1000 Names Of Sri Tulasi – Sahasranamavali Stotram In Sanskrit

॥ TulasiSahasranamavali Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्रीतुलसीसहस्रनामावलिः ॥
ॐ तुलस्यै नमः ।
ॐ श्रीप्रदायै नमः ।
ॐ भद्रायै नमः ।
ॐ श्रीविष्णुप्रियकारिण्यै नमः ।
ॐ क्षीरवारिधिसम्भूतायै नमः ।
ॐ भूतानामभयङ्कर्यै नमः ।
ॐ महेश्वराप्लवायै नमः ।
ॐ सिद्धये नमः ।
ॐ सिद्धिदायै नमः ।
ॐ सिद्धपूजितायै नमः ।
ॐ सिद्धान्तगम्यायै नमः ।
ॐ सिद्धेशप्रियायै नमः ।
ॐ सिद्धजनार्थदायै नमः ।
ॐ नारदानुग्रहायै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ भक्ताभद्रप्रणाशिन्यै नमः ।
ॐ श्यामजायै नमः ।
ॐ चपलायै नमः ।
ॐ श्यामायै नमः ।
ॐ श्यामाङ्ग्यै नमः ॥ २० ॥

ॐ सर्वसुन्दर्यै नमः ।
ॐ कामदायै नमः ।
ॐ चामुण्ड्यै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यविजयप्रदायै नमः ।
ॐ कृष्णरोमायै नमः ।
ॐ कृष्णवेण्यै नमः ।
ॐ वृन्दावनविलासिन्यै नमः ।
ॐ हृद्ध्येयायै नमः ।
ॐ पञ्चमहिष्यै नमः ।
ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ करालविक्रमायै नमः ।
ॐ कामायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ काल्यै नमः ।
ॐ शाम्भव्यै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ निगमवेद्यायै नमः ।
ॐ निखिलागमरूपिण्यै नमः ।
ॐ निरञ्जनायै नमः ॥ ४० ॥

ॐ नित्यसुखायै नमः ।
ॐ चन्द्रवक्त्रायै नमः ।
ॐ मत्यै नमः ।
ॐ मह्यै नमः ।
ॐ चन्द्रहासायै नमः ।
ॐ चन्द्रलिप्तायै नमः ।
ॐ चन्दनाक्तस्तनद्वयायै नमः ।
ॐ वैष्णव्यै नमः ।
ॐ विष्णुवनितायै नमः ।
ॐ विष्ण्वाराधनलालसायै नमः ।
ॐ उमायै नमः ।
ॐ चण्ड्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः ।
ॐ मारमात्रे नमः ।
ॐ वरद्युतये नमः ।
ॐ द्वादशीपूजितायै नमः ।
ॐ रम्यायै नमः ।
ॐ द्वादशीसुप्रियायै नमः ।
ॐ रत्यै नमः ।
ॐ धृत्यै नमः ॥ ६० ॥

ॐ कृत्यै नमः ।
ॐ नत्यै नमः ।
ॐ शान्त्यै नमः ।
ॐ शान्तिदायै नमः ।
ॐ त्रिफलायै नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ शुभानुरागायै नमः ।
ॐ हरिद्वर्णायै नमः ।
ॐ शुभावहायै नमः ।
ॐ शुभायै नमः ।
ॐ शुभाननायै नमः ।
ॐ सुभ्रुवे नमः ।
ॐ भूर्भुवःस्वःस्थवन्दितायै नमः ।
ॐ पञ्जिकायै नमः ।
ॐ काशिकायै नमः ।
ॐ पङ्क्त्यै नमः ।
ॐ मुक्त्यै नमः ।
ॐ मुक्तिप्रदायै नमः ।
ॐ वरायै नमः ।
ॐ दिव्यशाखायै नमः ॥ ८० ॥

ॐ भव्यरूपायै नमः ।
ॐ मीमांसायै नमः ।
ॐ भव्यरूपिण्यै नमः ।
ॐ दिव्यवेण्यै नमः ।
ॐ हरिद्रूपायै नमः ।
ॐ सृष्टिदात्र्यै नमः ।
ॐ स्थितिप्रदायै नमः ।
ॐ काल्यै नमः ।
ॐ करालनेपथ्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्मरूपायै नमः ।
ॐ शिवात्मिकायै नमः ।
ॐ पर्वमानायै नमः ।
ॐ पूर्णतारायै नमः ।
ॐ राकायै नमः ।
ॐ राकास्ववर्णभासे नमः ।
ॐ सुवर्णवेद्यै नमः ।
ॐ सौवर्णरत्नपीठसमाश्रितायै नमः ।
ॐ विशालायै नमः ।
ॐ निष्कलायै नमः ।
ॐ वृष्ट्यै नमः ॥ १०० ॥

ॐ वृक्षवेद्यायै नमः ।
ॐ पदात्मिकायै नमः ।
ॐ विष्णुपादाश्रितायै नमः ।
ॐ वेद्यै नमः ।
ॐ विधिसूतायै नमः ।
ॐ महालिकायै नमः ।
ॐ सूतिकायै नमः ।
ॐ सुहितायै नमः ।
ॐ सूरिगम्यायै नमः ।
ॐ सूर्यप्रकाशिकायै नमः ।
ॐ काशिन्यै नमः ।
ॐ काशितनयायै नमः ।
ॐ काशिराजवरप्रदायै नमः ।
ॐ क्षीराब्धिपूजाविरतायै नमः ।
ॐ आद्यायै नमः ।
ॐ क्षीरप्रियायै नमः ।
ॐ अमृतायै नमः ।
ॐ क्षीरकण्ठ्यै नमः ।
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ।
ॐ शोणायै नमः ॥ १२० ॥

ॐ भुजगपादुकायै नमः ।
ॐ उषसे नमः ।
ॐ बुद्धायै नमः ।
ॐ त्रियामायै नमः ।
ॐ श्यामलायै नमः ।
ॐ श्रीप्रदायै नमः ।
ॐ तनवे नमः ।
ॐ सरस्वतीड्यायै नमः ।
ॐ शर्वाण्यै नमः ।
ॐ शर्वाणीशप्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ आद्यलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ अन्त्यलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ सुगुणायै नमः ।
ॐ निर्गुणायै नमः ।
ॐ सत्यै नमः ।
ॐ निर्वाणमार्गदायै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ क्षीरिण्यै नमः ।
ॐ हसिन्यै नमः ।
ॐ क्षमायै नमः ॥ १४० ॥

ॐ क्षमावत्यै नमः ।
ॐ क्षमानाथायै नमः ।
ॐ निर्विद्यायै नमः ।
ॐ नीरजायै नमः ।
ॐ विद्यकायै नमः ।
ॐ क्षित्यै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ रात्रिरूपायै नमः ।
ॐ शाखायै नमः ।
ॐ बालात्मिकायै नमः ।
ॐ बलायै नमः ।
ॐ भारत्यै नमः ।
ॐ विशिखायै नमः ।
ॐ पद्मायै नमः ।
ॐ गरिम्णे नमः ।
ॐ हंसगामिन्यै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ भूत्यै नमः ।
ॐ विरक्तायै नमः ।
ॐ भूधात्र्यै नमः ।
ॐ भूतिदायै नमः ॥ १६० ॥

ॐ भृत्यै नमः ।
ॐ प्रभञ्जन्यै नमः ।
ॐ सुपुष्टाङ्ग्यै नमः ।
ॐ माहेन्द्र्यै नमः ।
ॐ जालरूपिण्यै नमः ।
ॐ पद्मार्चितायै नमः ।
ॐ पद्मजेड्यायै नमः ।
ॐ पथ्यायै नमः ।
ॐ पद्माननायै नमः ।
ॐ अद्भुतायै नमः ।
ॐ पुण्यायै नमः ।
ॐ पुण्यप्रदायै नमः ।
ॐ वेद्यायै नमः ।
ॐ लेख्यायै नमः ।
ॐ वृक्षात्मिकायै नमः ।
ॐ स्थिरायै नमः ।
ॐ गोमत्यै नमः ।
ॐ जाह्नव्यै नमः ।
ॐ गम्यायै नमः ।
ॐ गङ्गायै नमः ॥ १८० ॥

ॐ सप्तशिखात्मिकायै नमः ।
ॐ लक्षणायै नमः ।
ॐ सर्ववेदार्थसम्पत्त्यै नमः ।
ॐ कल्पकायै नमः ।
ॐ अरुणायै नमः ।
ॐ कलिकायै नमः ।
ॐ कुड्मलाग्रायै नमः ।
ॐ मायायै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ विराधिकायै नमः ।
ॐ अविद्यावासनानाग्यै (श्यै) नमः ।
ॐ नागकन्यायै नमः ।
ॐ कलाननायै नमः ।
ॐ बीजालीनायै नमः ।
ॐ मन्त्रफलायै नमः ।
ॐ सर्वलक्षणलक्षितायै नमः ।
ॐ वने स्ववृक्षरूपेणरोपितायै नमः ।
ॐ नाकिवन्दितायै नमः ।
ॐ वनप्रियायै नमः ।
ॐ वनचरायै नमः ॥ २०० ॥

ॐ सद्वरायै नमः ।
ॐ पर्वलक्षणायै नमः ।
ॐ मञ्जरीभिर्विराजन्त्यै नमः ।
ॐ सुगन्धायै नमः ।
ॐ सुमनोहरायै नमः ।
ॐ सत्यै नमः ।
ॐ आधारशक्त्यै नमः ।
ॐ चिच्छक्त्यै नमः ।
ॐ वीरशक्तिकायै नमः ।
ॐ आग्नेय्यै तन्वै नमः ।
ॐ पार्थिवायै तन्वै नमः ।
ॐ आप्यायै तन्वै नमः ।
ॐ वायव्यै तन्वै नमः ।
ॐ स्वरिन्यै तन्वै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ नियतकल्याणायै नमः ।
ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ शुद्धात्मिकायै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ संसारतारिकायै नमः ॥ २२० ॥

ॐ भैम्यै नमः ।
ॐ क्षत्रियान्तकर्यै नमः ।
ॐ क्षत्यै नमः ।
ॐ सत्यगर्भायै नमः ।
ॐ सत्यरूपायै नमः ।
ॐ सव्यासव्यपरायै नमः ।
ॐ अद्भुतायै नमः ।
ॐ सव्यार्धिन्यै नमः ।
ॐ सर्वदात्र्यै नमः ।
ॐ सव्येशानप्रियायै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ अश्वकर्णांयै नमः ।
ॐ सहस्रांशुप्रभायै नमः ।
ॐ कैवल्यतत्परायै नमः ।
ॐ यज्ञार्थिन्यै नमः ।
ॐ यज्ञदात्र्यै नमः ।
ॐ यज्ञभोक्त्र्यै नमः ।
ॐ दुरुद्धरायै नमः ।
ॐ परश्वथधरायै नमः ।
ॐ राधायै नमः ॥ २४० ॥

ॐ रेणुकायै नमः ।
ॐ भीतिहारिण्यै नमः ।
ॐ प्राच्यै नमः ।
ॐ प्रतीच्यै नमः ।
ॐ गरुडायै नमः ।
ॐ विष्वक्सेनायै नमः ।
ॐ धनञ्जयायै नमः ।
ॐ कामाक्ष्यै नमः ।
ॐ क्षीरकण्ठायै नमः ।
ॐ कामदायै नमः ।
ॐ उद्दामकाण्डगायै नमः ।
ॐ चामुण्डायै नमः ।
ॐ लोकमात्रे नमः ।
ॐ पार्वत्यै नमः ।
ॐ परमाद्भुतायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः ।
ॐ मन्त्रविद्यायै नमः ।
ॐ मोक्षविद्यायै नमः ।
ॐ महाचित्यै नमः ।
ॐ कामुकायै नमः ॥ २६० ॥

See Also  1000 Names Of Sri Gurunatha Guhya Nama Sahasranama Stotram In English

ॐ कामदात्र्यै नमः ।
ॐ काम्यशफायै नमः ।
ॐ दिवायै नमः ।
ॐ निशायै नमः ।
ॐ घटिकायै नमः ।
ॐ कलायै नमः ।
ॐ काष्ठायै नमः ।
ॐ मासरूपायै नमः ।
ॐ शरद्वरायै नमः ।
ॐ रुद्रात्मिकायै नमः ।
ॐ रुद्रधात्र्यै नमः ।
ॐ रौद्र्यै नमः ।
ॐ रुद्रप्रभाधिकायै नमः ।
ॐ करालवदनायै नमः ।
ॐ दोषायै नमः ।
ॐ निर्दोषायै नमः ।
ॐ साकृत्यै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ तेजोमय्यै नमः ।
ॐ वीर्यवत्यै नमः ॥ २८० ॥

ॐ वीर्यातीतायै नमः ।
ॐ परायणायै नमः ।
ॐ क्षुरप्रवारिण्यै नमः ।
ॐ अक्षुद्रायै नमः ।
ॐ क्षुरधारायै नमः ।
ॐ सुमध्यमायै नमः ।
ॐ औदुम्बर्यै नमः ।
ॐ तीर्थकर्यै नमः ।
ॐ विकृतायै नमः ।
ॐ अविकृतायै नमः ।
ॐ समायै नमः ।
ॐ तोषिण्यै नमः ।
ॐ तुकारेणवाच्यायै नमः ।
ॐ सर्वार्थसिद्धिदायै नमः ।
ॐ उद्दामचेष्टायै नमः ।
ॐ आकारवाच्यायै नमः ।
ॐ सर्वायै नमः ।
ॐ प्रभाकर्यै नमः ।
ॐ लक्ष्मीरूपायै नमः ।
ॐ लकारेणवाच्यायै नमः ॥ ३०० ॥

ॐ नृणां लक्ष्मीप्रदायै नमः ।
ॐ शीतलायै नमः ।
ॐ सीकारवाच्यायै नमः ।
ॐ सुखरूपिण्यै नमः ।
ॐ गुकारवाच्यायै नमः ।
ॐ श्रीरूपायै नमः ।
ॐ श्रुतिरूपायै नमः ।
ॐ सदाशिवायै नमः ।
ॐ भव्यायै नमः ।
ॐ भवस्थितायै नमः ।
ॐ भावाधारायै नमः ।
ॐ भवहितङ्कर्यै नमः ।
ॐ भवायै नमः ।
ॐ भावुकदात्र्यै नमः ।
ॐ भवाभवविनाशिन्यै नमः ।
ॐ भववन्द्यायै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ भगवद्वासरूपिण्यै नमः ।
ॐ दाताभावं भूजनीलायै (दातृभावे पूजनीयायै) नमः ।
ॐ शान्त्यै नमः ॥ ३२० ॥

ॐ भागवत्यै नमः ।
ॐ प्रियायै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ महेशानायै नमः ।
ॐ महीपालायै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ गहनादिस्थितायै नमः ।
ॐ शक्त्यै नमः ।
ॐ कमलायै नमः ।
ॐ कलिनाशिन्यै नमः ।
ॐ कालकेयप्रहर्त्र्यै नमः ।
ॐ सकलाकलनक्षमायै नमः ।
ॐ कलधौताकृत्यै नमः ।
ॐ काल्यै नमः ।
ॐ कालकालप्रवर्तिन्यै नमः ।
ॐ कल्यग्रायै नमः ।
ॐ सकलायै नमः ।
ॐ भद्रायै नमः ।
ॐ कालकालगलप्रियायै नमः ।
ॐ मङ्गलायै नमः ॥ ३४० ॥

ॐ जृम्भिण्यै नमः ।
ॐ जृम्भायै नमः ।
ॐ भञ्जिन्यै नमः ।
ॐ कर्णिकाकृतये नमः ।
ॐ मन्त्राराध्यायै नमः ।
ॐ वारुण्यै नमः ।
ॐ शारदायै नमः ।
ॐ परिघायै नमः ।
ॐ सरिते नमः ।
ॐ वैनायक्यै नमः ।
ॐ रत्नमालायै नमः ।
ॐ शरभायै नमः ।
ॐ वर्तिकाननायै नमः ।
ॐ मैत्रेयायै नमः ।
ॐ कामिन्यै नमः ।
ॐ भैष्म्यै नमः ।
ॐ धनुर्नाराचधारिण्यै नमः ।
ॐ कमनीयायै नमः ।
ॐ रम्भोरवे नमः ।
ॐ रम्भाराध्यपदायै नमः ॥ ३६० ॥

ॐ शुभातिथ्यायै नमः ।
ॐ पण्डितकायै नमः ।
ॐ सदानन्दायै नमः ।
ॐ प्रपंचिकायै नमः ।
ॐ वाममल्लस्वरूपायै नमः ।
ॐ (॥॥) नमः । ?
ॐ सद्योजातायै नमः ।
ॐ शाकभक्षायै नमः ।
ॐ अदित्यै नमः ।
ॐ देवतामय्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मण्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्मणागम्यायै नमः ।
ॐ वेदवाचे नमः ।
ॐ सुरेश्वर्यै नमः ।
ॐ गायत्र्यै नमः ।
ॐ व्याहृत्यै नमः ।
ॐ पुष्ट्यै नमः ।
ॐ ताटङ्कद्वयशोभिन्यै नमः ।
ॐ भैरव्यै नमः ।
ॐ चारुरूपायै नमः॥ ३८० ॥

ॐ स्वर्णस्वच्छकपोलिकायै नमः ।
ॐ सुपर्व (वर्ण )ज्यायै नमः ।
ॐ युद्धशूरायै नमः ।
ॐ चारुभोज्यायै नमः ।
ॐ सुकामिन्यै नमः ।
ॐ भृगुवासरसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ भृगुपुत्र्यै नमः ।
ॐ निरामयायै नमः ।
ॐ त्रिवर्गदायै नमः ।
ॐ त्रिसुखदायै नमः ।
ॐ तृतीयसवनप्रियायै नमः ।
ॐ भाग्यप्रदायै नमः ।
ॐ भाग्यरूपायै नमः ।
ॐ भगवद्भक्तिदायिन्यै नमः ।
ॐ स्वाहायै नमः ।
ॐ स्वधायै नमः ।
ॐ क्षुधारूपायै नमः ।
ॐ स्तोत्राक्षरनिरूपिकायै नमः ।
ॐ मार्यै नमः ।
ॐ कुमार्यै नमः ॥ ४०० ॥

ॐ मारारिभञ्जन्यै नमः ।
ॐ शक्तिरूपिण्यै नमः ।
ॐ कमनीयतरश्रोण्यै नमः ।
ॐ रमणीयस्तन्यै नमः ।
ॐ कृशायै नमः ।
ॐ अचिन्त्यरूपायै नमः ।
ॐ विश्वाक्ष्यै नमः ।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ विरूपाक्ष्यै नमः ।
ॐ प्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ विश्वस्यै नमः ।
ॐ विश्वप्रदायै नमः ।
ॐ विश्वभोक्त्र्यै नमः ।
ॐ विश्वाधिकायै नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ करवीरेश्वर्यै नमः ।
ॐ क्षीरनायक्यै नमः ।
ॐ विजयप्रदायै नमः ।
ॐ उष्णिगे नमः ।
ॐ त्रिष्टुभे नमः ॥ ४२० ॥

ॐ अनुष्ठुभे नमः ।
ॐ जगत्यै नमः ।
ॐ बृहत्यै नमः ।
ॐ क्रियायै नमः ।
ॐ क्रियावत्यै नमः ।
ॐ वेत्रवत्यै नमः ।
ॐ सुभगायै नमः ।
ॐ धवलाम्बरायै नमः ।
ॐ शुभ्रद्विजायै नमः ।
ॐ भासुराक्ष्यै नमः ।
ॐ दिव्यकंचुकभूषितायै नमः ।
ॐ नूपुराढ्यायै नमः ।
ॐ झणझणच्छिञ्जानमणिभूषितायै नमः ।
ॐ शचीमध्यायै नमः ।
ॐ बृहद्बाहुयुगायै नमः ।
ॐ मन्थरगामिन्यै नमः ।
ॐ मन्दरोद्धारकरण्यै नमः ।
ॐ प्रियकारिविनोदिन्यै नमः ।
ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
ॐ सुधात्र्यै नमः ॥ ४४० ॥

ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ अपर्णायै नमः ।
ॐ वारुण्यै नमः ।
ॐ प्रभा (मा ) यै नमः ।
ॐ सौपर्ण्यै नमः ।
ॐ शेषविनुतायै नमः ।
ॐ गारुड्यै नमः ।
ॐ गरुडासनायै नमः ।
ॐ धनञ्जयायै नमः ।
ॐ विजयायै नमः ।
ॐ पिङ्गायै नमः ।
ॐ लीलाविनोदिन्यै नमः ।
ॐ कौशाम्ब्यै नमः ।
ॐ कान्तिदात्र्यै नमः ।
ॐ कुसुम्भायै नमः ।
ॐ लोकपावन्यै नमः ।
ॐ पिङ्गाक्ष्यै नमः ।
ॐ पिङ्गरूपायै नमः ।
ॐ पिशङ्गवदनायै नमः ।
ॐ वसवे नमः ॥ ४६० ॥

ॐ त्र्यक्षायै नमः ।
ॐ त्रिशूलायै नमः ।
ॐ धरण्यै नमः ।
ॐ सिंहारूढायै नमः ।
ॐ मृगेक्षणायै नमः ।
ॐ ईषणात्रयनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ नित्यमुक्तायै नमः ।
ॐ सर्वार्थदायै नमः ।
ॐ शिववन्द्यायै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ हरेः पदसुवाहिकायै नमः ।
ॐ हारिण्यै नमः ।
ॐ हारकेयूरकनकाङ्गदभूषणायै नमः ।
ॐ वाराणस्यै नमः ।
ॐ दानशीलायै नमः ।
ॐ शोभायै नमः ।
ॐ अशेषकलाश्रयायै नमः ।
ॐ वाराह्यै नमः ।
ॐ श्यामलायै नमः ।
ॐ महासुन्दप्रपूजितायै नमः ॥ ४८० ॥

ॐ अणिमावत्यै नमः ।
ॐ त्रयीविद्यायै नमः ।
ॐ महिमोपेतलक्षणायै नमः ।
ॐ गरिमायुतायै नमः ।
ॐ सुभगायै नमः ।
ॐ लघिमालक्षणैर्युतायै नमः ।
ॐ जिह्मायै नमः ।
ॐ जिह्वाग्ररम्यायै नमः ।
ॐ श्रुतिभूषायै नमः ।
ॐ मनोरमायै नमः ।
ॐ रञ्जन्यै नमः ।
ॐ रङ्गनित्यायै नमः ।
ॐ चाक्षुष्यै नमः ।
ॐ श्रुतिकृद्बलायै नमः ।
ॐ रामप्रियायै नमः ।
ॐ श्रोत्रियायै नमः ।
ॐ उपसर्गभृतायै नमः ।
ॐ भुज्यै नमः ।
ॐ अरुन्धत्यै नमः ।
ॐ शच्यै नमः ॥ ५०० ॥

ॐ भामायै नमः ।
ॐ सर्ववन्द्यायै नमः ।
ॐ विलक्षणायै नमः ।
ॐ एकरूपायै नमः ।
ॐ अनन्तरूपायै नमः ।
ॐ त्रयीरूपायै नमः ।
ॐ समाकृत्यै नमः ।
ॐ समासायै नमः ।
ॐ तद्धिताकारायै नमः ।
ॐ विभक्त्यै नमः ।
ॐ व्यञ्जनात्मिकायै नमः ।
ॐ स्वराकारायै नमः ।
ॐ निराकारायै नमः ।
ॐ गम्भीरायै नमः ।
ॐ गहनोपमायै नमः ।
ॐ गुहायै नमः ।
ॐ गुह्यायै नमः ।
ॐ ज्योतिर्मय्यै नमः ।
ॐ तन्त्र्यै नमः ।
ॐ शक्कर्यै नमः ॥ ५२० ॥

See Also  108 Names Of Sri Kali In Tamil

ॐ बलाबलायै नमः ।
ॐ सद्रूपायै नमः ।
ॐ सूक्तिपरायै नमः ।
ॐ श्रोतव्यायै नमः ।
ॐ वञ्जुलायै नमः ।
ॐ अध्वरायै नमः ।
ॐ विद्याधरीप्रियायै नमः ।
ॐ सौर्यै नमः ।
ॐ सूरिगम्यायै नमः ।
ॐ सुरेश्वर्यै नमः ।
ॐ यन्त्रविद्यायै नमः ।
ॐ प्रदात्र्यै नमः ।
ॐ मोहितायै नमः ।
ॐ श्रुतिगर्भिण्यै नमः ।
ॐ व्यक्त्यै नमः ।
ॐ विभावर्यै नमः ।
ॐ जात्यै नमः ।
ॐ हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः ।
ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ।
ॐ काशायै नमः ॥ ५४० ॥

ॐ मातृकायै नमः ।
ॐ चण्डरूपिण्यै नमः ।
ॐ नवदुर्गायै नमः ।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ विपञ्च्यै नमः ।
ॐ कुब्जिकायै नमः ।
ॐ कामायै नमः ।
ॐ इडारूपायै नमः ।
ॐ मृणाल्यै नमः ।
ॐ दक्षिणायै नमः ।
ॐ पिङ्गलास्थितायै नमः ।
ॐ दूतिन्यै नमः ।
ॐ मौनिन्यै नमः ।
ॐ मायायै नमः ।
ॐ यामाताकरसञ्ज्ञिकायै नमः ।
ॐ कृतान्ततापिन्यै नमः ।
ॐ तारायै नमः ।
ॐ ताराधिपनिभाननायै नमः ।
ॐ रक्षोघ्न्यै नमः ।
ॐ विरूपाक्ष्यै नमः ॥ ५६० ॥

ॐ पूर्णिमायै नमः ।
ॐ अनुमत्यै नमः ।
ॐ कुह्वै नमः ।
ॐ अमावास्यायै नमः ।
ॐ सिनीवाल्यै नमः ।
ॐ वैजयन्त्यै नमः ।
ॐ मरालिकायै नमः ।
ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः ।
ॐ चन्द्रसौंदर्यै नमः ।
ॐ अमृतसेविन्यै नमः ।
ॐ ज्योत्स्नानामधिकायै नमः ।
ॐ गुर्व्यै नमः ।
ॐ यमुनायै नमः ।
ॐ रेवत्यै नमः ।
ॐ ज्येष्ठायै नमः ।
ॐ जनो (लो )दर्यै नमः ।
ॐ विश्वम्भरायै नमः ।
ॐ शबरसूदिन्यै नमः ।
ॐ प्रबोधिन्यै नमः ।
ॐ महाकन्यायै नमः ॥ ८८० ॥

ॐ कमठायै नमः ।
ॐ प्रसूतिकायै नमः ।
ॐ मिहिराभायै नमः ।

ॐ तटिद्रूपायै नमः ।
ॐ भूत्यै नमः ।
ॐ हिमवतीकरायै नमः ।
ॐ सुनन्दायै नमः ।
ॐ मानव्यै नमः ।
ॐ घण्टायै नमः ।
ॐ छायादेव्यै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ स्तम्भिन्यै नमः ।
ॐ भ्रमर्यै नमः ।
ॐ दूत्यै नमः ।
ॐ सप्तदुर्गायै नमः ।
ॐ अष्टभैरव्यै नमः ।
ॐ बिन्दुरूपायै नमः ।
ॐ कलारूपायै नमः ।
ॐ नादरूपायै नमः ।
ॐ कलात्मिकायै नमः ॥ ६०० ॥

ॐ अजरायै नमः ।
ॐ कलशायै नमः ।
ॐ पुण्यायै नमः ।
ॐ कृपाढ्यायै नमः ।
ॐ चक्रवासिन्यै नमः ।
ॐ शुम्भायै नमः ।
ॐ निशुम्भायै नमः ।
ॐ दाशाह्वायै नमः ।
ॐ हरिपादसमाश्रयायै नमः ।
ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः ।
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ।
ॐ शङ्खिन्यै नमः ।
ॐ चित्रिण्यै नमः ।
ॐ श्रितायै नमः ।
ॐ अश्वत्थधारिण्यै नमः ।
ॐ ईंशानायै नमः ।
ॐ पञ्चपत्रायै नमः ।
ॐ वरूथिन्यै नमः ।
ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ॐ पदातये नमः ॥ ६२० ॥

ॐ पङ्क्तिपावन्यै नमः ।
ॐ हिरण्यवर्णायै नमः ।
ॐ हरिण्यै नमः ।
ॐ लेखायै नमः ।
ॐ कोशात्मिकायै नमः ।
ॐ ततायै नमः ।
ॐ पदव्यै नमः ।
ॐ पङ्क्तिविज्ञानायै नमः ।
ॐ पुण्यपङ्क्तिविराजितायै नमः ।
ॐ निस्त्रिंशायै नमः ।
ॐ पीठिकायै नमः ।
ॐ सोमायै नमः ।
ॐ पक्षिण्यै नमः ।
ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः ।
ॐ केतक्यै नमः ।
ॐ अष्टभुजाकारायै नमः ।
ॐ मल्लिकायै नमः ।
ॐ अन्तर्बहिष्कृतायै नमः ।
ॐ तपस्विन्यै नमः ।
ॐ शनैष्कार्यै नमः ॥ ६४० ॥

ॐ गद्यपद्यात्मिकायै नमः ।
ॐ क्षरायै नमः ।
ॐ तमःपरायै नमः ।
ॐ पुराणज्ञायै नमः ।
ॐ जाड्यहन्त्र्यै नमः ।
ॐ प्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ मूर्तिमय्यै नमः ।
ॐ तत्पदायै नमः ।
ॐ पुण्यलक्षणायै नमः ।
ॐ कपालिन्यै नमः ।
ॐ महादंष्ट्रायै नमः ।
ॐ सर्वांवासायै नमः ।
ॐ सुन्दर्यै नमः ।
ॐ ब्राह्मण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मसम्पत्त्यै नमः ।
ॐ मातङ्ग्यै नमः ।
ॐ अमृताकरायै नमः ।
ॐ जाग्रते नमः ।
ॐ सुप्तायै नमः ॥ ६६० ॥

ॐ सुषुप्तायै नमः ।
ॐ मूर्च्छायै नमः ।
ॐ स्वप्नप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ साङ्ख्यायन्यै नमः ।
ॐ महाज्वालायै नमः ।
ॐ विकृत्यै नमः ।
ॐ साम्प्रदायिकायै नमः ।
ॐ लक्ष्यायै नमः ।
ॐ सानुमत्यै नमः ।
ॐ नीत्यै नमः ।
ॐ दण्डनीत्यै नमः ।
ॐ मधुप्रियायै नमः ।
ॐ आख्याधिकायै नमः ।
ॐ आख्यातवत्यै नमः ।
ॐ मधुविदे नमः ।
ॐ विधिवल्लभायै नमः ।
ॐ माध्व्यै नमः ।
ॐ मधुमदास्वादायै नमः ।
ॐ मधुरास्यायै नमः ।
ॐ दवीयस्यै नमः ॥ ६८० ॥

ॐ वैराज्यै नमः ।
ॐ विन्ध्यसंस्थानायै नमः ।
ॐ काश्मीरतलवासिन्यै नमः ।
ॐ योगनिद्रायै नमः ।
ॐ विनिद्रायै नमः ।
ॐ द्वासुपर्णाश्रुतिप्रियायै नमः ।
ॐ मातृकायै नमः ।
ॐ पञ्चसामेड्यायै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ कल्पनायै नमः ।
ॐ कृत्यै नमः ।
ॐ पंचस्तम्भात्मिकायै नमः ।
ॐ क्षौमवस्रायै नमः ।
ॐ पञ्चाग्निमध्यगायै नमः ।
ॐ आदिदेव्यै नमः ।
ॐ आदिभूतायै नमः ।
ॐ अश्वात्मने नमः ।
ओं ख्यातिरञ्जितायै नमः ।
ॐ उद्दामन्यै नमः ।
ॐ संहिताख्यायै नमः ॥ ७०० ॥

ॐ पञ्चपक्षायै नमः ।
ॐ कलावत्यै नमः ।
ॐ व्योमप्रियायै नमः ।
ॐ वेणुबन्धायै नमः ।
ॐ दिव्यरत्नगलप्रभायै नमः ।
ॐ नाडीदृष्टायै नमः ।
ॐ ज्ञानदृष्टिदृष्टायै नमः ।
ॐ तद्भ्राजिन्यै नमः ।
ॐ दृढायै नमः ।
ॐ द्रुतायै (हुतायै) नमः ।
ॐ पञ्चवट्यै नमः ।
ॐ पञ्चग्रासायै नमः ।
ॐ प्रणवसंयत्यै नमः ।
ॐ त्रिशिखायै नमः ।
ॐ प्रमदारत्नाय (क्तायै) नमः ।
ॐ सपञ्चास्यायै नमः ।
ॐ प्रमादिन्यै नमः ।
ॐ गीतज्ञेयायै नमः ।
ॐ चञ्चरीकायै नमः ।
ॐ सर्वान्तर्यामिरूपिण्यै नमः ॥ ७२० ॥

ॐ समयायै नमः ।
ॐ सामवल्लभ्यायै नमः ।
ॐ ज्योतिश्चक्रायै नमः ।
ॐ प्रभाकर्यै नमः ।
ॐ सप्तजिह्वायै नमः ।
ॐ महाजिह्वायै नमः ।
ॐ महादुर्गायै नमः ।
ॐ महोत्सवायै नमः ।
ॐ स्वरसायै नमः ।
ॐ मानव्यै नमः ।
ॐ पूर्णायै नमः ।
ॐ इष्टिकायै नमः ।
ॐ वरूथिन्यै नमः ।
ॐ सर्वलोकानां निर्मात्र्यै नमः ।
ॐ अव्ययायै नमः ।
ॐ श्रीकराम्बरायै नमः ।
ॐ प्रजावत्यै नमः ।
ॐ प्रजादक्षायै नमः ।
ॐ शिक्षारूपायै नमः ।
ॐ प्रजाकर्यै नमः ॥ ७४० ॥

ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ रञ्जनायै नमः ।
ॐ निरञ्जनायै नमः ।
ॐ स्वयम्प्रकाशायै नमः ।
ॐ मायै नमः ।
ॐ आशास्यदात्र्यै नमः ।
ॐ अविद्याविदारिण्यै नमः ।
ॐ पद्मावत्यै नमः ।
ॐ मातुलङ्गधारिण्यै नमः ।
ॐ गदाधरायै नमः ।
ॐ खेयात्रायै नमः ।
ॐ पात्रसंविष्टायै नमः ।
ॐ कुष्ठामयनिवर्तिन्यै नमः ।
ॐ कृत्स्नं व्याप्य स्थितायै नमः ।
ॐ सर्वप्रतीकायै नमः ।
ॐ श्रवणक्षमायै नमः ।
ॐ आयुष्यदायै नमः ।
ॐ विमुक्त्यै नमः ।
ॐ सायुज्यपदवीप्रदायै नमः ॥ ७६० ॥

See Also  108 Names Of Dakshinamurthy – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

ॐ सनत्कुमार्यै नमः ।
ॐ वैधात्र्यै नमः ।
ॐ घृताच्यास्तु वरप्रदायै नमः ।
ॐ श्रीसूक्तसंस्तुतायै नमः ।
ॐ बाह्योपासनाश्च प्रकुर्वत्यै नमः ।
ॐ जगत्सख्यै नमः ।
ॐ सख्यदात्र्यै नमः ।
ॐ कम्बुकण्ठायै नमः ।
ॐ महोर्मिण्यै नमः ।
ॐ योगध्यानरतायै नमः ।
ॐ विष्णुयोगिन्यै नमः ।
ॐ विष्णुसंश्रितायै नमः ।
ॐ निःश्रेयस्यै नमः ।
ॐ निःश्रेयःप्रदायै नमः ।
ॐ सर्वगुणाधिकायै नमः ।
ॐ शोभाढ्यायै नमः ।
ॐ शाम्भव्यै नमः ।
ॐ शम्भुवन्द्यायै नमः ।
ॐ वन्दारुबन्धुरायै नमः ।
ॐ हरेर्गुणानुध्यायन्त्यै नमः ॥ ७८० ॥

ॐ हरिपादार्चने रतायै नमः ।
ॐ हरिदासोत्तमायै नमः ।
ॐ साध्व्यै नमः ।
ॐ हर्यधीनायै नमः ।
ॐ सदाशुचये नमः ।
ॐ हरिण्यै नमः ।
ॐ हरिपत्न्यै नमः ।
ॐ शुद्धसत्वायै नमः ।
ॐ तमोतिगायै नमः ।
ॐ शुनासीरपुराराध्यायै नमः ।
ॐ सुनासायै नमः ।
ॐ त्रिपुरेश्वर्यै नमः ।
ॐ धर्मदायै नमः ।
ॐ कामदायै नमः ।
ॐ अर्थदात्र्यै नमः ।
ॐ मोक्षप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ विरजायै नमः ।
ॐ तारिण्यै नमः ।
ॐ लिङ्गभङ्गदात्र्यै नमः ।
ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः ॥ ८०० ॥

ॐ वासुदेवं दर्शयन्त्यै नमः ।
ॐ वासुदेवपदाश्रयायै नमः ।
ॐ अम्लानायै नमः ।
ॐ अवनसर्वज्ञायै नमः ।
ॐ ईशायै नमः ।
ॐ सावित्रिकप्रदायै नमः ।
ॐ अवृद्धिह्रासविज्ञानायै नमः ।
ॐ लोभत्यक्तसमीपगायै नमः ।
ॐ देवेशमौलिसम्बद्धपादपीठायै नमः ।
ॐ तमो घ्नत्यै नमः ।
ॐ ईशभोगाधिकरणायै नमः ।
ॐ यज्ञेश्यै नमः ।
ॐ यज्ञमानिन्यै नमः ।
ॐ हर्यङ्गगायै नमः ।
ॐ वक्षःस्थायै नमः ।
ॐ शिरःस्थायै नमः ।
ॐ दक्षिणात्मिकायै नमः ।
ॐ स्फुरच्छक्तिमय्यै नमः ।
ॐ गीतायै नमः ।
ॐ पुंविकारायै नमः ॥ ८२० ॥

ॐ पुमाकृत्यै नमः ।
ॐ ईशावियोगिन्यै नमः ।
ॐ पुंसा समायै नमः ।
ॐ अतुलवपुर्धरायै नमः ।
ॐ वटपत्रात्मिकायै नमः ।
ॐ बाह्याकृत्यै नमः ।
ॐ कीलालरूपिण्यै नमः ।
ॐ तमोभिदे नमः ।
ॐ मानव्यै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः ।
ॐ अल्पसुखार्थिभिरगम्यायै नमः ।
ॐ कराग्रवारिनीकाशायै नमः ।
ॐ करवारिसुपोषितायै नमः ।
ॐ गोरूपायै नमः ।
ॐ गोष्ठमध्यस्थायै नमः ।
ॐ गोपालप्रियकारिण्यै नमः ।
ॐ जितेन्द्रियायै नमः ।
ॐ विश्वभोक्त्र्यै नमः ।
ॐ यन्त्र्यै नमः ।
ॐ यानायै नमः ॥ ८४० ॥

ॐ चिकित्विष्यै नमः ।
ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः ।
ॐ चेतयित्र्यै नमः ।
ॐ मर्त्यापस्मारहारिण्यै नमः ।
ॐ स्वर्गवर्त्मकर्यै नमः ।
ॐ गाथायै नमः ।
ॐ निरालम्बायै नमः ।
ॐ गुणाकरायै नमः ।
ॐ शश्वद्रूपायै नमः ।
ॐ शूरसेनायै नमः ।
ॐ वृष्ट्यै नमः ।
ॐ वृष्टिप्रवर्षिण्यै नमः ।
ॐ प्रमदात्तायै नमः ।
ॐ अप्रमत्तायै नमः ।
ॐ प्रमादघ्न्यै नमः ।
ॐ प्रमोददायै नमः ।
ॐ ब्राह्मण्यै नमः ।
ॐ क्षत्रियायै नमः ।
ॐ वैश्यायै नमः ।
ॐ शूद्रायै नमः ॥ ८६० ॥

ॐ जात्यै नमः ।
ॐ मसूरिकायै नमः ।
ॐ वानप्रस्थायै नमः ।
ॐ तीर्थरूपायै नमः ।
ॐ गृहस्थायै नमः ।
ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः ।
ॐ आत्मक्रीडायै नमः ।
ॐ आत्मरत्यै नमः ।
ॐ आत्मवत्यै नमः ।
ॐ असितेक्षणायै नमः ।
ॐ अनीहायै नमः ।
ॐ मौनिन्यै नमः ।
ॐ हानिशून्यायै नमः ।
ॐ काश्मीरवासिन्यै नमः ।
ॐ अव्यथायै नमः ।
ॐ विजयायै नमः ।
ॐ राज्ञ्यै नमः ।
ॐ मृणालतुलितांशुकायै नमः ।
ॐ गुहाशयायै नमः ।
ॐ धीरमत्यै नमः ॥ ८८० ॥

ॐ अनाथायै नमः ।
ॐ अनाथरक्षिण्यै नमः ।
ॐ यूपात्मिकायै नमः ।
ॐ वेदिरूपायै नमः ।
ॐ स्रुग्रूपायै नमः ।
ॐ स्रुवरूपिण्यै नमः ।
ॐ ज्ञानोपदेशिन्यै नमः ।
ॐ पट्टसूत्राङ्कायै नमः ।
ॐ ज्ञानमुद्रिकायै नमः ।
ॐ विधिवेद्यायै नमः ।
ॐ मन्त्रवेद्यायै नमः ।
ॐ अर्थवादप्ररोचितायै नमः ।
ॐ क्रियारूपायै नमः ।
ॐ मन्त्ररूपायै नमः ।
ॐ दक्षिणायै नमः ।
ॐ ब्राह्मणात्मिकायै नमः ।
ॐ अन्नेशायै नमः ।
ॐ अन्नदायै नमः ।
ॐ अन्नोपासिन्यै नमः ।
ॐ परमान्नभुजे नमः ॥ ९०० ॥

ॐ सभायै नमः ।
ॐ सभावत्यै नमः ।
ॐ सभ्यायै नमः ।
ॐ सभ्यानां जीवनप्रदायै नमः ।
ॐ लिप्सायै नमः ।
ॐ बडबायै नमः ।
ॐ अश्वत्थायै नमः ।
ॐ जिज्ञासायै नमः ।
ॐ विषयात्मिकायै नमः ।
ॐ स्वररूपायै नमः ।
ॐ वर्णरूपायै नमः ।
ॐ दीर्घायै नमः ।
ॐ ह्रस्वायै नमः ।
ॐ स्वरात्मिकायै नमः ।
ॐ धर्मरूपायै नमः ।
ॐ धर्मपुण्यायै नमः ।
ॐ आद्यायै नमः ।
ॐ ईशान्यै नमः ।
ॐ शार्ङ्गिवल्लभायै नमः ।
ॐ चलन्त्यै नमः ॥ ९२० ॥

ॐ छत्रिण्यै नमः ।
ॐ इच्छायै नमः ।
ॐ जगन्नाथायै नमः ।
ॐ अजरायै नमः ।
ॐ अमरायै नमः ।
ॐ झषाङ्कसुप्रियायै नमः ।
ॐ रम्यायै नमः ।
ॐ रत्यै नमः ।
ॐ रतिसुखप्रदायै नमः ।
ॐ नवाक्षरात्मिकायै नमः ।
ॐ कादिसर्ववर्णात्मिकायै नमः ।
ॐ लिप्यै नमः ।
ॐ रत्नकुङ्कुमफालाढ्यायै नमः ।
ॐ हरिद्राञ्चितपादुकायै नमः ।
ॐ दिव्याङ्गरागायै नमः ।
ॐ दिव्याङ्गायै नमः ।
ॐ सुवर्णलतिकोपमायै नमः ।
ॐ सुदेव्यै नमः ।
ॐ वामदेव्यै नमः ।
ॐ सप्तद्वीपात्मिकायै नमः ॥ ९४० ॥

ॐ भृत्यै नमः ।
ॐ गजशुण्डाद्वयभृतसुवर्णकलशप्रियायै नमः ।
ॐ तपनीयप्रभायै नमः ।
ॐ लिकुचायै नमः ।
ॐ लिकुचस्तन्यै नमः ।
ॐ कान्तारसुप्रियायै नमः ।
ॐ कान्तायै नमः ।
ॐ अरातिव्रातान्तदायिन्यै नमः ।
ॐ पुराणायै नमः ।
ॐ कीटकाभासायै नमः ।
ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः ।
ॐ पुण्यचर्मिण्यै नमः ।
ॐ ओङ्कारघोषरूपायै नमः ।
ॐ नवमीतिथिपूजितायै नमः ।
ॐ क्षीराब्धिकन्यकायै नमः ।
ॐ वन्यायै नमः ।
ॐ पुण्डरीकनिभाम्बरायै नमः ।
ॐ वैकुण्ठरूपिण्यै नमः ।
ॐ हरिपादाब्जसेविन्यै नमः ।
ॐ कैलासपूजितायै नमः ॥ ९६० ॥

ॐ कामरूपायै नमः ।
ॐ हिरण्मय्यै नमः ।
ॐ कण्ठसूत्रस्थितायै नमः ।
ॐ सौमङ्गल्यप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ काम्यमानायै नमः ।
ॐ उपेन्द्रदूत्यै नमः ।
ॐ श्रीकृष्णतुलस्यै नमः ।
ॐ घृणायै नमः ।
ॐ श्रीरामतुलस्यै नमः ।
ॐ मित्रायै नमः ।
ॐ आलोलविलासिन्यै नमः ।
ॐ सर्वतीर्थायै नमः ।
ॐ आत्ममूलायै नमः ।
ॐ देवतामयमध्यगायै नमः ।
ॐ सर्ववेदमयाग्रायै नमः ।
ॐ श्रीमोक्षतुलस्यै नमः ।
ॐ दृढायै नमः ।
ॐ शिवजाड्यापहन्त्र्यै नमः ।
ॐ शैवसिद्धान्तकाशिन्यै नमः ।
ॐ काकासुरर्स्यातिहन्त्र्यै नमः ॥ ९८० ॥

ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ॐ पीयूषपाण्यै नमः ।
ॐ पीयूषायै नमः ।
ॐ कामंवादिविनोदिन्यै नमः ।
ॐ कमनीयश्रोणितटायै नमः ।
ॐ तटिन्निभवरद्युत्यै नमः ।
ॐ भाग्यलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ मोक्षदात्र्यै नमः ।
ॐ तुलसीतरुरूपिण्यै नमः ।
ॐ वृन्दावन शिरोरोहत्पादद्वयसुशोभितायै नमः ।
ॐ सर्वत्रव्याप्ततुलस्यै नमः ।
ॐ कामधुक्तुलस्यै नमः ।
ॐ मोक्षतुलस्यै नमः ।
ॐ भव्यतुलस्यै नमः ।
ॐ सदा संसृतितारिण्यै नमः ।
ॐ भवपाशविनाशिन्यै नमः ।
ॐ मोक्षसाधनदायिन्यै नमः ।
ॐ स्वदलैःपरमात्मनः पदद्वन्द्वं शोभयित्र्यै नमः ।
ॐ रागबन्धादसंसक्तरजोभिः कृतदूतिकायै नमः ।
ॐ भगवच्छब्दसंसेव्यपाद सर्वार्थदायिन्यै नमः ॥ १००० ॥

ॐ नमो नमो नमस्तस्यै सदा तस्यै नमो नमः ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Tulasi Stotram:

1000 Names of Sri Tulasi – Sahasranamavali in Sanskrit – EnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil