பரமாத்மஜ்யோதிஷே ।
ஶரணாக³தபாலாய நம: । ॥ 600 ॥

ௐ மஹாப³லபராய நம: । மஹாபாபஹராய । மஹாநாதா³ய । த³க்ஷிணதி³க்³ஜயதா³த்ரே ।
பி³ல்வகேஶாய । தி³வ்யபோ⁴கா³ய । த³ண்டா³ய । கோவிதா³ய । காமபாலாய ।
சித்ராய । சித்ராங்கா³ய । மாதாமஹாய । மாதரிஶ்வநே । நிஸ்ஸங்கா³ய ।
ஸுநேத்ராய । தே³வஸேநாய । ஜயாய । வ்யாஜஸம்மர்த³நாய । மத்⁴யஸ்தா²ய ।
அங்கு³ஷ்ட²ஶிரஸே நம: । ॥ 620 ॥

ௐ லங்க்காநாத²த³ர்பஹராய நம: । ஶ்ரீவ்யாக்⁴ரபுரவாஸாய । ஸர்வேஶ்வராய ।
பராபரேஶ்வராய । ஜங்க³மஸ்தா²வரமூர்தயே । அநுபரதமேகா⁴ய ।
பரேஷாம் விஷாஞ்சிதமூர்தயே । நாராயணாய । ராமாய । ஸந்தீ³ப்தாய ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³மூலாதா⁴ராய । வீரகோ³த⁴ராய । வரூதி⁴நே । ஸோமாய ।
க்ருத்³தா⁴ய । பாதாலவாஸிநே । ஸர்வாதி⁴நாதா²ய । வாகீ³ஶாய । ஸதா³சாராய ।
கௌ³ராய நம: । ॥ 640 ॥

ௐ ஸ்வாயுதா⁴ய நம: । அதர்க்யாய । அப்ரமேயாய । ப்ரமாணாய । கலிக்³ராஸாய ।
ப⁴க்தாநாம் முக்திப்ரதா³ய । ஸம்ஸாரமோசகாய । வர்ணிநே । லிங்க³ரூபிணே ।
ஸச்சிதா³நந்த³ஸ்வரூபாய । பராபரஶிவஹராய । ஜகா³ரயே ॥ க³ஜாரயே ॥ ।
விதே³ஹாய । த்ரிலிங்க³ரஹிதாய । அசிந்த்யஶக்தயே । அலங்க்⁴யஶாஸநாய ।
அச்யுதாய । ராஜாதி⁴ராஜாய । சைதந்யவிஷயாய । ஶுத்³தா⁴த்மநே நம: । ॥ 660 ॥

ௐ ப்³ரஹ்மஜ்யோதிஷே நம: । ஸ்வஸ்திதா³ய । மாயாதீதாய । ஆஜ்ஞேய ஸமக்³ராய ।
யஜ்வமயாய । சக்ரேஶ்வராய । ருசயே । நக்ஷத்ரமாலிநே । து³ரத்⁴வநாஶாய ।
ப⁴ஸ்மலேபகராய । ஸதா³நந்தா³ய । விது³ஷே । ஸத்³கு³ணாய । வரூதி⁴நே ।
து³ர்க³மாய । ஶுபா⁴ங்கா³ய । ம்ருʼக³வ்யாதா⁴ய । ப்ரியாய । த⁴ர்மதா⁴ம்நே ।
ப்ரயோகா³ய । விபா⁴கி³நே நம: । ॥ 680 ॥

ௐ ஸோமபாய நம: । தபஸ்விநே । விசித்ரநிக்ஷேபாய । புஷ்டிஸம்வர்த்³த⁴நாய ।
ஸ்த²விராய । த்⁴ருவாய । வ்ருʼக்ஷாணாம் பதயே । நிர்மலாய । அக்³ரக³ண்யாய ।
வ்யோமா தீதாய । ஸம்வத்ஸராய । லோப்யாய । ஸ்தா²வராய । ஸ்த²விஷ்ணவே ।
மஹாநக்ரப்ரியாய । வ்யவஸாயாய । பலாஶாந்தாய । கு³ணத்ரயஸ்வரூபாய ।
ஸித்³தி⁴ரூபிணே । ஸ்வரஸ்வரூபாய நம: । ॥ 700 ॥

ௐ ஸ்வேச்சா²ர்த²புருஷாய நம: । காலாத்பராய । வேத்³யாய । ப்³ரஹ்மாண்ட³ரூபிணே ।
நித்யாநித்யரூபிணே । அநந்தபூர்திநே ॥ ர்தயே ॥ । தீர்த²ஜ்ஞாய । குல்யாய ।
புண்யவாஸஸே । பஞ்சதந்மாத்ரரூபாய । பஞ்சகர்மேந்த்³ரியாத்மநே ।
விஶ்ருʼங்க²லாய த³ர்பாய । விஷயாத்மநே । அநவத்³யாய । ஶிவாய । ப்ராஜ்ஞாய ।
யஜ்ஞாரூடா⁴ய । ஜ்ஞாநாஜ்ஞாநாய । ப்ரக³ல்பா⁴ய । ப்ரதீ³பவிமலாய நம: । ॥ 720 ॥

ௐ விஶ்வாஸாய நம: । த³க்ஷாய । வேத³விஶ்வாஸிநே । யஜ்ஞாங்கா³ய । ஸுவீராய ।
நாக³சூடா³ய । வ்யாக்⁴ராய । ஸ்கந்தா³ய । பக்ஷிணே । க்ஷேத்ரஜ்ஞாய ।
ரஹஸ்யாய । ஸ்வஸ்தா²ய । வரீயஸே । க³ஹநாய । விராமாய । ஸித்³தா⁴ந்தாய ।
மஹேந்த்³ராய । க்³ராஹ்யாய । வடவ்ருʼக்ஷாய । ஜ்ஞாநதீ³பாய நம: । ॥ 740 ॥

ௐ து³ர்கா³ய நம: । ஸித்³தா⁴ந்தநிஶ்சிதாய । ஶ்ரீமதே । முக்திபீ³ஜாய । குஶலாய ।
நிவாஸிநே । ப்ரேரகாய । விஶோகாய । ஹவிர்தா⁴நாய । க³ம்பீ⁴ராய । ஸஹாயாய ।
போ⁴ஜநாய । ஸுபோ⁴கி³நே । மஹாயஜ்ஞாய । ஶிக²ண்டி³நே । நிர்லேபாய ।
ஜடாசூடா³ய । மஹாகாலாய । மேரவே । விரூபாரூபாய நம: । ॥ 760 ॥

ௐ ஶக்திக³ம்யாய நம: । ஶர்வாய । ஸத³ஸச்ச²க்தயே । விதி⁴வ்ருʼதாய ।
ப⁴க்திப்ரியாய । ஶ்வதாக்ஷாய । பராய । ஸுகுமாராய । மஹாபாபஹராய ।
ரதி²நே । த⁴ர்மராஜாய । த⁴நாத்⁴யக்ஷாய । மஹாபூ⁴தாய । கல்பாய ।
கல்பநாரஹிதாய । க்²யாதாய । ஜிதவிஶ்வாய । கோ³கர்ணாய । ஸுசாரவே ।
ஶ்ரோத்ரியாய நம: । ॥ 780 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Vishnu – Sahasranamavali Stotram In Gujarati – Notes By K. N. Rao

ௐ வதா³ந்யாய நம: । து³ர்லபா⁴ய । குடும்பி³நே । விரஜஸே । ஸுக³ஜாய ।
விஶ்வம்ப⁴ராய । பா⁴வாதீதாய । அத்³ருʼஶ்யாய । ஸாமகா³ய ।
சிந்மயாய । ஸத்யஜ்யோதிஷே । க்ஷேத்ரகா³ய । அத்³வைதாய । போ⁴கி³நே ।
ஸர்வபோ⁴க³ஸம்ருʼத்³தா⁴ய । ஸாம்பா³ய । ஸ்வப்ரகாஶாய । ஸுதந்தவே । ஸ்வவிந்தா³ய ।
ஸர்வஜ்ஞமூர்தயே நம: । ॥ 800 ॥

ௐ கு³ஹ்யேஶாய நம: । யுக்³மாந்தகாய । ஸ்வரதா³ய । ஸுலபா⁴ய । கௌஶிகாய ।
த⁴நாய । அபி⁴ராமாய । தத்த்வாய । வ்யாலகல்பாய । அரிஷ்டமத²நாய ।
ஸுப்ரதீகாய । ஆஶவே । நித்யப்ரேமக³ர்தாய । வருணாய । அம்ருʼதயே ।
காலாக்³நிருத்³ராய । ஶ்யாமாய । ஸுஜநாய । அஹிர்பு³த்⁴நாய । ராஜ்ஞே நம: । ॥ 820 ॥

ௐ புஷ்டாநாம் பதயே நம: । ஸமயநாதா²ய । ஸமயாய । ப³ஹுதா³ய ।
து³ர்லங்க்⁴யாய । ச²ந்த³ஸ்ஸாராய । த³ம்ஷ்ட்ரிணே । ஜ்யோதிர்லிங்கா³ய । மித்ராய ।
ஜக³த்ஸம்ஹ்ருʼதிகாரிணே । காருண்யநித⁴யே । லோக்யாய । ஜயஶாலிநே ।
ஜ்ஞாநோத³யாய । பீ³ஜாய । ஜக³த்பித்ருʼஹேதவே । அவதூ⁴தாய । ஶிஷ்டாய ।
ச²ந்த³ஸாம் பதயே । பே²ந்யாய நம: । ॥ 840 ॥

ௐ கு³ஹ்யாய நம: । ஸர்வதா³ய । விக்⁴நமோசநாய । உதா³ரகீர்தயே ।
ஶஶ்வத்ப்ரஸந்நவத³நாய । ப்ருʼத²வே । வேத³கராய । ப்⁴ராஜிஷ்ணவே ।
ஜிஷ்ணவே । சக்ரிணே । தே³வதே³வாய । க³தா³ஹஸ்தாய । புத்ரிணே । பாரிஜாதாய ।
ஸூக்ஷ்மப்ரமாணபூ⁴தாய । ஸுரபார்ஶ்வக³தாய । அஶரீரிணே । ஶுக்ராய ।
ஸர்வாந்தர்யாமிணே । ஸுகோமலாய நம: । ॥ 860 ॥

ௐ ஸுபுஷ்பாய நம: । ஶ்ருதயே । புஷ்பமாலிநே । முநித்⁴யேயாய । முநயே ।
பீ³ஜஸம்ஸ்தா²ய । மரீசயே । சாமுண்டீ³ஜநகாய । க்ருʼத்திவாஸஸே ।
வ்யாப்தகேஶாய । யோகா³ய । த⁴ர்மபீடா²ய । மஹாவீர்யாய । தீ³ப்தாய । பு³த்³தா⁴ய ।
ஶநயே । விஶிஷ்டேஷ்டாய । ஸேநாந்யே । கேதவே । காரணாய நம: । ॥ 880 ॥

ௐ கரணாய நம: । ப⁴க³வதே । பா³ணத³ர்பஹராய । அதீந்த்³ரியாய । ரம்யாய ।
ஜநாநந்த³கராய । ஸதா³ஶிவாய । ஸௌம்யாய । சிந்த்யாய । ஶஶிமௌலயே ।
ஜாதூகர்ணாய । ஸூர்யாத்⁴யக்ஷாய । ஜ்யோதிஷே । குண்ட³லீஶாய । வரதா³ய ।
அப⁴யாய । வஸந்தாய । ஸுரப⁴யே । ஜயாரிமத²நாய । ப்³ரஹ்மணே நம: । ॥ 900 ॥

ௐ ப்ரப⁴ஞ்ஜநாய நம: । ப்ருʼஷத³ஶ்வாய । ஜ்யோதிஷ்மதே । ஸுரார்சிதாய ।
ஶ்வேதயஜ்ஞோபவீதாய । சஞ்சரீகாய । தாமிஸ்ரமத²நாய । ப்ரமாதி²நே ।
நிதா³கா⁴ய । சித்ரக³ர்பா⁴ய । ஶிவாய । தே³வஸ்துத்யாய । வித்³வதோ³கா⁴ய ।
நிரவத்³யாய । தா³நாய । விசித்ரவபுஷே । நிர்மலரூபாய । ஸவித்ரே ।
தபஸே । விக்ரமாய நம: । ॥ 920 ॥

ௐ ஸ்வதந்த்ராய நம: । ஸ்வதந்த்ரக³தயே । அஹங்காரஸ்வரூபாய । மேகா⁴தி⁴பதயே ।
அபராய । தத்த்வவிதே³ । க்ஷயத்³வீராய । பஞ்சவர்ணாய । அக்³ரக³ண்யாய ।
விஷ்ணுப்ராணேஶ்வராய । அகோ³சராய । இஜ்யாய । ப³ட³பா³க்³நயே । வநாநாம்பதயே ।
ஜமத³க்³நயே । அநாவ்ருʼதாய । முக்தாய । மாத்ருʼகாபதயே । பீ³ஜகோஶாய ।
தி³வ்யாநந்தா³ய நம: । ॥ 940 ॥

ௐ முக்தயே நம: । விஶ்வதே³ஹாய । ஶாந்தராகா³ய । விலோசநாய । தே³வாய ।
ஹேமக³ர்பா⁴ய । அநந்தாய । சண்டா³ய । மநோநாதா²ய । முகுந்தா³ய ।
ஸ்கந்தா³ய । துஷ்டாய । கபிலாய । மஹிஷாய । த்ரிகாலாக்³நிகாலாய ।
தே³வஸிம்ஹாய । மணிபூராய । சதுர்வேதா³ய । ஸுவாஸஸே ।
அந்தர்யாகா³ய நம: । ॥ 960 ॥

ௐ ஶிவத⁴ர்மாய நம: । ப்ரஸந்நாய । ஸர்வாத்மஜ்யோதிஷே । ஸ்வயம்பு⁴வே ।
த்ரிமூர்தீநாம் அதீதாய । ஶ்ரீவேணுவநேஶ்வராய । த்ரிலோகரக்ஷகாய ।
வரப்ரதா³ய । சித்ரகூடஸமாஶ்ரயாய । ஜக³த்³கு³ரவே । ஜிதேந்த்³ரியாய ।
ஜிதக்ரோதா⁴ய । த்ரியம்ப³காய । ஹரிகேஶாய । காலகூடவிஷாஶநாய ।
அநாதி³நித⁴நாய । நாக³ஹஸ்தாய । வரதா³ப⁴யஹஸ்தாய । ஏகாகிநே ।
நிர்மலாய நம: । ॥ 980 ॥

ௐ மஹாப³லபராக்ரமாய நம: । அம்ருʼதேஶாய । ஆதி³தே³வாய । முநிப்ரியாய ।
த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶநாய । ம்ருʼத்யுஸம்ஹாரகாய । ஆதி³தே³வாய । பு³த்³தி⁴மதே ।
பி³ல்வகேஶாய । நாக³ஹஸ்தாய । பரமப்ரஸித்³தா⁴ய । மோக்ஷதா³யகாய ।
ஶூலபாணயே । ஜடாத⁴ராய । அப⁴யப்ரதா³ய । ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹாய ।
நீலகண்டா²ய । நிஷ்கலங்காய । காலபாஶநிகா⁴தாய ।
ஷண்முகா²ய நம: ॥ 1000 ॥

தத்புருஷமுக²பூஜநம் ஸம்புர்ணம் ।
இதி ஷண்முக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ।
ௐ ஶரவணப⁴வாய நம: ।
ௐ தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu