1000 Names Of Srimad Bhagavad Gita – Sahasranamavali Stotram In Bengali

॥ Srimadbhagavadgita Sahasranamavali Bengali Lyrics ॥

॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥

॥ শ্রীঃ ॥

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ
ওঁ ধর্মক্ষেত্রায় নমঃ ।
ওঁ কুরুক্ষেত্রায় নমঃ ।
ওঁ য়ুয়ুত্সবে নমঃ ।
ওঁ পাণ্ডুপুত্রাচার্যায় নমঃ ।
ওঁ ধীমতে নমঃ ।
ওঁ শূরায় নমঃ ।
ওঁ মহেষ্বাসায় নমঃ ।
ওঁ মহারথায় নমঃ ।
ওঁ বীর্যবতে নমঃ । ১০
ওঁ বিক্রান্তায় নমঃ ।
ওঁ উত্তমৌজসে নমঃ ।
ওঁ ভীষ্মায় নমঃ ।
ওঁ সমিতিঞ্জয়ায় নমঃ ।
ওঁ নানাশস্ত্রপ্রহরণায় নমঃ ।
ওঁ য়ুদ্ধবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ মহাস্যন্দনস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ মাধবায় নমঃ ।
ওঁ পাঞ্চজন্যায় নমঃ ।
ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ । ২০
ওঁ ভীমকর্মণে নমঃ ।
ওঁ অনন্তবিজয়ায় নমঃ ।
ওঁ পরমেষ্বাসায় নমঃ ।
ওঁ অপরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ মহাবাহবে নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ গুডাকেশরথস্থাপকায় নমঃ ।
ওঁ পার্থপ্রদর্শকায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ ।
ওঁ কেশবায় নমঃ । ৩০
ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ।
ওঁ মধুসূদনায় নমঃ ।
ওঁ জনার্দনায় নমঃ ।
ওঁ বার্ষ্ণেয়ায় নমঃ ।
ওঁ অর্জুনবিষাদহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ পরন্তপায় নমঃ ।
ওঁ পূজার্হায় নমঃ ।
ওঁ অরিসূদনায় নমঃ ।
ওঁ মহানুভাবায় নমঃ । ৪০
ওঁ প্রপন্নশাসকায় নমঃ ।
ওঁ গীতাবতারকায় নমঃ ।
ওঁ আত্মতত্ত্বনিরূপকায় নমঃ ।
ওঁ ধীরায় নমঃ ।
ওঁ মাত্রাস্পর্শবিবেচকায় নমঃ ।
ওঁ বিষয়াব্যথিতায় নমঃ ।
ওঁ পুরুষর্ষভায় নমঃ ।
ওঁ সমদুঃখসুখায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতায় নমঃ ।
ওঁ সতে নমঃ । ৫০
ওঁ সদসদ্বিভাজকায় নমঃ ।
ওঁ সদসদ্বিদে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ অবিনাশিনে নমঃ ।
ওঁ অবিনাশ্যায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বশরীরিণে নমঃ ।
ওঁ নিত্যায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়ায় নমঃ ।
ওঁ অহন্ত্রে নমঃ । ৬০
ওঁ অহতায় নমঃ ।
ওঁ অবিজ্ঞাতায় নমঃ ।
ওঁ অজায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণায় নমঃ ।
ওঁ অচ্ছেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ অদাহ্যায় নমঃ ।
ওঁ অক্লেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ অশোষ্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগতায় নমঃ । ৭০
ওঁ স্থাণবে নমঃ ।
ওঁ অচলায় নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ অচিন্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ অবিকার্যায় নমঃ ।
ওঁ অশোচ্যায় নমঃ ।
ওঁ জন্মমৃত্যুরহিতায় নমঃ ।
ওঁ ব্যক্তাব্যক্তভূতবিদে নমঃ ।
ওঁ আশ্চর্যবদ্দৃশ্যায় নমঃ । ৮০
ওঁ আশ্চর্যবদুদিতায় নমঃ ।
ওঁ আশ্চর্যবচ্ছ্রুতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রবণাদিবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদেহব্যাপিনে নমঃ ।
ওঁ অবধ্যায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষত্ত্রধর্মনিয়ামকায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষত্ত্রয়ুদ্ধপ্রশংসিনে নমঃ ।
ওঁ স্বধর্মত্যাগগর্হিণে নমঃ ।
ওঁ অকীর্তিনিন্দকায় নমঃ ।
ওঁ সম্ভাবিতায় নমঃ । ৯০
ওঁ বহুমতায় নমঃ ।
ওঁ সমলাভালাভায় নমঃ ।
ওঁ সমজয়াজয়ায় নমঃ ।
ওঁ সাঙ্খ্যয়োগপ্রবক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কর্ময়োগপ্রশংসিনে নমঃ ।
ওঁ ব্যবসায়িনে নমঃ ।
ওঁ অব্যবসায়িবিনিন্দকায় নমঃ ।
ওঁ বিপশ্চিতে নমঃ ।
ওঁ বেদবাদপরবিদূরায় নমঃ ।
ওঁ ব্যবসায়বুদ্ধিবিধায়িনে নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ নিস্ত্রৈগুণ্যায় নমঃ ।
ওঁ নির্দ্বন্দ্বায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যসত্ত্বস্থায় নমঃ ।
ওঁ নির্যোগক্ষেমায় নমঃ ।
ওঁ আত্মবতে নমঃ ।
ওঁ বিজ্ঞানফলপ্রবক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কর্মাধিকারবোধকায় নমঃ ।
ওঁ ফলসঙ্গগর্হিণে নমঃ ।
ওঁ য়োগস্থায় নমঃ ।
ওঁ ত্যক্তসহায় নমঃ । ১১০
ওঁ সিদ্ধ্যসিদ্ধিসমায় নমঃ ।
ওঁ য়োগবিদে নমঃ ।
ওঁ য়োগবুদ্ধিনিরতায় নমঃ ।
ওঁ প্রহীণসুকৃতদুষ্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিপ্রশংসিনে নমঃ ।
ওঁ মনীষিণে নমঃ ।
ওঁ জন্মবন্ধবিনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ অনাময়পদায় নমঃ ।
ওঁ ব্যতিতীর্ণমোহায় নমঃ ।
ওঁ শ্রুতশ্রোতব্যনির্বিণ্ণায় নমঃ । ১২০
ওঁ স্থিতবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ য়োগিনে নমঃ ।
ওঁ কেশবায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতপ্রজ্ঞপ্রবোধিনে নমঃ ।
ওঁ ত্যক্তকামায় নমঃ ।
ওঁ আত্মতুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতপ্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ অনুদ্বিজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ বিগতস্পৃহায় নমঃ ।
ওঁ বীতরাগায় নমঃ । ১৩০
ওঁ বীতভয়ায় নমঃ ।
ওঁ বীতক্রোধায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতধিয়ে নমঃ ।
ওঁ মুনয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বাভিস্নেহরহিতায় নমঃ ।
ওঁ শুভানভিনন্দিনে নমঃ ।
ওঁ অশুভদ্বেষরহিতায় নমঃ ।
ওঁ সংহৃতসর্বেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ বিনিবৃত্তবিষয়ায় নমঃ । ১৪০
ওঁ নিরাহারায় নমঃ ।
ওঁ অদুঃখায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নচেতসে নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ সুখিনে নমঃ ।
ওঁ নিগৃহীতমনসে নমঃ ।
ওঁ অহৃতপ্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ য়োগফলপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ রসবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ বিপশ্চিতে নমঃ । ১৫০
ওঁ সংয়তেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ য়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ বিষয়ধ্যানদূষণায় নমঃ ।
ওঁ অরাগবিষয়সেবিনে নমঃ ।
ওঁ বশ্যেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ বিধেয়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ সংয়মিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতনিশাজাগরায় নমঃ ।
ওঁ বিষয়ানিশানিদ্রাণায় নমঃ । ১৬০
ওঁ আপূর্যমাণায় নমঃ ।
ওঁ অচলপ্রতিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ সমুদ্রসদৃশায় নমঃ ।
ওঁ অকামিনে নমঃ ।
ওঁ বিলীনসর্বকামায় নমঃ ।
ওঁ নির্মমায় নমঃ ।
ওঁ নিরহঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মনিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মনিষ্ঠানিবর্হণায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ । ১৭০
ওঁ নির্বাণায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানজ্যায়সে নমঃ ।
ওঁ পার্থপ্রার্থিতনির্ণয়ায় নমঃ ।
ওঁ মোহধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ অনঘায় নমঃ ।
ওঁ নৈষ্কর্ম্যনির্ণেত্রে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিমার্গবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ প্রকৃতিকারিতকর্মণে নমঃ ।
ওঁ অকর্মকৃতে নমঃ ।
ওঁ বিষয়ধ্যায়িবিগর্হণায় নমঃ । ১৮০
ওঁ মিথ্যাচারবিদে নমঃ ।
ওঁ নিয়তমনসে নমঃ ।
ওঁ নিয়তধীন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ কর্ময়োগিনির্ণায়কায় নমঃ ।
ওঁ অকর্মর্হকায় নমঃ ।
ওঁ কর্মবন্ধবিবেচকায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞকর্মবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞসৃজে নমঃ ।
ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ইষ্টকামদুহে নমঃ । ১৯০
ওঁ কর্মারাধ্যদেবায় নমঃ ।
ওঁ কর্মফলদায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞভাবিতায় নমঃ ।
ওঁ স্তেননিবেদিনে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞশিষ্টাশিশংসিনে নমঃ ।
ওঁ অঘভোজিবোধকায় নমঃ ।
ওঁ কর্মচক্রপ্রবর্তকায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠাবোধকায় নমঃ ।
ওঁ মোঘজীবিবিবেচকায় নমঃ । ২০০ ।

ওঁ আত্মরতয়ে নমঃ ।
ওঁ আত্মতৃপ্তায় নমঃ ।
ওঁ আত্মসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ কার্যরহিতায় নমঃ ।
ওঁ কার্যাকার্যার্থহীনায় নমঃ ।
ওঁ অকৃতানার্থরহিতায় নমঃ ।
ওঁ অর্থব্যপাশ্রয়বর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ কর্মকৃতে নমঃ ।
ওঁ কর্মাসঙ্গহীনায় নমঃ ।
ওঁ অসঙ্গকর্মশংসিনে নমঃ । ২১০
ওঁ অনেকাদিকর্মারাধিতায় নমঃ ।
ওঁ লোকসঙ্গ্রহবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ লোকপ্রমাণায় নমঃ ।
ওঁ অবাপ্তব্যরহিতায় নমঃ ।
ওঁ অতন্দ্রিতায় নমঃ ।
ওঁ মনুষ্যানুবর্তিতায় নমঃ ।
ওঁ লোকানুত্সাদহেতবে নমঃ ।
ওঁ অসঙ্করকারিণে নমঃ ।
ওঁ প্রজোপঘাতপ্রভীতায় নমঃ । ২২০
ওঁ বিদ্বত্কর্মবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধিভেদপরিহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কর্মজোষকায় নমঃ ।
ওঁ বিদুষে নমঃ ।
ওঁ কর্মকর্তৃবোধিনে নমঃ ।
ওঁ অহঙ্কারনিরীহায় নমঃ ।
ওঁ অকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গুণকর্মবিভাগবিদে নমঃ ।
ওঁ গুণসঙ্গবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ কৃত্স্নবিদে নমঃ । ২৩০
ওঁ কৃত্স্নবিদবিচালকায় নমঃ ।
ওঁ সংন্যস্তসর্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ নিরাশিষে নমঃ ।
ওঁ বিগতজ্বরায় নমঃ ।
ওঁ স্বকর্মানুষ্ঠায়িশংসিনে নমঃ ।
ওঁ অনসূয়বে নমঃ ।
ওঁ অননুষ্ঠায়িনিন্দকায় নমঃ ।
ওঁ প্রকৃতিপ্রাবল্যবিদে নমঃ ।
ওঁ রাগদ্বেষাবংশবদায় নমঃ ।
ওঁ অপরিপন্থিনে নমঃ । ২৪০
ওঁ স্বধর্মশ্লাঘিনে নমঃ ।
ওঁ পরধর্মভীতায় নমঃ ।
ওঁ অজায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভূতেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মায়াধিষ্ঠাত্রে নমঃ ।
ওঁ মায়াময়সংভবায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মগ্লানিভিদে নমঃ ।
ওঁ অধর্মোত্থিত্যসহনায় নমঃ ।
ওঁ সাধুপরত্রাণপরায় নমঃ । ২৫০
ওঁ পাপহেতুবিদে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানবৈরিবিবোধকায় নমঃ ।
ওঁ কামাধিষ্ঠানবেদিনে নমঃ ।
ওঁ কামপ্রহাণবোধিনে নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ ।
ওঁ আদিয়োগবিদে নমঃ ।
ওঁ য়োগপরম্পরাপ্রবক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভক্তপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বহুজন্মবিদে নমঃ ।
ওঁ দুষ্কৃদ্বিনাশনায় নমঃ । ২৬০
ওঁ ধর্মসংস্থাপকায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যজন্মনে নমঃ ।
ওঁ দিব্যকর্মণে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্ববিদ্গম্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রপন্নানুরূপফলদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বপ্রকারপ্রপন্নায় নমঃ ।
ওঁ চাতুর্বর্ণ্যবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ গুণকর্মবিভাজকায় নমঃ ।
ওঁ কর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ অকর্ত্রে নমঃ । ২৭০
ওঁ কর্মালিপ্তায় নমঃ ।
ওঁ ফলস্পৃহাহীনায় নমঃ ।
ওঁ কর্মাকর্মবিকর্মবিদে নমঃ ।
ওঁ কর্মজ্ঞশংসিনে নমঃ ।
ওঁ কামাদিহীনসমারম্ভায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মণে নমঃ ।
ওঁ ফলসঙ্গত্যাগিনে নমঃ ।
ওঁ নিত্যতৃপ্তায় নমঃ ।
ওঁ নিরাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ অকিঞ্চিত্করায় নমঃ । ২৮০
ওঁ য়তচিত্তায় নমঃ ।
ওঁ য়তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ত্যক্তসর্বপরিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ অকিল্বিষায় নমঃ ।
ওঁ লব্ধসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ দ্বন্দ্বাতীতায় নমঃ ।
ওঁ বিমত্সরায় নমঃ ।
ওঁ গতসঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানাবস্থিতচেতসে নমঃ । ২৯০
ওঁ য়জ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ হুতায় নমঃ ।
ওঁ দৈবয়জ্ঞারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞোপহুতয়জ্ঞাগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ সংয়মাগ্নিহুতেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রিয়াগ্নিহুতবিষয়ায় নমঃ ।
ওঁ সংয়মাগ্নিহুতসর্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ দ্রব্যতপোয়োগয়জ্ঞগম্যায় নমঃ ।
ওঁ স্বাধ্যায়জ্ঞানয়জ্ঞবেদ্যায় নমঃ । ৩০০ ।

See Also  Ashtapadis Or Ashtapadi In Bengali

ওঁ সংশিতব্রতয়তিপ্রপন্নায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণায়ামপরপ্রণয়িনে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞগম্যব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ অয়জ্ঞগর্হিণে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞজ্ঞানশংসিনে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানয়জ্ঞপরায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানসম্পাতিসর্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানোপায়প্রদর্শকায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানবিধূতমোহায় নমঃ । ৩১০
ওঁ ব্রহ্মাত্মদৃষ্টসর্বভূতায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানপ্লবসন্তীর্ণসর্বপাপায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মণে নমঃ ।
ওঁ য়োগসংসিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ পবিত্রতমজ্ঞানবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানাধিগতপরশময়ায় নমঃ ।
ওঁ শ্রদ্ধাসংয়মবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ সংশয়াত্মগর্হিণে নমঃ ।
ওঁ য়োগসংন্যস্তকর্মণে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ায় নমঃ । ৩২০
ওঁ আত্মবতে নমঃ ।
ওঁ কর্মানিবদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ সংশয়চ্ছেদিনে নমঃ ।
ওঁ য়োগাচার্যায় নমঃ ।
ওঁ ভারতোত্থাপকায় নমঃ ।
ওঁ কর্ময়োগপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সমসাঙ্খ্যায়োগায় নমঃ ।
ওঁ য়োগজ্ঞশংসিনে নমঃ ।
ওঁ য়োগগম্যসংন্যাসবিদে নমঃ ।
ওঁ বিশুদ্ধাত্মনে নমঃ । ৩৩০
ওঁ বিজিতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কর্মলেপরহিতায় নমঃ ।
ওঁ অকর্ত্রাত্মবিদে নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রিয়ার্থবৃত্তিসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ ত্যক্তসঙ্গহিতকর্মণে নমঃ ।
ওঁ পাপালিপ্তায় নমঃ ।
ওঁ অসঙ্গকর্মশুদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ শান্তিনিষ্ঠাপরায় নমঃ ।
ওঁ সংন্যস্তসর্বকর্মণে নমঃ । ৩৪০
ওঁ অকুর্বতে নমঃ ।
ওঁ অকারয়তে নমঃ ।
ওঁ দেহিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বত্রসমদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ সাম্যস্থিতমানসে নমঃ ।
ওঁ জিতসর্গায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মনিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়প্রাপ্ত্যপ্রহৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রিয়প্রাপ্ত্যনুদ্বিগ্নায় নমঃ ।
ওঁ স্থিরবুদ্ধয়ে নমঃ । ৩৫০
ওঁ অসংমূঢায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদে নমঃ ।
ওঁ স্বভাবপ্রবর্তিতকর্মফলায় নমঃ ।
ওঁ অনাত্তসুকৃতদুষ্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ মুগ্ধজন্তুবিকল্পিতায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞাননাশিতাজ্ঞানাত্মপ্রকারায় নমঃ ।
ওঁ তদ্বুদ্ধ্যাদিগম্যায় নমঃ ।
ওঁ তদাত্মগম্যায় নমঃ ।
ওঁ তত্পরায়ণগম্যায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞাননির্ধূতকল্মষায় নমঃ । ৩৬০
ওঁ হ্যস্পর্শাসক্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ আত্মবিদে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্ময়োগয়ুক্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ অক্ষয়্যসুখবিদে নমঃ ।
ওঁ সংস্পর্শসুখানাহৃতায় নমঃ ।
ওঁ বুধায় নমঃ ।
ওঁ কামাদিবেগসহিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ সুখিনে নমঃ ।
ওঁ অন্তস্সুখায় নমঃ ।
ওঁ অন্তরারামায় নমঃ । ৩৭০
ওঁ অন্তর্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ অধিগতব্রহ্মনির্বাণায় নমঃ ।
ওঁ ছিন্নদ্বৈধায় নমঃ ।
ওঁ য়তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতহিতরতায় নমঃ ।
ওঁ বিদিতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সমাধিগম্যায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ তপোভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকমহেশ্বরায় নমঃ । ৩৮০
ওঁ সর্বভূতসুহৃদয়ে নমঃ ।
ওঁ শান্তিদায় নমঃ ।
ওঁ কর্মসংন্যসিশংসিনে নমঃ ।
ওঁ সংন্যস্তসঙ্কল্পায় নমঃ ।
ওঁ আরুরুক্ষূপায়বোধকায় নমঃ ।
ওঁ য়োগারূঢশমবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ য়োগারূঢলক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ আত্মোদ্ধারবন্ধুজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ অনাত্মশত্রুশংসকায় নমঃ ।
ওঁ জিতাত্মনে নমঃ । ৩৯০
ওঁ প্রশান্তায় নমঃ ।
ওঁ শীতোষ্ণাদিসমাহিতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কূটস্থায় নমঃ ।
ওঁ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনায় নমঃ ।
ওঁ সুহৃদাদিসমবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সমবুদ্ধিশংসিনেয়োগস্থানবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ একাকিনে নমঃ ।
ওঁ অপরিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ য়োগাসনসন্দর্শকায় নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ য়োগফলবিদে নমঃ ।
ওঁ সংয়মপ্রকারপ্রকটনায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিগম্যসংস্থাত্মনে নমঃ ।
ওঁ য়োগিয়াত্রাব্যাহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ য়ুক্তলক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ য়োগপরভূমিকানিগাদকায় নমঃ ।
ওঁ বিষয়োপরতিবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ য়োগিপ্রাপ্যপরসুখায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতস্থাত্মদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ আত্মস্থসর্বদর্শিনে নমঃ । ৪১০
ওঁ বিদ্বত্সন্নিহিতায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্ববদবিয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ পরময়োগিধর্মজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ মনোনিগ্রহমার্গবিদে নমঃ ।
ওঁ য়োগভ্রষ্টগতিবিদে নমঃ ।
ওঁ কল্যাণারম্ভশংসিনে নমঃ ।
ওঁ লোকদ্বায়ানুগৃহীতয়োগভ্রষ্টায় নমঃ ।
ওঁ অভ্যাসফলপ্রাপকায় নমঃ ।
ওঁ অনেকজন্ময়োগগম্যায় নমঃ ।
ওঁ য়োগফলসমাপ্তিভূময়ে নমঃ । ৪২০
ওঁ পরাপরপ্রকৃত্যধিষ্ঠাত্রে নমঃ ।
ওঁ জগজ্জন্মাদিহেতবে নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাধিষ্ঠানায় নমঃ ।
ওঁ রসায় নমঃ ।
ওঁ শশিসূর্যপ্রভাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রণবাত্মনে নমঃ ।
ওঁ শব্দাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পৌরুষাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যগন্ধাত্মনে নমঃ । ৪৩০
ওঁ তেজসে নমঃ ।
ওঁ জীবনায় নমঃ ।
ওঁ তপসে নমঃ ।
ওঁ সনাতনবীজায় নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ কামাদিবর্জিতবলায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মাবিরুদ্ধকামায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভাবাধিষ্ঠাত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বভাবাস্পৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজগদজ্ঞাতায় নমঃ । ৪৪০
ওঁ দুরত্যয়মায়িনে নমঃ ।
ওঁ প্রপন্নতীর্ণমায়ায় নমঃ ।
ওঁ নরাধমাপ্রপন্নায় নমঃ ।
ওঁ বহুজন্মপ্রাপ্যজ্ঞানগম্যায় নমঃ ।
ওঁ সুদুর্লভমহাত্মবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রকৃতিনিয়তার্থিতদেবায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তশ্রদ্ধাবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ কর্মফলবিধাত্রে নমঃ ।
ওঁ ভক্তগম্যায় নমঃ ।
ওঁ অবুদ্ধ্যবিদিতায় নমঃ । ৪৫০
ওঁ আতীতাতিবিদে নমঃ ।
ওঁ অপাপসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ আর্তজনাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ জিজ্ঞাসুসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ অর্থার্থিপ্রার্থিতায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানিজনাবিনাভূতায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়জ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানিরূপায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞান্যাস্থিতোত্তমগতয়ে নমঃ । ৪৬০
ওঁ য়ুক্তচেতোবিদিতায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ অধ্যাত্মাদিবিদে নমঃ ।
ওঁ অধিয়জ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ প্রয়াণকালস্মৃতিপ্রাপ্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকালস্মর্তব্যায় নমঃ ।
ওঁ কবয়ে নমঃ ।
ওঁ অনুশাসিত্রে নমঃ ।
ওঁ অণোরণীয়সে নমঃ ।
ওঁ সর্বধাত্রে নমঃ । ৪৭০
ওঁ অচিন্ত্যরূপায় নমঃ ।
ওঁ আদিত্যবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ তমসঃপরস্মৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগবলপ্রাপ্যায় নমঃ ।
ওঁ বেদবিদুতিতায় নমঃ ।
ওঁ বীতরাগগম্যায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচর্যবরণীয়ায় নমঃ ।
ওঁ ওংকারগম্যায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিসুলভায় নমঃ ।
ওঁ অনন্যচেতঃসুলভায় নমঃ । ৪৮০
ওঁ অপুনরাবৃত্তিপদায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তসনাতনভাবায় নমঃ ।
ওঁ অনন্যভক্তিলভ্যায় নমঃ ।
ওঁ অন্তঃস্থিতভূতায় নমঃ ।
ওঁ কর্মবন্ধরহিতায় নমঃ ।
ওঁ প্রকৃত্যবষ্টম্ভায় নমঃ ।
ওঁ সর্বব্যাপিনে নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিরাদিগতিগম্যায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণগত্যগম্যায় নমঃ ।
ওঁ শুক্লকৃষ্ণগতিশংসিনে নমঃ । ৪৯০
ওঁ রাজবিদ্যাগুরবে নমঃ ।
ওঁ রাজবিদ্যাবিষয়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজগদ্ব্যাপিনে নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতাধারায় নমঃ ।
ওঁ অনাধারায় নমঃ ।
ওঁ ভূতাস্পৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ভূতভাবনায় নমঃ ।
ওঁ ভূতভৃতে নমঃ ।
ওঁ কল্পান্তলীনভূতপ্রভৃতয়ে নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ কল্পাদিসৃষ্টভূতপ্রভৃতায় নমঃ ।
ওঁ উদাসীনবদাসীনায় নমঃ ।
ওঁ চরাচরপ্রকৃত্যধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্বিপরিবর্তকায় নমঃ ।
ওঁ মানুষতনুমোহিতমূঢায় নমঃ ।
ওঁ আসুরাজ্ঞাতপরভবায় নমঃ ।
ওঁ মহাত্মনে নমঃ ।
ওঁ দৈবপ্রকৃতিকীর্তিতায় নমঃ ।
ওঁ মহাত্মনমস্যিতায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানয়জ্ঞেজ্যায় নমঃ । ৫১০
ওঁ একত্বেনজ্ঞাতায় নমঃ ।
ওঁ পৃথক্ত্বনবিদিতায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বতোমুখায় নমঃ ।
ওঁ ক্রতবে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ স্বধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঔষধায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ আজ্যায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নয়ে নমঃ । ৫২০
ওঁ হুতায় নমঃ ।
ওঁ জগত্পিত্রে নমঃ ।
ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ ।
ওঁ জগদ্ধাত্রে নমঃ ।
ওঁ জগত্পিতামহায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্বেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ জগত্পবিত্রায় নমঃ ।
ওঁ ওংকারায় নমঃ ।
ওঁ ঋচে নমঃ ।
ওঁ সাম্নে নমঃ । ৫৩০
ওঁ য়জুষে নমঃ ।
ওঁ জগদ্গতয়ে নমঃ ।
ওঁ জগদ্ভর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ জগত্প্রভবে নমঃ ।
ওঁ জগত্সাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ জগন্নিবাসায় নমঃ ।
ওঁ জগচ্ছরণায় নমঃ ।
ওঁ জগত্সহৃদে নমঃ ।
ওঁ জগত্প্রভবায় নমঃ ।
ওঁ জগত্প্রলয়ায় নমঃ । ৫৪০
ওঁ জগত্স্থানায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্বীজায় নমঃ ।
ওঁ অসতে নমঃ ।
ওঁ ত্রৈবিদ্যেষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সোমপপ্রার্থিতস্বর্গদায় নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীধর্মপ্রসাদ্যায় নমঃ ।
ওঁ অনন্যভাবোপাসিতায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তয়োগক্ষেমনির্বাহিণে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞপ্রভবে নমঃ । ৫৫০
ওঁ দেবব্রতদেবভাবদায় নমঃ ।
ওঁ পিতৃব্রতপিতৃভাবদায় নমঃ ।
ওঁ ভূতেজ্যভূতভাবদায় নমঃ ।
ওঁ তপতে নমঃ ।
ওঁ বর্ষনিগ্রাহকায় নমঃ ।
ওঁ বর্ষোত্সর্জকায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতায় নমঃ ।
ওঁ মৃত্যবে নমঃ ।
ওঁ সতে নমঃ ।
ওঁ আত্ময়াজ্যাত্মভাবদায় নমঃ । ৫৬০
ওঁ ভক্ত্যুপহৃতপ্রাশিনে নমঃ ।
ওঁ অপর্ণীয়কর্তব্যায় নমঃ ।
ওঁ অপর্ণীয়াশিতব্যায় নমঃ ।
ওঁ অপর্ণীয়হোতব্যায় নমঃ ।
ওঁ অপর্ণীয়দাতব্যায় নমঃ ।
ওঁ অপর্ণীয়তপ্তব্যায় নমঃ ।
ওঁ আত্মার্পিতকর্মফলমোচনায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতসমায় নমঃ ।
ওঁ অদ্বেষ্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়বর্জিতায় নমঃ । ৫৭০
ওঁ ভক্তাশ্রিতায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তাশ্রয়িণে নমঃ ।
ওঁ অনন্যভক্তিপ্রশংসিনে নমঃ ।
ওঁ ভক্তাপ্রণাশপ্রতিজ্ঞাপকায় নমঃ ।
ওঁ পাপয়োনিপরগতিপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ব্যপাশ্রিতজাতিবিমুখায় নমঃ ।
ওঁ প্রশংসিতব্রহ্মক্ষত্রায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তিপূর্বমননাদিবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ সুরগণাদ্যবিদিতপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ দেবাদ্যাদয়ে নমঃ । ৫৮০
ওঁ পাপপ্রমোচনপরমার্থজ্ঞানায় নমঃ ।
ওঁ দেবাদ্যবিদিতব্যক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বয়ংবিদিতস্বতত্ত্বায় নমঃ ।
ওঁ ভূতভাবনায় নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধ্যাবিংশতিপ্রভবায় নমঃ ।
ওঁ মনোজনিতমহর্ষয়ে নমঃ ।
ওঁ মনুপ্রভবায় নমঃ ।
ওঁ ভাবান্বিতভজনীয়ায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তিপ্রকারপ্রবোধকায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানদীপনাশিতভক্তাজ্ঞানায় নমঃ । ৫৯০
ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ পরধাম্নে নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতপুরুষায় নমঃ ।
ওঁ নারদাদ্যুক্ততত্ত্বায় নমঃ ।
ওঁ ভূতেশায় নমঃ ।
ওঁ দেবদেবায় নমঃ ।
ওঁ জগত্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ দিব্যাত্মবিভূতয়ে নমঃ ।
ওঁ বিভূতিব্যাপ্তসর্বলোকায় নমঃ ।
ওঁ পার্থপ্রার্থিতবিভূতিজ্ঞানায় নমঃ । ৬০০ ।

See Also  1000 Names Of Sri Shivakama Sundari – Sahasranama Stotram In Gujarati

ওঁ অনন্তবিভূতয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতাশয়স্থিতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভূতাদয়ে নমঃ ।
ওঁ ভূতমধ্যায় নমঃ ।
ওঁ ভূতান্তায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ অংশুমতে নমঃ ।
ওঁ মরীচয়ে নমঃ ।
ওঁ শশিনে নমঃ ।
ওঁ সামবেদায় নমঃ । ৬১০
ওঁ বাসবায় নমঃ ।
ওঁ মনসে নমঃ ।
ওঁ চেতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ বিত্তেশায় নমঃ ।
ওঁ পাবকায় নমঃ ।
ওঁ মেরবে নমঃ ।
ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্কন্দায় নমঃ ।
ওঁ সাগরায় নমঃ । ৬২০
ওঁ ভৃগবে নমঃ ।
ওঁ একাক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ জপয়জ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ হিমালয়ায় নমঃ ।
ওঁ অশ্বত্থায় নমঃ ।
ওঁ নারদায় নমঃ ।
ওঁ চিত্ররথায় নমঃ ।
ওঁ কপিলমুনয়ে নমঃ ।
ওঁ উচ্চৈঃশ্রবসে নমঃ ।
ওঁ ঐরাবতায় নমঃ । ৬৩০
ওঁ নরাধিপায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রায় নমঃ ।
ওঁ কামদুহে নমঃ ।
ওঁ প্রজনকন্দর্পায় নমঃ ।
ওঁ বাসুকয়ে নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ মৃগেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ বৈনতেয়ায় নমঃ ।
ওঁ পবনায় নমঃ ।
ওঁ রামায় নমঃ । ৬৪০
ওঁ মকরায় নমঃ ।
ওঁ জাহ্নব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্গাদায় নমঃ ।
ওঁ সর্গমধ্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্গান্তায় নমঃ ।
ওঁ অধ্যাত্মবিদ্যারূপায় নমঃ ।
ওঁ বাদায় নমঃ ।
ওঁ অকারায় নমঃ ।
ওঁ বরুণায় নমঃ ।
ওঁ অর্যম্ণে নমঃ । ৬৫০
ওঁ য়মায় নমঃ ।
ওঁ প্রহ্লাদায় নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ ।
ওঁ দ্বন্দ্বায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষয়কালায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বতোমুখধাত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ সর্বহরমৃত্যবে নমঃ ।
ওঁ কীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ । ৬৬০
ওঁ বাচে নমঃ ।
ওঁ স্মৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মেধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃহত্সাম্নে নমঃ ।
ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ মার্গশীর্ষায় নমঃ ।
ওঁ কুসুমাকরায় নমঃ ।
ওঁ দ্যূতায় নমঃ । ৬৭০
ওঁ তেজস্বিতেজসে নমঃ ।
ওঁ জয়ায় নমঃ ।
ওঁ ব্যবসায়ায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বায় নমঃ ।
ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ।
ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাসায় নমঃ ।
ওঁ উশনসে নমঃ ।
ওঁ নানাবিধরূপায় নমঃ ।
ওঁ নানাবর্ণাকৃতিরূপায় নমঃ । ৬৮০
ওঁ অদৃষ্টপূর্বাশ্চর্যদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ দেহস্থকৃত্স্নজগতে নমঃ ।
ওঁ দণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ নীতয়ে নমঃ ।
ওঁ মৌনায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতবীজায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাপ্তচরাচরায় নমঃ ।
ওঁ স্বতেজঃসম্ভূতবিভূত্যাদিমতে নমঃ ।
ওঁ একাংশবিষ্টব্ধকৃত্স্নজগতে নমঃ । ৬৯০
ওঁ কমলপত্রাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়মহাত্ম্যায় নমঃ ।
ওঁ পার্থপ্রার্থিতবিশ্বরূপপ্রদর্শকায় নমঃ ।
ওঁ শতরূপায় নমঃ ।
ওঁ সহস্ররূপায় নমঃ ।
ওঁ পার্থপ্রত্তদিব্যচক্ষুষে নমঃ ।
ওঁ অনেকবক্ত্রনয়নায় নমঃ ।
ওঁ অনেকাদ্ভুতদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ অনেকদিব্যাভরণায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যানেকোদ্যতায়ুধায় নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ দিব্যমালাম্বরধরায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যগন্ধানুলেপনায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাশ্চর্যময়ায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তদেবায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বতোমুখায় নমঃ ।
ওঁ য়ুগপদুত্থিতসহস্রসূর্যভাসে নমঃ ।
ওঁ একস্থপ্রবিভক্তকৃত্স্নজগতে নমঃ ।
ওঁ প্রণতধনঞ্জয়ভাষিতায় নমঃ ।
ওঁ স্বদেহদৃষ্টব্রহ্মাদয়ে নমঃ ।
ওঁ অনেকবাহবে নমঃ । ৭১০
ওঁ অনেকোদরায় নমঃ ।
ওঁ অনেকবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ অনেকনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তরূপায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতোদৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ অদৃষ্টান্তমধ্যাদয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ কিরীটিনে নমঃ ।
ওঁ গদিনে নমঃ । ৭২০
ওঁ চক্রিণে নমঃ ।
ওঁ সর্বতোদীপ্ততেজোরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ দুর্নিরীক্ষায় নমঃ ।
ওঁ দীপ্তানলার্কদ্যুতয়ে নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়ায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ পরবেদিতব্যায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বনিধানায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতধর্মগোপ্ত্রে নমঃ । ৭৩০
ওঁ সনাতনপুরুষায় নমঃ ।
ওঁ আদিমধ্যান্তরহিতায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তবাহবে নমঃ ।
ওঁ শশিসূর্যনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ দীপ্তহুতাশবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ স্বতেজস্তপ্তবিশ্বায় নমঃ ।
ওঁ মহর্ষিস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ বিস্মিতরুদ্রাদিবীক্ষিতায় নমঃ ।
ওঁ মহারূপায় নমঃ । ৭৪০
ওঁ বহুদংষ্ট্রাকরালরূপায় নমঃ ।
ওঁ নভঃস্পৃশে নমঃ ।
ওঁ দীপ্তায় নমঃ ।
ওঁ অনেকবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ ব্যত্তাননায় নমঃ ।
ওঁ দীপ্তবিশালনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ পার্থভীকরদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ দংষ্ট্রাকরালমুখায় নমঃ ।
ওঁ জগন্নিবাসায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাপ্তদ্যাবাপৃথিব্যন্তরায় নমঃ । ৭৫০
ওঁ ব্যাপ্তসর্বদিশে নমঃ ।
ওঁ উগ্ররূপব্যথিতলোকত্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ সুরসঙ্ঘাবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ভীষ্মাদিপ্রবিষ্টবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ দশনান্তরলগ্নয়োধমুখ্যায় নমঃ ।
ওঁ দশনচূর্ণিতজনোত্তমাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ বক্ত্রাভিমুখবিদ্রুতনরলোকবীরায় নমঃ ।
ওঁ জ্বলদ্বদনগ্রস্তসমস্তলোকায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রতেজঃপ্রতপ্তসমস্তজগতে নমঃ ।
ওঁ উগ্ররূপায় নমঃ । ৭৬০
ওঁ দেববরায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রজ্ঞাতপ্রবৃত্তয়ে নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ ।
ওঁ লোকক্ষয়কৃতে নমঃ ।
ওঁ প্রবৃদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ লোকসমাহৃতিপ্রবৃত্তয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রত্যনীকস্থয়োধসংহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সব্যসাচিসমুত্থাপকায় নমঃ ।
ওঁ ভীতভীতকিরীটিপ্রণতায় নমঃ ।
ওঁ অর্জুনাভিষ্টুতায় নমঃ । ৭৭০
ওঁ রক্ষোভয়ঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধসঙ্ঘনমস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ গরীয়সে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ জগন্নিবাসায় নমঃ ।
ওঁ আদিদেবায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণপুরুষায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বনিধানায় নমঃ ।
ওঁ পৃষ্টতোনমস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতোনমস্কৃতায় নমঃ । ৭৮০
ওঁ সর্বস্মৈ নমঃ ।
ওঁ বেত্ত্রে নমঃ ।
ওঁ বেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বব্যাপকায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তরূপায় নমঃ ।
ওঁ বায়বে নমঃ ।
ওঁ য়মায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ বরুণায় নমঃ ।
ওঁ শশাঙ্কায় নমঃ । ৭৯০
ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রপিতামহায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রকৃত্বঃপ্রণতায় নমঃ ।
ওঁ পুর্বেনমস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ অমিতবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাপ্তসর্বস্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ অজ্ঞাতমহিম্নে নমঃ ।
ওঁ প্রমাদাবধৃতসখিভাবায় নমঃ ।
ওঁ প্রমাদাবহসাহিতায় নমঃ । ৮০০ ।

ওঁ অর্জুনক্ষামিতায় নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়ায় নমঃ ।
ওঁ চরাচরপিত্রে নমঃ ।
ওঁ লোকপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ সমাভ্যধিকরহিতায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমিতভাবায় নমঃ ।
ওঁ পার্থপ্রার্থিতপূর্বরূপদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রবাহবে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ । ৮১০
ওঁ প্রসাদপ্রদর্শিতবিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ বেদাদ্যবেদ্যবিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ পার্থভীতিপ্রণাশনায় নমঃ ।
ওঁ সৌম্যবপুষে নমঃ ।
ওঁ মহাত্মনে নমঃ ।
ওঁ অনন্যভক্তিপরিতুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ভক্ত্যেকদৃশ্যায় নমঃ ।
ওঁ ভক্ত্যেকগম্যায় নমঃ ।
ওঁ গুণপূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যয়ুক্তোপাসিতায় নমঃ । ৮২০
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ অনির্দেশ্যায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগায় নমঃ ।
ওঁ অচিন্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ কূটস্থায় নমঃ ।
ওঁ অচলায় নমঃ ।
ওঁ ধ্রুবায় নমঃ ।
ওঁ নিয়তেন্দ্রিয়গ্রামগম্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতহিতরতায় নমঃ । ৮৩০
ওঁ অব্যক্তাসক্তচিত্তগম্যায় নমঃ ।
ওঁ কর্মসংন্যাসিসমুপাস্যায় নমঃ ।
ওঁ সগুণধ্যায়িসন্তারকায় নমঃ ।
ওঁ সমাধিবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ অভ্যাসপ্রশংসকায় নমঃ ।
ওঁ অভ্যাসোপায়কর্মারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষমিণে নমঃ ।
ওঁ সততসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢনিশ্চয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ভক্তায় নমঃ । ৮৪০
ওঁ সমশত্রুমিত্রায় নমঃ ।
ওঁ সমমানাপমানায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্গবিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ তুল্যনিন্দাস্তুতয়ে নমঃ ।
ওঁ মৌনিনে নমঃ ।
ওঁ অকারণসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ অনিকেতায় নমঃ ।
ওঁ স্থিরমতয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বকর্মফলত্যাগপ্রীণিতায় নমঃ ।
ওঁ অদ্বেষ্টে নমঃ । ৮৫০
ওঁ সর্বভূতমিত্রায় নমঃ ।
ওঁ করুণায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তিয়োগপরমায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদে নমঃ ।
ওঁ সর্বক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ঋষিগীতায় নমঃ ।
ওঁ ছন্দোগীতায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসূত্রপদগীতায় নমঃ ।
ওঁ সবিকারক্ষেত্রদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ অমানিনে নমঃ । ৮৬০
ওঁ অদম্ভিনে নমঃ ।
ওঁ অহিংসকায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষান্তায় নমঃ ।
ওঁ ঋজবে নমঃ ।
ওঁ আচার্যোপাসকায় নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ স্থিরায় নমঃ ।
ওঁ নিগৃহীতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বিরক্তায় নমঃ ।
ওঁ অনহঙ্কৃতায় নমঃ । ৮৭০
ওঁ জন্মাদিদোষদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ অসক্তায় নমঃ ।
ওঁ অনভিষ্বক্তায় নমঃ ।
ওঁ ইষ্টানিষ্টসমাচিত্তায় নমঃ ।
ওঁ অনন্যয়োগভক্তিগ্রাহায় নমঃ ।
ওঁ বিবিক্তদেশসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যায় নমঃ ।
ওঁ গুণভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভূতবাহ্যায় নমঃ ।
ওঁ ভূতান্তরায় নমঃ । ৮৮০
ওঁ অচরায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানোপায়প্রদর্শকায় নমঃ ।
ওঁ অনাদিমতে নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ সদসদাদিপদানুক্তায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতঃপাণিপাদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখায় নমঃ ।
ওঁ সর্বঃশ্রুতিমতে নমঃ ।
ওঁ সর্ববারকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসায় নমঃ । ৮৯০
ওঁ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ অসক্তায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভৃতে নমঃ ।
ওঁ নির্গুণায় নমঃ ।
ওঁ চরায় নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
ওঁ অবিজ্ঞেয়ায় নমঃ ।
ওঁ দূরস্থায় নমঃ ।
ওঁ অন্তিকস্থায় নমঃ ।
ওঁ ভূতাবিভক্তায় নমঃ । ৯০০ ।

See Also  108 Names Of Rakaradi Parashurama – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

ওঁ বিভক্তবত্স্থিতায় নমঃ ।
ওঁ ভূতভর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গ্রসিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষাংজ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ তমঃপরায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞেয়ায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানগম্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বহৃদয়স্থিতায় নমঃ । ৯১০
ওঁ প্রকৃতিপুরুষবিবেচকায় নমঃ ।
ওঁ উপদ্রষ্টে নমঃ ।
ওঁ অনুমন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পরপুরুষায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যানাদ্যুপায়বিদিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতসমায় নমঃ । ৯২০
ওঁ পরমেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ অবিনাশিনে নমঃ ।
ওঁ প্রকৃতিকর্তৃত্ববিদে নমঃ ।
ওঁ অকর্ত্রাত্মদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ ভূতাধারায় নমঃ ।
ওঁ ভূতবিস্তারিণে নমঃ ।
ওঁ শরীরস্থায় নমঃ ।
ওঁ অকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ অলিপ্তায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগতাকাশসূক্ষ্মায় নমঃ । ৯৩০
ওঁ কৃত্স্নক্ষেত্রপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানচক্ষুষে নমঃ ।
ওঁ উত্তমজ্ঞানগুরবে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানপ্রাপ্যসাধর্ম্যায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্ময়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতসম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ রজোগুণানিবদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ সর্বমোহনতমঃকার্যরহিতায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বাভিভূততমোরজসে নমঃ ।
ওঁ রজস্তমোঽনভিভূতসত্ত্বায় নমঃ । ৯৪০
ওঁ বিবৃদ্ধসত্ত্বপ্রকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ রজোজাতস্মৃহাদিহীনায় নমঃ ।
ওঁ তমোমূলমোহহীনায় নমঃ ।
ওঁ প্রবৃদ্ধসত্ত্বাদিপ্রলয়গাতিবিদে নমঃ ।
ওঁ সাত্বিকাদিকর্মফলবিদে নমঃ ।
ওঁ গুণত্রয়কার্যবিবেচকায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বস্থাদিস্থিতিবিদে নমঃ ।
ওঁ গুণাতীতাত্মজ্ঞানগম্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বমূর্তিবীজপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ বন্ধহেতুগুণত্রয়বিদে নমঃ । ৯৫০
ওঁ নির্মলসত্ত্বপ্রধানায় নমঃ ।
ওঁ সুখসঙ্গহীনায় নমঃ ।
ওঁ গুণাতীতলিঙ্গজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ গুণাতীতায় নমঃ ।
ওঁ প্রবৃত্তপ্রকাশাদিদ্বেষরহিতায় নমঃ ।
ওঁ নিবৃত্তপ্রকাশাদিকাঙ্ক্ষাহীনায় নমঃ ।
ওঁ উদাসীনবদাসীনায় নমঃ ।
ওঁ গুণাবিচাল্যায় নমঃ ।
ওঁ স্বস্থায় নমঃ ।
ওঁ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনায় নমঃ । ৯৬০
ওঁ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতয়ে নমঃ ।
ওঁ মানাপমানতুল্যায় নমঃ ।
ওঁ তুল্যমিত্রারিপক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সর্বারম্ভপরিত্যাগিনে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতপ্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতধর্মপ্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশ্বত্থমূলায় নমঃ ।
ওঁ অশ্বত্থরূপবিদে নমঃ । ৯৭০
ওঁ অশ্বত্থচ্ছেদস্ত্রবিদে নমঃ ।
ওঁ মার্গিতব্যপদায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণপ্রবৃত্তিপ্রসারকায় নমঃ ।
ওঁ প্রপত্তব্যপুরুষায় নমঃ ।
ওঁ নির্মানমোহায় নমঃ ।
ওঁ জিতসঙ্গদোষায় নমঃ ।
ওঁ অধ্যাত্মনিত্যায় নমঃ ।
ওঁ বিনিবৃত্তকামায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণিদেহাশ্রিতবৈশ্বানরায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্বিধান্নপাচকায় নমঃ । ৯৮০
ওঁ সর্বহৃত্সন্নিবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ স্মৃত্যাদিবিদায়িনে নমঃ ।
ওঁ দ্বন্দ্বমুক্তায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়পদায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যাদ্যভাস্যভারূপায় নমঃ ।
ওঁ অংশভূতজীবায় নমঃ ।
ওঁ জীববিষয়সেবাবিবেচকায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানচক্ষুর্বেদ্যতত্ত্বভূতায় নমঃ ।
ওঁ অকৃতাত্মাগম্যায় নমঃ ।
ওঁ আদিত্যাদিতেজসে নমঃ । ৯৯০
ওঁ গামাবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ভূতধাত্রে নমঃ ।
ওঁ ওষধিপোষকায় নমঃ ।
ওঁ সোমায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববেদবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বেদান্তকৃতে নমঃ ।
ওঁ বেদবিদে নমঃ ।
ওঁ ক্ষরাক্ষরবিবেচকায় নমঃ ।
ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ । ১০০০ ।

ওঁ লোকভৃতে নমঃ ।
ওঁ লোকেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষরাতীতায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ লোকবেদপ্রথিতপুরুষোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববিত্সেবিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভাবসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ গুহ্যতমশাস্ত্রাচার্যায় নমঃ ।
ওঁ কৃতকৃত্যতাবিধায়িনে নমঃ ।
ওঁ দৈবাসুরসম্পদ্বিবেচকায় নমঃ । ১০১০
ওঁ দৈবসম্পত্সম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ দৈবসম্পদভিগম্যায় নমঃ ।
ওঁ আসুরসম্পদনাসাদ্যায় নমঃ ।
ওঁ আসুরস্বভাববোধকায় নমঃ ।
ওঁ কামাদিত্যাগতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ নরকদ্বারবিদূরায় নমঃ ।
ওঁ বিমুক্তকামগম্যায় নমঃ ।
ওঁ শাস্ত্রত্যাগাসহনায় নমঃ ।
ওঁ কামকারনিরাকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কার্যব্যবস্থাপকশাস্ত্রতাত্পর্যায় নমঃ । ১০২০
ওঁ শাস্ত্রবিহিততর্কপ্রশংসায় নমঃ ।
ওঁ শ্রদ্ধাত্রয়বিবেক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ স্বভাবসিদ্ধশ্রদ্ধাবিদে নমঃ ।
ওঁ সাত্বিকাদ্যারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ সাত্বিকাহারানিরতায় নমঃ ।
ওঁ রাজসাহারবিরক্তায় নমঃ ।
ওঁ তামসাহারজিগুপ্সকায় নমঃ ।
ওঁ সাত্বিকয়জ্ঞপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ রাজসেজ্যারহিতায় নমঃ ।
ওঁ তামসয়জ্ঞগর্হকায় নমঃ । ১০৩০
ওঁ শারীরতপঃপরায় নমঃ ।
ওঁ বাঙ্ময়তপোবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ মানসতপোগম্যায় নমঃ ।
ওঁ সাত্বিকাদিতপোবিবেচকায় নমঃ ।
ওঁ সাত্বিকদানারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ দেশকালপাত্ররূপায় নমঃ ।
ওঁ সদসদর্থবিবেক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গাণসংন্যসসংশিনে নমঃ ।
ওঁ ত্যাগস্বরূপবোধকায় নমঃ ।
ওঁ অসঙ্গয়জ্ঞাদিবিধায়িনে নমঃ । ১০৪০
ওঁ সাত্বিকাদিত্যাগবিদে নমঃ ।
ওঁ কর্মকারণবিদে নমঃ ।
ওঁ অকর্ত্রাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কেবলায় নমঃ ।
ওঁ অনহঙ্কৃতভাবায় নমঃ ।
ওঁ অলিপ্তবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ কর্মানিবদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ কর্মচোদনাবিজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ কর্মসঙ্গ্রহসংবিদিনে নমঃ ।
ওঁ রজসদানাপূজিতায় নমঃ । ১০৫০
ওঁ তামসদানাবজ্ঞায়িনে নমঃ ।
ওঁ ওংতত্সদিতিনির্দেশ্যায় নমঃ ।
ওঁ কর্মারম্ভনির্দিষ্টনামত্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ সাত্বিকজ্ঞানবীক্ষিতায় নমঃ ।
ওঁ সাত্বিককর্মারাধিতায় নমঃ ।
ওঁ সাত্বিকর্ত্রারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ রাজসংজ্ঞানদূরায় নমঃ ।
ওঁ রজসকর্তৃদূরায় নমঃ ।
ওঁ তামসজ্ঞানদবীয়সায় নমঃ ।
ওঁ তামসকর্মদবীয়সায় নমঃ । ১০৬০
ওঁ তামসকর্তৃদবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সাত্বিকবুদ্ধিগম্যায় নমঃ ।
ওঁ রাজসবুদ্ধিদূরায় নমঃ ।
ওঁ তামসবুদ্ধিদবীয়সায় নমঃ ।
ওঁ সাত্বিকাদিধাতৃবিদে নমঃ ।
ওঁ সাত্বিকসুখসংবিদে নমঃ ।
ওঁ রজসসুখবিমুখায় নমঃ ।
ওঁ তমসসুখজুগুপ্সকায় নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণাদিকর্মবিভাজকায় নমঃ ।
ওঁ স্বকর্মসমারাধিতায় নমঃ । ১০৭০
ওঁ সিদ্ধিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ স্বধর্মপ্রবণায় নমঃ ।
ওঁ পরধর্মপ্রদ্বেষিণে নমঃ ।
ওঁ সহজধর্মত্যাগনিষেধকায় নমঃ ।
ওঁ অসঙ্গফলশংসিনে নমঃ ।
ওঁ ত্যক্তৈবিষয়ায় নমঃ ।
ওঁ রাগদ্বেষব্যুদাসিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতহৃদয়স্থিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতভ্রামকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভাবগম্যশরণায় নমঃ । ১০৮০
ওঁ সর্বপ্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ বিবিক্তসেবিনে নমঃ ।
ওঁ য়তবাচে নমঃ ।
ওঁ য়তমানসায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যানয়োগপরায় নমঃ ।
ওঁ বৈরাগ্যশ্রিতায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তকামক্রোধায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভক্ত্যেকগম্যায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতপদায় নমঃ । ১০৯০
ওঁ জ্ঞানৈকপদায় নমঃ ।
ওঁ কর্মসংন্যসস্থানায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদুর্গতারকায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বেষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সর্বহিতায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তপ্রপত্তব্যায় নমঃ ।
ওঁ শরণাগতত্রাণপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ গীতাধ্যানসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ গীতাশ্রবণপ্রণীতায় নমঃ । ১১০০ ।

॥ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসহস্রনামাবলী সম্পূর্ণা ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Srimad Bhagavad Gita:
1000 Names of Srimad Bhagavad Gita – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglish – Bengali – GujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil