1000 Names Of Sri Subrahmanya Sahasranamavali Stotram In English

॥ Subramanya Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ shreesubrahmanyasahasranaamaavalih maarkandeyaproktam ॥

svaamimalai sahasranaamaavalih

om shree ganeshaaya Namah
asya shree subrahmanya sahasranaamastotramahaamantrasya,
maarkandeya rishih anushtupchhandah
shree subrahmanyo devataa sharajanmaakshaya iti beejam,
shaktidharokshaya iti shaktih kaartikeya iti keelakam
kraunchabhedeetyargalam shikhivaahana iti kavacham,
shanmukha iti dhyaanam
shree subrahmanya prasaada siddhyarthe naama paaraayane viniyogah

karanyaasah
om sham onkaarasvaroopaaya
ojodharaaya ojasvine suhridyaaya
hrishtachittaatmane bhaasvadroopaaya
angushthaabhyaam Namah var bhaasvaroopaaya
om ram shatkona madhyanilayaaya shatkireetadharaaya
shreemate shadaadhaaraaya shadaananaaya
lalaatashannetraaya abhayavaradahastaaya
tarjaneebhyaam Namah

om vam shanmukhaaya sharajanmane shubhalakshanaaya
shikhivaahanaaya shadaksharaaya svaaminaathaaya
madhyamaabhyaam Namah

om nam krishaanusambhavaaya kavachine
kukkutadhvajaaya shooramardanaaya kumaaraaya
subrahmanyaaya (subrahmanya) anaamikaabhyaam Namah

om bham kandarpakotidivyavigrahaaya dvishadbaahave
dvaadashaakshaaya moolaprakritirahitaaya
kanishthikaabhyaam Namah

om vam sachchidaanandasvaroopaaya sarvaroopaatmane
khetadharaaya khadgine shaktihastaaya
brahmaikaroopine karatalakaraprishthaabhyaam
Namah ॥

evam hridayaadinyaasah
om bhoorbhuvassuvaromiti digbandhah

dhyaanam –
dhyaayetshanmukhamindukotisadrisham ratnaprabhaashobhitam
baalaarkadyuti shatkireetavilasatkeyoora haaraanvitam
karnaalambita kundala pravilasadgandasthalaih shobhitam
kaanchee kankanakinkineeravayutam shringaarasaarodayam ॥

shadvaktram shikhivaahanam trinayanam chitraambaraalankritam
vajram shaktimasim trishoolamabhayam khetam dhanushchakrakam
paasham kukkutamankusham cha varadam dorbhidedhaanam sadaa
dhyaayaameepsita siddhidam shivasutam skandam suraaraadhitam ॥

dvishadbhujam shanmukhamambikaasutam kumaaramaaditya sahasratejasam
vande mayooraasanamagnisambhavam senaanyamadhyaahamabheeshtasiddhaye ॥

lamityaadi panchapoojaa

atha naamaavalih
om subrahmanyaaya Namah ।
om sureshaanaaya Namah ।
om suraarikulanaashanaaya Namah ।
om brahmanyaaya Namah ।
om brahmavide Namah ।
om brahmane Namah ।
om brahmavidyaagurave Namah ।
om gurave Namah ।
om eeshaanagurave Namah ।
om avyaktaaya Namah ।
om vyaktaroopaaya Namah ।
om sanaatanaaya Namah ।
om pradhaanapurushaaya Namah ।
om kartre Namah ।
om karmane Namah ।
om kaaryaaya Namah ।
om kaaranaaya Namah ।
om adhishthaanaaya Namah ।
om vijnyaanaaya Namah ।
om bhoktre Namah ।
om bhogaaya Namah ।
om kevalaaya Namah ।
om anaadinidhanaaya Namah ।
om saakshine Namah ।
om niyantre Namah ॥ 25 ॥

om niyamaaya Namah ।
om yamaaya Namah ।
om vaakpataye
om vaakpradaaya Namah ।
om vaagmine Namah ।
om vaachyaaya Namah ।
om vaache Namah ।
om vaachakaaya Namah ।
om pitaamahagurave Namah ।
om lokagurave Namah ।
om tatvaarthabodhakaaya Namah ।
om pranavaarthopadeshtre Namah ।
om ajaaya Namah ।
om brahmane Namah ।
om sanaatanaaya Namah । repeat
om vedaantavedyaaya Namah ।
om vedaatmane Namah ।
om vedaadaye Namah ।
om vedabodhakaaya Namah ।
om vedaantaaya Namah ।
om vedaguhyaaya Namah ।
om vedashaastraarthabodhakaaya Namah ।
om sarvavidyaatmakaaya Namah ।
om shaantaaya Namah ।
om chatushshashtikalaagurave Namah ॥ 50 ॥

om mantraarthaaya Namah ।
om mantramoortaye Namah ।
om mantratantrapravartakaaya Namah ।
om mantrine Namah ।
om mantraaya Namah ।
om mantrabeejaaya Namah ।
om mahaamantropadeshakaaya Namah ।
om mahotsaahaaya Namah ।
om mahaashaktaye Namah ।
om mahaashaktidharaaya Namah ।
om prabhave Namah ।
om jagatsrashtre Namah ।
om jagadbhartre Namah ।
om jaganmoortaye Namah ।
om jaganmayaaya Namah ।
om jagadaadaye Namah ।
om anaadaye Namah ।
om jagadbeejaaya Namah ।
om jagadgurave Namah ।
om jyotirmayaaya Namah ।
om prashaantaatmane Namah ।
om sachchidaanandavigrahaaya Namah ।
om sukhamoortaye Namah ।
om sukhakaraaya Namah ।
om sukhine Namah ॥ 75 ॥

om sukhakaraakritaye Namah ।
om jnyaatre Namah ।
om jnyeyaaya Namah ।
om jnyaanaroopaaya Namah ।
om jnyaptaye Namah ।
om jnyaanaphalaaya Namah ।
om budhaaya Namah ।
om vishnave Namah ।
om jishnave Namah ।
om grasishnave Namah ।
om prabhavishnave Namah ।
om sahishnukaaya Namah ।
om vardhishnave Namah ।
om bhooshnave Namah ।
om ajaraaya Namah ।
om titikshnave Namah ।
om kshaantaye Namah ।
om aarjavaaya Namah ।
om rijave Namah ।
om sugamyaaya Namah ।
om sulabhaaya Namah ।
om durlabhaaya Namah ।
om laabhaaya Namah ।
om eepsitaaya Namah ।
om vijnyaaya Namah ॥ 100 ॥

om vijnyaanabhoktre Namah ।
om shivajnyaanapradaayakaaya Namah ।
om mahadaadaye Namah ।
om ahankaaraaya Namah ।
om bhootaadaye Namah ।
om bhootabhaavanaaya Namah ।
om bhootabhavyabhavishyate Namah ।
om bhootabhavyabhavatprabhave Namah ।
om devasenaapataye Namah ।
om netre Namah ।
om kumaaraaya Namah ।
om devanaayakaaya Namah ।
om taarakaaraye Namah ।
om mahaaveeryaaya Namah ।
om simhavaktra shiroharaaya Namah ।
om anekakotibrahmaanda paripoornaasuraantakaaya Namah ।
om suraanandakaraaya Namah ।
om shreemate Namah ।
om asuraadibhayankaraaya Namah ।
om asuraantah puraakrandakarabhereeninaadanaaya Namah ।
om suravandyaaya Namah ।
om janaanandakarashinjanmanidhvanaye Namah ।
om sphutaattahaasasankshubhyattaarakaasuramaanasaaya Namah ।
om mahaakrodhaaya Namah ।
om mahotsaahaaya Namah ॥ 125 ॥

om mahaabalaparaakramaaya Namah ।
om mahaabuddhaye Namah ।
om mahaabaahave Namah ।
om mahaamaayaaya Namah ।
om mahaadhritaye Namah ।
om ranabheemaaya Namah ।
om shatruharaaya Namah ।
om dheerodaattagunottaraaya Namah ।
om mahaadhanushe Namah ।
om mahaabaanaaya Namah ।
om mahaadevapriyaatmajaaya Namah ।
om mahaakhadgaaya Namah ।
om mahaakhetaaya Namah ।
om mahaasatvaaya Namah ।
om mahaadyutaye Namah ।
om mahardhaye Namah ।
om mahaamaayine Namah ।
om mayooravaravaahanaaya Namah ।
om mayoorabarhaatapatraaya Namah ।
om mayooranatanapriyaaya Namah ।
om mahaanubhaavaaya Namah ।
om ameyaatmane Namah ।
om ameyashriye Namah ।
om mahaaprabhave Namah ।
om sugunaaya Namah ॥ 150 ॥

om durgunadveshine Namah ।
om nirgunaaya Namah ।
om nirmalaaya Namah ।
om amalaaya Namah ।
om subalaaya Namah ।
om vimalaaya Namah ।
om kaantaaya Namah ।
om kamalaasanapoojitaaya Namah ।
om kaalaaya Namah ।
om kamalapatraakshaaya Namah ।
om kalikalmashanaashakaaya Namah ।
om mahaaranaaya Namah ।
om mahaayoddaghne Namah ।
om mahaayuddhapriyaaya Namah ।
om abhayaaya Namah ।
om mahaarathaaya Namah ।
om mahaabhaagaaya Namah ।
om bhaktaabheeshtaphalapradaaya Namah ।
om bhaktapriyaaya Namah ।
om priyaaya Namah ।
om premne Namah ।
om preyase Namah ।
om preetidharaaya Namah ।
om sakhye Namah ।
om gaureekarasarojaagra laalaneeya mukhaambujaaya Namah ॥ 175 ॥

om krittikaastanyapaanaikavyagrashadvadanaambujaaya Namah ।
om chandrachoodaangabhoobhaaga vihaaranavishaaradaaya Namah ।
om eeshaananayanaanandakandalaavanyanaasikaaya Namah ।
om chandrachoodakaraambhoa parimrishtabhujaavalaye Namah ।
om lambodarasahakreedaa lampataaya Namah ।
om sharasambhavaaya Namah ।
om amaraanananaaleeka chakoreepoornachandramase Namah ।
om sarvaanga sundaraaya Namah ।
om shreeshaaya Namah ।
om shreekaraaya Namah ।
om shreepradaaya Namah ।
om shivaaya Namah ।
om valleesakhaaya Namah ।
om vanacharaaya Namah ।
om vaktre Namah ।
om vaachaspataye Namah ।
om varaaya Namah ।
om chandrachoodaaya Namah ।
om barhipinchhashekharaaya Namah ।
om makutojjvalaaya Namah ।
om gudaakeshaaya Namah ।
om suvrittorushirase Namah ।
om mandaarashekharaaya Namah ।
om bimbaadharaaya Namah ।
om kundadantaaya Namah ॥ 200 ॥

om japaashonaagralochanaaya Namah ।
om shaddarshaneenateerangarasanaaya Namah ।
om madhurasvanaaya Namah ।
om meghagambheeranirghoshaaya Namah ।
om priyavaache Namah ।
om prasphutaaksharaaya Namah ।
om smitavaktraaya Namah ।
om utpalaakshaaya Namah ।
om chaarugambheeraveekshanaaya Namah ।
om karnaantadeerghanayanaaya Namah ।
om karnabhooshanabhooshitaaya Namah ।
om sukundalaaya Namah ।
om chaarugandaaya Namah ।
om kambugreevaaya Namah ।
om mahaahanave Namah ।
om peenaamsaaya Namah ।
om goodhajatrave Namah ।
om peenavrittabhujaavalaye Namah ।
om raktaangaaya Namah ।
om ratnakeyooraaya Namah ।
om ratnakankanabhooshitaaya Namah ।
om jyaakinaankalasadvaamaprakoshthavalayojjvalaaya Namah ।
om rekhaankushadhvajachchhatrapaanipadmaaya Namah ।
om mahaayudhaaya Namah ।
om suralokabhayadhvaantabaalaarunakarodayaaya Namah ॥ 225 ॥

om anguleeyakaratnaamshu dvigunodyannakhaankuraaya Namah ।
om peenavakshase Namah ।
om mahaahaaraaya Namah ।
om navaratnavibhooshanaaya Namah ।
om hiranyagarbhaaya Namah ।
om hemaangaaya Namah ।
om hiranyakavachaaya Namah ।
om haraaya Namah ।
om hiranmaya shirastraanaaya Namah ।
om hiranyaakshaaya Namah ।
om hiranyadaaya Namah ।
om hiranyanaabhaye Namah ।
om trivaleelalitodarasundaraaya Namah ।
om suvarnasootravilasadvishankatakateetataaya Namah ।
om peetaambaradharaaya Namah ।
om ratnamekhalaavrita madhyakaaya Namah ।
om peevaraalomavrittodyatsujaanave Namah ।
om guptagulphakaaya Namah ।
om shankhachakraabjakulishadhvajarekhaanghripankajaaya Namah ।
om navaratnojjvalatpaadakatakaaya Namah ।
om paramaayudhaaya Namah ।
om surendramakutaprodyanmani ranjitapaadukaaya Namah ।
om poojyaanghraye Namah ।
om chaarunakharaaya Namah ।
om devasevyasvapaadukaaya Namah ॥ 250 ॥

om paarvateepaanikamalaparimrishtapadaambujaaya Namah ।
om mattamaatangagamanaaya Namah ।
om maanyaaya Namah ।
om maanyagunaakaraaya Namah ।
om krauncha daaranadakshaujase Namah ।
om kshanaaya Namah ।
om kshanavibhaagakrite Namah ।
om sugamaaya Namah ।
om durgamaaya Namah ।
om durgaaya Namah ।
om duraarohaaya Namah ।
om ariduhsahaaya Namah ।
om subhagaaya Namah ।
om sumukhaaya Namah ।
om sooryaaya Namah ।
om sooryamandalamadhyagaaya Namah ।
om svakinkaropasamsrishtasrishtisamrakshitaakhilaaya Namah ।
om jagatsrashtre Namah ।
om jagadbhartre Namah ।
om jagatsamhaarakaarakaaya Namah ।
om sthaavaraaya Namah ।
om jangamaaya Namah ।
om jetre Namah ।
om vijayaaya Namah ।
om vijayapradaaya Namah ॥ 275 ॥

om jayasheelaaya Namah ।
om jitaaraataye Namah ।
om jitamaayaaya Namah ।
om jitaasuraaya Namah ।
om jitakaamaaya Namah ।
om jitakrodhaaya Namah ।
om jitamohaaya Namah ।
om sumohanaaya Namah ।
om kaamadaaya Namah ।
om kaamabhrite Namah ।
om kaamine Namah ।
om kaamaroopaaya Namah ।
om kritaagamaaya Namah ।
om kaantaaya Namah ।
om kalyaaya Namah ।
om kalidhvamsine Namah ।
om kalhaarakusumapriyaaya Namah ।
om raamaaya Namah ।
om ramayitre Namah ।
om ramyaaya Namah ।
om ramaneejanavallabhaaya Namah ।
om rasajnyaaya Namah ।
om rasamoortaye Namah ।
om rasaaya Namah ।
om navarasaatmakaaya Namah ॥ 300 ॥

om rasaatmane Namah ।
om rasikaatmane Namah ।
om raasakreedaaparaaya Namah ।
om rataye Namah ।
om sooryakotiprateekaashaaya Namah ।
om somasooryaagnilochanaaya Namah ।
om kalaabhijnyaaya Namah ।
om kalaaroopine Namah ।
om kalaapine Namah ।
om sakalaprabhave Namah ।
om bindave Namah ।
om naadaaya Namah ।
om kalaamoortaye Namah ।
om kalaateetaaya Namah ।
om aksharaatmakaaya Namah ।
om maatraakaaraaya Namah ।
om svaraakaaraaya Namah ।
om ekamaatraaya Namah ।
om dvimaatrakaaya Namah ।
om trimaatrakaaya Namah ।
om chaturmaatraaya Namah ।
om vyaktaaya Namah ।
om sandhyaksharaatmakaaya Namah ।
om vyanjanaatmane Namah ।
om viyuktaatmane Namah ॥ 325 ॥

om samyuktaatmane Namah ।
om svaraatmakaaya Namah ।
om visarjaneeyaaya Namah ।
om anusvaaraaya Namah ।
om sarvavarnatanave Namah ।
om mahate Namah ।
om akaaraatmane Namah ।
om ukaaraatmane Namah ।
om makaaraatmane Namah ।
om trivarnakaaya Namah ।
om onkaaraaya Namah ।
om vashatkaaraaya Namah ।
om svaahaakaaraaya Namah ।
om svadhaakritaye Namah ।
om aahutaye Namah ।
om havanaaya Namah ।
om havyaaya Namah ।
om hotre Namah ।
om adhvaryave Namah ।
om mahaahavishe Namah ।
om brahmane Namah ।
om udgaatre Namah ।
om sadasyaaya Namah ।
om barhishe Namah ।
om idhmaaya Namah ॥ 350 ॥

om samidhe Namah ।
om charave Namah ।
om kavyaaya Namah ।
om pashave Namah ।
om purodaashaaya Namah ।
om aamikshaaya Namah ।
om vaajaaya Namah ।
om vaajinaaya Namah ।
om pavanaaya Namah ।
om paavanaaya Namah ।
om pootaaya Namah ।
om pavamaanaaya Namah ।
om paraakritaye Namah ।
om pavitraaya Namah ।
om paridhaye Namah ।
om poornapaatraaya Namah ।
om udbhootaye Namah ।
om indhanaaya Namah ।
om vishodhanaaya Namah ।
om pashupataye Namah ।
om pashupaashavimochakaaya Namah ।
om paakayajnyaaya Namah ।
om mahaayajnyaaya Namah ।
om yajnyaaya Namah ।
om yajnyapataye Namah ॥ 375 ॥

om yajushe Namah ।
om yajnyaangaaya Namah ।
om yajnyagamyaaya Namah ।
om yajvane Namah ।
om yajnyaphalapradaaya Namah ।
om yajnyaangabhuve Namah ।
om yajnyapataye Namah ।
om yajnyashriye Namah ।
om yajnyavaahanaaya Namah ।
om yajnyaraaje Namah ।
om yajnyavidhvamsine Namah ।
om yajnyeshaaya Namah ।
om yajnyarakshakaaya Namah ।
om sahasrabaahave Namah ।
om sarvaatmane Namah ।
om sahasraakshaaya Namah ।
om sahasrapaade Namah ।
om sahasravadanaaya Namah ।
om nityaaya Namah ।
om sahasraatmane Namah ।
om viraaje Namah ।
om svaraaje Namah ।
om sahasrasheershaaya Namah ।
om vishvaaya Namah ।
om taijasaaya Namah ॥ 400 ॥

om praajnyaaya Namah ।
om aatmavate Namah ।
om anave Namah ।
om brihate Namah ।
om krishaaya Namah ।
om sthoolaaya Namah ।
om deerghaaya Namah ।
om hrasvaaya Namah ।
om vaamanaaya Namah ।
om sookshmaaya Namah ।
om sookshmataraaya Namah ।
om anantaaya Namah ।
om vishvaroopaaya Namah ।
om niranjanaaya Namah ।
om amriteshaaya Namah ।
om amritaahaaraaya Namah ।
om amritadaatre Namah ।
om amritaangavate Namah ।
om ahoroopaaya Namah ।
om striyaamaayai Namah ।
om sandhyaaroopaaya Namah ।
om dinaatmakaaya Namah ।
om animeshaaya Namah ।
om nimeshaatmane Namah ।
om kalaayai Namah ॥ 425 ॥

om kaashtaayai Namah ।
om kshanaatmakaaya Namah ।
om muhoortaaya Namah ।
om ghatikaaroopaaya Namah ।
om yaamaaya Namah ।
om yaamaatmakaaya Namah ।
om poorvaahnaroopaaya Namah ।
om madhyaahnaroopaaya Namah ।
om saayaahnaroopakaaya Namah ।
om aparaahnaaya Namah ।
om atinipunaaya Namah ।
om savanaatmane Namah ।
om prajaagaraaya Namah ।
om vedyaaya Namah ।
om vedayitre Namah ।
om vedaaya Namah ।
om vedadrishtaaya Namah ।
om vidaamvaraaya Namah ।
om vinayaaya Namah ।
om nayanetre Namah ।
om vidvajjanabahupriyaaya Namah ।
om vishvagoptre Namah ।
om vishvabhoktre Namah ।
om vishvakrite Namah ।
om vishvabheshajaaya Namah ॥ 450 ॥

om vishvambharaaya Namah ।
om vishvapataye Namah ।
om vishvaraaje Namah ।
om vishvamohanaaya Namah ।
om vishvasaakshine Namah ।
om vishvahantre Namah ।
om veeraaya Namah ।
om vishvambharaadhipaaya Namah ।
om veerabaahave Namah ।
om veerahantre Namah ।
om veeraagryaaya Namah ।
om veerasainikaaya Namah ।
om veeravaadapriyaaya Namah ।
om shooraaya Namah ।
om ekaveeraaya Namah ।
om suraadhipaaya Namah ।
om shoorapadmaasuradveshine Namah ।
om taarakaasurabhanjanaaya Namah ।
om taaraadhipaaya Namah ।
om taarahaaraaya Namah ।
om shoorahantre Namah ।
om ashvavaahanaaya Namah ।
om sharabhaaya Namah ।
om sharasambhootaaya Namah ।
om shaktaaya Namah ॥ 475 ॥

om sharavaneshayaaya Namah ।
om shaankaraye Namah ।
om shaambhavaaya Namah ।
om shambhave Namah ।
om saadhave Namah ।
om saadhujanapriyaaya Namah ।
om saaraangaaya Namah ।
om saarakaaya Namah ।
om sarvasmai Namah ।
om shaarvaaya Namah ।
om shaarvajanapriyaaya Namah ।
om gangaasutaaya Namah ।
om atigambheeraaya Namah ।
om gambheerahridayaaya Namah ।
om anaghaaya Namah ।
om amoghavikramaaya Namah ।
om chakraaya Namah ।
om chakrabhuve Namah ।
om shakrapoojitaaya Namah ।
om chakrapaanaye Namah ।
om chakrapataye Namah ।
om chakravaalaantabhoopataye Namah ।
om saarvabhaumaaya Namah ।
om surapataye Namah ।
om sarvalokaadhirakshakaaya Namah ॥ 500 ॥

om saadhupaaya Namah ।
om satyasankalpaaya Namah ।
om satyaaya Namah ।
om satyavataam varaaya Namah ।
om satyapriyaaya Namah ।
om satyagataye Namah ।
om satyalokajanapriyaaya Namah ।
om bhootabhavyabhavadroopaaya Namah ।
om bhootabhavyabhavatprabhave Namah ।
om bhootaadaye Namah ।
om bhootamadhyasthaaya Namah ।
om bhootavidhvamsakaarakaaya Namah ।
om bhootapratishthaasankartre Namah ।
om bhootaadhishthaanaaya Namah ।
om avyayaaya Namah ।
om ojonidhaye Namah ।
om gunanidhaye Namah ।
om tejoraashaye Namah ।
om akalmashaaya Namah ।
om kalmashaghnaaya Namah ।
om kalidhvamsine Namah ।
om kalau varadavigrahaaya Namah ।
om kalyaanamoortaye Namah ।
om kaamaatmane Namah ।
om kaamakrodhavivarjitaaya Namah ॥ 525 ॥

om goptre Namah ।
om gopaayitre Namah ।
om guptaye Namah ।
om gunaateetaaya Namah ।
om gunaashrayaaya Namah ।
om satvamoortaye Namah ।
om rajomoortaye Namah ।
om tamomoortaye Namah ।
om chidaatmakaaya Namah ।
om devasenaapataye Namah ।
om bhoomne Namah ।
om mahimne Namah ।
om mahimaakaraaya Namah ।
om prakaasharoopaaya Namah ।
om paapaghnaaya Namah ।
om pavanaaya Namah ।
om paavanaaya Namah ।
om analaaya Namah ।
om kailaasanilayaaya Namah ।
om kaantaaya Namah ।
om kanakaachalakaarmukaaya Namah ।
om nirdhootaaya Namah ।
om devabhootaye Namah ।
om vyaakritaye Namah ।
om kraturakshakaaya Namah ॥ 550 ॥

om upendraaya Namah ।
om indravandyaanghraye Namah ।
om urujanghaaya Namah ।
om urukramaaya Namah ।
om vikraantaaya Namah ।
om vijayakraantaaya Namah ।
om vivekavinayapradaaya Namah ।
om avineetajanadhvamsine Namah ।
om sarvaavagunavarjitaaya Namah ।
om kulashailaikanilayaaya Namah ।
om valleevaanchhitavibhramaaya Namah ।
om shaambhavaaya Namah ।
om shambhutanayaaya Namah ।
om shankaraangavibhooshanaaya Namah ।
om svayambhuve Namah ।
om svavashaaya Namah ।
om svasthaaya Namah ।
om pushkaraakshaaya Namah ।
om puroodbhavaaya Namah ।
om manave Namah ।
om maanavagoptre Namah ।
om sthavishthaaya Namah ।
om sthaviraaya Namah ।
om yune Namah ।
om baalaaya Namah ॥ 575 ॥

om shishave Namah ।
om nityayoone Namah ।
om nityakaumaaravate Namah ।
om mahate Namah ।
om agraahyaroopaaya Namah ।
om graahyaaya Namah ।
om sugrahaaya Namah ।
om sundaraakritaye Namah ।
om pramardanaaya Namah ।
om prabhootashrye Namah ।
om lohitaakshaaya Namah ।
om arimardanaaya Namah ।
om tridhaamne Namah ।
om trikakude Namah ।
om trishriye Namah ।
om trilokanilayaaya Namah ।
om alayaaya Namah ।
om sharmadaaya Namah ।
om sharmavate Namah ।
om sharmane Namah ।
om sharanyaaya Namah ।
om sharanaalayaaya Namah ।
om sthaanave Namah ।
om sthirataraaya Namah ।
om stheyase Namah ॥ 600 ॥

om sthirashriye Namah ।
om sthiravikramaaya Namah ।
om sthirapratijnyaaya Namah ।
om sthiradhiye Namah ।
om vishvaretase Namah ।
om prajaabhavaaya Namah ।
om atyayaaya Namah ।
om pratyayaaya Namah ।
om shreshthaaya Namah ।
om sarvayogavinihsritaaya Namah ।
om sarvayogeshvaraaya Namah ।
om siddhaaya Namah ।
om sarvajnyaaya Namah ।
om sarvadarshanaaya Namah ।
om vasave Namah ।
om vasumanase Namah ।
om devaaya Namah ।
om vasuretase Namah ।
om vasupradaaya Namah ।
om samaatmane Namah ।
om samadarshine Namah ।
om samadaaya Namah ।
om sarvadarshanaaya Namah ।
om vrishaakritaaya Namah ।
om vrishaaroodhaaya Namah ॥ 625 ॥

om vrishakarmane Namah ।
om vrishapriyaaya Namah ।
om shuchaye Namah ।
om shuchimanase Namah ।
om shuddhaaya Namah ।
om shuddhakeertaye Namah ।
om shuchishravase Namah ।
om raudrakarmane Namah ।
om mahaaraudraaya Namah ।
om rudraatmane Namah ।
om rudrasambhavaaya Namah ।
om anekamoortaye Namah ।
om vishvaatmane Namah ।
om anekabaahave Namah ।
om arindamaaya Namah ।
om veerabaahave Namah ।
om vishvasenaaya Namah ।
om vineyaaya Namah ।
om vinayapradaaya Namah ।
om sarvagaaya Namah ।
om sarvavidaaya Namah ।
om sarvasmai Namah ।
om sarvavedaantagocharaaya Namah ।
om kavaye Namah ।
om puraanaaya Namah ॥ 650 ॥

om anushaastre Namah ।
om sthoolasthoolaaya Namah ।
om anoranave Namah ।
om bhraajishnave Namah ।
om vishnu vinutaaya Namah ।
om krishnakeshaaya Namah ।
om kishorakaaya Namah ।
om bhojanaaya Namah ।
om bhaajanaaya Namah ।
om bhoktre Namah ।
om vishvabhoktre Namah ।
om vishaampataye Namah ।
om vishvayonaye Namah ।
om vishaalaakshaaya Namah ।
om viraagaaya Namah ।
om veerasevitaaya Namah ।
om punyaaya Namah ।
om puruyashase Namah ।
om poojyaaya Namah ।
om pootakeertaye Namah ।
om punarvasave Namah ।
om surendraaya Namah ।
om sarvalokendraaya Namah ।
om mahendropendravanditaaya Namah ।
om vishvavedyaaya Namah ॥ 675 ॥

om vishvapataye Namah ।
om vishvabhrite Namah ।
om vishvabheshajaaya Namah । repeat
om madhave Namah ।
om madhurasangeetaaya Namah ।
om maadhavaaya Namah ।
om shuchaye Namah ।
om ooshmalaaya Namah ।
om shukraaya Namah ।
om shubhragunaaya Namah ।
om shuklaaya Namah ।
om shokahantre Namah ।
om shuchismitaaya Namah ।
om maheshvaasaaya Namah ।
om vishnupataye Namah ।
om maheehantre Namah ।
om maheepataye Namah ।
om mareechaye Namah ।
om madanaaya Namah ।
om maanine Namah ।
om maatangagataye Namah ।
om adbhutaaya Namah ।
om hamsaaya Namah ।
om supoornaaya Namah ।
om sumanase Namah ॥ 700 ॥

om bhujangeshabhujaavalaye Namah ।
om padmanaabhaaya Namah ।
om pashupataye Namah ।
om paarajnyaaya Namah ।
om vedapaaragaaya Namah ।
om panditaaya Namah ।
om paraghaatine Namah ।
om sandhaatre Namah ।
om sandhimate Namah ।
om samaaya Namah ।
om durmarshanaaya Namah ।
om dushtashaastre Namah ।
om durdharshaaya Namah ।
om yuddhadharshanaaya Namah ।
om vikhyaataatmane Namah ।
om vidheyaatmane Namah ।
om vishvaprakhyaatavikramaaya Namah ।
om sanmaargadeshikaaya Namah ।
om maargarakshakaaya Namah ।
om maargadaayakaaya Namah ।
om aniruddhaaya Namah ।
om aniruddhashriye Namah ।
om aadityaaya Namah ।
om daityamardanaaya Namah ।
om animeshaaya Namah ॥ 725 ॥

om animeshaarchyaaya Namah ।
om trijagadgraamanye Namah ।
om gunine Namah ।
om sampriktaaya Namah ।
om sampravrittaatmane Namah ।
om nivrittaatmane Namah ।
om aatmavittamaaya Namah ।
om archishmate Namah ।
om archanapreetaaya Namah ।
om paashabhrite Namah ।
om paavakaaya Namah ।
om marute Namah ।
om somaaya Namah ।
om saumyaaya Namah ।
om somasutaaya Namah ।
om somasute Namah ।
om somabhooshanaaya Namah ।
om sarvasaamapriyaaya Namah ।
om sarvasamaaya Namah ।
om sarvamsahaaya Namah ।
om vasave Namah ।
om umaasoonave Namah ।
om umaabhaktaaya Namah ।
om utphullamukhapankajaaya Namah ।
om amrityave Namah ॥ 750 ॥

om amaraaraatimrityave Namah ।
om mrityunjayaaya Namah ।
om ajitaaya Namah ।
om mandaarakusumaapeedaaya Namah ।
om madanaantakavallabhaaya Namah ।
om maalyavanmadanaakaaraaya Namah ।
om maalateekusumapriyaaya Namah ।
om suprasaadaaya Namah ।
om suraaraadhyaaya Namah ।
om sumukhaaya Namah ।
om sumahaayashase Namah ।
om vrishaparvane Namah ।
om viroopaakshaaya Namah ।
om vishvaksenaaya Namah ।
om vrishodaraaya Namah ।
om muktaaya Namah ।
om muktagataye Namah ।
om mokshaaya Namah ।
om mukundaaya Namah ।
om mudgaline Namah ।
om munaye Namah ।
om shrutavate Namah ।
om sushrutaaya Namah ।
om shrotre Namah ।
om shrutigamyaaya Namah ॥ 775 ॥

om shrutistutaaya Namah ।
om vardhamaanaaya Namah ।
om vanarataye Namah ।
om vaanaprasthanishevitaaya Namah ।
om vaagmine Namah ।
om varaaya Namah ।
om vaavadookaaya Namah ।
om vasudevavarapradaaya Namah ।
om maheshvaraaya Namah ।
om mayoorasthaaya Namah ।
om shaktihastaaya Namah ।
om trishooladhrite Namah ।
om ojase Namah ।
om tejase Namah ।
om tejasvine Namah ।
om prataapaaya Namah ।
om suprataapavate Namah ।
om riddhaye Namah ।
om samriddhaye Namah ।
om samsiddhaye Namah ।
om susiddhaye Namah ।
om siddhasevitaaya Namah ।
om amritaashaaya Namah ।
om amritavapushe Namah ।
om amritaaya Namah ॥ 800 ॥

om amritadaayakaaya Namah ।
om chandramase Namah ।
om chandravadanaaya Namah ।
om chandradrishe Namah ।
om chandrasheetalaaya Namah ।
om matimate Namah ।
om neetimate Namah ।
om neetaye Namah ।
om keertimate Namah ।
om keertivardhanaaya Namah ।
om aushadhaaya Namah ।
om oshadheenaathaaya Namah ।
om pradeepaaya Namah ।
om bhavamochanaaya Namah ।
om bhaaskaraaya Namah ।
om bhaaskaratanave Namah ।
om bhaanave Namah ।
om bhayavinaashanaaya Namah ।
om chaturyugavyavasthaatre Namah ।
om yugadharmapravartakaaya Namah ।
om ayujaaya Namah ।
om mithunaaya Namah ।
om yogaaya Namah ।
om yogajnyaaya Namah ।
om yogapaaragaaya Namah ॥ 825 ॥

om mahaashanaaya Namah ।
om mahaabhootaaya Namah ।
om mahaapurushavikramaaya Namah ।
om yugaantakrite Namah ।
om yugaavartaaya Namah ।
om drishyaadrishyasvaroopakaaya Namah ।
om sahasrajite Namah ।
om mahaamoortaye Namah ।
om sahasraayudhapanditaaya Namah ।
om anantaasurasamhartre Namah ।
om supratishthaaya Namah ।
om sukhaakaraaya Namah ।
om akrodhanaaya Namah ।
om krodhahantre Namah ।
om shatrukrodhavimardanaaya Namah ।
om vishvamurtaye Namah ।
om vishvabaahave Namah ।
om vishvadringshe Namah ।
om vishvatomukhaaya Namah ।
om vishveshaaya Namah ।
om vishvasamsevyaaya Namah ।
om dyaavaabhoomivivardhanaaya Namah ।
om apaannidhaye Namah ।
om akartre Namah ।
om annaaya Namah ॥ 850 ॥

om annadaatre Namah ।
om annadaarunaaya Namah ।
om ambhojamaulaye Namah ।
om ujjeevaaya Namah ।
om praanaaya Namah ।
om praanapradaayakaaya Namah ।
om skandaaya Namah ।
om skandadharaaya Namah ।
om dhuryaaya Namah ।
om dhaaryaaya Namah ।
om dhritaye Namah ।
om anaaturaaya Namah । ? dhritiranaaturaaya
om aaturaushadhaye Namah ।
om avyagraaya Namah ।
om vaidyanaathaaya Namah ।
om agadankaraaya Namah ।
om devadevaaya Namah ।
om brihadbhaanave Namah ।
om svarbhaanave Namah ।
om padmavallabhaaya Namah ।
om akulaaya Namah ।
om kulanetre Namah ।
om kulasrashtre Namah ।
om kuleshvaraaya118Namah ।
om nidhaye Namah ॥ 875 ॥

om nidhipriyaaya Namah ।
om shankhapadmaadinidhisevitaaya Namah ।
om shataanandaaya Namah ।
om shataavartaaya Namah ।
om shatamoortaye Namah ।
om shataayudhaaya Namah ।
om padmaasanaaya Namah ।
om padmanetraaya Namah ।
om padmaanghraye Namah ।
om padmapaanikaaya Namah ।
om eeshaaya Namah ।
om kaaranakaaryaatmane Namah ।
om sookshmaatmane Namah ।
om sthoolamoortimate Namah ।
om ashareerine Namah ।
om trishareerine Namah ।
om shareeratrayanaayakaaya Namah ।
om jaagratprapanchaadhipataye Namah ।
om svapnalokaabhimaanavate Namah ।
om sushuptyavasthaabhimaanine Namah ।
om sarvasaakshine Namah ।
om tureeyakaaya naamh var?? tureeyagaaya
om svaapanaaya Namah ।
om svavashaaya Namah ।
om vyaapine Namah ॥ 900 ॥

om vishvamoortaye Namah ।
om virochanaaya Namah ।
om veerasenaaya Namah ।
om veeraveshaaya Namah ।
om veeraayudhasamaavritaaya Namah ।
om sarvalakshanalakshanyaaya Namah ।
om lakshmeevate Namah ।
om shubhalakshanaaya Namah ।
om samayajnyaaya Namah ।
om susamayasamaadhijanavallabhaaya Namah ।
om atulyaaya Namah ।
om atulyamahimne Namah ।
om sharabhopamavikramaaya Namah ।
om ahetave Namah ।
om hetumate Namah ।
om hetave Namah ।
om hetuhetumadaashrayaaya Namah ।
om viksharaaya Namah ।
om rohitaaya Namah ।
om raktaaya Namah ।
om viraktaaya Namah ।
om vijanapriyaaya Namah ।
om maheedharaaya Namah ।
om maatarishvane Namah ।
om maangalyamakaraalayaaya Namah ॥ 925 ॥

om madhyamaantaadaye Namah ।
om akshobhyaaya Namah ।
om rakshovikshobhakaarakaaya Namah ।
om guhaaya Namah ।
om guhaashayaaya Namah ।
om goptre Namah ।
om guhyaaya Namah ।
om guNamah ।aarnavaaya Namah ।
om nirudyogaaya Namah ।
om mahodyogine Namah ।
om nirnirodhaaya Namah ।
om nirankushahNamah ।
om mahaavegaaya Namah ।
om mahaapraanaaya Namah ।
om maheshvaramanoharaaya Namah ।
om amritaashaaya Namah ।
om amitaahaaraaya Namah ।
om mitabhaashine Namah ।
om amitaarthavaache Namah ।
om akshobhyaaya Namah ।
om kshobhakrite Namah ।
om kshemaaya Namah ।
om kshemavate Namah ।
om kshemavardhanaaya Namah ।
om riddhaaya Namah ॥ 950 ॥

om riddhipradaaya Namah ।
om mattaaya Namah ।
om mattakekinishoodanaaya Namah ।
om dharmaaya Namah ।
om dharmavidaam shreshthaaya Namah ।
om vaikunthaaya Namah ।
om vaasavapriyaaya Namah ।
om paradheeraaya Namah ।
om aparaakraantaaya Namah ।
om paritushtaaya Namah ।
om paraasuhrite Namah ।
om raamaaya Namah ।
om raamanutaaya Namah ।
om ramyaaya Namah ।
om ramaapatinutaaya Namah ।
om hitaaya Namah ।
om viraamaaya Namah ।
om vinataaya Namah ।
om vidishe Namah ।
om veerabhadraaya Namah ।
om vidhipriyaaya Namah ।
om vinayaaya Namah ।
om vinayapreetaaya Namah ।
om vimatorumadaapahaaya Namah ।
om sarvashaktimataam shreshthaaya Namah ॥ 975 ॥

om sarvadaityabhayankaraaya Namah ।
om shatrughnaaya Namah ।
om shatruvinataaya Namah ।
om shatrusanghapradharshakaaya Namah ।
om sudarshanaaya Namah ।
om ritupataye Namah ।
om vasantaaya Namah ।
om maadhavaaya Namah । repeat
om madhave Namah ।
om vasantakelinirataaya Namah ।
om vanakelivishaaradaaya Namah ।
om pushpadhooleeparivritaaya Namah ।
om navapallavashekharaaya Namah ।
om jalakeliparaaya Namah ।
om janyaaya Namah ।
om jahnukanyopalaalitaaya Namah ।
om gaangeyaaya Namah ।
om geetakushalaaya Namah ।
om gangaapooravihaaravate Namah ।
om gangaadharaaya Namah ।
om ganapataye Namah ।
om gananaathasamaavritaaya Namah ।
om vishraamaaya Namah ।
om vishramayutaaya Namah ।
om vishvabhuje Namah ॥ 1000 ॥

om vishvadakshinaaya Namah ।
om vistaaraaya Namah ।
om vigrahaaya Namah ।
om vyaasaaya Namah ।
om vishvarakshanatatparaaya Namah ।
om vinataanandakaarine Namah ।
om paarvateepraananandanaaya Namah ।
om vishaakhaaya Namah ।
om shanmukhaaya Namah ।
om kaartikeyaaya Namah ।
om kaamapradaayakaaya Namah । ॥ 1011 ॥

iti shreesubrahmanyasahasranaamaavalee sampoornaa

om sharavanabhava om

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Subrahmanya Sahasranamavali Stotram Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil