Goda Stuti In Tamil – Goda Devi

॥ Goda Stuti Tamil Lyrics ॥

॥ கோ³தா³ ஸ்துதி꞉ ॥

ஶ்ரீவிஷ்ணுசித்தகுலனந்த³னகல்பவல்லீம்
ஶ்ரீரங்க³ராஜஹரிசந்த³னயோக³த்³ருஶ்யாம் ।
ஸாக்ஷாத்க்ஷமாம் கருணயா கமலாமிவான்யாம்
கோ³தா³மனன்யஶரண꞉ ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 1 ॥

வைதே³ஶிக꞉ ஶ்ருதிகி³ராமபி பூ⁴யஸீனாம்
வர்ணேஷு மாதி மஹிமா ந ஹி மாத்³ருஶாம் தே ।
இத்த²ம் வித³ந்தமபி மாம் ஸஹஸைவ கோ³தே³
மௌனத்³ருஹோ முக²ரயந்தி கு³ணாஸ்த்வதீ³யா꞉ ॥ 2 ॥

த்வத்ப்ரேயஸ꞉ ஶ்ரவணயோரம்ருதாயமானாம்
துல்யாம் த்வதீ³யமணினூபுரஶிஞ்ஜிதானாம் ।
கோ³தே³ த்வமேவ ஜனனி த்வத³பி⁴ஷ்டவார்ஹாம்
வாசம் ப்ரஸன்னமது⁴ராம் மம ஸம்விதே⁴ஹி ॥ 3 ॥

க்ருஷ்ணான்வயேன த³த⁴தீம் யமுனானுபா⁴வம்
தீர்தை²ர்யதா²வத³வகா³ஹ்ய ஸரஸ்வதீம் தே ।
கோ³தே³ விகஸ்வரதி⁴யாம் ப⁴வதீ கடாக்ஷாத்
வாச꞉ ஸ்பு²ரந்தி மகரந்த³முச꞉ கவீனாம் ॥ 4 ॥

அஸ்மாத்³ருஶாமபக்ருதௌ சிரதீ³க்ஷிதானாம்
அஹ்னாய தே³வி த³யதே யத³ஸௌ முகுந்த³꞉ ।
தன்னிஶ்சிதம் நியமிதஸ்தவ மௌலிதா³ம்னா
தந்த்ரீனினாத³மது⁴ரைஶ்ச கி³ராம் நிகு³ம்பை²꞉ ॥ 5 ॥

ஶோணாத⁴ரே(அ)பி குசயோரபி துங்க³ப⁴த்³ரா
வாசாம் ப்ரவாஹனிவஹே(அ)பி ஸரஸ்வதீ த்வம் ।
அப்ராக்ருதைரபி ரஸைர்விரஜா ஸ்வபா⁴வாத்
கோ³தா³(அ)பி தே³வி கமிதுர்னனு நர்மதா³(அ)ஸி ॥ 6 ॥

வல்மீகத꞉ ஶ்ரவணதோ வஸுதா⁴த்மனஸ்தே
ஜாதோ ப³பூ⁴வ ஸ முனி꞉ கவிஸார்வபௌ⁴ம꞉ ।
கோ³தே³ கிமத்³பு⁴தமித³ம் யத³மீ ஸ்வத³ந்தே
வக்த்ராரவிந்த³மகரந்த³னிபா⁴꞉ ப்ரப³ந்தா⁴꞉ ॥ 7 ॥

போ⁴க்தும் தவ ப்ரியதமம் ப⁴வதீவ கோ³தே³
ப⁴க்திம் நிஜாம் ப்ரணயபா⁴வனயா க்³ருணந்த꞉ ।
உச்சாவசைர்விரஹஸங்க³மஜைருத³ந்தை꞉
ஶ்ருங்கா³ரயந்தி ஹ்ருத³யம் கு³ரவஸ்த்வதீ³யா꞉ ॥ 8 ॥

மாத꞉ ஸமுத்தி²தவதீமதி⁴விஷ்ணுசித்தம்
விஶ்வோபஜீவ்யமம்ருதம் வசஸா து³ஹானாம் ।
தாபச்ச²த³ம் ஹிமருசேரிவ மூர்திமன்யாம்
ஸந்த꞉ பயோதி⁴து³ஹிது꞉ ஸஹஜாம் விது³ஸ்த்வாம் ॥ 9 ॥

See Also  Tara Shatanama Stotram From Brihannila Tantra In Gujarati

தாதஸ்து தே மது⁴பி⁴த³꞉ ஸ்துதிலேஶவஶ்யாத்
கர்ணாம்ருதை꞉ ஸ்துதிஶதைரனவாப்தபூர்வம் ।
த்வன்மௌலிக³ந்த⁴ஸுப⁴கா³முபஹ்ருத்ய மாலாம்
லேபே⁴ மஹத்தரபதா³னுகு³ணம் ப்ரஸாத³ம் ॥ 10 ॥

தி³க்³த³க்ஷிணா(அ)பி பரிபக்த்ரிமபுண்யலப்⁴யாத்
ஸர்வோத்தரா ப⁴வதி தே³வி தவாவதாராத் ।
யத்ரைவ ரங்க³பதினா ப³ஹுமானபூர்வம்
நித்³ராலுனாபி நியதம் நிஹிதா꞉ கடாக்ஷா꞉ ॥ 11 ॥

ப்ராயேண தே³வி ப⁴வதீவ்யபதே³ஶயோகா³த்
கோ³தா³வரீ ஜக³தி³த³ம் பயஸா புனீதே ।
யஸ்யாம் ஸமேத்ய ஸமயேஷு சிரம் நிவாஸாத்
பா⁴கீ³ரதீ²ப்ரப்⁴ருதயோ(அ)பி ப⁴வந்தி புண்யா꞉ ॥ 12 ॥

நாகே³ஶய꞉ ஸுதனு பக்ஷிரத²꞉ கத²ம் தே
ஜாத꞉ ஸ்வயம்வரபதி꞉ புருஷ꞉ புராண꞉ ।
ஏவம் விதா⁴꞉ ஸமுசிதம் ப்ரணயம் ப⁴வத்யா꞉
ஸந்த³ர்ஶயந்தி பரிஹாஸகி³ர꞉ ஸகீ²னாம் ॥ 13 ॥

த்வத்³பு⁴க்தமால்யஸுரபீ⁴க்ருதசாருமௌலே꞉
ஹித்வா பு⁴ஜாந்தரக³தாமபி வைஜயந்தீம் ।
பத்யுஸ்தவேஶ்வரி மித²꞉ ப்ரதிகா⁴தலோலா꞉
ப³ர்ஹாதபத்ரருசிமாரசயந்தி ப்⁴ருங்கா³꞉ ॥ 14 ॥

ஆமோத³வத்யபி ஸதா³ ஹ்ருத³யங்க³மா(அ)பி
ராகா³ன்விதா(அ)பி லலிதா(அ)பி கு³ணோத்தரா(அ)பி ।
மௌளிஸ்ரஜா தவ முகுந்த³கிரீடபா⁴ஜா
கோ³தே³ ப⁴வத்யத⁴ரிதா க²லு வைஜயந்தீ ॥ 15 ॥

த்வன்மௌலிதா³மனி விபோ⁴꞉ ஶிரஸா க்³ருஹீதே
ஸ்வச்ச²ந்த³கல்பிதஸபீதிரஸப்ரமோதா³꞉ ।
மஞ்ஜுஸ்வனா மது⁴லிஹோ வித³து⁴꞉ ஸ்வயம் தே
ஸ்வாயம்வரம் கமபி மங்க³ளதூர்யகோ⁴ஷம் ॥ 16 ॥

விஶ்வாஸமானரஜஸா கமலேன நாபௌ⁴
வக்ஷ꞉ஸ்த²லே ச கமலாஸ்தனசந்த³னேன ।
ஆமோதி³தோ(அ)பி நிக³மைர்விபு⁴ரங்க்⁴ரியுக்³மே
த⁴த்தே நதேன ஶிரஸா தவ மௌலிமாலாம் ॥ 17 ॥

சூடா³பதே³ன பரிக்³ருஹ்ய தவோத்தரீயம்
மாலாமபி த்வத³லகைரதி⁴வாஸ்ய த³த்தாம் ।
ப்ராயேண ரங்க³பதிரேஷ பி³ப⁴ர்தி கோ³தே³
ஸௌபா⁴க்³யஸம்பத³பி⁴ஷேகமஹாதி⁴காரம் ॥ 18 ॥

See Also  Katyayani Ashtakam In English

துங்கை³ரக்ருத்ரிமகி³ர꞉ ஸ்வயமுத்தமாங்கை³꞉
யம் ஸர்வக³ந்த⁴ இதி ஸாத³ரமுத்³வஹந்தி ।
ஆமோத³மன்யமதி⁴க³ச்ச²தி மாலிகாபி⁴꞉
ஸோ(அ)பி த்வதீ³யகுடிலாலகவாஸிதாபி⁴꞉ ॥ 19 ॥

த⁴ன்யே ஸமஸ்தஜக³தாம் பிதுருத்தமாங்கே³
த்வன்மௌலிமால்யப⁴ரஸம்ப⁴ரணேன பூ⁴ய꞉ ।
இந்தீ³வரஸ்ரஜமிவாத³த⁴தி த்வதீ³யா-
ந்யாகேகராணி ப³ஹுமானவிலோகிதானி ॥ 20 ॥

ரங்கே³ஶ்வரஸ்ய தவ ச ப்ரணயானுப³ந்தா⁴த்
அன்யோன்யமால்யபரிவ்ருத்திமபி⁴ஷ்டுவந்த꞉ ।
வாசாலயந்தி வஸுதே⁴ ரஸிகாஸ்த்ரிலோகீம்
ந்யூனாதி⁴கத்வஸமதாவிஷயைர்விவாதை³꞉ ॥ 21 ॥

தூ³ர்வாத³லப்ரதிமயா தவ தே³ஹகாந்த்யா
கோ³ரோசனாருசிரயா ச ததே²ந்தி³ராயா꞉ ।
ஆஸீத³னுஜ்ஜி²தஶிகா²வலகண்ட²ஶோப⁴ம்
மாங்க³ல்யத³ம் ப்ரணமதாம் மது⁴வைரிகா³த்ரம் ॥ 22 ॥

அர்ச்யம் ஸமர்ச்ய நியமைர்னிக³மப்ரஸூனை꞉
நாத²ம் த்வயா கமலயா ச ஸமேயிவாம்ஸம் ।
மாதஶ்சிரம் நிரவிஶன்னிஜமாதி⁴ராஜ்யம்
மான்யா மனுப்ரப்⁴ருதயோ(அ)பி மஹீக்ஷிதஸ்தே ॥ 23 ॥

ஆர்த்³ராபராதி⁴னி ஜனே(அ)ப்யபி⁴ரக்ஷணார்த²ம்
ரங்கே³ஶ்வரஸ்ய ரமயா வினிவேத்³யமானே ।
பார்ஶ்வே பரத்ர ப⁴வதீ யதி³ தத்ர நாஸீத்
ப்ராயேண தே³வி வத³னம் பரிவர்திதம் ஸ்யாத் ॥ 24 ॥

கோ³தே³ கு³ணைரபனயன் ப்ரணதாபராதா⁴ன்
ப்⁴ரூக்ஷேப ஏவ தவ போ⁴க³ரஸானுகூல꞉ ।
கர்மானுப³ந்தி⁴ ப²லதா³னரதஸ்ய ப⁴ர்து꞉
ஸ்வாதந்த்ர்யது³ர்வ்யஸனமர்மபி⁴தா³ நிதா³னம் ॥ 25 ॥

ரங்கே³ தடித்³கு³ணவதோ ரமயைவ கோ³தே³
க்ருஷ்ணாம்பு³த³ஸ்ய க⁴டிதாம் க்ருபயா ஸுவ்ருஷ்ட்யா ।
தௌ³ர்க³த்யது³ர்விஷவினாஶஸுதா⁴னதீ³ம் த்வாம்
ஸந்த꞉ ப்ரபத்³ய ஶமயந்த்யசிரேண தாபான் ॥ 26 ॥

ஜாதாபராத⁴மபி மாமனுகம்ப்ய கோ³தே³
கோ³ப்த்ரீ யதி³ த்வமஸி யுக்தமித³ம் ப⁴வத்யா꞉ ।
வாத்ஸல்யனிர்ப⁴ரதயா ஜனனீ குமாரம்
ஸ்தன்யேன வர்த⁴யதி த³ஷ்டபயோத⁴ரா(அ)பி ॥ 27 ॥

ஶதமக²மணினீலா சாரு கல்ஹாரஹஸ்தா
ஸ்தனப⁴ரனமிதாங்கீ³ ஸாந்த்³ரவாத்ஸல்யஸிந்து⁴꞉ ।
அலகவினிஹிதாபி⁴꞉ ஸ்ரக்³ப⁴ராக்ருஷ்டனாதா²
விலஸது ஹ்ருதி³ கோ³தா³ விஷ்ணுசித்தாத்மஜா ந꞉ ॥ 28 ॥

See Also  Tara Stotram Athava Tara Ashtakam In Telugu

இதி விகஸிதப⁴க்தேருத்த²தாம் வேங்கடேஶாத்
ப³ஹுகு³ணரமணீயாம் வக்தி கோ³தா³ஸ்துதிம் ய꞉ ।
ஸ ப⁴வதி ப³ஹுமான்ய꞉ ஶ்ரீமதோ ரங்க³ப⁴ர்து꞉
சரணகமலஸேவாம் ஶாஶ்வதீமப்⁴யுபைஷ்யன் ॥ 29 ॥

இதி ஶ்ரீவேதா³ந்ததே³ஶிகவிரசிதா கோ³தா³ஸ்துதி꞉ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Goda Stuti in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil