1000 Names Of Sri Tulasi – Sahasranamavali Stotram In Bengali

॥ TulasiSahasranamavali Bengali Lyrics ॥

॥ শ্রীতুলসীসহস্রনামাবলিঃ ॥
ওঁ তুলস্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরবারিধিসম্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতানামভয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরাপ্লবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধান্তগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধেশপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধজনার্থদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারদানুগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তাভদ্রপ্রণাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্যামজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চপলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্যামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্যামাঙ্গ্যৈ নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ সর্বসুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চামুণ্ড্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যবিজয়প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণরোমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণবেণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৃন্দাবনবিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হৃদ্ধ্যেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চমহিষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ করালবিক্রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ শাম্ভব্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিগমবেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিখিলাগমরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ নিত্যসুখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রবক্ত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রহাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রলিপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দনাক্তস্তনদ্বয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুবনিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণ্বারাধনলালসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ড্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মারমাত্রে নমঃ ।
ওঁ বরদ্যুতয়ে নমঃ ।
ওঁ দ্বাদশীপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দ্বাদশীসুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ কৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ নত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিফলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ শুভানুরাগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিদ্বর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভাবহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুভ্রুবে নমঃ ।
ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃস্থবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্জিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাশিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঙ্ক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্তিপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিব্যশাখায়ৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ ভব্যরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মীমাংসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভব্যরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দিব্যবেণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ হরিদ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৃষ্টিদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্থিতিপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ করালনেপথ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পর্বমানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্ণতারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাকাস্ববর্ণভাসে নমঃ ।
ওঁ সুবর্ণবেদ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সৌবর্ণরত্নপীঠসমাশ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিষ্কলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃষ্ট্যৈ নমঃ ॥ ১০ ॥
০ ॥

ওঁ বৃক্ষবেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুপাদাশ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিধিসূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহালিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূতিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূরিগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্যপ্রকাশিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাশিতনয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাশিরাজবরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরাব্ধিপূজাবিরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরকণ্ঠ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শোণায়ৈ নমঃ ॥ ১২০ ॥

ওঁ ভুজগপাদুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উষসে নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিয়ামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্যামলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তনবে নমঃ ।
ওঁ সরস্বতীড্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শর্বাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শর্বাণীশপ্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ আদ্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ অন্ত্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুগুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্গুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যৈ নমঃ ।
ওঁ নির্বাণমার্গদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ হসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষমায়ৈ নমঃ ॥ ১৪০ ॥

ওঁ ক্ষমাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষমানাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্বিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নীরজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্যকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষিত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রাত্রিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বালাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভারত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশিখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গরিম্ণে নমঃ ।
ওঁ হংসগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিরক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতিদায়ৈ নমঃ ॥ ১৬০ ॥

ওঁ ভৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রভঞ্জন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুপুষ্টাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাহেন্দ্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ জালরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মার্চিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মজেড্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পথ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অদ্ভুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লেখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃক্ষাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থিরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গোমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জাহ্নব্যৈ নমঃ ।
ওঁ গম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ॥ ১৮০ ॥

ওঁ সপ্তশিখাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববেদার্থসম্পত্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুড্মলাগ্রায়ৈ নমঃ ।

ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিরাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবিদ্যাবাসনানাগ্যৈ (শ্যৈ) নমঃ ।
ওঁ নাগকন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীজালীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রফলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বলক্ষণলক্ষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বনে স্ববৃক্ষরূপেণরোপিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাকিবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বনপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বনচরায়ৈ নমঃ ॥ ২০ ॥
০ ॥

ওঁ সদ্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পর্বলক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মঞ্জরীভির্বিরাজন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুগন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুমনোহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যৈ নমঃ ।
ওঁ আধারশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ চিচ্ছক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বীরশক্তিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আগ্নেয়্যৈ তন্বৈ নমঃ ।
ওঁ পার্থিবায়ৈ তন্বৈ নমঃ ।
ওঁ আপ্যায়ৈ তন্বৈ নমঃ ।
ওঁ বায়ব্যৈ তন্বৈ নমঃ ।
ওঁ স্বরিন্যৈ তন্বৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিয়তকল্যাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংসারতারিকায়ৈ নমঃ ॥ ২২০ ॥

ওঁ ভৈম্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষত্রিয়ান্তকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যগর্ভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সব্যাসব্যপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অদ্ভুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সব্যার্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সব্যেশানপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশ্বকর্ণাংয়ৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রাংশুপ্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৈবল্যতত্পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞার্থিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞভোক্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুরুদ্ধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরশ্বথধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাধায়ৈ নমঃ ॥ ২৪০ ॥

ওঁ রেণুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভীতিহারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রাচ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রতীচ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গরুডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্বক্সেনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনঞ্জয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরকণ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উদ্দামকাণ্ডগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লোকমাত্রে নমঃ ।
ওঁ পার্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরমাদ্ভুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মোক্ষবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাচিত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামুকায়ৈ নমঃ ॥ ২৬০ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Valli – Sahasranamavali Stotram In Malayalam

ওঁ কামদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাম্যশফায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘটিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাসরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শরদ্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রুদ্রাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রুদ্রধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ রুদ্রপ্রভাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করালবদনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দোষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্দোষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তেজোময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ বীর্যবত্যৈ নমঃ ॥ ২৮০ ॥

ওঁ বীর্যাতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষুরপ্রবারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অক্ষুদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষুরধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুমধ্যমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঔদুম্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তীর্থকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিকৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবিকৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তোষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুকারেণবাচ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বার্থসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উদ্দামচেষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আকারবাচ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রভাকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্মীরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লকারেণবাচ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৩০ ॥
০ ॥

ওঁ নৃণাং লক্ষ্মীপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শীতলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সীকারবাচ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুখরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গুকারবাচ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদাশিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভবস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাবাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভবহিতঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাবুকদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবাভববিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভববন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভগবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভগবদ্বাসরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দাতাভাবং ভূজনীলায়ৈ (দাতৃভাবে পূজনীয়ায়ৈ) নমঃ ।
ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ ॥ ৩২০ ॥

ওঁ ভাগবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহেশানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহীপালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ গহনাদিস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালকেয়প্রহর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সকলাকলনক্ষমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলধৌতাকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালকালপ্রবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কল্যগ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সকলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালকালগলপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ ॥ ৩৪০ ॥

ওঁ জৃম্ভিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জৃম্ভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভঞ্জিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কর্ণিকাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বারুণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শারদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরিঘায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সরিতে নমঃ ।
ওঁ বৈনায়ক্যৈ নমঃ ।
ওঁ রত্নমালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শরভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বর্তিকাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৈত্রেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধনুর্নারাচধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমনীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রম্ভোরবে নমঃ ।
ওঁ রম্ভারাধ্যপদায়ৈ নমঃ ॥ ৩৬০ ॥

ওঁ শুভাতিথ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পণ্ডিতকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রপংচিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বামমল্লস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ (॥॥) নমঃ । ?
ওঁ সদ্যোজাতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাকভক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অদিত্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেবতাময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণাগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদবাচে নমঃ ।
ওঁ সুরেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাহৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাটঙ্কদ্বয়শোভিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরব্যৈ নমঃ ।
ওঁ চারুরূপায়ৈ নমঃ॥ ৩৮০ ॥

ওঁ স্বর্ণস্বচ্ছকপোলিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুপর্ব (বর্ণ )জ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ুদ্ধশূরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চারুভোজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুকামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভৃগুবাসরসম্পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভৃগুপুত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিরাময়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্গদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিসুখদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃতীয়সবনপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাগ্যপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাগ্যরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভগবদ্ভক্তিদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বাহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষুধারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্তোত্রাক্ষরনিরূপিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মার্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুমার্যৈ নমঃ ॥ ৪০ ॥
০ ॥

ওঁ মারারিভঞ্জন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শক্তিরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমনীয়তরশ্রোণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রমণীয়স্তন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৃশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অচিন্ত্যরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিরূপাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বস্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বভোক্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ করবীরেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরনায়ক্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিজয়প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উষ্ণিগে নমঃ ।
ওঁ ত্রিষ্টুভে নমঃ ॥ ৪২০ ॥

ওঁ অনুষ্ঠুভে নমঃ ।
ওঁ জগত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৃহত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়াবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বেত্রবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধবলাম্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভ্রদ্বিজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাসুরাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দিব্যকংচুকভূষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নূপুরাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঝণঝণচ্ছিঞ্জানমণিভূষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শচীমধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃহদ্বাহুয়ুগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মন্থরগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মন্দরোদ্ধারকরণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়কারিবিনোদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুধাত্র্যৈ নমঃ ॥ ৪৪০ ॥

ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অপর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বারুণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রভা (মা ) য়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৌপর্ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শেষবিনুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গারুড্যৈ নমঃ ।
ওঁ গরুডাসনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনঞ্জয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পিঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লীলাবিনোদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৌশাম্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তিদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুসুম্ভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লোকপাবন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পিঙ্গাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পিঙ্গরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পিশঙ্গবদনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বসবে নমঃ ॥ ৪৬০ ॥

ওঁ ত্র্যক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশূলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধরণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সিংহারূঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৃগেক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঈষণাত্রয়নির্মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যমুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বার্থদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিববন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ হরেঃ পদসুবাহিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ হারকেয়ূরকনকাঙ্গদভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বারাণস্যৈ নমঃ ।
ওঁ দানশীলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শোভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশেষকলাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্যামলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাসুন্দপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ॥ ৪৮০ ॥

ওঁ অণিমাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহিমোপেতলক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গরিমায়ুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লঘিমালক্ষণৈর্যুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জিহ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জিহ্বাগ্ররম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিভূষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনোরমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রঞ্জন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রঙ্গনিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চাক্ষুষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিকৃদ্বলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রামপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রোত্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উপসর্গভৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভুজ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অরুন্ধত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শচ্যৈ নমঃ ॥ ৫০ ॥
০ ॥

ওঁ ভামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিলক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ একরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমাকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সমাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তদ্ধিতাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিভক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যঞ্জনাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বরাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গম্ভীরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গহনোপমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যোতির্ময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ শক্কর্যৈ নমঃ ॥ ৫২০ ॥

See Also  1000 Names Of Purushottama Sahasradhika Namavalih – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

ওঁ বলাবলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূক্তিপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রোতব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বঞ্জুলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অধ্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্যাধরীপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সূরিগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুরেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ মোহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিগর্ভিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিভাবর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জাত্যৈ নমঃ ।
ওঁ হৃদয়গ্রন্থিভেদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দারিদ্র্যধ্বংসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাশায়ৈ নমঃ ॥ ৫৪০ ॥

ওঁ মাতৃকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নবদুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিপঞ্চ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুব্জিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইডারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৃণাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পিঙ্গলাস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দূতিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মৌনিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ামাতাকরসঞ্জ্ঞিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃতান্ততাপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাধিপনিভাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্ষোঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিরূপাক্ষ্যৈ নমঃ ॥ ৫৬০ ॥

ওঁ পূর্ণিমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনুমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুহ্বৈ নমঃ ।
ওঁ অমাবাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিনীবাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৈজয়ন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মরালিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরাব্ধিতনয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রসৌংদর্যৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতসেবিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যোত্স্নানামধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুর্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়মুনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রেবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জনো (লো )দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বম্ভরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শবরসূদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রবোধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকন্যায়ৈ নমঃ ॥ ৮৮০ ॥

ওঁ কমঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রসূতিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মিহিরাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটিদ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ হিমবতীকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুনন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মানব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘণ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছায়াদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্তম্ভিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভ্রমর্যৈ নমঃ ।
ওঁ দূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সপ্তদুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অষ্টভৈরব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিন্দুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাদরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলাত্মিকায়ৈ নমঃ ॥ ৬০ ॥
০ ॥

ওঁ অজরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃপাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুম্ভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিশুম্ভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দাশাহ্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিপাদসমাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিসন্ধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শঙ্খিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চিত্রিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশ্বত্থধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঈংশানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চপত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরূথিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদাতয়ে নমঃ ॥ ৬২০ ॥

ওঁ পঙ্ক্তিপাবন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যবর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ লেখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কোশাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ততায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদব্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঙ্ক্তিবিজ্ঞানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যপঙ্ক্তিবিরাজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিস্ত্রিংশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পীঠিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সোমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কিন্নরেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কেতক্যৈ নমঃ ।
ওঁ অষ্টভুজাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মল্লিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অন্তর্বহিষ্কৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শনৈষ্কার্যৈ নমঃ ॥ ৬৪০ ॥

ওঁ গদ্যপদ্যাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমঃপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুরাণজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জাড্যহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মূর্তিময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ তত্পদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যলক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদংষ্ট্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বাংবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসম্পত্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাতঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতাকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জাগ্রতে নমঃ ।
ওঁ সুপ্তায়ৈ নমঃ ॥ ৬৬০ ॥

ওঁ সুষুপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মূর্চ্ছায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বপ্নপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সাঙ্খ্যায়ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাজ্বালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সাম্প্রদায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সানুমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ নীত্যৈ নমঃ ।
ওঁ দণ্ডনীত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মধুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আখ্যাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আখ্যাতবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মধুবিদে নমঃ ।
ওঁ বিধিবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাধ্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ মধুমদাস্বাদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মধুরাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দবীয়স্যৈ নমঃ ॥ ৬৮০ ॥

ওঁ বৈরাজ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিন্ধ্যসংস্থানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাশ্মীরতলবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগনিদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিনিদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দ্বাসুপর্ণাশ্রুতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাতৃকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চসামেড্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্যাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পংচস্তম্ভাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষৌমবস্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাগ্নিমধ্যগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আদিদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ আদিভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশ্বাত্মনে নমঃ ।
ওং খ্যাতিরঞ্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উদ্দামন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সংহিতাখ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৭০ ॥
০ ॥

ওঁ পঞ্চপক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যোমপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেণুবন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিব্যরত্নগলপ্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাডীদৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানদৃষ্টিদৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তদ্ভ্রাজিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দৃঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দ্রুতায়ৈ (হুতায়ৈ) নমঃ ।
ওঁ পঞ্চবট্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চগ্রাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রণবসংয়ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশিখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমদারত্নায় (ক্তায়ৈ) নমঃ ।
ওঁ সপঞ্চাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গীতজ্ঞেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চঞ্চরীকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বান্তর্যামিরূপিণ্যৈ নমঃ ॥ ৭২০ ॥

ওঁ সময়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সামবল্লভ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিশ্চক্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রভাকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সপ্তজিহ্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাজিহ্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহোত্সবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বরসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মানব্যৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইষ্টিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরূথিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকানাং নির্মাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীকরাম্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রজাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রজাদক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিক্ষারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রজাকর্যৈ নমঃ ॥ ৭৪০ ॥

ওঁ সিদ্ধলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ মোক্ষলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ রঞ্জনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্প্রকাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আশাস্যদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ অবিদ্যাবিদারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাতুলঙ্গধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গদাধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খেয়াত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পাত্রসংবিষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুষ্ঠাময়নিবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৃত্স্নং ব্যাপ্য স্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বপ্রতীকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রবণক্ষমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আয়ুষ্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিমুক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সায়ুজ্যপদবীপ্রদায়ৈ নমঃ ॥ ৭৬০ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Rakini Kesava – Sahasranama Stotram In Odia

ওঁ সনত্কুমার্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৈধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘৃতাচ্যাস্তু বরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীসূক্তসংস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাহ্যোপাসনাশ্চ প্রকুর্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্সখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সখ্যদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কম্বুকণ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহোর্মিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগধ্যানরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুয়োগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুসংশ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিঃশ্রেয়স্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিঃশ্রেয়ঃপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বগুণাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শোভাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাম্ভব্যৈ নমঃ ।
ওঁ শম্ভুবন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বন্দারুবন্ধুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরের্গুণানুধ্যায়ন্ত্যৈ নমঃ ॥ ৭৮০ ॥

ওঁ হরিপাদার্চনে রতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিদাসোত্তমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাধ্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ হর্যধীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদাশুচয়ে নমঃ ।
ওঁ হরিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ হরিপত্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধসত্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোতিগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুনাসীরপুরারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুনাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অর্থদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ মোক্ষপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিরজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ লিঙ্গভঙ্গদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশেশ্বর্যৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥
০ ॥

ওঁ বাসুদেবং দর্শয়ন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বাসুদেবপদাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্লানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবনসর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঈশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাবিত্রিকপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবৃদ্ধিহ্রাসবিজ্ঞানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লোভত্যক্তসমীপগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেবেশমৌলিসম্বদ্ধপাদপীঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমো ঘ্নত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঈশভোগাধিকরণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞমানিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হর্যঙ্গগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বক্ষঃস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিরঃস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্ফুরচ্ছক্তিময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ গীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুংবিকারায়ৈ নমঃ ॥ ৮২০ ॥

ওঁ পুমাকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঈশাবিয়োগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুংসা সমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অতুলবপুর্ধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বটপত্রাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাহ্যাকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কীলালরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমোভিদে নমঃ ।
ওঁ মানব্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অল্পসুখার্থিভিরগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করাগ্রবারিনীকাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করবারিসুপোষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গোরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গোষ্ঠমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গোপালপ্রিয়কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বভোক্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ানায়ৈ নমঃ ॥ ৮৪০ ॥

ওঁ চিকিত্বিষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যকীর্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ চেতয়িত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ মর্ত্যাপস্মারহারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বর্গবর্ত্মকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ গাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরালম্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুণাকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শশ্বদ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শূরসেনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃষ্ট্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৃষ্টিপ্রবর্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমদাত্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপ্রমত্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমাদঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমোদদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈশ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শূদ্রায়ৈ নমঃ ॥ ৮৬০ ॥

ওঁ জাত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মসূরিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বানপ্রস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীর্থরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৃহস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ আত্মক্রীডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আত্মরত্যৈ নমঃ ।
ওঁ আত্মবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অসিতেক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনীহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৌনিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হানিশূন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাশ্মীরবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অব্যথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাজ্ঞ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মৃণালতুলিতাংশুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহাশয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধীরমত্যৈ নমঃ ॥ ৮৮০ ॥

ওঁ অনাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনাথরক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ূপাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্রুগ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্রুবরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানোপদেশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পট্টসূত্রাঙ্কায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানমুদ্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিধিবেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রবেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অর্থবাদপ্ররোচিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়ারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অন্নেশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অন্নদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অন্নোপাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরমান্নভুজে নমঃ ॥ ৯০ ॥
০ ॥

ওঁ সভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সভাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সভ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সভ্যানাং জীবনপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লিপ্সায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বডবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশ্বত্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জিজ্ঞাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষয়াত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বর্ণরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হ্রস্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বরাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মপুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঈশান্যৈ নমঃ ।
ওঁ শার্ঙ্গিবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চলন্ত্যৈ নমঃ ॥ ৯২০ ॥

ওঁ ছত্রিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগন্নাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অজরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঝষাঙ্কসুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রত্যৈ নমঃ ।
ওঁ রতিসুখপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নবাক্ষরাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাদিসর্ববর্ণাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লিপ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রত্নকুঙ্কুমফালাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিদ্রাঞ্চিতপাদুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিব্যাঙ্গরাগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিব্যাঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুবর্ণলতিকোপমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বামদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সপ্তদ্বীপাত্মিকায়ৈ নমঃ ॥ ৯৪০ ॥

ওঁ ভৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ গজশুণ্ডাদ্বয়ভৃতসুবর্ণকলশপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপনীয়প্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লিকুচায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লিকুচস্তন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তারসুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অরাতিব্রাতান্তদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুরাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কীটকাভাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিম্বোষ্ঠ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যচর্মিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ওঙ্কারঘোষরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নবমীতিথিপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরাব্ধিকন্যকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্ডরীকনিভাম্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ হরিপাদাব্জসেবিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৈলাসপূজিতায়ৈ নমঃ ॥ ৯৬০ ॥

ওঁ কামরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হিরণ্ময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ কণ্ঠসূত্রস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৌমঙ্গল্যপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাম্যমানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উপেন্দ্রদূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীকৃষ্ণতুলস্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘৃণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীরামতুলস্যৈ নমঃ ।
ওঁ মিত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আলোলবিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বতীর্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আত্মমূলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেবতাময়মধ্যগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববেদময়াগ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমোক্ষতুলস্যৈ নমঃ ।
ওঁ দৃঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবজাড্যাপহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ শৈবসিদ্ধান্তকাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাকাসুরর্স্যাতিহন্ত্র্যৈ নমঃ ॥ ৯৮০ ॥

ওঁ মহিষাসুরমর্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পীয়ূষপাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পীয়ূষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামংবাদিবিনোদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমনীয়শ্রোণিতটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটিন্নিভবরদ্যুত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভাগ্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ মোক্ষদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুলসীতরুরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৃন্দাবন শিরোরোহত্পাদদ্বয়সুশোভিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বত্রব্যাপ্ততুলস্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামধুক্তুলস্যৈ নমঃ ।
ওঁ মোক্ষতুলস্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভব্যতুলস্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদা সংসৃতিতারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবপাশবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মোক্ষসাধনদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বদলৈঃপরমাত্মনঃ পদদ্বন্দ্বং শোভয়িত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ রাগবন্ধাদসংসক্তরজোভিঃ কৃতদূতিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভগবচ্ছব্দসংসেব্যপাদ সর্বার্থদায়িন্যৈ নমঃ ॥ ১০০০ ॥

ওঁ নমো নমো নমস্তস্যৈ সদা তস্যৈ নমো নমঃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Tulasi Stotram:
1000 Names of Sri Tulasi – Sahasranamavali in SanskritEnglish – Bengali – GujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil