1000 Names Of Sri Subrahmanya Sahasranamavali Stotram In Gujarati

॥ Subramanya Sahasranamavali Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યસહસ્રનામાવલિઃ માર્કણ્ડેયપ્રોક્તમ્ ॥

સ્વામિમલૈ સહસ્રનામાવલિઃ

ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ
અસ્ય શ્રી સુબ્રહ્મણ્ય સહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય,
માર્કણ્ડેય ઋષિઃ અનુષ્ટુપ્છન્દઃ
શ્રી સુબ્રહ્મણ્યો દેવતા શરજન્માઽક્ષય ઇતિ બીજં,
શક્તિધરોઽક્ષય ઇતિ શક્તિઃ કાર્તિકેય ઇતિ કીલકમ્
ક્રૌઞ્ચભેદીત્યર્ગલમ્ શિખિવાહન ઇતિ કવચમ્,
ષણ્મુખ ઇતિ ધ્યાનમ્
શ્રી સુબ્રહ્મણ્ય પ્રસાદ સિદ્ધ્યર્થે નામ પારાયણે વિનિયોગઃ

કરન્યાસઃ
ૐ શં ઓઙ્કારસ્વરૂપાય
ઓજોધરાય ઓજસ્વિને સુહૃદ્યાય
હૃષ્ટચિત્તાત્મને ભાસ્વદ્રૂપાય
અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ var ભાસ્વરૂપાય
ૐ રં ષટ્કોણ મધ્યનિલયાય ષટ્કિરીટધરાય
શ્રીમતે ષડાધારાય ષડાનનાય
લલાટષણ્ણેત્રાય અભયવરદહસ્તાય
તર્જનીભ્યાં નમઃ

ૐ વં ષણ્મુખાય શરજન્મને શુભલક્ષણાય
શિખિવાહનાય ષડક્ષરાય સ્વામિનાથાય
મધ્યમાભ્યાં નમઃ

ૐ ણં કૃશાનુસમ્ભવાય કવચિને
કુક્કુટધ્વજાય શૂરમર્દનાય કુમારાય
સુબ્રહ્મણ્યાય (સુબ્રહ્મણ્ય) અનામિકાભ્યાં નમઃ

ૐ ભં કન્દર્પકોટિદિવ્યવિગ્રહાય દ્વિષડ્બાહવે
દ્વાદશાક્ષાય મૂલપ્રકૃતિરહિતાય
કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ

ૐ વં સચ્ચિદાનન્દસ્વરૂપાય સર્વરૂપાત્મને
ખેટધરાય ખડ્ગિને શક્તિહસ્તાય
બ્રહ્મૈકરૂપિણે કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં
નમઃ ॥

એવં હૃદયાદિન્યાસઃ
ૐ ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ

ધ્યાનમ્ –
ધ્યાયેત્ષણ્મુખમિન્દુકોટિસદૃશં રત્નપ્રભાશોભિતં
બાલાર્કદ્યુતિ ષટ્કિરીટવિલસત્કેયૂર હારાન્વિતમ્
કર્ણાલમ્બિત કુણ્ડલ પ્રવિલસદ્ગણ્ડસ્થલૈઃ શોભિતં
કાઞ્ચી કઙ્કણકિઙ્કિણીરવયુતં શૃઙ્ગારસારોદયમ્ ॥

ષડ્વક્ત્રં શિખિવાહનં ત્રિનયનં ચિત્રામ્બરાલઙ્કૃતં
વજ્રં શક્તિમસિં ત્રિશૂલમભયં ખેટં ધનુશ્ચક્રકમ્
પાશં કુક્કુટમઙ્કુશં ચ વરદં દોર્ભિદેધાનં સદા
ધ્યાયામીપ્સિત સિદ્ધિદં શિવસુતં સ્કન્દં સુરારાધિતમ્ ॥

દ્વિષડ્ભુજં ષણ્મુખમમ્બિકાસુતં કુમારમાદિત્ય સહસ્રતેજસમ્
વન્દે મયૂરાસનમગ્નિસમ્ભવં સેનાન્યમધ્યાહમભીષ્ટસિદ્ધયે ॥

લમિત્યાદિ પઞ્ચપૂજા

અથ નામાવલિઃ
ૐ સુબ્રહ્મણ્યાય નમઃ ।
ૐ સુરેશાનાય નમઃ ।
ૐ સુરારિકુલનાશનાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણ્યાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાગુરવે નમઃ ।
ૐ ગુરવે નમઃ ।
ૐ ઈશાનગુરવે નમઃ ।
ૐ અવ્યક્તાય નમઃ ।
ૐ વ્યક્તરૂપાય નમઃ ।
ૐ સનાતનાય નમઃ ।
ૐ પ્રધાનપુરુષાય નમઃ ।
ૐ કર્ત્રે નમઃ ।
ૐ કર્મણે નમઃ ।
ૐ કાર્યાય નમઃ ।
ૐ કારણાય નમઃ ।
ૐ અધિષ્ઠાનાય નમઃ ।
ૐ વિજ્ઞાનાય નમઃ ।
ૐ ભોક્ત્રે નમઃ ।
ૐ ભોગાય નમઃ ।
ૐ કેવલાય નમઃ ।
ૐ અનાદિનિધનાય નમઃ ।
ૐ સાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ નિયન્ત્રે નમઃ ॥ 25 ॥

ૐ નિયમાય નમઃ ।
ૐ યમાય નમઃ ।
ૐ વાક્પતયે
ૐ વાક્પ્રદાય નમઃ ।
ૐ વાગ્મિણે નમઃ ।
ૐ વાચ્યાય નમઃ ।
ૐ વાચે નમઃ ।
ૐ વાચકાય નમઃ ।
ૐ પિતામહગુરવે નમઃ ।
ૐ લોકગુરવે નમઃ ।
ૐ તત્વાર્થબોધકાય નમઃ ।
ૐ પ્રણવાર્થોપદેષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ અજાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણે નમઃ ।
ૐ સનાતનાય નમઃ । repeat
ૐ વેદાન્તવેદ્યાય નમઃ ।
ૐ વેદાત્મને નમઃ ।
ૐ વેદાદયે નમઃ ।
ૐ વેદબોધકાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તાય નમઃ ।
ૐ વેદગુહ્યાય નમઃ ।
ૐ વેદશાસ્ત્રાર્થબોધકાય નમઃ ।
ૐ સર્વવિદ્યાત્મકાય નમઃ ।
ૐ શાન્તાય નમઃ ।
ૐ ચતુષ્ષષ્ટિકલાગુરવે નમઃ ॥ 50 ॥

ૐ મન્ત્રાર્થાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ મન્ત્રતન્ત્રપ્રવર્તકાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિણે નમઃ ।
ૐ મન્ત્રાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રબીજાય નમઃ ।
ૐ મહામન્ત્રોપદેશકાય નમઃ ।
ૐ મહોત્સાહાય નમઃ ।
ૐ મહાશક્તયે નમઃ ।
ૐ મહાશક્તિધરાય નમઃ ।
ૐ પ્રભવે નમઃ ।
ૐ જગત્સ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ જગદ્ભર્ત્રે નમઃ ।
ૐ જગન્મૂર્તયે નમઃ ।
ૐ જગન્મયાય નમઃ ।
ૐ જગદાદયે નમઃ ।
ૐ અનાદયે નમઃ ।
ૐ જગદ્બીજાય નમઃ ।
ૐ જગદ્ગુરવે નમઃ ।
ૐ જ્યોતિર્મયાય નમઃ ।
ૐ પ્રશાન્તાત્મને નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સુખમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ સુખકરાય નમઃ ।
ૐ સુખિને નમઃ ॥ 75 ॥

ૐ સુખકરાકૃતયે નમઃ ।
ૐ જ્ઞાત્રે નમઃ ।
ૐ જ્ઞેયાય નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનરૂપાય નમઃ ।
ૐ જ્ઞપ્તયે નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનફલાય નમઃ ।
ૐ બુધાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ જિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ ગ્રસિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ પ્રભવિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ સહિષ્ણુકાય નમઃ ।
ૐ વર્ધિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ ભૂષ્ણવે નમઃ ।
ૐ અજરાય નમઃ ।
ૐ તિતિક્ષ્ણવે નમઃ ।
ૐ ક્ષાન્તયે નમઃ ।
ૐ આર્જવાય નમઃ ।
ૐ ઋજવે નમઃ ।
ૐ સુગમ્યાય નમઃ ।
ૐ સુલભાય નમઃ ।
ૐ દુર્લભાય નમઃ ।
ૐ લાભાય નમઃ ।
ૐ ઈપ્સિતાય નમઃ ।
ૐ વિજ્ઞાય નમઃ ॥ 100 ॥

ૐ વિજ્ઞાનભોક્ત્રે નમઃ ।
ૐ શિવજ્ઞાનપ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ મહદાદયે નમઃ ।
ૐ અહઙ્કારાય નમઃ ।
ૐ ભૂતાદયે નમઃ ।
ૐ ભૂતભાવનાય નમઃ ।
ૐ ભૂતભવ્યભવિષ્યતે નમઃ ।
ૐ ભૂતભવ્યભવત્પ્રભવે નમઃ ।
ૐ દેવસેનાપતયે નમઃ ।
ૐ નેત્રે નમઃ ।
ૐ કુમારાય નમઃ ।
ૐ દેવનાયકાય નમઃ ।
ૐ તારકારયે નમઃ ।
ૐ મહાવીર્યાય નમઃ ।
ૐ સિંહવક્ત્ર શિરોહરાય નમઃ ।
ૐ અનેકકોટિબ્રહ્માણ્ડ પરિપૂર્ણાસુરાન્તકાય નમઃ ।
ૐ સુરાનન્દકરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ અસુરાદિભયઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ અસુરાન્તઃ પુરાક્રન્દકરભેરીનિનાદનાય નમઃ ।
ૐ સુરવન્દ્યાય નમઃ ।
ૐ જનાનન્દકરશિઞ્જન્મણિધ્વનયે નમઃ ।
ૐ સ્ફુટાટ્ટહાસસઙ્ક્ષુભ્યત્તારકાસુરમાનસાય નમઃ ।
ૐ મહાક્રોધાય નમઃ ।
ૐ મહોત્સાહાય નમઃ ॥ 125 ॥

ૐ મહાબલપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ મહાબુદ્ધયે નમઃ ।
ૐ મહાબાહવે નમઃ ।
ૐ મહામાયાય નમઃ ।
ૐ મહાધૃતયે નમઃ ।
ૐ રણભીમાય નમઃ ।
ૐ શત્રુહરાય નમઃ ।
ૐ ધીરોદાત્તગુણોત્તરાય નમઃ ।
ૐ મહાધનુષે નમઃ ।
ૐ મહાબાણાય નમઃ ।
ૐ મહાદેવપ્રિયાત્મજાય નમઃ ।
ૐ મહાખડ્ગાય નમઃ ।
ૐ મહાખેટાય નમઃ ।
ૐ મહાસત્વાય નમઃ ।
ૐ મહાદ્યુતયે નમઃ ।
ૐ મહર્ધયે નમઃ ।
ૐ મહામાયિને નમઃ ।
ૐ મયૂરવરવાહનાય નમઃ ।
ૐ મયૂરબર્હાતપત્રાય નમઃ ।
ૐ મયૂરનટનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ મહાનુભાવાય નમઃ ।
ૐ અમેયાત્મને નમઃ ।
ૐ અમેયશ્રિયે નમઃ ।
ૐ મહાપ્રભવે નમઃ ।
ૐ સુગુણાય નમઃ ॥ 150 ॥

ૐ દુર્ગુણદ્વેષિણે નમઃ ।
ૐ નિર્ગુણાય નમઃ ।
ૐ નિર્મલાય નમઃ ।
ૐ અમલાય નમઃ ।
ૐ સુબલાય નમઃ ।
ૐ વિમલાય નમઃ ।
ૐ કાન્તાય નમઃ ।
ૐ કમલાસનપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ કાલાય નમઃ ।
ૐ કમલપત્રાક્ષાય નમઃ ।
ૐ કલિકલ્મષનાશકાય નમઃ ।
ૐ મહારણાય નમઃ ।
ૐ મહાયોદ્દઘ્ને નમઃ ।
ૐ મહાયુદ્ધપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ અભયાય નમઃ ।
ૐ મહારથાય નમઃ ।
ૐ મહાભાગાય નમઃ ।
ૐ ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ભક્તપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ પ્રિયાય નમઃ ।
ૐ પ્રેમ્ણે નમઃ ।
ૐ પ્રેયસે નમઃ ।
ૐ પ્રીતિધરાય નમઃ ।
ૐ સખ્યે નમઃ ।
ૐ ગૌરીકરસરોજાગ્ર લાલનીય મુખામ્બુજાય નમઃ ॥ 175 ॥

ૐ કૃત્તિકાસ્તન્યપાનૈકવ્યગ્રષડ્વદનામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રચૂડાઙ્ગભૂભાગ વિહારણવિશારદાય નમઃ ।
ૐ ઈશાનનયનાનન્દકન્દલાવણ્યનાસિકાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રચૂડકરામ્ભોઅ પરિમૃષ્ટભુજાવલયે નમઃ ।
ૐ લમ્બોદરસહક્રીડા લમ્પટાય નમઃ ।
ૐ શરસમ્ભવાય નમઃ ।
ૐ અમરાનનનાલીક ચકોરીપૂર્ણચન્દ્રમસે નમઃ ।
ૐ સર્વાઙ્ગ સુન્દરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીશાય નમઃ ।
ૐ શ્રીકરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીપ્રદાય નમઃ ।
ૐ શિવાય નમઃ ।
ૐ વલ્લીસખાય નમઃ ।
ૐ વનચરાય નમઃ ।
ૐ વક્ત્રે નમઃ ।
ૐ વાચસ્પતયે નમઃ ।
ૐ વરાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રચૂડાય નમઃ ।
ૐ બર્હિપિઞ્છશેખરાય નમઃ ।
ૐ મકુટોજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ ગુડાકેશાય નમઃ ।
ૐ સુવૃત્તોરુશિરસે નમઃ ।
ૐ મન્દારશેખરાય નમઃ ।
ૐ બિમ્બાધરાય નમઃ ।
ૐ કુન્દદન્તાય નમઃ ॥ 200 ॥

ૐ જપાશોણાગ્રલોચનાય નમઃ ।
ૐ ષડ્દર્શનીનટીરઙ્ગરસનાય નમઃ ।
ૐ મધુરસ્વનાય નમઃ ।
ૐ મેઘગમ્ભીરનિર્ઘોષાય નમઃ ।
ૐ પ્રિયવાચે નમઃ ।
ૐ પ્રસ્ફુટાક્ષરાય નમઃ ।
ૐ સ્મિતવક્ત્રાય નમઃ ।
ૐ ઉત્પલાક્ષાય નમઃ ।
ૐ ચારુગમ્ભીરવીક્ષણાય નમઃ ।
ૐ કર્ણાન્તદીર્ઘનયનાય નમઃ ।
ૐ કર્ણભૂષણભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ સુકુણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ ચારુગણ્ડાય નમઃ ।
ૐ કમ્બુગ્રીવાય નમઃ ।
ૐ મહાહનવે નમઃ ।
ૐ પીનાંસાય નમઃ ।
ૐ ગૂઢજત્રવે નમઃ ।
ૐ પીનવૃત્તભુજાવલયે નમઃ ।
ૐ રક્તાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ રત્નકેયૂરાય નમઃ ।
ૐ રત્નકઙ્કણભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ જ્યાકિણાઙ્કલસદ્વામપ્રકોષ્ઠવલયોજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ રેખાઙ્કુશધ્વજચ્છત્રપાણિપદ્માય નમઃ ।
ૐ મહાયુધાય નમઃ ।
ૐ સુરલોકભયધ્વાન્તબાલારુણકરોદયાય નમઃ ॥ 225 ॥

See Also  108 Names Of Vallya – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

ૐ અઙ્ગુલીયકરત્નાંશુ દ્વિગુણોદ્યન્નખાઙ્કુરાય નમઃ ।
ૐ પીનવક્ષસે નમઃ ।
ૐ મહાહારાય નમઃ ।
ૐ નવરત્નવિભૂષણાય નમઃ ।
ૐ હિરણ્યગર્ભાય નમઃ ।
ૐ હેમાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ હિરણ્યકવચાય નમઃ ।
ૐ હરાય નમઃ ।
ૐ હિરણ્મય શિરસ્ત્રાણાય નમઃ ।
ૐ હિરણ્યાક્ષાય નમઃ ।
ૐ હિરણ્યદાય નમઃ ।
ૐ હિરણ્યનાભયે નમઃ ।
ૐ ત્રિવલીલલિતોદરસુન્દરાય નમઃ ।
ૐ સુવર્ણસૂત્રવિલસદ્વિશઙ્કટકટીતટાય નમઃ ।
ૐ પીતામ્બરધરાય નમઃ ।
ૐ રત્નમેખલાવૃત મધ્યકાય નમઃ ।
ૐ પીવરાલોમવૃત્તોદ્યત્સુજાનવે નમઃ ।
ૐ ગુપ્તગુલ્ફકાય નમઃ ।
ૐ શઙ્ખચક્રાબ્જકુલિશધ્વજરેખાઙ્ઘ્રિપઙ્કજાય નમઃ ।
ૐ નવરત્નોજ્જ્વલત્પાદકટકાય નમઃ ।
ૐ પરમાયુધાય નમઃ ।
ૐ સુરેન્દ્રમકુટપ્રોદ્યન્મણિ રઞ્જિતપાદુકાય નમઃ ।
ૐ પૂજ્યાઙ્ઘ્રયે નમઃ ।
ૐ ચારુનખરાય નમઃ ।
ૐ દેવસેવ્યસ્વપાદુકાય નમઃ ॥ 250 ॥

ૐ પાર્વતીપાણિકમલપરિમૃષ્ટપદામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ મત્તમાતઙ્ગગમનાય નમઃ ।
ૐ માન્યાય નમઃ ।
ૐ માન્યગુણાકરાય નમઃ ।
ૐ ક્રૌઞ્ચ દારણદક્ષૌજસે નમઃ ।
ૐ ક્ષણાય નમઃ ।
ૐ ક્ષણવિભાગકૃતે નમઃ ।
ૐ સુગમાય નમઃ ।
ૐ દુર્ગમાય નમઃ ।
ૐ દુર્ગાય નમઃ ।
ૐ દુરારોહાય નમઃ ।
ૐ અરિદુઃસહાય નમઃ ।
ૐ સુભગાય નમઃ ।
ૐ સુમુખાય નમઃ ।
ૐ સૂર્યાય નમઃ ।
ૐ સૂર્યમણ્ડલમધ્યગાય નમઃ ।
ૐ સ્વકિઙ્કરોપસંસૃષ્ટસૃષ્ટિસંરક્ષિતાખિલાય નમઃ ।
ૐ જગત્સ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ જગદ્ભર્ત્રે નમઃ ।
ૐ જગત્સંહારકારકાય નમઃ ।
ૐ સ્થાવરાય નમઃ ।
ૐ જઙ્ગમાય નમઃ ।
ૐ જેત્રે નમઃ ।
ૐ વિજયાય નમઃ ।
ૐ વિજયપ્રદાય નમઃ ॥ 275 ॥

ૐ જયશીલાય નમઃ ।
ૐ જિતારાતયે નમઃ ।
ૐ જિતમાયાય નમઃ ।
ૐ જિતાસુરાય નમઃ ।
ૐ જિતકામાય નમઃ ।
ૐ જિતક્રોધાય નમઃ ।
ૐ જિતમોહાય નમઃ ।
ૐ સુમોહનાય નમઃ ।
ૐ કામદાય નમઃ ।
ૐ કામભૃતે નમઃ ।
ૐ કામિને નમઃ ।
ૐ કામરૂપાય નમઃ ।
ૐ કૃતાગમાય નમઃ ।
ૐ કાન્તાય નમઃ ।
ૐ કલ્યાય નમઃ ।
ૐ કલિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ કલ્હારકુસુમપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ રામાય નમઃ ।
ૐ રમયિત્રે નમઃ ।
ૐ રમ્યાય નમઃ ।
ૐ રમણીજનવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ રસજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ રસમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ રસાય નમઃ ।
ૐ નવરસાત્મકાય નમઃ ॥ 300 ॥

ૐ રસાત્મને નમઃ ।
ૐ રસિકાત્મને નમઃ ।
ૐ રાસક્રીડાપરાય નમઃ ।
ૐ રતયે નમઃ ।
ૐ સૂર્યકોટિપ્રતીકાશાય નમઃ ।
ૐ સોમસૂર્યાગ્નિલોચનાય નમઃ ।
ૐ કલાભિજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ કલારૂપિણે નમઃ ।
ૐ કલાપિણે નમઃ ।
ૐ સકલપ્રભવે નમઃ ।
ૐ બિન્દવે નમઃ ।
ૐ નાદાય નમઃ ।
ૐ કલામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ કલાતીતાય નમઃ ।
ૐ અક્ષરાત્મકાય નમઃ ।
ૐ માત્રાકારાય નમઃ ।
ૐ સ્વરાકારાય નમઃ ।
ૐ એકમાત્રાય નમઃ ।
ૐ દ્વિમાત્રકાય નમઃ ।
ૐ ત્રિમાત્રકાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્માત્રાય નમઃ ।
ૐ વ્યક્તાય નમઃ ।
ૐ સન્ધ્યક્ષરાત્મકાય નમઃ ।
ૐ વ્યઞ્જનાત્મને નમઃ ।
ૐ વિયુક્તાત્મને નમઃ ॥ 325 ॥

ૐ સંયુક્તાત્મને નમઃ ।
ૐ સ્વરાત્મકાય નમઃ ।
ૐ વિસર્જનીયાય નમઃ ।
ૐ અનુસ્વારાય નમઃ ।
ૐ સર્વવર્ણતનવે નમઃ ।
ૐ મહતે નમઃ ।
ૐ અકારાત્મને નમઃ ।
ૐ ઉકારાત્મને નમઃ ।
ૐ મકારાત્મને નમઃ ।
ૐ ત્રિવર્ણકાય નમઃ ।
ૐ ઓઙ્કારાય નમઃ ।
ૐ વષટ્કારાય નમઃ ।
ૐ સ્વાહાકારાય નમઃ ।
ૐ સ્વધાકૃતયે નમઃ ।
ૐ આહુતયે નમઃ ।
ૐ હવનાય નમઃ ।
ૐ હવ્યાય નમઃ ।
ૐ હોત્રે નમઃ ।
ૐ અધ્વર્યવે નમઃ ।
ૐ મહાહવિષે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણે નમઃ ।
ૐ ઉદ્ગાત્રે નમઃ ।
ૐ સદસ્યાય નમઃ ।
ૐ બર્હિષે નમઃ ।
ૐ ઇધ્માય નમઃ ॥ 350 ॥

ૐ સમિધે નમઃ ।
ૐ ચરવે નમઃ ।
ૐ કવ્યાય નમઃ ।
ૐ પશવે નમઃ ।
ૐ પુરોડાશાય નમઃ ।
ૐ આમિક્ષાય નમઃ ।
ૐ વાજાય નમઃ ।
ૐ વાજિનાય નમઃ ।
ૐ પવનાય નમઃ ।
ૐ પાવનાય નમઃ ।
ૐ પૂતાય નમઃ ।
ૐ પવમાનાય નમઃ ।
ૐ પરાકૃતયે નમઃ ।
ૐ પવિત્રાય નમઃ ।
ૐ પરિધયે નમઃ ।
ૐ પૂર્ણપાત્રાય નમઃ ।
ૐ ઉદ્ભૂતયે નમઃ ।
ૐ ઇન્ધનાય નમઃ ।
ૐ વિશોધનાય નમઃ ।
ૐ પશુપતયે નમઃ ।
ૐ પશુપાશવિમોચકાય નમઃ ।
ૐ પાકયજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ મહાયજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞપતયે નમઃ ॥ 375 ॥

ૐ યજુષે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞગમ્યાય નમઃ ।
ૐ યજ્વને નમઃ ।
ૐ યજ્ઞફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞાઙ્ગભુવે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞપતયે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞશ્રિયે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞવાહનાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞરાજે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞવિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ યજ્ઞેશાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રબાહવે નમઃ ।
ૐ સર્વાત્મને નમઃ ।
ૐ સહસ્રાક્ષાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રપાદે નમઃ ।
ૐ સહસ્રવદનાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રાત્મને નમઃ ।
ૐ વિરાજે નમઃ ।
ૐ સ્વરાજે નમઃ ।
ૐ સહસ્રશીર્ષાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વાય નમઃ ।
ૐ તૈજસાય નમઃ ॥ 400 ॥

ૐ પ્રાજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ આત્મવતે નમઃ ।
ૐ અણવે નમઃ ।
ૐ બૃહતે નમઃ ।
ૐ કૃશાય નમઃ ।
ૐ સ્થૂલાય નમઃ ।
ૐ દીર્ઘાય નમઃ ।
ૐ હ્રસ્વાય નમઃ ।
ૐ વામનાય નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્માય નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્મતરાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ અમૃતેશાય નમઃ ।
ૐ અમૃતાહારાય નમઃ ।
ૐ અમૃતદાત્રે નમઃ ।
ૐ અમૃતાઙ્ગવતે નમઃ ।
ૐ અહોરૂપાય નમઃ ।
ૐ સ્ત્રિયામાયૈ નમઃ ।
ૐ સન્ધ્યારૂપાય નમઃ ।
ૐ દિનાત્મકાય નમઃ ।
ૐ અનિમેષાય નમઃ ।
ૐ નિમેષાત્મને નમઃ ।
ૐ કલાયૈ નમઃ ॥ 425 ॥

ૐ કાષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષણાત્મકાય નમઃ ।
ૐ મુહૂર્તાય નમઃ ।
ૐ ઘટિકારૂપાય નમઃ ।
ૐ યામાય નમઃ ।
ૐ યામાત્મકાય નમઃ ।
ૐ પૂર્વાહ્ણરૂપાય નમઃ ।
ૐ મધ્યાહ્નરૂપાય નમઃ ।
ૐ સાયાહ્નરૂપકાય નમઃ ।
ૐ અપરાહ્ણાય નમઃ ।
ૐ અતિનિપુણાય નમઃ ।
ૐ સવનાત્મને નમઃ ।
ૐ પ્રજાગરાય નમઃ ।
ૐ વેદ્યાય નમઃ ।
ૐ વેદયિત્રે નમઃ ।
ૐ વેદાય નમઃ ।
ૐ વેદદૃષ્ટાય નમઃ ।
ૐ વિદાંવરાય નમઃ ।
ૐ વિનયાય નમઃ ।
ૐ નયનેત્રે નમઃ ।
ૐ વિદ્વજ્જનબહુપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વગોપ્ત્રે નમઃ ।
ૐ વિશ્વભોક્ત્રે નમઃ ।
ૐ વિશ્વકૃતે નમઃ ।
ૐ વિશ્વભેષજાય નમઃ ॥ 450 ॥

ૐ વિશ્વમ્ભરાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વપતયે નમઃ ।
ૐ વિશ્વરાજે નમઃ ।
ૐ વિશ્વમોહનાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વસાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ વિશ્વહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ વીરાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વમ્ભરાધિપાય નમઃ ।
ૐ વીરબાહવે નમઃ ।
ૐ વીરહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ વીરાગ્ર્યાય નમઃ ।
ૐ વીરસૈનિકાય નમઃ ।
ૐ વીરવાદપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ શૂરાય નમઃ ।
ૐ એકવીરાય નમઃ ।
ૐ સુરાધિપાય નમઃ ।
ૐ શૂરપદ્માસુરદ્વેષિણે નમઃ ।
ૐ તારકાસુરભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ તારાધિપાય નમઃ ।
ૐ તારહારાય નમઃ ।
ૐ શૂરહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ અશ્વવાહનાય નમઃ ।
ૐ શરભાય નમઃ ।
ૐ શરસમ્ભૂતાય નમઃ ।
ૐ શક્તાય નમઃ ॥ 475 ॥

ૐ શરવણેશયાય નમઃ ।
ૐ શાઙ્કરયે નમઃ ।
ૐ શામ્ભવાય નમઃ ।
ૐ શમ્ભવે નમઃ ।
ૐ સાધવે નમઃ ।
ૐ સાધુજનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સારાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ સારકાય નમઃ ।
ૐ સર્વસ્મૈ નમઃ ।
ૐ શાર્વાય નમઃ ।
ૐ શાર્વજનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાસુતાય નમઃ ।
ૐ અતિગમ્ભીરાય નમઃ ।
ૐ ગમ્ભીરહૃદયાય નમઃ ।
ૐ અનઘાય નમઃ ।
ૐ અમોઘવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ ચક્રાય નમઃ ।
ૐ ચક્રભુવે નમઃ ।
ૐ શક્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ચક્રપાણયે નમઃ ।
ૐ ચક્રપતયે નમઃ ।
ૐ ચક્રવાલાન્તભૂપતયે નમઃ ।
ૐ સાર્વભૌમાય નમઃ ।
ૐ સુરપતયે નમઃ ।
ૐ સર્વલોકાધિરક્ષકાય નમઃ ॥ 500 ॥

See Also  Kaveri Ashtakam In Gujarati

ૐ સાધુપાય નમઃ ।
ૐ સત્યસઙ્કલ્પાય નમઃ ।
ૐ સત્યાય નમઃ ।
ૐ સત્યવતાં વરાય નમઃ ।
ૐ સત્યપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સત્યગતયે નમઃ ।
ૐ સત્યલોકજનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ભૂતભવ્યભવદ્રૂપાય નમઃ ।
ૐ ભૂતભવ્યભવત્પ્રભવે નમઃ ।
ૐ ભૂતાદયે નમઃ ।
ૐ ભૂતમધ્યસ્થાય નમઃ ।
ૐ ભૂતવિધ્વંસકારકાય નમઃ ।
ૐ ભૂતપ્રતિષ્ઠાસઙ્કર્ત્રે નમઃ ।
ૐ ભૂતાધિષ્ઠાનાય નમઃ ।
ૐ અવ્યયાય નમઃ ।
ૐ ઓજોનિધયે નમઃ ।
ૐ ગુણનિધયે નમઃ ।
ૐ તેજોરાશયે નમઃ ।
ૐ અકલ્મષાય નમઃ ।
ૐ કલ્મષઘ્નાય નમઃ ।
ૐ કલિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ કલૌ વરદવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ કલ્યાણમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ કામાત્મને નમઃ ।
ૐ કામક્રોધવિવર્જિતાય નમઃ ॥ 525 ॥

ૐ ગોપ્ત્રે નમઃ ।
ૐ ગોપાયિત્રે નમઃ ।
ૐ ગુપ્તયે નમઃ ।
ૐ ગુણાતીતાય નમઃ ।
ૐ ગુણાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ સત્વમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ રજોમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ તમોમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ ચિદાત્મકાય નમઃ ।
ૐ દેવસેનાપતયે નમઃ ।
ૐ ભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ મહિમ્ને નમઃ ।
ૐ મહિમાકરાય નમઃ ।
ૐ પ્રકાશરૂપાય નમઃ ।
ૐ પાપઘ્નાય નમઃ ।
ૐ પવનાય નમઃ ।
ૐ પાવનાય નમઃ ।
ૐ અનલાય નમઃ ।
ૐ કૈલાસનિલયાય નમઃ ।
ૐ કાન્તાય નમઃ ।
ૐ કનકાચલકાર્મુકાય નમઃ ।
ૐ નિર્ધૂતાય નમઃ ।
ૐ દેવભૂતયે નમઃ ।
ૐ વ્યાકૃતયે નમઃ ।
ૐ ક્રતુરક્ષકાય નમઃ ॥ 550 ॥

ૐ ઉપેન્દ્રાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રવન્દ્યાઙ્ઘ્રયે નમઃ ।
ૐ ઉરુજઙ્ઘાય નમઃ ।
ૐ ઉરુક્રમાય નમઃ ।
ૐ વિક્રાન્તાય નમઃ ।
ૐ વિજયક્રાન્તાય નમઃ ।
ૐ વિવેકવિનયપ્રદાય નમઃ ।
ૐ અવિનીતજનધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ સર્વાવગુણવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ કુલશૈલૈકનિલયાય નમઃ ।
ૐ વલ્લીવાઞ્છિતવિભ્રમાય નમઃ ।
ૐ શામ્ભવાય નમઃ ।
ૐ શમ્ભુતનયાય નમઃ ।
ૐ શઙ્કરાઙ્ગવિભૂષણાય નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભુવે નમઃ ।
ૐ સ્વવશાય નમઃ ।
ૐ સ્વસ્થાય નમઃ ।
ૐ પુષ્કરાક્ષાય નમઃ ।
ૐ પુરૂદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ મનવે નમઃ ।
ૐ માનવગોપ્ત્રે નમઃ ।
ૐ સ્થવિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ સ્થવિરાય નમઃ ।
ૐ યુને નમઃ ।
ૐ બાલાય નમઃ ॥ 575 ॥

ૐ શિશવે નમઃ ।
ૐ નિત્યયૂને નમઃ ।
ૐ નિત્યકૌમારવતે નમઃ ।
ૐ મહતે નમઃ ।
ૐ અગ્રાહ્યરૂપાય નમઃ ।
ૐ ગ્રાહ્યાય નમઃ ।
ૐ સુગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સુન્દરાકૃતયે નમઃ ।
ૐ પ્રમર્દનાય નમઃ ।
ૐ પ્રભૂતશ્ર્યે નમઃ ।
ૐ લોહિતાક્ષાય નમઃ ।
ૐ અરિમર્દનાય નમઃ ।
ૐ ત્રિધામ્ને નમઃ ।
ૐ ત્રિકકુદે નમઃ ।
ૐ ત્રિશ્રિયે નમઃ ।
ૐ ત્રિલોકનિલયાય નમઃ ।
ૐ અલયાય નમઃ ।
ૐ શર્મદાય નમઃ ।
ૐ શર્મવતે નમઃ ।
ૐ શર્મણે નમઃ ।
ૐ શરણ્યાય નમઃ ।
ૐ શરણાલયાય નમઃ ।
ૐ સ્થાણવે નમઃ ।
ૐ સ્થિરતરાય નમઃ ।
ૐ સ્થેયસે નમઃ ॥ 600 ॥

ૐ સ્થિરશ્રિયે નમઃ ।
ૐ સ્થિરવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ સ્થિરપ્રતિજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સ્થિરધિયે નમઃ ।
ૐ વિશ્વરેતસે નમઃ ।
ૐ પ્રજાભવાય નમઃ ।
ૐ અત્યયાય નમઃ ।
ૐ પ્રત્યયાય નમઃ ।
ૐ શ્રેષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ સર્વયોગવિનિઃસૃતાય નમઃ ।
ૐ સર્વયોગેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાય નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વદર્શનાય નમઃ ।
ૐ વસવે નમઃ ।
ૐ વસુમનસે નમઃ ।
ૐ દેવાય નમઃ ।
ૐ વસુરેતસે નમઃ ।
ૐ વસુપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સમાત્મને નમઃ ।
ૐ સમદર્શિને નમઃ ।
ૐ સમદાય નમઃ ।
ૐ સર્વદર્શનાય નમઃ ।
ૐ વૃષાકૃતાય નમઃ ।
ૐ વૃષારૂઢાય નમઃ ॥ 625 ॥

ૐ વૃષકર્મણે નમઃ ।
ૐ વૃષપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ શુચયે નમઃ ।
ૐ શુચિમનસે નમઃ ।
ૐ શુદ્ધાય નમઃ ।
ૐ શુદ્ધકીર્તયે નમઃ ।
ૐ શુચિશ્રવસે નમઃ ।
ૐ રૌદ્રકર્મણે નમઃ ।
ૐ મહારૌદ્રાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રાત્મને નમઃ ।
ૐ રુદ્રસમ્ભવાય નમઃ ।
ૐ અનેકમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ વિશ્વાત્મને નમઃ ।
ૐ અનેકબાહવે નમઃ ।
ૐ અરિન્દમાય નમઃ ।
ૐ વીરબાહવે નમઃ ।
ૐ વિશ્વસેનાય નમઃ ।
ૐ વિનેયાય નમઃ ।
ૐ વિનયપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સર્વગાય નમઃ ।
ૐ સર્વવિદાય નમઃ ।
ૐ સર્વસ્મૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવેદાન્તગોચરાય નમઃ ।
ૐ કવયે નમઃ ।
ૐ પુરાણાય નમઃ ॥ 650 ॥

ૐ અનુશાસ્ત્રે નમઃ ।
ૐ સ્થૂલસ્થૂલાય નમઃ ।
ૐ અણોરણવે નમઃ ।
ૐ ભ્રાજિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુ વિનુતાય નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણકેશાય નમઃ ।
ૐ કિશોરકાય નમઃ ।
ૐ ભોજનાય નમઃ ।
ૐ ભાજનાય નમઃ ।
ૐ ભોક્ત્રે નમઃ ।
ૐ વિશ્વભોક્ત્રે નમઃ ।
ૐ વિશાંપતયે નમઃ ।
ૐ વિશ્વયોનયે નમઃ ।
ૐ વિશાલાક્ષાય નમઃ ।
ૐ વિરાગાય નમઃ ।
ૐ વીરસેવિતાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યાય નમઃ ।
ૐ પુરુયશસે નમઃ ।
ૐ પૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ પૂતકીર્તયે નમઃ ।
ૐ પુનર્વસવે નમઃ ।
ૐ સુરેન્દ્રાય નમઃ ।
ૐ સર્વલોકેન્દ્રાય નમઃ ।
ૐ મહેન્દ્રોપેન્દ્રવન્દિતાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વવેદ્યાય નમઃ ॥ 675 ॥

ૐ વિશ્વપતયે નમઃ ।
ૐ વિશ્વભૃતે નમઃ ।
ૐ વિશ્વભેષજાય નમઃ । repeat
ૐ મધવે નમઃ ।
ૐ મધુરસઙ્ગીતાય નમઃ ।
ૐ માધવાય નમઃ ।
ૐ શુચયે નમઃ ।
ૐ ઊષ્મલાય નમઃ ।
ૐ શુક્રાય નમઃ ।
ૐ શુભ્રગુણાય નમઃ ।
ૐ શુક્લાય નમઃ ।
ૐ શોકહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ શુચિસ્મિતાય નમઃ ।
ૐ મહેષ્વાસાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુપતયે નમઃ ।
ૐ મહીહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ મહીપતયે નમઃ ।
ૐ મરીચયે નમઃ ।
ૐ મદનાય નમઃ ।
ૐ માનિને નમઃ ।
ૐ માતઙ્ગગતયે નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતાય નમઃ ।
ૐ હંસાય નમઃ ।
ૐ સુપૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ સુમનસે નમઃ ॥ 700 ॥

ૐ ભુજઙ્ગેશભુજાવલયે નમઃ ।
ૐ પદ્મનાભાય નમઃ ।
ૐ પશુપતયે નમઃ ।
ૐ પારજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ વેદપારગાય નમઃ ।
ૐ પણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ પરઘાતિને નમઃ ।
ૐ સન્ધાત્રે નમઃ ।
ૐ સન્ધિમતે નમઃ ।
ૐ સમાય નમઃ ।
ૐ દુર્મર્ષણાય નમઃ ।
ૐ દુષ્ટશાસ્ત્રે નમઃ ।
ૐ દુર્ધર્ષાય નમઃ ।
ૐ યુદ્ધધર્ષણાય નમઃ ।
ૐ વિખ્યાતાત્મને નમઃ ।
ૐ વિધેયાત્મને નમઃ ।
ૐ વિશ્વપ્રખ્યાતવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ સન્માર્ગદેશિકાય નમઃ ।
ૐ માર્ગરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ માર્ગદાયકાય નમઃ ।
ૐ અનિરુદ્ધાય નમઃ ।
ૐ અનિરુદ્ધશ્રિયે નમઃ ।
ૐ આદિત્યાય નમઃ ।
ૐ દૈત્યમર્દનાય નમઃ ।
ૐ અનિમેષાય નમઃ ॥ 725 ॥

ૐ અનિમેષાર્ચ્યાય નમઃ ।
ૐ ત્રિજગદ્ગ્રામણ્યે નમઃ ।
ૐ ગુણિને નમઃ ।
ૐ સમ્પૃક્તાય નમઃ ।
ૐ સમ્પ્રવૃત્તાત્મને નમઃ ।
ૐ નિવૃત્તાત્મને નમઃ ।
ૐ આત્મવિત્તમાય નમઃ ।
ૐ અર્ચિષ્મતે નમઃ ।
ૐ અર્ચનપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ પાશભૃતે નમઃ ।
ૐ પાવકાય નમઃ ।
ૐ મરુતે નમઃ ।
ૐ સોમાય નમઃ ।
ૐ સૌમ્યાય નમઃ ।
ૐ સોમસુતાય નમઃ ।
ૐ સોમસુતે નમઃ ।
ૐ સોમભૂષણાય નમઃ ।
ૐ સર્વસામપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સર્વસમાય નમઃ ।
ૐ સર્વંસહાય નમઃ ।
ૐ વસવે નમઃ ।
ૐ ઉમાસૂનવે નમઃ ।
ૐ ઉમાભક્તાય નમઃ ।
ૐ ઉત્ફુલ્લમુખપઙ્કજાય નમઃ ।
ૐ અમૃત્યવે નમઃ ॥ 750 ॥

ૐ અમરારાતિમૃત્યવે નમઃ ।
ૐ મૃત્યુઞ્જયાય નમઃ ।
ૐ અજિતાય નમઃ ।
ૐ મન્દારકુસુમાપીડાય નમઃ ।
ૐ મદનાન્તકવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ માલ્યવન્મદનાકારાય નમઃ ।
ૐ માલતીકુસુમપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સુપ્રસાદાય નમઃ ।
ૐ સુરારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ સુમુખાય નમઃ ।
ૐ સુમહાયશસે નમઃ ।
ૐ વૃષપર્વને નમઃ ।
ૐ વિરૂપાક્ષાય નમઃ ।
ૐ વિષ્વક્સેનાય નમઃ ।
ૐ વૃષોદરાય નમઃ ।
ૐ મુક્તાય નમઃ ।
ૐ મુક્તગતયે નમઃ ।
ૐ મોક્ષાય નમઃ ।
ૐ મુકુન્દાય નમઃ ।
ૐ મુદ્ગલિને નમઃ ।
ૐ મુનયે નમઃ ।
ૐ શ્રુતવતે નમઃ ।
ૐ સુશ્રુતાય નમઃ ।
ૐ શ્રોત્રે નમઃ ।
ૐ શ્રુતિગમ્યાય નમઃ ॥ 775 ॥

See Also  108 Names Of Bilva Patra In Kannada

ૐ શ્રુતિસ્તુતાય નમઃ ।
ૐ વર્ધમાનાય નમઃ ।
ૐ વનરતયે નમઃ ।
ૐ વાનપ્રસ્થનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ વાગ્મિણે નમઃ ।
ૐ વરાય નમઃ ।
ૐ વાવદૂકાય નમઃ ।
ૐ વસુદેવવરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ મહેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ મયૂરસ્થાય નમઃ ।
ૐ શક્તિહસ્તાય નમઃ ।
ૐ ત્રિશૂલધૃતે નમઃ ।
ૐ ઓજસે નમઃ ।
ૐ તેજસે નમઃ ।
ૐ તેજસ્વિને નમઃ ।
ૐ પ્રતાપાય નમઃ ।
ૐ સુપ્રતાપવતે નમઃ ।
ૐ ઋદ્ધયે નમઃ ।
ૐ સમૃદ્ધયે નમઃ ।
ૐ સંસિદ્ધયે નમઃ ।
ૐ સુસિદ્ધયે નમઃ ।
ૐ સિદ્ધસેવિતાય નમઃ ।
ૐ અમૃતાશાય નમઃ ।
ૐ અમૃતવપુષે નમઃ ।
ૐ અમૃતાય નમઃ ॥ 800 ॥

ૐ અમૃતદાયકાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમસે નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રવદનાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રદૃષે નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રશીતલાય નમઃ ।
ૐ મતિમતે નમઃ ।
ૐ નીતિમતે નમઃ ।
ૐ નીતયે નમઃ ।
ૐ કીર્તિમતે નમઃ ।
ૐ કીર્તિવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ ઔષધાય નમઃ ।
ૐ ઓષધીનાથાય નમઃ ।
ૐ પ્રદીપાય નમઃ ।
ૐ ભવમોચનાય નમઃ ।
ૐ ભાસ્કરાય નમઃ ।
ૐ ભાસ્કરતનવે નમઃ ।
ૐ ભાનવે નમઃ ।
ૐ ભયવિનાશનાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્યુગવ્યવસ્થાત્રે નમઃ ।
ૐ યુગધર્મપ્રવર્તકાય નમઃ ।
ૐ અયુજાય નમઃ ।
ૐ મિથુનાય નમઃ ।
ૐ યોગાય નમઃ ।
ૐ યોગજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ યોગપારગાય નમઃ ॥ 825 ॥

ૐ મહાશનાય નમઃ ।
ૐ મહાભૂતાય નમઃ ।
ૐ મહાપુરુષવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ યુગાન્તકૃતે નમઃ ।
ૐ યુગાવર્તાય નમઃ ।
ૐ દૃશ્યાદૃશ્યસ્વરૂપકાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રજિતે નમઃ ।
ૐ મહામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ સહસ્રાયુધપણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાસુરસંહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ સુપ્રતિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ સુખાકરાય નમઃ ।
ૐ અક્રોધનાય નમઃ ।
ૐ ક્રોધહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ શત્રુક્રોધવિમર્દનાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વમુર્તયે નમઃ ।
ૐ વિશ્વબાહવે નમઃ ।
ૐ વિશ્વદૃઙ્શે નમઃ ।
ૐ વિશ્વતોમુખાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વસંસેવ્યાય નમઃ ।
ૐ દ્યાવાભૂમિવિવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ અપાન્નિધયે નમઃ ।
ૐ અકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ અન્નાય નમઃ ॥ 850 ॥

ૐ અન્નદાત્રે નમઃ ।
ૐ અન્નદારુણાય નમઃ ।
ૐ અમ્ભોજમૌલયે નમઃ ।
ૐ ઉજ્જીવાય નમઃ ।
ૐ પ્રાણાય નમઃ ।
ૐ પ્રાણપ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ સ્કન્દાય નમઃ ।
ૐ સ્કન્દધરાય નમઃ ।
ૐ ધુર્યાય નમઃ ।
ૐ ધાર્યાય નમઃ ।
ૐ ધૃતયે નમઃ ।
ૐ અનાતુરાય નમઃ । ? ધૃતિરનાતુરાય
ૐ આતુરૌષધયે નમઃ ।
ૐ અવ્યગ્રાય નમઃ ।
ૐ વૈદ્યનાથાય નમઃ ।
ૐ અગદઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ દેવદેવાય નમઃ ।
ૐ બૃહદ્ભાનવે નમઃ ।
ૐ સ્વર્ભાનવે નમઃ ।
ૐ પદ્મવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ અકુલાય નમઃ ।
ૐ કુલનેત્રે નમઃ ।
ૐ કુલસ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ કુલેશ્વરાય૧૧૮નમઃ ।
ૐ નિધયે નમઃ ॥ 875 ॥

ૐ નિધિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ શઙ્ખપદ્માદિનિધિસેવિતાય નમઃ ।
ૐ શતાનન્દાય નમઃ ।
ૐ શતાવર્તાય નમઃ ।
ૐ શતમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ શતાયુધાય નમઃ ।
ૐ પદ્માસનાય નમઃ ।
ૐ પદ્મનેત્રાય નમઃ ।
ૐ પદ્માઙ્ઘ્રયે નમઃ ।
ૐ પદ્મપાણિકાય નમઃ ।
ૐ ઈશાય નમઃ ।
ૐ કારણકાર્યાત્મને નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્માત્મને નમઃ ।
ૐ સ્થૂલમૂર્તિમતે નમઃ ।
ૐ અશરીરિણે નમઃ ।
ૐ ત્રિશરીરિણે નમઃ ।
ૐ શરીરત્રયનાયકાય નમઃ ।
ૐ જાગ્રત્પ્રપઞ્ચાધિપતયે નમઃ ।
ૐ સ્વપ્નલોકાભિમાનવતે નમઃ ।
ૐ સુષુપ્ત્યવસ્થાભિમાનિને નમઃ ।
ૐ સર્વસાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ તુરીયકાય નામ્ઃ var?? તુરીયગાય
ૐ સ્વાપનાય નમઃ ।
ૐ સ્વવશાય નમઃ ।
ૐ વ્યાપિણે નમઃ ॥ 900 ॥

ૐ વિશ્વમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ વિરોચનાય નમઃ ।
ૐ વીરસેનાય નમઃ ।
ૐ વીરવેષાય નમઃ ।
ૐ વીરાયુધસમાવૃતાય નમઃ ।
ૐ સર્વલક્ષણલક્ષણ્યાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીવતે નમઃ ।
ૐ શુભલક્ષણાય નમઃ ।
ૐ સમયજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સુસમયસમાધિજનવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ અતુલ્યાય નમઃ ।
ૐ અતુલ્યમહિમ્ને નમઃ ।
ૐ શરભોપમવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ અહેતવે નમઃ ।
ૐ હેતુમતે નમઃ ।
ૐ હેતવે નમઃ ।
ૐ હેતુહેતુમદાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ વિક્ષરાય નમઃ ।
ૐ રોહિતાય નમઃ ।
ૐ રક્તાય નમઃ ।
ૐ વિરક્તાય નમઃ ।
ૐ વિજનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ મહીધરાય નમઃ ।
ૐ માતરિશ્વને નમઃ ।
ૐ માઙ્ગલ્યમકરાલયાય નમઃ ॥ 925 ॥

ૐ મધ્યમાન્તાદયે નમઃ ।
ૐ અક્ષોભ્યાય નમઃ ।
ૐ રક્ષોવિક્ષોભકારકાય નમઃ ।
ૐ ગુહાય નમઃ ।
ૐ ગુહાશયાય નમઃ ।
ૐ ગોપ્ત્રે નમઃ ।
ૐ ગુહ્યાય નમઃ ।
ૐ ગુણમહાર્ણવાય નમઃ ।
ૐ નિરુદ્યોગાય નમઃ ।
ૐ મહોદ્યોગિને નમઃ ।
ૐ નિર્નિરોધાય નમઃ ।
ૐ નિરઙ્કુશઃનમઃ ।
ૐ મહાવેગાય નમઃ ।
ૐ મહાપ્રાણાય નમઃ ।
ૐ મહેશ્વરમનોહરાય નમઃ ।
ૐ અમૃતાશાય નમઃ ।
ૐ અમિતાહારાય નમઃ ।
ૐ મિતભાષિણે નમઃ ।
ૐ અમિતાર્થવાચે નમઃ ।
ૐ અક્ષોભ્યાય નમઃ ।
ૐ ક્ષોભકૃતે નમઃ ।
ૐ ક્ષેમાય નમઃ ।
ૐ ક્ષેમવતે નમઃ ।
ૐ ક્ષેમવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ ઋદ્ધાય નમઃ ॥ 950 ॥

ૐ ઋદ્ધિપ્રદાય નમઃ ।
ૐ મત્તાય નમઃ ।
ૐ મત્તકેકિનિષૂદનાય નમઃ ।
ૐ ધર્માય નમઃ ।
ૐ ધર્મવિદાં શ્રેષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ વૈકુણ્ઠાય નમઃ ।
ૐ વાસવપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ પરધીરાય નમઃ ।
ૐ અપરાક્રાન્તાય નમઃ ।
ૐ પરિતુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ પરાસુહૃતે નમઃ ।
ૐ રામાય નમઃ ।
ૐ રામનુતાય નમઃ ।
ૐ રમ્યાય નમઃ ।
ૐ રમાપતિનુતાય નમઃ ।
ૐ હિતાય નમઃ ।
ૐ વિરામાય નમઃ ।
ૐ વિનતાય નમઃ ।
ૐ વિદિષે નમઃ ।
ૐ વીરભદ્રાય નમઃ ।
ૐ વિધિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ વિનયાય નમઃ ।
ૐ વિનયપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ વિમતોરુમદાપહાય નમઃ ।
ૐ સર્વશક્તિમતાં શ્રેષ્ઠાય નમઃ ॥ 975 ॥

ૐ સર્વદૈત્યભયઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ શત્રુઘ્નાય નમઃ ।
ૐ શત્રુવિનતાય નમઃ ।
ૐ શત્રુસઙ્ઘપ્રધર્ષકાય નમઃ ।
ૐ સુદર્શનાય નમઃ ।
ૐ ઋતુપતયે નમઃ ।
ૐ વસન્તાય નમઃ ।
ૐ માધવાય નમઃ । repeat
ૐ મધવે નમઃ ।
ૐ વસન્તકેલિનિરતાય નમઃ ।
ૐ વનકેલિવિશારદાય નમઃ ।
ૐ પુષ્પધૂલીપરિવૃતાય નમઃ ।
ૐ નવપલ્લવશેખરાય નમઃ ।
ૐ જલકેલિપરાય નમઃ ।
ૐ જન્યાય નમઃ ।
ૐ જહ્નુકન્યોપલાલિતાય નમઃ ।
ૐ ગાઙ્ગેયાય નમઃ ।
ૐ ગીતકુશલાય નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાપૂરવિહારવતે નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાધરાય નમઃ ।
ૐ ગણપતયે નમઃ ।
ૐ ગણનાથસમાવૃતાય નમઃ ।
ૐ વિશ્રામાય નમઃ ।
ૐ વિશ્રમયુતાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વભુજે નમઃ ॥ 1000 ॥

ૐ વિશ્વદક્ષિણાય નમઃ ।
ૐ વિસ્તારાય નમઃ ।
ૐ વિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વરક્ષણતત્પરાય નમઃ ।
ૐ વિનતાનન્દકારિણે નમઃ ।
ૐ પાર્વતીપ્રાણનન્દનાય નમઃ ।
ૐ વિશાખાય નમઃ ।
ૐ ષણ્મુખાય નમઃ ।
ૐ કાર્તિકેયાય નમઃ ।
ૐ કામપ્રદાયકાય નમઃ ॥ 1011 ॥

ઇતિ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યસહસ્રનામાવલી સમ્પૂર્ણા

ૐ શરવણભવ ૐ

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Subrahmanya Sahasranamavali Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil