Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Sri Gayatri Ashtottara Shatanama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ கா³யத்ரீ அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
தருணாதி³த்யஸங்காஶா ஸஹஸ்ரனயனோஜ்ஜ்வலா ।
விசித்ரமால்யாப⁴ரணா துஹினாசலவாஸினீ ॥ 1 ॥

வரதா³ப⁴யஹஸ்தாப்³ஜா ரேவாதீரனிவாஸினீ ।
ப்ரணித்யய விஶேஷஜ்ஞா யந்த்ராக்ருதவிராஜிதா ॥ 2 ॥

ப⁴த்³ரபாத³ப்ரியா சைவ கோ³விந்த³பத³கா³மினீ ।
தே³வர்ஷிக³ணஸந்துஷ்டா வனமாலாவிபூ⁴ஷிதா ॥ 3 ॥

ஸ்யந்த³னோத்தமஸம்ஸ்தா² ச தீ⁴ரஜீமூதனிஸ்வனா ।
மத்தமாதங்க³க³மனா ஹிரண்யகமலாஸனா ॥ 4 ॥

தீ⁴ஜனாதா⁴ரனிரதா யோகி³னீ யோக³தா⁴ரிணீ ।
நடனாட்யைகனிரதா ப்ரணவாத்³யக்ஷராத்மிகா ॥ 5 ॥

சோரசாரக்ரியாஸக்தா தா³ரித்³ர்யச்சே²த³காரிணீ ।
யாத³வேந்த்³ரகுலோத்³பூ⁴தா துரீயபத²கா³மினீ ॥ 6 ॥

கா³யத்ரீ கோ³மதீ க³ங்கா³ கௌ³தமீ க³ருடா³ஸனா ।
கே³யகா³னப்ரியா கௌ³ரீ கோ³விந்த³பத³பூஜிதா ॥ 7 ॥

க³ந்த⁴ர்வனக³ராகாரா கௌ³ரவர்ணா க³ணேஶ்வரீ ।
கு³ணாஶ்ரயா கு³ணவதீ க³ஹ்வரீ க³ணபூஜிதா ॥ 8 ॥

கு³ணத்ரயஸமாயுக்தா கு³ணத்ரயவிவர்ஜிதா ।
கு³ஹாவாஸா கு³ணாதா⁴ரா கு³ஹ்யா க³ந்த⁴ர்வரூபிணீ ॥ 9 ॥

கா³ர்க்³யப்ரியா கு³ருபதா³ கு³ஹ்யலிங்கா³ங்க³தா⁴ரிணீ ।
ஸாவித்ரீ ஸூர்யதனயா ஸுஷும்னானாடி³பே⁴தி³னீ ॥ 10 ॥

ஸுப்ரகாஶா ஸுகா²ஸீனா ஸுமதி꞉ ஸுரபூஜிதா ।
ஸுஷுப்த்யவஸ்தா² ஸுத³தீ ஸுந்த³ரீ ஸாக³ராம்ப³ரா ॥ 11 ॥

ஸுதா⁴ம்ஶுபி³ம்ப³வத³னா ஸுஸ்தனீ ஸுவிலோசனா ।
ஸீதா ஸர்வாஶ்ரயா ஸந்த்⁴யா ஸுப²லா ஸுக²தா⁴யினீ ॥ 12 ॥

ஸுப்⁴ரோ꞉ ஸுவாஸா ஸுஶ்ரோணீ ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீ ।
ஸாமகா³னப்ரியா ஸாத்⁴வீ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 13 ॥

வைஷ்ணவீ விமலாகாரா மஹேந்த்³ரீ மந்த்ரரூபிணீ ।
மஹாலக்ஷ்மீ மஹாஸித்³தீ⁴ மஹாமாயா மஹேஶ்வரீ ॥ 14 ॥

மோஹினீ மத³னாகாரா மது⁴ஸூத³னசோதி³தா ।
மீனாக்ஷீ மது⁴ராவாஸா நாகே³ந்த்³ரதனயா உமா ॥ 15 ॥

See Also  Nahusha Gita In Tamil

த்ரிவிக்ரமபதா³க்ராந்தா த்ரிஸ்வரா த்ரிவிலோசனா ।
ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² சந்த்³ரமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ॥ 16 ॥

வஹ்னிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² வாயுமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ।
வ்யோமமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² சக்ரிணீ சக்ரரூபிணீ ॥ 17 ॥

காலசக்ரவிதானஸ்தா² சந்த்³ரமண்ட³லத³ர்பணா ।
ஜ்யோத்ஸ்னாதபானுலிப்தாங்கீ³ மஹாமாருதவீஜிதா ॥ 18 ॥

ஸர்வமந்த்ராஶ்ரயா தே⁴னு꞉ பாபக்⁴னீ பரமேஶ்வரீ ।
நமஸ்தேஸ்து மஹாலக்ஷ்மீ மஹாஸம்பத்திதா³யினீ ॥ 19 ॥

நமஸ்தேஸ்து கருணாமூர்தீ நமஸ்தே ப⁴க்தவத்ஸலே ।
கா³யத்ர்யாம் ப்ரஜபேத்³யஸ்து நாம்னாம் அஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 20 ॥

ப²லஶ்ருதி꞉ ॥
தஸ்ய புண்ய ப²லம் வக்தும் ப்³ரஹ்மணா(அ)பி நஶக்யதே ।
ப்ராத꞉ காலே ச மத்⁴யாஹ்னே ஸாயம் வா த்³விஜோத்தம ॥ 21 ॥

யே பட²ந்தீஹ லோகேஸ்மின் ஸர்வான்காமானவாப்னுயாத் ।
பட²னாதே³வ கா³யத்ரீ நாம்னாம் அஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 22 ॥

ப்³ரஹ்ம ஹத்யாதி³ பாபேப்⁴யோ முச்யதே நா(அ)த்ர ஸம்ஶய꞉ ।
தி³னே தி³னே படே²த்³யஸ்து கா³யத்ரீ ஸ்தவமுத்தமம் ॥ 23 ॥

ஸ நரோ மோக்ஷமாப்னோதி புனராவ்ருத்தி விவர்ஜிதம் ।
புத்ரப்ரத³மபுத்ராணாம் த³ரித்³ராணாம் த⁴னப்ரத³ம் ॥ 24 ॥

ரோகீ³ணாம் ரோக³ஶமனம் ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யகம் ।
ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன ஸ்தோத்ரம் ஶீக்⁴ரப²லப்ரத³ம் ॥ 25 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil