1000 Names Of Sri Tulasi – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

॥ TulasiSahasranamavali Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીતુલસીસહસ્રનામાવલિઃ ॥
ૐ તુલસ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીવિષ્ણુપ્રિયકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરવારિધિસમ્ભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતાનામભયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વરાપ્લવાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધયે નમઃ ।
ૐ સિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાન્તગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધેશપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધજનાર્થદાયૈ નમઃ ।
ૐ નારદાનુગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તાભદ્રપ્રણાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામજાયૈ નમઃ ।
ૐ ચપલાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામાઙ્ગ્યૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ સર્વસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામદાયૈ નમઃ ।
ૐ ચામુણ્ડ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રૈલોક્યવિજયપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણરોમાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણવેણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃન્દાવનવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હૃદ્ધ્યેયાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચમહિષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ કરાલવિક્રમાયૈ નમઃ ।
ૐ કામાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ શામ્ભવ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નિગમવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નિખિલાગમરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાયૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ નિત્યસુખાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રવક્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ મત્યૈ નમઃ ।
ૐ મહ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રહાસાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રલિપ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દનાક્તસ્તનદ્વયાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુવનિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણ્વારાધનલાલસાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉમાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડ્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મારમાત્રે નમઃ ।
ૐ વરદ્યુતયે નમઃ ।
ૐ દ્વાદશીપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ રમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દ્વાદશીસુપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ રત્યૈ નમઃ ।
ૐ ધૃત્યૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ કૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ નત્યૈ નમઃ ।
ૐ શાન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિફલાયૈ નમઃ ।
ૐ શુચયે નમઃ ।
ૐ શુભાનુરાગાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિદ્વર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભાવહાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ સુભ્રુવે નમઃ ।
ૐ ભૂર્ભુવઃસ્વઃસ્થવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્જિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કાશિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પઙ્ક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ મુક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તિપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યશાખાયૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ ભવ્યરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મીમાંસાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવ્યરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યવેણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિદ્રૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટિદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્થિતિપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કરાલનેપથ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પર્વમાનાયૈ નમઃ ।
ૐ પૂર્ણતારાયૈ નમઃ ।
ૐ રાકાયૈ નમઃ ।
ૐ રાકાસ્વવર્ણભાસે નમઃ ।
ૐ સુવર્ણવેદ્યૈ નમઃ ।
ૐ સૌવર્ણરત્નપીઠસમાશ્રિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશાલાયૈ નમઃ ।
ૐ નિષ્કલાયૈ નમઃ ।
ૐ વૃષ્ટ્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ વૃક્ષવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પદાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુપાદાશ્રિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિધિસૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂતિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સુહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂરિગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂર્યપ્રકાશિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કાશિતનયાયૈ નમઃ ।
ૐ કાશિરાજવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરાબ્ધિપૂજાવિરતાયૈ નમઃ ।
ૐ આદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ અમૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરકણ્ઠ્યૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ શોણાયૈ નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ ભુજગપાદુકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉષસે નમઃ ।
ૐ બુદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિયામાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામલાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ તનવે નમઃ ।
ૐ સરસ્વતીડ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શર્વાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શર્વાણીશપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ આદ્યલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ અન્ત્યલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુગુણાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્ગુણાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વાણમાર્ગદાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષમાયૈ નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ૐ ક્ષમાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષમાનાથાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નીરજાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યકાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષિત્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ ।
ૐ રાત્રિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શાખાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ બલાયૈ નમઃ ।
ૐ ભારત્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશિખાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માયૈ નમઃ ।
ૐ ગરિમ્ણે નમઃ ।
ૐ હંસગામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ વિરક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતિદાયૈ નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ૐ ભૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રભઞ્જન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુપુષ્ટાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ માહેન્દ્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જાલરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મજેડ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પથ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માનનાયૈ નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લેખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વૃક્ષાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થિરાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોમત્યૈ નમઃ ।
ૐ જાહ્નવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાયૈ નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ સપ્તશિખાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવેદાર્થસમ્પત્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પકાયૈ નમઃ ।
ૐ અરુણાયૈ નમઃ ।
ૐ કલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કુડ્મલાગ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ માયાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વિરાધિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અવિદ્યાવાસનાનાગ્યૈ (શ્યૈ) નમઃ ।
ૐ નાગકન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ બીજાલીનાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રફલાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વલક્ષણલક્ષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વને સ્વવૃક્ષરૂપેણરોપિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નાકિવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વનપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વનચરાયૈ નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ સદ્વરાયૈ નમઃ ।
ૐ પર્વલક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ મઞ્જરીભિર્વિરાજન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુગન્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ સુમનોહરાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ આધારશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિચ્છક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ વીરશક્તિકાયૈ નમઃ ।
ૐ આગ્નેય્યૈ તન્વૈ નમઃ ।
ૐ પાર્થિવાયૈ તન્વૈ નમઃ ।
ૐ આપ્યાયૈ તન્વૈ નમઃ ।
ૐ વાયવ્યૈ તન્વૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરિન્યૈ તન્વૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નિયતકલ્યાણાયૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ સંસારતારિકાયૈ નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ ભૈમ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષત્રિયાન્તકર્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષત્યૈ નમઃ ।
ૐ સત્યગર્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સવ્યાસવ્યપરાયૈ નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતાયૈ નમઃ ।
ૐ સવ્યાર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સવ્યેશાનપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અશ્વકર્ણાંયૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રાંશુપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ કૈવલ્યતત્પરાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞાર્થિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞભોક્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ દુરુદ્ધરાયૈ નમઃ ।
ૐ પરશ્વથધરાયૈ નમઃ ।
ૐ રાધાયૈ નમઃ ॥ ૨૪૦ ॥

ૐ રેણુકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીતિહારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રાચ્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રતીચ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગરુડાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્વક્સેનાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનઞ્જયાયૈ નમઃ ।
ૐ કામાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરકણ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ કામદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉદ્દામકાણ્ડગાયૈ નમઃ ।
ૐ ચામુણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ લોકમાત્રે નમઃ ।
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમાદ્ભુતાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મોક્ષવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાચિત્યૈ નમઃ ।
ૐ કામુકાયૈ નમઃ ॥ ૨૬૦ ॥

See Also  1000 Names Of Srimad Bhagavad Gita – Sahasranamavali Stotram In Odia

ૐ કામદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામ્યશફાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવાયૈ નમઃ ।
ૐ નિશાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘટિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાયૈ નમઃ ।
ૐ કાષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ માસરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શરદ્વરાયૈ નમઃ ।
ૐ રુદ્રાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ રુદ્રધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ રૌદ્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ રુદ્રપ્રભાધિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કરાલવદનાયૈ નમઃ ।
ૐ દોષાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્દોષાયૈ નમઃ ।
ૐ સાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ તેજોમય્યૈ નમઃ ।
ૐ વીર્યવત્યૈ નમઃ ॥ ૨૮૦ ॥

ૐ વીર્યાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ પરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષુરપ્રવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષુદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષુરધારાયૈ નમઃ ।
ૐ સુમધ્યમાયૈ નમઃ ।
ૐ ઔદુમ્બર્યૈ નમઃ ।
ૐ તીર્થકર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિકૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ અવિકૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ સમાયૈ નમઃ ।
ૐ તોષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તુકારેણવાચ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાર્થસિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉદ્દામચેષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ આકારવાચ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રભાકર્યૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ લકારેણવાચ્યાયૈ નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ નૃણાં લક્ષ્મીપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ શીતલાયૈ નમઃ ।
ૐ સીકારવાચ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુખરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુકારવાચ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સદાશિવાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાવાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવહિતઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાવુકદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવાભવવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગવદ્વાસરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દાતાભાવં ભૂજનીલાયૈ (દાતૃભાવે પૂજનીયાયૈ) નમઃ ।
ૐ શાન્ત્યૈ નમઃ ॥ ૩૨૦ ॥

ૐ ભાગવત્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહેશાનાયૈ નમઃ ।
ૐ મહીપાલાયૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગહનાદિસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ કમલાયૈ નમઃ ।
ૐ કલિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલકેયપ્રહર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સકલાકલનક્ષમાયૈ નમઃ ।
ૐ કલધૌતાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલકાલપ્રવર્તિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યગ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સકલાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલકાલગલપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ મઙ્ગલાયૈ નમઃ ॥ ૩૪૦ ॥

ૐ જૃમ્ભિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જૃમ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ ભઞ્જિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કર્ણિકાકૃતયે નમઃ ।
ૐ મન્ત્રારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વારુણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શારદાયૈ નમઃ ।
ૐ પરિઘાયૈ નમઃ ।
ૐ સરિતે નમઃ ।
ૐ વૈનાયક્યૈ નમઃ ।
ૐ રત્નમાલાયૈ નમઃ ।
ૐ શરભાયૈ નમઃ ।
ૐ વર્તિકાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ મૈત્રેયાયૈ નમઃ ।
ૐ કામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૈષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધનુર્નારાચધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કમનીયાયૈ નમઃ ।
ૐ રમ્ભોરવે નમઃ ।
ૐ રમ્ભારાધ્યપદાયૈ નમઃ ॥ ૩૬૦ ॥

ૐ શુભાતિથ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પણ્ડિતકાયૈ નમઃ ।
ૐ સદાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રપંચિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વામમલ્લસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ (॥॥) નમઃ । ?
ૐ સદ્યોજાતાયૈ નમઃ ।
ૐ શાકભક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ અદિત્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવતામય્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણાગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદવાચે નમઃ ।
ૐ સુરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગાયત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાહૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
ૐ તાટઙ્કદ્વયશોભિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચારુરૂપાયૈ નમઃ॥ ૩૮૦ ॥

ૐ સ્વર્ણસ્વચ્છકપોલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સુપર્વ (વર્ણ )જ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યુદ્ધશૂરાયૈ નમઃ ।
ૐ ચારુભોજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુકામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૃગુવાસરસમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૃગુપુત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ નિરામયાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિવર્ગદાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિસુખદાયૈ નમઃ ।
ૐ તૃતીયસવનપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગવદ્ભક્તિદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાહાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વધાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષુધારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્તોત્રાક્ષરનિરૂપિકાયૈ નમઃ ।
ૐ માર્યૈ નમઃ ।
ૐ કુમાર્યૈ નમઃ ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ મારારિભઞ્જન્યૈ નમઃ ।
ૐ શક્તિરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કમનીયતરશ્રોણ્યૈ નમઃ ।
ૐ રમણીયસ્તન્યૈ નમઃ ।
ૐ કૃશાયૈ નમઃ ।
ૐ અચિન્ત્યરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિરૂપાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વસ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વભોક્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વાધિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શુચયે નમઃ ।
ૐ કરવીરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરનાયક્યૈ નમઃ ।
ૐ વિજયપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉષ્ણિગે નમઃ ।
ૐ ત્રિષ્ટુભે નમઃ ॥ ૪૨૦ ॥

ૐ અનુષ્ઠુભે નમઃ ।
ૐ જગત્યૈ નમઃ ।
ૐ બૃહત્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્રિયાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ વેત્રવત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુભગાયૈ નમઃ ।
ૐ ધવલામ્બરાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભ્રદ્વિજાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાસુરાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યકંચુકભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નૂપુરાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઝણઝણચ્છિઞ્જાનમણિભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શચીમધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બૃહદ્બાહુયુગાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્થરગામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્દરોદ્ધારકરણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રિયકારિવિનોદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુધાત્ર્યૈ નમઃ ॥ ૪૪૦ ॥

ૐ બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અપર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ વારુણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રભા (મા ) યૈ નમઃ ।
ૐ સૌપર્ણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શેષવિનુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગારુડ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગરુડાસનાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનઞ્જયાયૈ નમઃ ।
ૐ વિજયાયૈ નમઃ ।
ૐ પિઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ લીલાવિનોદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કૌશામ્બ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તિદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કુસુમ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ લોકપાવન્યૈ નમઃ ।
ૐ પિઙ્ગાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ પિઙ્ગરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ પિશઙ્ગવદનાયૈ નમઃ ।
ૐ વસવે નમઃ ॥ ૪૬૦ ॥

ૐ ત્ર્યક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિશૂલાયૈ નમઃ ।
ૐ ધરણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સિંહારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ મૃગેક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈષણાત્રયનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યમુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાર્થદાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શાઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ હરેઃ પદસુવાહિકાયૈ નમઃ ।
ૐ હારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હારકેયૂરકનકાઙ્ગદભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ વારાણસ્યૈ નમઃ ।
ૐ દાનશીલાયૈ નમઃ ।
ૐ શોભાયૈ નમઃ ।
ૐ અશેષકલાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ વારાહ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામલાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાસુન્દપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ॥ ૪૮૦ ॥

