Shadanana Stuti In Tamil

॥ Shadanana Stuti Tamil Lyrics ॥

॥ ஷடா³நந ஸ்துதி꞉ ॥
ஶ்ரீகௌ³ரீஸஹிதேஶபா²லநயநாது³த்³பூ⁴தமக்³ந்யாஶுக³-
-வ்யூட⁴ம் விஷ்ணுபதீ³பய꞉ ஶரவணே ஸம்பூ⁴தமந்யாத்³ருஶம் ।
ஷோடா⁴விக்³ரஹஸுந்த³ராஸ்யமமலம் ஶ்ரீக்ருத்திகாப்ரீதயே
ஶர்வாண்யங்கவிபூ⁴ஷணம் ஸ்பு²ரது மச்சித்தே கு³ஹாக்²யம் மஹ꞉ ॥ 1 ॥

த்ரிஷட³க்ருஶத்³ருக³ப்³ஜ꞉ ஷண்முகா²ம்போ⁴ருஹஶ்ரீ꞉
த்³விஷட³துலபு⁴ஜாட்⁴ய꞉ கோடிகந்த³ர்பஶோப⁴꞉ ।
ஶிகி²வரமதி⁴ரூட⁴꞉ ஶிக்ஷயன் ஸர்வலோகான்
கலயது மம ப⁴வ்யம் கார்திகேயோ மஹாத்மா ॥ 2 ॥

யத்³ரூபம் நிர்கு³ணம் தே ததி³ஹ கு³ணமஹாயோகி³பி⁴ர்த்⁴யாநக³ம்யம்
யச்சாந்யத்³விஶ்வரூபம் தத³நவதி⁴தயா யோகி³பி⁴ஶ்சாப்யசிந்த்யம் ।
ஷட்³வக்த்ராஷ்டாத³ஶாக்ஷாத்³யுபஹிதகருணாமூர்திரேஷைவ பா⁴தி
ஸ்வாராத்⁴யாஶேஷது³꞉க²ப்ரஶமநப³ஹுளீலாஸ்பதா³ சாப்யதுல்யா ॥ 3 ॥

யச்ச்²ரீமத்பாத³பங்கேருஹயுக³ளமஹாபாது³கே ஸ்வஸ்வமூர்த்⁴நா
த⁴ர்தும் விஷ்ணுப்ரமுக்²யா அபி ச ஸுமநஸ꞉ ப்ராக³குர்வம்ஸ்தபாம்ஸி ।
தத்தாத்³ருக்ஸ்தூ²லபூ⁴தம் பத³கமலயுக³ம் யோகி³ஹ்ருத்³த்⁴யாநக³ம்யம்
ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸாக்ஷாத் ஸ்பு²ரது மம ஹ்ருதி³ த்வத்கடாக்ஷேண நித்யம் ॥ 4 ॥

யஸ்ய ஶ்ரீஶமுகா²மராஶ்ச ஜக³தி க்ரீடா³ம் ச பா³ல்யோத்³ப⁴வாம்
சித்ராரோபிதமாநுஷா இவ ஸமாலோக்யாப⁴வம்ஸ்தம்பி⁴தா꞉ ।
லோகோபத்³ரவக்ருத்ஸ நாரத³பஶுர்யஸ்யாப⁴வத்³வாஹநம்
ஸோ(அ)ஸ்மான் பாது நிரந்தரம் கருணயா ஶ்ரீபா³லஷாண்மாதுர꞉ ॥ 5 ॥

யேந ஸாக்ஷாச்சதுர்வக்த்ர꞉ ப்ரணவார்த²விநிர்ணயே ।
காராக்³ருஹம் ப்ராபிதோ(அ)பூ⁴த் ஸுப்³ரஹ்மண்ய꞉ ஸ பாது மாம் ॥ 6 ॥

காருண்யத்³ருதபஞ்சக்ருத்யநிரதஸ்யாநந்த³மூர்தேர்முகை²꞉
ஶ்ரீஶம்போ⁴꞉ ஸஹ பஞ்சபி⁴ஶ்ச கி³ரிஜாவக்த்ரம் மிலித்வாமலம் ।
யஸ்ய ஶ்ரீஶிவஶக்த்யபி⁴ந்நவபுஷோ வக்த்ராப்³ஜஷட்காக்ருதிம்
த⁴த்தே ஸோ(அ)ஸுரவம்ஶபூ⁴த⁴ரபவி꞉ ஸேநாபதி꞉ பாது ந꞉ ॥ 7 ॥

ய꞉ ஶக்த்யா தாரகோர꞉ஸ்த²லமதிகடி²நம் க்ரௌஞ்சகோ³த்ரம் ச பி⁴த்த்வா
ஹத்வா தத்ஸைந்யஶேஷம் நிகி²லமபி ச தான் வீரபா³ஹுப்ரமுக்²யான் ।
உத்³த்⁴ருத்வா யுத்³த⁴ரங்கே³ ஸபதி³ ச குஸுமைர்வர்ஷிதோ நாகிப்³ருந்தை³꞉
பாயாதா³யாஸதோ(அ)ஸ்மான் ஸ ஜ²டிதி கருணாராஶிரீஶாநஸூநு꞉ ॥ 8 ॥

யத்³தூ³தோ வீரபா³ஹு꞉ ஸபதி³ ஜலநிதி⁴ம் வ்யோமமார்கே³ண தீர்த்வா
ஜித்வா லங்காம் ஸமேத்ய த்³ருதமத² நக³ரீம் வீரமாஹேந்த்³ரநாம்நீம் ।
தே³வாநாஶ்வாஸ்ய ஶூரப்ரஹிதமபி ப³லம் தத்ஸபா⁴ம் கோ³புராதீ³ன்
பி⁴த்த்வா யத்பாத³பத்³மம் புநரபி ச ஸமேத்யாநமத்தம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 9 ॥

See Also  Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

யோ வைகுண்டா²தி³தே³வை꞉ ஸ்துதபத³கமலோ வீரபூ⁴தாதி³ஸைந்யை꞉
ஸம்வீதோ யோ நப⁴ஸ்தோ ஜ²டிதி ஜலநிதி⁴ம் த்³யோபதே²நைவ தீர்த்வா ।
ஶூரத்³வீபோத்தரஸ்யாம் தி³ஶி மணிவிளஸத்³தே⁴மகூடாக்²யபுர்யாம்
த்வஷ்டுர்நிர்மாணஜாயாம் க்ருதவஸதிரபூ⁴த் பாது ந꞉ ஷண்முக²꞉ ஸ꞉ ॥ 10 ॥

நாநாபூ⁴தௌக⁴வித்⁴வம்ஸிதநிஜப்ருதநோ நிர்ஜிதஶ்ச த்³விராவ்ரு-
-த்த்யாளப்³த⁴ஸ்வாவமாநே நிஜபிதரி தத꞉ ஸங்க³ரே பா⁴நுகோப꞉ ।
மாயீ யத்பாத³ப்⁴ருத்யப்ரவரதரமஹாவீரபா³ஹுப்ரணஷ்ட-
-ப்ராணோ(அ)பூ⁴த் ஸோ(அ)ஸ்து நித்யம் விமலதரமஹாஶ்ரேயஸே தாரகாரி꞉ ॥ 11 ॥

யேந க்ருச்ச்²ரேண நிஹத꞉ ஸிம்ஹவக்த்ரோ மஹாப³ல꞉ ।
த்³விஸஹஸ்ரபு⁴ஜோ பீ⁴ம꞉ ஸஸைந்யஸ்தம் கு³ஹம் ப⁴ஜே ॥ 12 ॥

பூ⁴ரிபீ⁴ஷணமஹாயுதா⁴ரவ-
-க்ஷோபி⁴தாப்³தி⁴க³ணயுத்³த⁴மண்ட³ல꞉ ।
ஸிம்ஹவக்த்ரஶிவபுத்ரயோ ரண꞉
ஸிம்ஹவக்த்ரஶிவபுத்ரயோரிவ ॥ 13 ॥

ஶூராபத்யக³ணேஷு யஸ்ய க³ணபைர்நஷ்டேஷு ஸிம்ஹாநநோ
தை³த்ய꞉ க்ரூரப³லோ(அ)ஸுரேந்த்³ரஸஹஜ꞉ ஸேநாஸஹஸ்ரைர்யுத꞉ ।
யுத்³தே⁴ ச்சி²ந்நபு⁴ஜோத்தமாங்க³நிகரோ யத்³பா³ஹுவஜ்ராஹதோ
ம்ருத்யும் ப்ராப ஸ ம்ருத்யுஜந்யப⁴யதோ மாம் பாது வல்லீஶ்வர꞉ ॥ 14 ॥

அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ராண்ட³ப்ராப்தஶூரப³லம் மஹத் ।
க்ஷணேந ய꞉ ஸம்ஹ்ருதவான் ஸ கு³ஹ꞉ பாது மாம் ஸதா³ ॥ 15 ॥

அண்ட³பி⁴த்திபரிகம்பிபீ⁴ஷண-
-க்ரூரஸைந்யபரிவாரபூர்ணயோ꞉ ।
ஶூரபத்³மகு³ஹயோர்மஹாரண꞉
ஶூரபத்³மகு³ஹயோரிவோல்ப³ண꞉ ॥ 16 ॥

நாநாரூபத⁴ரஶ்ச நிஸ்துலப³லோ நாநாவிதை⁴ராயுதை⁴-
-ர்யுத்³த⁴ம் தி³க்ஷு விதி³க்ஷு த³ர்ஶிதமஹாகாயோ(அ)ண்ட³ஷண்டே³ஷ்வபி ।
ய꞉ ஶக்த்யாஶு விபி⁴ந்நதாமுபக³த꞉ ஶூரோ(அ)ப⁴வத்³வாஹநம்
கேதுஶ்சாபி நமாமி யஸ்ய ஶிரஸா தஸ்யாங்க்⁴ரிபங்கேருஹே ॥ 17 ॥

கேகிகுக்குடரூபாப்⁴யாம் யஸ்ய வாஹநகேதுதாம் ।
அத்³யாபி வஹதே ஶூரஸ்தம் த்⁴யாயாம்யந்வஹம் ஹ்ருதி³ ॥ 18 ॥

தே³வை꞉ ஸம்பூஜிதோ யோ ப³ஹுவித⁴ஸுமநோவர்ஷிபி⁴ர்பூ⁴ரிஹர்ஷை-
-ர்வ்ருத்ராரிம் ஸ்வர்க³ளோகே விபுலதரமஹாவைப⁴வைரப்⁴யஷிஞ்சத் ।
தத்³த³த்தாம் தஸ்ய கந்யாம் ஸ்வயமபி க்ருபயா தே³வயாநாமுதூ³ஹ்ய
ஶ்ரீமத்கைலாஸமாப த்³ருதமத² லவலீம் சோத்³வஹம்ஸ்தம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 19 ॥

See Also  108 Names Of Trivikrama – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

தத்ராநந்தகு³ணாபி⁴ராமமதுலம் சாக்³ரே நமந்தம் ஸுதம்
யம் த்³ருஷ்ட்வா நிகி²லப்ரபஞ்சபிதராவாக்⁴ராய மூர்த்⁴ந்யாத³ராத் ।
ஸ்வாத்மாநந்த³ஸுகா²திஶாயி பரமாநந்த³ம் ஸமாஜக்³மது꞉
மச்சித்தப்⁴ரமரோ வஸத்வநுதி³நம் தத்பாத³பத்³மாந்தரே ॥ 20 ॥

து³ஷ்புத்ரைர்ஜநநீ ஸதீ பதிமதீ கோபோத்³த⁴தை꞉ ஸ்வைரிணீ-
-ரண்டா³ஸீத்யதிநிந்தி³தாபி ந ததா² பூ⁴யாத்³யதா² தத்த்வத꞉ ।
து³ஷ்பாஷண்டி³ஜநைர்து³ராக்³ரஹபரை꞉ ஸ்காந்த³ம் புராணம் மஹத்
மித்²யேத்யுக்தமபி க்வசிச்ச ந ததா² பூ⁴யாத்ததா² ஸத்யத꞉ ॥ 21 ॥

கிம் து தத்³தூ³ஷணாத்தேஷாமேவ குத்ஸிதஜந்மநாம் ।
ஐஹிகாமுஷ்மிகமஹாபுருஷார்த²க்ஷயோ ப⁴வேத் ॥ 22 ॥

யத்ஸம்ஹிதாஷட்கமத்⁴யே த்³விதீயா ஸூதஸம்ஹிதா ।
பா⁴தி வேத³ஶிரோபூ⁴ஷா ஸ்காந்த³ம் தத்கேந வர்ண்யதே ॥ 23 ॥

யஸ்ய ஶம்பௌ⁴ பரா ப⁴க்திர்யஸ்மிந்நீஶக்ருபாமலா ।
அபாம்ஸுலா யஸ்ய மாதா தஸ்ய ஸ்காந்தே³ ப⁴வேத்³ரதி꞉ ॥ 24 ॥

ஷடா³நநஸ்துதிமிமாம் யோ ஜபேத³நுவாஸரம் ।
த⁴ர்மமர்த²ம் ச காமம் ச மோக்ஷம் சாபி ஸ விந்த³தி ॥ 25 ॥

இதி ஶ்ரீஷடா³நந ஸ்துதி꞉ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shadanana Stuti in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu