Heramba Upanishad In Tamil

॥ Heramba Upanishad Tamil Lyrics ॥

॥ ஹேரம்போ³பநிஷத் ॥
ஓம் ஸஹ நாவவது । ஸஹ நௌ பு⁴நக்து । ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை ।
தேஜஸ்விநாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

அதா²தோ ஹேரம்போ³பநிஷத³ம் வ்யாக்²யாஸ்யாம꞉ । கௌ³ரீ ஸா ஸர்வமங்க³ளா ஸர்வஜ்ஞம் பரிஸமேத்யோவாச ।

அதீ⁴ஹி ப⁴க³வந்நாத்மவித்³யாம் ப்ரஶஸ்தாம் யயா ஜந்துர்முச்யதே மாயயா ச ।
யதோ து³꞉கா²த்³விமுக்தோ யாதி லோகம் பரம் ஶுப்⁴ரம் கேவலம் ஸாத்த்விகம் ச ॥ 1 ॥

தாம் வை ஸ ஹோவாச மஹாநுகம்பாஸிந்து⁴ர்ப³ந்து⁴பு⁴வநஸ்ய கோ³ப்தா ।
ஶ்ரத்³த⁴ஸ்வைதத்³கௌ³ரீ ஸர்வாத்மநா த்வம் மா தே பூ⁴ய꞉ ஸம்ஶயோ(அ)ஸ்மிந் கதா³சித் ॥ 2 ॥

ஹேரம்ப³தத்த்வே பரமாத்மஸாரே நோ வை யோகா³ந்நைவ தபோப³லேந ।
நைவாயுத⁴ப்ரபா⁴வதோ மஹேஶி த³க்³த⁴ம் புரா த்ரிபுரம் தை³வயோகா³த் ॥ 3 ॥

தஸ்யாபி ஹேரம்ப³கு³ரோ꞉ ப்ரஸாதா³த்³யதா² விரிஞ்சிர்க³ருடோ³ முகுந்த³꞉ ।
தே³வஸ்ய யஸ்யைவ ப³லேந பூ⁴ய꞉ ஸ்வம் ஸ்வம் ஹிதம் ப்ராப்ய ஸுகே²ந ஸர்வம் ॥ 4 ॥

மோத³ந்தே ஸ்வே ஸ்வே பதே³ புண்யலப்³தே⁴ ஸவைர்தே³வை꞉ பூஜநீயோ க³ணேஶ꞉ ।
ப்ரபு⁴꞉ ப்ரபூ⁴ணாமபி விக்⁴நராஜ꞉ ஸிந்தூ³ரவர்ண꞉ புருஷ꞉ புராண꞉ ॥ 5 ॥

லக்ஷ்மீஸஹாயோ(அ)த்³வயகுஞ்ஜராக்ருதிஶ்சதுர்பு⁴ஜஶ்சந்த்³ரகலாகலாப꞉ ।
மாயாஶரீரோ மது⁴ரஸ்வபா⁴வஸ்தஸ்ய த்⁴யாநாத் பூஜநாத்தத்ஸ்வபா⁴வா꞉ ॥ 6 ॥

ஸம்ஸாரபாரம் முநயோ(அ)பி யாந்தி ஸ வா ப்³ரஹ்மா ஸ ப்ரஜேஶோ ஹரி꞉ ஸ꞉ ।
இந்த்³ர꞉ ஸ சந்த்³ர꞉ பரம꞉ பராத்மா ஸ ஏவ ஸர்வோ பு⁴வநஸ்ய ஸாக்ஷீ ॥ 7 ॥

See Also  Narayaniyam Dvadasadasakam In Tamil – Narayaneeyam Dasakam 12

ஸ ஸர்வலோகஸ்ய ஶுபா⁴ஶுப⁴ஸ்ய தம் வை ஜ்ஞாத்வா ம்ருத்யுமத்யேதி ஜந்து꞉ ।
நாந்ய꞉ பந்தா² து³꞉க²விமுக்திஹேது꞉ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு க³ணேஶமேகம் ॥ 8 ॥

விஜ்ஞாய தம் ம்ருத்யுமுகா²த் ப்ரமுச்யதே ஸ ஏவமாஸ்தா²ய ஶரீரமேகம் ।
மாயாமயம் மோஹயதீவ ஸர்வம் ஸ ப்ரத்யஹம் குருதே கர்மகாலே ॥ 9 ॥

ஸ ஏவ கர்மாணி கரோதி தே³வோ ஹ்யேகோ க³ணேஶோ ப³ஹுதா⁴ நிவிஷ்ட꞉ ।
ஸ பூஜித꞉ ஸந் ஸுமுகோ²(அ)பி⁴பூ⁴த்வா த³ந்தீமுகோ²(அ)பீ⁴ஷ்டமநந்தஶக்தி꞉ ॥ 10 ॥

ஸ வை ப³லம் ப³லிநாமக்³ரக³ண்ய꞉ புண்ய꞉ ஶரண்ய꞉ ஸகலஸ்ய ஜந்தோ꞉ ।
தமேகத³ந்தம் க³ஜவக்த்ரமீஶம் விஜ்ஞாய து³꞉கா²ந்தமுபைதி ஸத்³ய꞉ ॥ 11 ॥

லம்போ³த³ரோ(அ)ஹம் புருஷோத்தமோ(அ)ஹம் விக்⁴நாந்தகோ(அ)ஹம் விஜயாத்மகோ(அ)ஹம் ।
நாகா³நநோ(அ)ஹம் நமதாம் ஸுஸித்³த⁴꞉ ஸ்கந்தா³க்³ரக³ண்யோ நிகி²லோ(அ)ஹமஸ்மி ॥ 12 ॥

ந மே(அ)ந்தராயோ ந ச கர்மலோபோ ந புண்யபாபே மம தந்மயஸ்ய ।
ஏவம் விதி³த்வா க³ணநாத²தத்த்வம் நிரந்தராயம் நிஜபோ³த⁴பீ³ஜம் ॥ 13 ॥

க்ஷேமங்கரம் ஸந்ததஸௌக்²யஹேதும் ப்ரயாந்தி ஶுத்³த⁴ம் க³ணநாத²தத்த்வம் ।
வித்³யாமிமாம் ப்ராப்ய கௌ³ரீ மஹேஶாத³பீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் ஸமவாப ஸத்³ய꞉ ।
பூஜ்யா பரா ஸா ச ஜஜாப மந்த்ரம் ஶம்பு⁴ம் பதிம் ப்ராப்ய முத³ம் ஹ்யவாப ॥ 14 ॥

ய இமாம் ஹேரம்போ³பநிஷத³மதீ⁴தே ஸ ஸர்வாந் காமாந் லப⁴தே । ஸ ஸர்வபாபைர்முக்தோ ப⁴வதி । ஸ ஸர்வைர்வேதை³ர்ஜ்ஞாதோ ப⁴வதி । ஸ ஸர்வைர்தே³வை꞉ பூஜிதோ ப⁴வதி । ஸ ஸர்வவேத³பாராயணப²லம் லப⁴தே । ஸ க³ணேஶஸாயுஜ்யமவாப்நோதி ய ஏவம் வேத³ । இத்யுபநிஷத் ।

See Also  Gaaline Poya In Telugu

ஓம் ஸஹ நாவவது । ஸஹ நௌ பு⁴நக்து । ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை ।
தேஜஸ்விநாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Upanisat » Sri Ganesha Tapini Upanishad in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu