Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ பு⁴வனேஶ்வரீ அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே நானாரத்னோபஶோபி⁴தே ।
நரனாரீஹிதார்தா²ய ஶிவம் பப்ரச்ச² பார்வதீ ॥ 1 ॥

தே³வ்யுவாச –
பு⁴வனேஶீ மஹாவித்³யா நாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
கத²யஸ்வ மஹாதே³வ யத்³யஹம் தவ வல்லபா⁴ ॥ 2 ॥

ஈஶ்வர உவாச –
ஶ்ருணு தே³வி மஹாபா⁴கே³ ஸ்தவராஜமித³ம் ஶுப⁴ம் ।
ஸஹஸ்ரனாம்னாமதி⁴கம் ஸித்³தி⁴த³ம் மோக்ஷஹேதுகம் ॥ 3 ॥

ஶுசிபி⁴꞉ ப்ராதருத்தா²ய படி²தவ்யம் ஸமாஹிதை꞉ ।
த்ரிகாலம் ஶ்ரத்³த⁴யா யுக்தை꞉ ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ॥ 4 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வர்யஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஶக்தி꞉ ருஷி꞉ கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீ பு⁴வனேஶ்வரீ தே³வதா சதுர்வித⁴ப²ல புருஷார்த² ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ॥ 5 ॥

ஸ்தொத்ரம் –
மஹாமாயா மஹாவித்³யா மஹாயோகா³ மஹோத்கடா ।
மாஹேஶ்வரீ குமாரீ ச ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மரூபிணீ ॥ 6 ॥

வாகீ³ஶ்வரீ யோக³ரூபா யோகி³னீ கோடிஸேவிதா ।
ஜயா ச விஜயா சைவ கௌமாரீ ஸர்வமங்க³ளா ॥ 7 ॥

பிங்க³ளா ச விலாஸீ ச ஜ்வாலினீ ஜ்வாலரூபிணீ ।
ஈஶ்வரீ க்ரூரஸம்ஹாரீ குலமார்க³ப்ரதா³யினீ ॥ 8 ॥

வைஷ்ணவீ ஸுப⁴கா³காரீ ஸுகுல்யா குலபூஜிதா ।
வாமாங்கா³ வாமசாரா ச வாமதே³வப்ரியா ததா² ॥ 9 ॥

டா³கினீ யோகி³னீரூபா பூ⁴தேஶீ பூ⁴தனாயிகா ।
பத்³மாவதீ பத்³மனேத்ரா ப்ரபு³த்³தா⁴ ச ஸரஸ்வதீ ॥ 10 ॥

பூ⁴சரீ கே²சரீ மாயா மாதங்கீ³ பு⁴வனேஶ்வரீ ।
காந்தா பதிவ்ரதா ஸாக்ஷீ ஸுசக்ஷு꞉ குண்ட³வாஸினீ ॥ 11 ॥

See Also  Lalita Lakaradi Shatanama Stotram In Telugu

உமா குமாரீ லோகேஶீ ஸுகேஶீ பத்³மராகி³ணீ ।
இந்த்³ராணீ ப்³ரஹ்மசண்டா³லீ சண்டி³கா வாயுவல்லபா⁴ ॥ 12 ॥

ஸர்வதா⁴துமயீ-மூர்தி-ர்ஜலரூபா ஜலோத³ரீ ।
ஆகாஶீ ரணகா³ சைவ ந்ருகபாலவிபூ⁴ஷணா ॥ 13 ॥

நர்மதா³ மோக்ஷதா³ சைவ காமத⁴ர்மார்த²தா³யினீ ।
கா³யத்ரீ சா(அ)த² ஸாவித்ரீ த்ரிஸந்த்⁴யா தீர்த²கா³மினீ ॥ 14 ॥

அஷ்டமீ நவமீ சைவ த³ஶம்யைகாத³ஶீ ததா² ।
பௌர்ணமாஸீ குஹூரூபா திதி²மூர்திஸ்வரூபிணீ ॥ 15 ॥

ஸுராரினாஶகாரீ ச உக்³ரரூபா ச வத்ஸலா ।
அனலா அர்த⁴மாத்ரா ச அருணா பீதலோசனா ॥ 16 ॥

லஜ்ஜா ஸரஸ்வதீ வித்³யா ப⁴வானீ பாபனாஶினீ ।
நாக³பாஶத⁴ரா மூர்தி-ரகா³தா⁴ த்⁴ருதகுண்ட³லா ॥ 17 ॥

க்ஷதரூபீ க்ஷயகரீ தேஜஸ்வினீ ஶுசிஸ்மிதா ।
அவ்யக்தா-வ்யக்தலோகா ச ஶம்பு⁴ரூபா மனஸ்வினீ ॥ 18 ॥

மாதங்கீ³ மத்தமாதங்கீ³ மஹாதே³வப்ரியா ஸதா³ ।
தை³த்யஹந்த்ரீ ச வாராஹீ ஸர்வஶாஸ்த்ரமயீ ஶுபா⁴ ॥ 19 ॥

ய இத³ம் பட²தே ப⁴க்த்யா ஶ்ருணுயாத்³வா ஸமாஹித꞉ ।
அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரம் நிர்த⁴னோ த⁴னவான் ப⁴வேத் ॥ 20 ॥

மூர்கோ²(அ)பி லப⁴தே ஶாஸ்த்ரம் சோரோ(அ)பி லப⁴தே க³திம் ।
வேதா³னாம் பாட²கோ விப்ர꞉ க்ஷத்ரியோ விஜயீ ப⁴வேத் ॥ 21 ॥

வைஶ்யஸ்து த⁴னவான்பூ⁴யாச்சூ²த்³ரஸ்து ஸுக²மேத⁴தே ।
அஷ்டம்யாம் ச சதுர்த³ஶ்யாம் நவம்யாம் சைகசேதஸ꞉ ॥ 22 ॥

யே பட²ந்தி ஸதா³ ப⁴க்த்யா ந தே வை து³꞉க²பா⁴கி³ன꞉ ।
ஏககாலம் த்³விகாலம் வா த்ரிகாலம் வா சதுர்த²கம் ॥ 23 ॥

See Also  Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

யே பட²ந்தி ஸதா³ ப⁴க்த்யா ஸ்வர்க³லோகே ச பூஜிதா꞉ ।
ருத்³ரம் த்³ருஷ்ட்வா யதா² தே³வா꞉ பன்னகா³ க³ருட³ம் யதா² ॥ 24 ॥

ஶத்ரவ꞉ ப்ரபலாயந்தே தஸ்ய வக்த்ரவிலோகனாத் ॥ 25 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தே³வீஶங்கரஸம்வாதே³ பு⁴வனேஶ்வர்யஷ்டோத்தரஶதனாமஸ்தோத்ரம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu