Gayatryashtakam In Sanskrit

॥ Gayatryashtakam Sanskrit Lyrics ॥ ॥ गायत्र्यष्टकम् ॥ ॥ शंकराचार्यविरचितम् ॥ विश्वामित्रपःफलां प्रियतरां विप्रालिसंसेवितांनित्यानित्यविवेकदां स्मितमुखीं खण्डेन्दुभूषोज्ज्वलाम् ।ताम्बूलारुणभासमानवदनां मार्ताण्डमध्यस्थितांगायत्रीं हरिवल्लभां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चाननाम् ॥ १ ॥ जातीपङ्कजकेतकीकुवलयैः संपूजिताङ्घ्रिद्वयांतत्त्वार्थात्मिकवर्णपङ्क्तिसहितां तत्त्वार्थबुद्धिप्रदाम् ।प्राणायामपरायणैर्बुधजनैः संसेव्यमानां शिवांगायत्रीं हरिवल्लभां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चाननाम् ॥ २ ॥ मञ्जीरध्वनिभिः समस्तजगतां मञ्जुत्वसंवर्धनींविप्रप्रेङ्खितवारिवारितमहारक्षोगणां मृण्मयीम् ।जप्तुः पापहरां जपासुमनिभां हंसेन संशोभितांगायत्रीं हरिवल्लभां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चाननाम् ॥ ३ ॥ काञ्चीचेलविभूषितां … Read more

Gayatryashtakam In English

॥ Gayatryashtakam English Lyrics ॥ ॥ gayatryastakam ॥॥ samkaracaryaviracitam ॥ visvamitrapahphalam priyataram vipralisamsevitamnityanityavivekadam smitamukhim khandendubhusojjvalam ।tambularunabhasamanavadanam martandamadhyasthitamgayatrim harivallabham trinayanam dhyayami pancananam ॥ 1 ॥ jatipankajaketakikuvalayaih sampujitanghridvayamtattvarthatmikavarnapanktisahitam tattvarthabuddhipradam ।pranayamaparayanairbudhajanaih samsevyamanam sivamgayatrim harivallabham trinayanam dhyayami pancananam ॥ 2 ॥ manjiradhvanibhih samastajagatam manjutvasamvardhanimvipraprenkhitavarivaritamaharaksoganam mrnmayim ।japtuh papaharam japasumanibham hamsena samsobhitamgayatrim harivallabham trinayanam dhyayami pancananam ॥ 3 ॥ kancicelavibhusitam sivamayim … Read more

Gayatryashtakam In Bengali

॥ Gayatryashtakam Bengali Lyrics ॥ ॥ গায়ত্র্যষ্টকম্ ॥॥ শংকরাচার্যবিরচিতম্ ॥ বিশ্বামিত্রপঃফলাং প্রিয়তরাং বিপ্রালিসংসেবিতাংনিত্যানিত্যবিবেকদাং স্মিতমুখীং খণ্ডেন্দুভূষোজ্জ্বলাম্ ।তাম্বূলারুণভাসমানবদনাং মার্তাণ্ডমধ্যস্থিতাংগায়ত্রীং হরিবল্লভাং ত্রিণয়নাং ধ্যায়ামি পঞ্চাননাম্ ॥ ১ ॥ জাতীপঙ্কজকেতকীকুবলয়ৈঃ সংপূজিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়াংতত্ত্বার্থাত্মিকবর্ণপঙ্ক্তিসহিতাং তত্ত্বার্থবুদ্ধিপ্রদাম্ ।প্রাণায়ামপরায়ণৈর্বুধজনৈঃ সংসেব্যমানাং শিবাংগায়ত্রীং হরিবল্লভাং ত্রিণয়নাং ধ্যায়ামি পঞ্চাননাম্ ॥ ২ ॥ মঞ্জীরধ্বনিভিঃ সমস্তজগতাং মঞ্জুত্বসংবর্ধনীংবিপ্রপ্রেঙ্খিতবারিবারিতমহারক্ষোগণাং মৃণ্ময়ীম্ ।জপ্তুঃ পাপহরাং জপাসুমনিভাং হংসেন সংশোভিতাংগায়ত্রীং হরিবল্লভাং ত্রিণয়নাং ধ্যায়ামি পঞ্চাননাম্ ॥ ৩ ॥ কাঞ্চীচেলবিভূষিতাং শিবময়ীং … Read more

Gayatryashtakam In Gujarati

॥ Gayatryashtakam Gujarati Lyrics ॥ ॥ ગાયત્ર્યષ્ટકમ્ ॥॥ શંકરાચાર્યવિરચિતમ્ ॥ વિશ્વામિત્રપઃફલાં પ્રિયતરાં વિપ્રાલિસંસેવિતાંનિત્યાનિત્યવિવેકદાં સ્મિતમુખીં ખણ્ડેન્દુભૂષોજ્જ્વલામ્ ।તામ્બૂલારુણભાસમાનવદનાં માર્તાણ્ડમધ્યસ્થિતાંગાયત્રીં હરિવલ્લભાં ત્રિણયનાં ધ્યાયામિ પઞ્ચાનનામ્ ॥ ૧ ॥ જાતીપઙ્કજકેતકીકુવલયૈઃ સંપૂજિતાઙ્ઘ્રિદ્વયાંતત્ત્વાર્થાત્મિકવર્ણપઙ્ક્તિસહિતાં તત્ત્વાર્થબુદ્ધિપ્રદામ્ ।પ્રાણાયામપરાયણૈર્બુધજનૈઃ સંસેવ્યમાનાં શિવાંગાયત્રીં હરિવલ્લભાં ત્રિણયનાં ધ્યાયામિ પઞ્ચાનનામ્ ॥ ૨ ॥ મઞ્જીરધ્વનિભિઃ સમસ્તજગતાં મઞ્જુત્વસંવર્ધનીંવિપ્રપ્રેઙ્ખિતવારિવારિતમહારક્ષોગણાં મૃણ્મયીમ્ ।જપ્તુઃ પાપહરાં જપાસુમનિભાં હંસેન સંશોભિતાંગાયત્રીં હરિવલ્લભાં ત્રિણયનાં ધ્યાયામિ પઞ્ચાનનામ્ ॥ ૩ ॥ કાઞ્ચીચેલવિભૂષિતાં શિવમયીં … Read more

Gayatryashtakam In Kannada

॥ Gayatryashtakam Kannada Lyrics ॥ ॥ ഗായത്ര്യഷ്ടകം ॥॥ ശംകരാചാര്യവിരചിതം ॥ വിശ്വാമിത്രപഃഫലാം പ്രിയതരാം വിപ്രാലിസംസേവിതാംനിത്യാനിത്യവിവേകദാം സ്മിതമുഖീം ഖണ്ഡേന്ദുഭൂഷോജ്ജ്വലാം ।താംബൂലാരുണഭാസമാനവദനാം മാര്‍താണ്ഡമധ്യസ്ഥിതാംഗായത്രീം ഹരിവല്ലഭാം ത്രിണയനാം ധ്യായാമി പഞ്ചാനനാം ॥ 1 ॥ ജാതീപങ്കജകേതകീകുവലയൈഃ സമ്പൂജിതാങ്ഘ്രിദ്വയാംതത്ത്വാര്‍ഥാത്മികവര്‍ണപങ്ക്തിസഹിതാം തത്ത്വാര്‍ഥബുദ്ധിപ്രദാം ।പ്രാണായാമപരായണൈര്‍ബുധജനൈഃ സംസേവ്യമാനാം ശിവാംഗായത്രീം ഹരിവല്ലഭാം ത്രിണയനാം ധ്യായാമി പഞ്ചാനനാം ॥ 2 ॥ മഞ്ജീരധ്വനിഭിഃ സമസ്തജഗതാം മഞ്ജുത്വസംവര്‍ധനീംവിപ്രപ്രേങ്ഖിതവാരിവാരിതമഹാരക്ഷോഗണാം മൃണ്‍മയീം ।ജപ്തുഃ പാപഹരാം ജപാസുമനിഭാം ഹംസേന സംശോഭിതാംഗായത്രീം ഹരിവല്ലഭാം ത്രിണയനാം ധ്യായാമി പഞ്ചാനനാം ॥ 3 ॥ കാഞ്ചീചേലവിഭൂഷിതാം ശിവമയീം … Read more

Gayatryashtakam In Malayalam

॥ Gayatryashtakam Malayalam Lyrics ॥ ॥ ഗായത്ര്യഷ്ടകം ॥॥ ശംകരാചാര്യവിരചിതം ॥ വിശ്വാമിത്രപഃഫലാം പ്രിയതരാം വിപ്രാലിസംസേവിതാംനിത്യാനിത്യവിവേകദാം സ്മിതമുഖീം ഖണ്ഡേന്ദുഭൂഷോജ്ജ്വലാം ।താംബൂലാരുണഭാസമാനവദനാം മാര്‍താണ്ഡമധ്യസ്ഥിതാംഗായത്രീം ഹരിവല്ലഭാം ത്രിണയനാം ധ്യായാമി പഞ്ചാനനാം ॥ 1 ॥ ജാതീപങ്കജകേതകീകുവലയൈഃ സമ്പൂജിതാങ്ഘ്രിദ്വയാംതത്ത്വാര്‍ഥാത്മികവര്‍ണപങ്ക്തിസഹിതാം തത്ത്വാര്‍ഥബുദ്ധിപ്രദാം ।പ്രാണായാമപരായണൈര്‍ബുധജനൈഃ സംസേവ്യമാനാം ശിവാംഗായത്രീം ഹരിവല്ലഭാം ത്രിണയനാം ധ്യായാമി പഞ്ചാനനാം ॥ 2 ॥ മഞ്ജീരധ്വനിഭിഃ സമസ്തജഗതാം മഞ്ജുത്വസംവര്‍ധനീംവിപ്രപ്രേങ്ഖിതവാരിവാരിതമഹാരക്ഷോഗണാം മൃണ്‍മയീം ।ജപ്തുഃ പാപഹരാം ജപാസുമനിഭാം ഹംസേന സംശോഭിതാംഗായത്രീം ഹരിവല്ലഭാം ത്രിണയനാം ധ്യായാമി പഞ്ചാനനാം ॥ 3 ॥ കാഞ്ചീചേലവിഭൂഷിതാം ശിവമയീം … Read more

Gayatryashtakam In Odia

॥ Gayatryashtakam Odia Lyrics ॥ ॥ ଗାୟତ୍ର୍ୟଷ୍ଟକମ୍ ॥॥ ଶଂକରାଚାର୍ୟଵିରଚିତମ୍ ॥ ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରପଃଫଲାଂ ପ୍ରିୟତରାଂ ଵିପ୍ରାଲିସଂସେଵିତାଂନିତ୍ୟାନିତ୍ୟଵିଵେକଦାଂ ସ୍ମିତମୁଖୀଂ ଖଣ୍ଡେନ୍ଦୁଭୂଷୋଜ୍ଜ୍ଵଲାମ୍ ।ତାମ୍ବୂଲାରୁଣଭାସମାନଵଦନାଂ ମାର୍ତାଣ୍ଡମଧ୍ୟସ୍ଥିତାଂଗାୟତ୍ରୀଂ ହରିଵଲ୍ଲଭାଂ ତ୍ରିଣୟନାଂ ଧ୍ୟାୟାମି ପଞ୍ଚାନନାମ୍ ॥ ୧ ॥ ଜାତୀପଙ୍କଜକେତକୀକୁଵଲୟୈଃ ସଂପୂଜିତାଙ୍ଘ୍ରିଦ୍ଵୟାଂତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥାତ୍ମିକଵର୍ଣପଙ୍କ୍ତିସହିତାଂ ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦାମ୍ ।ପ୍ରାଣାୟାମପରାୟଣୈର୍ବୁଧଜନୈଃ ସଂସେଵ୍ୟମାନାଂ ଶିଵାଂଗାୟତ୍ରୀଂ ହରିଵଲ୍ଲଭାଂ ତ୍ରିଣୟନାଂ ଧ୍ୟାୟାମି ପଞ୍ଚାନନାମ୍ ॥ ୨ ॥ ମଞ୍ଜୀରଧ୍ଵନିଭିଃ ସମସ୍ତଜଗତାଂ ମଞ୍ଜୁତ୍ଵସଂଵର୍ଧନୀଂଵିପ୍ରପ୍ରେଙ୍ଖିତଵାରିଵାରିତମହାରକ୍ଷୋଗଣାଂ ମୃଣ୍ମୟୀମ୍ ।ଜପ୍ତୁଃ ପାପହରାଂ ଜପାସୁମନିଭାଂ ହଂସେନ ସଂଶୋଭିତାଂଗାୟତ୍ରୀଂ ହରିଵଲ୍ଲଭାଂ ତ୍ରିଣୟନାଂ ଧ୍ୟାୟାମି ପଞ୍ଚାନନାମ୍ ॥ ୩ ॥ କାଞ୍ଚୀଚେଲଵିଭୂଷିତାଂ ଶିଵମୟୀଂ … Read more

Gayatryashtakam In Telugu

॥ Gayatryashtakam Telugu Lyrics ॥ ॥ గాయత్ర్యష్టకమ్ ॥॥ శంకరాచార్యవిరచితమ్ ॥ విశ్వామిత్రపఃఫలాం ప్రియతరాం విప్రాలిసంసేవితాంనిత్యానిత్యవివేకదాం స్మితముఖీం ఖణ్డేన్దుభూషోజ్జ్వలామ్ ।తామ్బూలారుణభాసమానవదనాం మార్తాణ్డమధ్యస్థితాంగాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పఞ్చాననామ్ ॥ ౧ ॥ జాతీపఙ్కజకేతకీకువలయైః సంపూజితాఙ్ఘ్రిద్వయాంతత్త్వార్థాత్మికవర్ణపఙ్క్తిసహితాం తత్త్వార్థబుద్ధిప్రదామ్ ।ప్రాణాయామపరాయణైర్బుధజనైః సంసేవ్యమానాం శివాంగాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పఞ్చాననామ్ ॥ ౨ ॥ మఞ్జీరధ్వనిభిః సమస్తజగతాం మఞ్జుత్వసంవర్ధనీంవిప్రప్రేఙ్ఖితవారివారితమహారక్షోగణాం మృణ్మయీమ్ ।జప్తుః పాపహరాం జపాసుమనిభాం హంసేన సంశోభితాంగాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పఞ్చాననామ్ ॥ ౩ ॥ కాఞ్చీచేలవిభూషితాం శివమయీం … Read more

Gayatryashtakam In Tamil

॥ Gayatryashtakam Tamil Lyrics ॥ ॥ கா³யத்ர்யஷ்டகம் ॥॥ ஶங்கராசார்யவிரசிதம் ॥ விஶ்வாமித்ரப:ப²லாம் ப்ரியதராம் விப்ராலிஸம்ஸேவிதாம்நித்யாநித்யவிவேகதா³ம் ஸ்மிதமுகீ²ம் க²ண்டே³ந்து³பூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாம் ।தாம்பூ³லாருணபா⁴ஸமாநவத³நாம் மார்தாண்ட³மத்⁴யஸ்தி²தாம்கா³யத்ரீம் ஹரிவல்லபா⁴ம் த்ரிணயநாம் த்⁴யாயாமி பஞ்சாநநாம் ॥ 1 ॥ ஜாதீபங்கஜகேதகீகுவலயை: ஸம்பூஜிதாங்க்⁴ரித்³வயாம்தத்த்வார்தா²த்மிகவர்ணபங்க்திஸஹிதாம் தத்த்வார்த²பு³த்³தி⁴ப்ரதா³ம் ।ப்ராணாயாமபராயணைர்பு³த⁴ஜநை: ஸம்ஸேவ்யமாநாம் ஶிவாம்கா³யத்ரீம் ஹரிவல்லபா⁴ம் த்ரிணயநாம் த்⁴யாயாமி பஞ்சாநநாம் ॥ 2 ॥ மஞ்ஜீரத்⁴வநிபி:⁴ ஸமஸ்தஜக³தாம் மஞ்ஜுத்வஸம்வர்த⁴நீம்விப்ரப்ரேங்கி²தவாரிவாரிதமஹாரக்ஷோக³ணாம் ம்ருʼண்மயீம் ।ஜப்து: பாபஹராம் ஜபாஸுமநிபா⁴ம் ஹம்ஸேந ஸம்ஶோபி⁴தாம்கா³யத்ரீம் ஹரிவல்லபா⁴ம் த்ரிணயநாம் த்⁴யாயாமி பஞ்சாநநாம் ॥ 3 ॥ காஞ்சீசேலவிபூ⁴ஷிதாம் ஶிவமயீம் … Read more

Gayatri Ashtakam Vaa Stotram In Sanskrit

॥ Gayatri Ashtakam vaa Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ गायत्री अष्टकम् वा स्तोत्रम् ॥सुकल्याणीं वाणीं सुरमुनिवरैः पूजितपदाम् ।शिवामाद्यां वन्द्यां त्रिभुवनमयीं वेदजननीम् ।परं शक्तिं स्रष्टुं विविधविध रूपां गुणम्यींभजेऽम्बां गायत्रीं परमसुभगानन्दजननीम् ॥ १ ॥ विशुद्धां सत्त्वस्थामखिल दुरवस्थादिहरणींनिराकारां सारां सुविमल तपो मूर्तिमतुलाम् ।जगज्ज्येष्ठां श्रेष्ठामसुरसुरपूज्यां श्रुतिनुतांभजेऽम्बां गायत्रीं परमसुभगानन्दजननीम् ॥ २ ॥ तपो निष्ठाभीष्टांस्वजनमनसन्तापशमनींदयामूर्तिं स्फूर्तिं यतितति प्रसादैकसुलभाम् ।वरेण्यां पुण्यां तां … Read more