ૐ અણિમાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રયીવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિમોપેતલક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ગરિમાયુતાયૈ નમઃ ।
ૐ સુભગાયૈ નમઃ ।
ૐ લઘિમાલક્ષણૈર્યુતાયૈ નમઃ ।
ૐ જિહ્માયૈ નમઃ ।
ૐ જિહ્વાગ્રરમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતિભૂષાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોરમાયૈ નમઃ ।
ૐ રઞ્જન્યૈ નમઃ ।
ૐ રઙ્ગનિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ચાક્ષુષ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતિકૃદ્બલાયૈ નમઃ ।
ૐ રામપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રોત્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉપસર્ગભૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુજ્યૈ નમઃ ।
ૐ અરુન્ધત્યૈ નમઃ ।
ૐ શચ્યૈ નમઃ ॥ ૫૦૦ ॥

ૐ ભામાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિલક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ એકરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રયીરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સમાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ સમાસાયૈ નમઃ ।
ૐ તદ્ધિતાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ વિભક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યઞ્જનાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ગમ્ભીરાયૈ નમઃ ।
ૐ ગહનોપમાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્યોતિર્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ તન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ શક્કર્યૈ નમઃ ॥ ૫૨૦ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Veerabhadra – Sahasranamavali Stotram In Kannada

ૐ બલાબલાયૈ નમઃ ।
ૐ સદ્રૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂક્તિપરાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રોતવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વઞ્જુલાયૈ નમઃ ।
ૐ અધ્વરાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાધરીપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ સૂરિગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્રવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મોહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતિગર્ભિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ વિભાવર્યૈ નમઃ ।
ૐ જાત્યૈ નમઃ ।
ૐ હૃદયગ્રન્થિભેદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દારિદ્ર્યધ્વંસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કાશાયૈ નમઃ ॥ ૫૪૦ ॥

ૐ માતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નવદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિપઞ્ચ્યૈ નમઃ ।
ૐ કુબ્જિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કામાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇડારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મૃણાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ દક્ષિણાયૈ નમઃ ।
ૐ પિઙ્ગલાસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ દૂતિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મૌનિન્યૈ નમઃ ।
ૐ માયાયૈ નમઃ ।
ૐ યામાતાકરસઞ્જ્ઞિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃતાન્તતાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તારાયૈ નમઃ ।
ૐ તારાધિપનિભાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્ષોઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિરૂપાક્ષ્યૈ નમઃ ॥ ૫૬૦ ॥

ૐ પૂર્ણિમાયૈ નમઃ ।
ૐ અનુમત્યૈ નમઃ ।
ૐ કુહ્વૈ નમઃ ।
ૐ અમાવાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સિનીવાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૈજયન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ મરાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરાબ્ધિતનયાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રસૌંદર્યૈ નમઃ ।
ૐ અમૃતસેવિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્યોત્સ્નાનામધિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુર્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ યમુનાયૈ નમઃ ।
ૐ રેવત્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્યેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ જનો (લો )દર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વમ્ભરાયૈ નમઃ ।
ૐ શબરસૂદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રબોધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાકન્યાયૈ નમઃ ॥ ૮૮૦ ॥

ૐ કમઠાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રસૂતિકાયૈ નમઃ ।
ૐ મિહિરાભાયૈ નમઃ ।

ૐ તટિદ્રૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ હિમવતીકરાયૈ નમઃ ।
ૐ સુનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ માનવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘણ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ છાયાદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્તમ્ભિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભ્રમર્યૈ નમઃ ।
ૐ દૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ સપ્તદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ અષ્ટભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ બિન્દુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કલારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ નાદરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાત્મિકાયૈ નમઃ ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ અજરાયૈ નમઃ ।
ૐ કલશાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃપાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શુમ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ નિશુમ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ દાશાહ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિપાદસમાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિસન્ધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ શઙ્ખિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્રિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અશ્વત્થધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈંશાનાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચપત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ વરૂથિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વાયુમણ્ડલમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ પદાતયે નમઃ ॥ ૬૨૦ ॥

ૐ પઙ્ક્તિપાવન્યૈ નમઃ ।
ૐ હિરણ્યવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ લેખાયૈ નમઃ ।
ૐ કોશાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ તતાયૈ નમઃ ।
ૐ પદવ્યૈ નમઃ ।
ૐ પઙ્ક્તિવિજ્ઞાનાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યપઙ્ક્તિવિરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નિસ્ત્રિંશાયૈ નમઃ ।
ૐ પીઠિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સોમાયૈ નમઃ ।
ૐ પક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કિન્નરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કેતક્યૈ નમઃ ।
ૐ અષ્ટભુજાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ મલ્લિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અન્તર્બહિષ્કૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ તપસ્વિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શનૈષ્કાર્યૈ નમઃ ॥ ૬૪૦ ॥

ૐ ગદ્યપદ્યાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષરાયૈ નમઃ ।
ૐ તમઃપરાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરાણજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ જાડ્યહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ નારાયણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મૂર્તિમય્યૈ નમઃ ।
ૐ તત્પદાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યલક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ કપાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાદંષ્ટ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાંવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મસમ્પત્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ માતઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ અમૃતાકરાયૈ નમઃ ।
ૐ જાગ્રતે નમઃ ।
ૐ સુપ્તાયૈ નમઃ ॥ ૬૬૦ ॥

ૐ સુષુપ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મૂર્ચ્છાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વપ્નપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સાઙ્ખ્યાયન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાજ્વાલાયૈ નમઃ ।
ૐ વિકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ સામ્પ્રદાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સાનુમત્યૈ નમઃ ।
ૐ નીત્યૈ નમઃ ।
ૐ દણ્ડનીત્યૈ નમઃ ।
ૐ મધુપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ આખ્યાધિકાયૈ નમઃ ।
ૐ આખ્યાતવત્યૈ નમઃ ।
ૐ મધુવિદે નમઃ ।
ૐ વિધિવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ માધ્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ મધુમદાસ્વાદાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુરાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દવીયસ્યૈ નમઃ ॥ ૬૮૦ ॥

ૐ વૈરાજ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિન્ધ્યસંસ્થાનાયૈ નમઃ ।
ૐ કાશ્મીરતલવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગનિદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ વિનિદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ દ્વાસુપર્ણાશ્રુતિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ માતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચસામેડ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પનાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ પંચસ્તમ્ભાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષૌમવસ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાગ્નિમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ આદિદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ આદિભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ અશ્વાત્મને નમઃ ।
ઓં ખ્યાતિરઞ્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉદ્દામન્યૈ નમઃ ।
ૐ સંહિતાખ્યાયૈ નમઃ ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ પઞ્ચપક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યોમપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વેણુબન્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યરત્નગલપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ નાડીદૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનદૃષ્ટિદૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ તદ્ભ્રાજિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દૃઢાયૈ નમઃ ।
ૐ દ્રુતાયૈ (હુતાયૈ) નમઃ ।
ૐ પઞ્ચવટ્યૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચગ્રાસાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રણવસંયત્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિશિખાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમદારત્નાય (ક્તાયૈ) નમઃ ।
ૐ સપઞ્ચાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગીતજ્ઞેયાયૈ નમઃ ।
ૐ ચઞ્ચરીકાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાન્તર્યામિરૂપિણ્યૈ નમઃ ॥ ૭૨૦ ॥

ૐ સમયાયૈ નમઃ ।
ૐ સામવલ્લભ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્યોતિશ્ચક્રાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રભાકર્યૈ નમઃ ।
ૐ સપ્તજિહ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાજિહ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ મહોત્સવાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરસાયૈ નમઃ ।
ૐ માનવ્યૈ નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇષ્ટિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વરૂથિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વલોકાનાં નિર્માત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ અવ્યયાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીકરામ્બરાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રજાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રજાદક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ શિક્ષારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રજાકર્યૈ નમઃ ॥ ૭૪૦ ॥

ૐ સિદ્ધલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ મોક્ષલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ રઞ્જનાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્પ્રકાશાયૈ નમઃ ।
ૐ માયૈ નમઃ ।
ૐ આશાસ્યદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ અવિદ્યાવિદારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માવત્યૈ નમઃ ।
ૐ માતુલઙ્ગધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગદાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ખેયાત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ પાત્રસંવિષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ કુષ્ઠામયનિવર્તિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કૃત્સ્નં વ્યાપ્ય સ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વપ્રતીકાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રવણક્ષમાયૈ નમઃ ।
ૐ આયુષ્યદાયૈ નમઃ ।
ૐ વિમુક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સાયુજ્યપદવીપ્રદાયૈ નમઃ ॥ ૭૬૦ ॥

See Also  108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama 1 In Odia

ૐ સનત્કુમાર્યૈ નમઃ ।
ૐ વૈધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘૃતાચ્યાસ્તુ વરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીસૂક્તસંસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ બાહ્યોપાસનાશ્ચ પ્રકુર્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્સખ્યૈ નમઃ ।
ૐ સખ્યદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કમ્બુકણ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ મહોર્મિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગધ્યાનરતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુયોગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુસંશ્રિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નિઃશ્રેયસ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિઃશ્રેયઃપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વગુણાધિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શોભાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શામ્ભવ્યૈ નમઃ ।
ૐ શમ્ભુવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વન્દારુબન્ધુરાયૈ નમઃ ।
ૐ હરેર્ગુણાનુધ્યાયન્ત્યૈ નમઃ ॥ ૭૮૦ ॥

ૐ હરિપાદાર્ચને રતાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિદાસોત્તમાયૈ નમઃ ।
ૐ સાધ્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ હર્યધીનાયૈ નમઃ ।
ૐ સદાશુચયે નમઃ ।
ૐ હરિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધસત્વાયૈ નમઃ ।
ૐ તમોતિગાયૈ નમઃ ।
ૐ શુનાસીરપુરારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુનાસાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ કામદાયૈ નમઃ ।
ૐ અર્થદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મોક્ષપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિરજાયૈ નમઃ ।
ૐ તારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ લિઙ્ગભઙ્ગદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિદશેશ્વર્યૈ નમઃ ॥ ૮૦૦ ॥

ૐ વાસુદેવં દર્શયન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ વાસુદેવપદાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્લાનાયૈ નમઃ ।
ૐ અવનસર્વજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશાયૈ નમઃ ।
ૐ સાવિત્રિકપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ અવૃદ્ધિહ્રાસવિજ્ઞાનાયૈ નમઃ ।
ૐ લોભત્યક્તસમીપગાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવેશમૌલિસમ્બદ્ધપાદપીઠાયૈ નમઃ ।
ૐ તમો ઘ્નત્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશભોગાધિકરણાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞમાનિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હર્યઙ્ગગાયૈ નમઃ ।
ૐ વક્ષઃસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ શિરઃસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ દક્ષિણાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્ફુરચ્છક્તિમય્યૈ નમઃ ।
ૐ ગીતાયૈ નમઃ ।
ૐ પુંવિકારાયૈ નમઃ ॥ ૮૨૦ ॥

ૐ પુમાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશાવિયોગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પુંસા સમાયૈ નમઃ ।
ૐ અતુલવપુર્ધરાયૈ નમઃ ।
ૐ વટપત્રાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ બાહ્યાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ કીલાલરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તમોભિદે નમઃ ।
ૐ માનવ્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ અલ્પસુખાર્થિભિરગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કરાગ્રવારિનીકાશાયૈ નમઃ ।
ૐ કરવારિસુપોષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોષ્ઠમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોપાલપ્રિયકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જિતેન્દ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વભોક્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ યાનાયૈ નમઃ ॥ ૮૪૦ ॥

ૐ ચિકિત્વિષ્યૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યકીર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ચેતયિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મર્ત્યાપસ્મારહારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વર્ગવર્ત્મકર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગાથાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરાલમ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુણાકરાયૈ નમઃ ।
ૐ શશ્વદ્રૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂરસેનાયૈ નમઃ ।
ૐ વૃષ્ટ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃષ્ટિપ્રવર્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમદાત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ અપ્રમત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમાદઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમોદદાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષત્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈશ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂદ્રાયૈ નમઃ ॥ ૮૬૦ ॥

ૐ જાત્યૈ નમઃ ।
ૐ મસૂરિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વાનપ્રસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ તીર્થરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૃહસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મચારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ આત્મક્રીડાયૈ નમઃ ।
ૐ આત્મરત્યૈ નમઃ ।
ૐ આત્મવત્યૈ નમઃ ।
ૐ અસિતેક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ અનીહાયૈ નમઃ ।
ૐ મૌનિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હાનિશૂન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કાશ્મીરવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અવ્યથાયૈ નમઃ ।
ૐ વિજયાયૈ નમઃ ।
ૐ રાજ્ઞ્યૈ નમઃ ।
ૐ મૃણાલતુલિતાંશુકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહાશયાયૈ નમઃ ।
ૐ ધીરમત્યૈ નમઃ ॥ ૮૮૦ ॥

ૐ અનાથાયૈ નમઃ ।
ૐ અનાથરક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ યૂપાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્રુગ્રૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્રુવરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનોપદેશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પટ્ટસૂત્રાઙ્કાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનમુદ્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વિધિવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અર્થવાદપ્રરોચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્રિયારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ દક્ષિણાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મણાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અન્નેશાયૈ નમઃ ।
ૐ અન્નદાયૈ નમઃ ।
ૐ અન્નોપાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમાન્નભુજે નમઃ ॥ ૯૦૦ ॥

ૐ સભાયૈ નમઃ ।
ૐ સભાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ સભ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સભ્યાનાં જીવનપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ લિપ્સાયૈ નમઃ ।
ૐ બડબાયૈ નમઃ ।
ૐ અશ્વત્થાયૈ નમઃ ।
ૐ જિજ્ઞાસાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષયાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વર્ણરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ દીર્ઘાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રસ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મપુણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ આદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ શાર્ઙ્ગિવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ ચલન્ત્યૈ નમઃ ॥ ૯૨૦ ॥

ૐ છત્રિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇચ્છાયૈ નમઃ ।
ૐ જગન્નાથાયૈ નમઃ ।
ૐ અજરાયૈ નમઃ ।
ૐ અમરાયૈ નમઃ ।
ૐ ઝષાઙ્કસુપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ રમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રત્યૈ નમઃ ।
ૐ રતિસુખપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ નવાક્ષરાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કાદિસર્વવર્ણાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ લિપ્યૈ નમઃ ।
ૐ રત્નકુઙ્કુમફાલાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિદ્રાઞ્ચિતપાદુકાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યાઙ્ગરાગાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યાઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ સુવર્ણલતિકોપમાયૈ નમઃ ।
ૐ સુદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ વામદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ સપ્તદ્વીપાત્મિકાયૈ નમઃ ॥ ૯૪૦ ॥

ૐ ભૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ ગજશુણ્ડાદ્વયભૃતસુવર્ણકલશપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ તપનીયપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ લિકુચાયૈ નમઃ ।
ૐ લિકુચસ્તન્યૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તારસુપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ અરાતિવ્રાતાન્તદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પુરાણાયૈ નમઃ ।
ૐ કીટકાભાસાયૈ નમઃ ।
ૐ બિમ્બોષ્ઠ્યૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યચર્મિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઓઙ્કારઘોષરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ નવમીતિથિપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષીરાબ્ધિકન્યકાયૈ નમઃ ।
ૐ વન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્ડરીકનિભામ્બરાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈકુણ્ઠરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિપાદાબ્જસેવિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કૈલાસપૂજિતાયૈ નમઃ ॥ ૯૬૦ ॥

ૐ કામરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ હિરણ્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ કણ્ઠસૂત્રસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સૌમઙ્ગલ્યપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કામ્યમાનાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉપેન્દ્રદૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીકૃષ્ણતુલસ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘૃણાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીરામતુલસ્યૈ નમઃ ।
ૐ મિત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ આલોલવિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વતીર્થાયૈ નમઃ ।
ૐ આત્મમૂલાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવતામયમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવેદમયાગ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમોક્ષતુલસ્યૈ નમઃ ।
ૐ દૃઢાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવજાડ્યાપહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ શૈવસિદ્ધાન્તકાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કાકાસુરર્સ્યાતિહન્ત્ર્યૈ નમઃ ॥ ૯૮૦ ॥

ૐ મહિષાસુરમર્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પીયૂષપાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પીયૂષાયૈ નમઃ ।
ૐ કામંવાદિવિનોદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કમનીયશ્રોણિતટાયૈ નમઃ ।
ૐ તટિન્નિભવરદ્યુત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ મોક્ષદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ તુલસીતરુરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃન્દાવન શિરોરોહત્પાદદ્વયસુશોભિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વત્રવ્યાપ્તતુલસ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામધુક્તુલસ્યૈ નમઃ ।
ૐ મોક્ષતુલસ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવ્યતુલસ્યૈ નમઃ ।
ૐ સદા સંસૃતિતારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવપાશવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મોક્ષસાધનદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વદલૈઃપરમાત્મનઃ પદદ્વન્દ્વં શોભયિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ રાગબન્ધાદસંસક્તરજોભિઃ કૃતદૂતિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગવચ્છબ્દસંસેવ્યપાદ સર્વાર્થદાયિન્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૦૦ ॥

ૐ નમો નમો નમસ્તસ્યૈ સદા તસ્યૈ નમો નમઃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Tulasi Stotram:
1000 Names of Sri Tulasi – Sahasranamavali in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil