108 Names Of Mukambika – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

॥ Sri Mookambika Ashtottarashata Namavali Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીમૂકામ્બિકાયાઃ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

જય જય શઙ્કર !
ૐ શ્રી લલિતા મહાત્રિપુરસુન્દરી પરાભટ્ટારિકા સમેતાય
શ્રી ચન્દ્રમૌળીશ્વર પરબ્રહ્મણે નમઃ !

ૐ શ્રીનાથાદિતનૂત્થશ્રીમહાક્ષ્મ્યૈ નમો નમઃ ।
ૐ ભવભાવિત ચિત્તેજઃ સ્વરૂપિણ્યૈ નમો નમઃ ।
ૐ કૃતાનઙ્ગવધૂકોટિ સૌન્દર્યાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ ઉદ્યદાદિત્યસાહસ્રપ્રકાશાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ દેવતાર્પિતશસ્ત્રાસ્ત્રભૂષણાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ શરણાગત સન્ત્રાણનિયોગાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ સિંહરાજવરસ્કન્ધસંસ્થિતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ અટ્ટહાસપરિત્રસ્તદૈત્યૌઘાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ મહામહિષદૈત્યેન્દ્રવિઘાતિન્યૈ નમો નમઃ ।
ૐ પુરન્દરમુખામર્ત્યવરદાયૈ નમો નમઃ ॥ 10 ॥

ૐ કોલર્ષિપ્રવરધ્યાનપ્રત્યયાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ શ્રીકણ્ઠક્લૃપ્તશ્રીચક્રમધ્યસ્થાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ મિથુનાકારકલિતસ્વભાવાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ ઇષ્ટાનુરૂપપ્રમુખદેવતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ તપ્તજામ્બૂનદપ્રખ્યશરીરાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ કેતકીમાલતીપુષ્પભૂષિતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ વિચિત્રરત્નસંયુક્તકિરીટાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ રમણીયદ્વિરેફાલિકુન્તલાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ અર્ધશુભ્રાંશુ વિભ્રાજલ્લલાટાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ મુખચન્દ્રાન્તકસ્તૂરીતિલકયૈ નમો નમઃ ॥ 20 ॥

ૐ મનોજ્ઞવક્રભ્રૂવલ્લીયુગલાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ રજનીશદિનેશાગ્નિલોચનાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ કરુણારસસંસિક્તનેત્રાન્તાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ ચામ્પેયકુસુમોદ્ભાસિનાસિકાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ તારકાભનસારત્નભાસુરાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ સદ્રત્નખચિતસ્વર્ણતાટઙ્કાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ રત્નાદર્શપ્રતીકાશકપોલાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ તામ્બૂલશોભિતવરસ્મિતાસ્યાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ કુન્દકુટ્મલસઙ્કાશદશનાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ ફુલ્લપ્રવાલરદનવસનાયૈ નમો નમઃ ॥ 30 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Sita – Sahasranama Stotram In Kannada

ૐ સ્વકાન્તસ્વાન્તવિક્ષોભિચિબુકાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ મુક્તાહારલસત્કમ્બુકન્ધરાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ સાષ્ટાપદાઙ્ગદભુજચતુષ્કાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ શઙ્ખચક્રવરાભીતિકરાબ્જાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ મતઙ્ગજમહાકુમ્ભવક્ષોજાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ કુચભારનમન્મઞ્જુમધ્યમાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ તટિત્પુઞ્જાભકૌશેયસુચેલાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ રમ્યકિઙ્કિણિકાકાઞ્ચીરઞ્જિતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ અતિમઞ્જુલરમ્ભોરુદ્વિતયાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ માણિક્યમુકુટાષ્ઠીવસંયુક્તાયૈ નમો નમઃ ॥ 40 ॥

ૐ દેવેશમુકુટોદ્દીપ્તપદાબ્જાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ ભાર્ગવારાધ્યગાઙ્ગેયપાદુકાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ મત્તદન્તાવલોત્તંસગમનાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ કુઙ્કુમાગરુભદ્રશ્રીચર્ચિતાઙ્ગ્યૈ નમો નમઃ ।
ૐ સચામરામરીરત્નવીજિતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ પ્રણતાખિલસૌભાગ્યપ્રદાયિન્યૈ નમો નમઃ ।
ૐ દાનવાર્દિતશક્રાદિસન્નુતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ ધૂમ્રલોચન દૈતેયદહનાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ ચણ્ડમુણ્ડમહાશીર્ષખણ્ડનાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ રક્તબીજમહાદૈત્યશિક્ષકાયૈ નમો નમઃ ॥ 50 ॥

ૐ મદોદ્ધતનિશુમ્ભાખ્યભઞ્જનાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ ઘોરશુમ્ભાસુરાધીશનાશનાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ મધુકૈટભસંહારકારણાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ વિરિઞ્ચિમુખસઙ્ગીતસમજ્ઞાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ સર્વબાધાપ્રશમનચરિત્રાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ સમાધિસુરથક્ષ્માભૃદર્ચિતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ માર્કણ્ડેયમુનિશ્રેષ્ઠસંસ્તુતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ વ્યાલાસુરદ્વિષદ્વિષ્ણુસ્વરૂપિણ્યૈ નમો નમઃ ।
ૐ ક્રૂરવેત્રાસુરપ્રાણમારણાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીસરસ્વતીકાલીવેષાઢ્યાયૈ નમો નમઃ ॥ 60 ॥

See Also  1000 Names Of Sarayunama – Sahasranama Stotram From Bhrushundi Ramayana In Kannada

ૐ સૃષ્ટિસ્થિતિલયક્રીડાતત્પરાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મોપેન્દ્રગિરીશાદિપ્રતીક્ષાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ અમૃતાબ્ધિમણિદ્વીપનિવાસિન્યૈ નમો નમઃ ।
ૐ નિખિલાનન્દસન્દોહવિગ્રહાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ મહાકદમ્બવિપિનમધ્યગાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ અનેકકોટિબ્રહ્માણ્ડજનન્યૈ નમો નમઃ ।
ૐ મુમુક્ષુજનસન્માર્ગદર્શિકાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ દ્વાદશાન્તષડમ્ભોજવિહારાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ સહસ્રારમહાપદ્મસદનાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ જન્મપ્રમુખષડ્ભાવવર્જિતાયૈ નમો નમઃ ॥ 70 ॥

ૐ મૂલાધારાદિષટ્ચક્રનિલયાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ ચરાચરાત્મકજગત્સમ્પ્રોતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ મહાયોગિજનસ્વાન્તનિશાન્તાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ સર્વવેદાન્તસત્સારસંવેદ્યાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ હૃદિનિક્ષિપ્તનિઃશેષબ્રહ્માણ્ડાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ રાજરાજેશ્વરપ્રાણવલ્લભાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ તુષારાચલરાજન્યતનયાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ સર્વાત્મપુણ્ડરીકાક્ષસહોદર્યૈ નમો નમઃ ।
ૐ મૂકીકૃતમહામૂકદાનવાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ દુષ્ટમૂકશિરઃ શૈલકુલિશાયૈ નમો નમઃ ॥ 80 ॥

ૐ કુટજોપત્યકામુખ્યનિવાસાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ વરેણ્યદક્ષિણાર્ધાઙ્ગમહેશાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ જ્યોતિશ્ચક્રાસનાભિખ્યપીઠસ્થાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ નવકોટિમહદુર્ગાસંવૃતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ વિઘ્નેશસ્કન્દવીરેશવત્સલાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ કલિકલ્મષવિધ્વંસસમર્થાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ ષોડશાર્ણમહામન્ત્રમન્દિરાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ પઞ્ચપ્રણવલોલમ્બપઙ્કજાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ મિથુનાર્ચનસંહૃષ્ટહૃદયાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ વસુદેવમનોભીષ્ટફલદાયૈ નમો નમઃ ॥ 90 ॥

See Also  108 Names Of Sri Kamala In Sanskrit

ૐ કંસાસુરવરારાતિપૂજિતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ રુક્મિણીસત્યભામાદિવન્દિતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ નન્દગોપપ્રિયાગર્ભસમ્ભૂતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ કંસપ્રાણાપહરણસાધનાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ સુવાસિનીવધૂપૂજાસુપ્રીતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ શશાઙ્કશેખરોત્સઙ્ગવિષ્ઠરાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ વિભુધારિકુલારણ્યકુઠારાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ સઞ્જીવનૌષધત્રાતત્રિદશાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ માતૃસૌખ્યાર્થિ પક્ષીશસેવિતાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ કટાક્ષલબ્ધશક્રત્વ પ્રદ્યુમ્નાયૈ નમો નમઃ ॥ 100 ॥

ૐ ઇન્દ્રક્લૃપ્તોત્સવોત્કૃષ્ટપ્રહૃષ્ટાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ દારિદ્ર્યદુઃખવિચ્છેદનિપુણાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ અનન્યભાવસ્વર્ગાપવર્ગદાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ અપ્રપન્ન ભવત્રાસદાયકાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ નિર્જિતાશેષપાષણ્ડમણ્ડલાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ શિવાક્ષિકુમુદાહ્લાદચન્દ્રિકાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ પ્રવર્તિતમહાવિદ્યાપ્રધાનાયૈ નમો નમઃ ।
ૐ સર્વશક્ત્યૈકરૂપ શ્રીમૂકામ્બાયૈ નમો નમઃ ॥ 108 ॥

ઇતિ મૂકામ્બિકાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ॥

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Moogambigai:
108 Names of Mukambika – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil