Narayaniyam Dvyasititamadasakam In Tamil – Narayaneyam Dasakam 82

Narayaniyam Dvyasititamadasakam in Tamil:

॥ நாராயணீயம் த்³வ்யஶீதிதமத³ஶகம் ॥

த்³வ்யஶீதிதமத³ஶகம் (82) – பா³ணாஸுரயுத்³த⁴ம் ததா² ந்ருக³ஶாபமோக்ஷம் ।

ப்ரத்³யும்னோ ரௌக்மிணேய꞉ ஸ க²லு தவ கலா ஶம்ப³ரேணாஹ்ருதஸ்தம்
ஹத்வா ரத்யா ஸஹாப்தோ நிஜபுரமஹரத்³ருக்மிகன்யாம் ச த⁴ன்யாம் ।
தத்புத்ரோ(அ)தா²னிருத்³தோ⁴ கு³ணனிதி⁴ரவஹத்³ரோசனாம் ருக்மிபௌத்ரீம்
தத்ரோத்³வாஹே க³தஸ்த்வம் ந்யவதி⁴ முஸலினா ருக்ம்யபி த்³யூதவைராத் ॥ 82-1 ॥

பா³ணஸ்ய ஸா ப³லிஸுதஸ்ய ஸஹஸ்ரபா³ஹோ-
ர்மாஹேஶ்வரஸ்ய மஹிதா து³ஹிதா கிலோஷா ।
த்வத்பௌத்ரமேனமனிருத்³த⁴மத்³ருஷ்டபூர்வம்
ஸ்வப்னே(அ)னுபூ⁴ய ப⁴க³வன் விரஹாதுரா(அ)பூ⁴த் ॥ 82-2 ॥

யோகி³ன்யதீவ குஶலா க²லு சித்ரலேகா²
தஸ்யா꞉ ஸகீ² விலிக²தீ தருணானஶேஷான் ।
தத்ரானிருத்³த⁴முஷயா விதி³தம் நிஶாயா-
மானேஷ்ட யோக³ப³லதோ ப⁴வதோ நிகேதாத் ॥ 82-3 ॥

கன்யாபுரே த³யிதயா ஸுக²மாரமந்தம்
சைனம் கத²ஞ்சன ப³ப³ந்து⁴ஷி ஶர்வப³ந்தௌ⁴ ।
ஶ்ரீனாரதோ³க்ததது³த³ந்தது³ரந்தரோஷை-
ஸ்த்வம் தஸ்ய ஶோணிதபுரம் யது³பி⁴ர்ன்யருந்தா⁴꞉ ॥ 82-4 ॥

புரீபால꞉ ஶைலப்ரியது³ஹித்ருனாதோ²(அ)ஸ்ய ப⁴க³வான்
ஸமம் பூ⁴தவ்ராதைர்யது³ப³லமஶங்கம் நிருருதே⁴ ।
மஹாப்ராணோ பா³ணோ ஜ²டிதி யுயுதா⁴னேனயுயுதே⁴
கு³ஹ꞉ ப்ரத்³யும்னேன த்வமபி புரஹந்த்ரா ஜக⁴டிஷே ॥ 82-5 ॥

நிருத்³தா⁴ஶேஷாஸ்த்ரே முமுஹுஷி தவாஸ்த்ரேண கி³ரிஶே
த்³ருதா பூ⁴தா பீ⁴தா꞉ ப்ரமத²குலவீரா꞉ ப்ரமதி²தா꞉ ।
பராஸ்கந்த³த்ஸ்கந்த³꞉ குஸுமஶரபா³ணைஶ்ச ஸசிவ꞉
ஸ கும்பா⁴ண்டோ³ பா⁴ண்ட³ம் நவமிவ ப³லேனாஶு பி³பி⁴தே³ ॥ 82-6 ॥

சாபானாம் பஞ்சஶத்யா ப்ரஸப⁴முபக³தே சி²ன்னசாபே(அ)த² பா³ணே
வ்யர்தே² யாதே ஸமேதோ ஜ்வரபதிரஶனைரஜ்வரி த்வஜ்ஜ்வரேண ।
ஜ்ஞானீ ஸ்துத்வாத² த³த்த்வா தவ சரிதஜுஷாம் விஜ்வரம் ஸ ஜ்வரோ(அ)கா³த்
ப்ராயோ(அ)ந்தர்ஜ்ஞானவந்தோ(அ)பி ச ப³ஹுதமஸா ரௌத்³ரசேஷ்டா ஹி ரௌத்³ரா꞉ ॥ 82-7 ॥

See Also  Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

பா³ணம் நானாயுதோ⁴க்³ரம் புனரபி⁴பதிதம் த³ர்பதோ³ஷாத்³விதன்வன்
நிர்லூனாஶேஷதோ³ஷம் ஸபதி³ பு³பு³து⁴ஷா ஶங்கரேணோபகீ³த꞉ ।
தத்³வாசா ஶிஷ்டபா³ஹுத்³விதயமுப⁴யதோ நிர்ப⁴யம் தத்ப்ரியம் தம்
முக்த்வா தத்³த³த்தமானோ நிஜபுரமக³ம꞉ ஸானிருத்³த⁴꞉ ஸஹோஷ꞉ ॥ 82-8 ॥

முஹுஸ்தாவச்ச²க்ரம் வருணமஜயோ நந்த³ஹரணே
யமம் பா³லானீதௌ த³வத³ஹனபானே(அ)னிலஸக²ம் ।
விதி⁴ம் வத்ஸஸ்தேயே கி³ரிஶமிஹ பா³ணஸ்ய ஸமரே
விபோ⁴ விஶ்வோத்கர்ஷீ தத³யமவதாரோ ஜயதி தே ॥ 82-9 ॥

த்³விஜருஷா க்ருகலாஸவபுர்த⁴ரம் ந்ருக³ன்ருபம் த்ரிதி³வாலயமாபயன் ।
நிஜஜனே த்³விஜப⁴க்திமனுத்தமாமுபதி³ஶன் பவனேஶ்வர பாஹி மாம் ॥ 82-10 ॥

இதி த்³வ்யஶீதிதமத³ஶகம் ஸமாப்தம்

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Dvyasititamadasakam in EnglishKannadaTelugu – Tamil