Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram in English

॥ Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram English Lyrics ॥

॥ aśrayastakam ॥
giricaram karunamrta sagaram
paricaram paramam mrgayaparam ।
suruciram sucaracaragocaram
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 1 ॥

pranatasancayacintita kalpakam
pranatamadigurum surasilpakam ।
pranavaranjita manjulatalpakam
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 2 ॥

arisaroruhasamkhagadadharam
parighamudgarabanadhanurdharam ।
ksurika tomara saktilasatkaram
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 3 ॥

vimalamanasa sarasabhaskaram
vipulavetradharam prayasaskaram ।
vimatakhandana candadhanuskaram
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 4 ॥

sakalaloka namaskrta padukam
sakrdupasaka sajjanamodakam ।
sukrtabhaktajanavana diksakam
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 5 ॥

saranakirtana bhaktaparayanam
caranavaridharatmarasayanam ।
varakarattavibhuti vibhusanam
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 6 ॥

mrgamadangita sattilakojvalam
mrgaganakalitam mrgayakulam ।
mrgavarasanamadbhuta darsanam
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 7

guruvaram karunamrta locanam
nirupamam nikhilamayamocanam ।
purusukhapradamatmanidarsanam
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 8 ॥

asrayastakam sampurnam ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Sri Ayyappa Stotram » Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *