Shri Karthikeya Stotram In Tamil

॥ Shri Karthikeya Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ கார்திகேய ஸ்தோத்ரம் ॥
கார்திகேய கருணாம்ருதராஶே
கார்திகே யதஹ்ருதா³ தவ பூஜா ।
பூர்தயே ப⁴வதி வாஞ்சி²தபங்க்தே꞉
கீர்தயே ச ரசிதா மநுஜேந ॥ 1 ॥

அத்யந்தபாபகர்மா
மத்துல்யோ நாஸ்தி பூ⁴தலே கு³ஹ போ⁴ ।
பூரயஸி யதி³ மதி³ஷ்டம்
சித்ரம் லோகஸ்ய ஜாயதே பூ⁴ரி ॥ 2 ॥

காராக்³ருஹஸ்தி²தம் ய-
-ஶ்சக்ரே லோகேஶமபி விதா⁴தாரம் ।
தமநுல்லங்கி⁴தஶாஸந-
-மநிஶம் ப்ரணமாமி ஷண்முக²ம் மோதா³த் ॥ 3 ॥

நாஹம் மந்த்ரஜபம் தே
ஸேவாம் ஸபர்யாம் வா ।
நைஸர்கி³க்யா க்ருபயா
மத³பீ⁴ஷ்டம் பூரயாஶு தத்³கு³ஹ போ⁴ ॥ 4 ॥

நிகி²லாநபி மம மந்தூ-
-ந்ஸஹஸே நைவாத்ர ஸம்ஶய꞉ கஶ்சித் ।
யஸ்மாத்ஸஹமாநஸுத-
-ஸ்த்வமஸி க்ருபாவாரிதே⁴ ஷடா³ஸ்ய விபோ⁴ ॥ 5 ॥

யதி³ மத்³வாச்சி²ததா³நே
ஶக்திர்நாஸ்தீதி ஷண்முக² ப்³ரூஷே ।
தத³ந்ருதமேவ ஸ்யாத்தே
வாக்யம் ஶக்திம் த³தா⁴ஸி யத்பாணௌ ॥ 6 ॥

மயூரஸ்ய பத்ரே ப்ரளம்ப³ம் பதா³ப்³ஜம்
த³தா⁴நம் ககுத்³யேவ தஸ்யாபரம் ச ।
ஸுரேந்த்³ரஸ்ய புத்ர்யா ச வல்ல்யா ச பார்ஶ்வ-
-த்³வயம் பா⁴ஸயந்தம் ஷடா³ஸ்யம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 7 ॥

விவேகம் விரக்திம் ஶமாதே³ஶ்ச ஷட்கம்
முமுக்ஷாம் ச த³த்த்வா ஷடா³ஸ்யாஶு மஹ்யம் ।
விசாரே ச பு³த்³தி⁴ம் த்³ருடா⁴ம் தே³ஹி வல்லீ-
-ஸுரேந்த்³ராத்மஜாஶ்லிஷ்டவர்ஷ்மந்நமஸ்தே ॥ 8 ॥

ஸுரேஶாநபுத்ரீபுலிந்தே³ஶகந்யா-
-ஸமாஶ்லிஷ்டபார்ஶ்வம் க்ருபாவாரிராஶிம் ।
மயூராசலாக்³ரே ஸதா³ வாஸஶீலம்
ஸதா³நந்த³த³ம் நௌமி ஷட்³வக்த்ரமீஶம் ॥ 9 ॥

See Also  Hari Yavataara Mitadu In Telugu

ஸ்வப⁴க்தைர்மஹாப⁴க்தித꞉ பக்வதே³ஹா-
-ந்ஸமாநீய தூ³ராத்புரா ஸ்தா²பிதாந்ய꞉ ।
க்ஷணாத்குக்குடாதீ³ந்புந꞉ ப்ராணயுக்தா-
-ந்கரோதி ஸ்ம தம் பா⁴வயே(அ)ஹம் ஷடா³ஸ்யம் ॥ 10 ॥

ரவஜிதபரபுஷ்டரவ
ஸ்வரதி⁴பபுத்ரீமநோ(அ)ப்³ஜஶிஶுபா⁴நோ ।
புரதோ ப⁴வ மம ஶீக்⁴ரம்
புரஹரமோதா³ப்³தி⁴பூர்ணிமாசந்த்³ர ॥ 11 ॥

ஶதமக²முக²ஸுரபூஜித
நதமதிதா³நப்ரசண்ட³பத³ஸேவ ।
ஶ்ரிதஜநது³꞉க²விபே⁴த³-
-வ்ரதத்⁴ருதகங்கண நமோ(அ)ஸ்து கு³ஹ துப்⁴யம் ॥ 12 ॥

வ்ருஷ்டிம் ப்ரயச்ச² ஷண்முக²
மய்யபி பாபே க்ருபாம் விதா⁴யாஶு ।
ஸுக்ருதிஷு கருணாகரணே
கா வா ஶ்லாகா⁴ ப⁴வேத்தவ போ⁴ ॥ 13 ॥

மஹீஜலாத்³யஷ்டதநோ꞉ புராணாம்
ஹரஸ்ய புத்ர ப்ரணதார்திஹாரின் ।
ப்ரபந்நதாபஸ்ய நிவாரணாய
ப்ரயச்ச² வ்ருஷ்டிம் கு³ஹ ஷண்முகா²ஶு ॥ 14 ॥

பாதா³ப்³ஜநம்ராகி²லதே³வதாலே
ஸுதா³மஸம்பூ⁴ஷிதகம்பு³கண்ட² ।
ஸௌதா³மநீகோடிநிபா⁴ங்க³காந்தே
ப்ரயச்ச² வ்ருஷ்டிம் கு³ஹ ஷண்முகா²ஶு ॥ 15 ॥

ஶிகி²ஸ்தி²தாப்⁴யாம் ரமணீமணிப்⁴யாம்
பார்ஶ்வஸ்தி²தாப்⁴யாம் பரிஸேவ்யமாநம் ।
ஸ்வயம் ஶிகி²ஸ்த²ம் கருணாஸமுத்³ரம்
ஸதா³ ஷடா³ஸ்யம் ஹ்ருதி³ பா⁴வயே(அ)ஹம் ॥ 16 ॥

பூ⁴யாத்³பூ⁴த்யை மஹத்யை ப⁴வதநுஜநநஶ்சூர்ணிதக்ரௌஞ்சஶைலோ
லீலாஸ்ருஷ்டாண்ட³கோடி꞉ கமலப⁴வமுக²ஸ்தூயமாநாத்மகீர்தி꞉ ।
வல்லீதே³வேந்த்³ரபுத்ரீஹ்ருத³யஸரஸிஜப்ராதராதி³த்யபுஞ்ஜ꞉
காருண்யாபாரவாராம்நிதி⁴ரக³தநயாமோத³வாராஶிசந்த்³ர꞉ ॥ 17 ॥

இதி ஶ்ரீஶ்ருங்கே³ரிஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீஸச்சிதா³நந்த³ ஶிவாபி⁴நவந்ருஸிம்ஹபா⁴ரதீ ஸ்வாமிபி⁴꞉ விரசிதம் ஶ்ரீ கார்திகேய ஸ்தோத்ரம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Karthikeya Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu